Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 8 maart 2024

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kortenberg, van 05/02/2024 21:40

Geplande start: 05/02/2024 20:00

Locatie: Administratief Centrum, Kortenberg

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sofie Lapiere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jelke Segers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 05/02/2024 21:40 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Deontologische commissie - wijziging samenstelling

  N.a.v. het ontslag van een OCMW-raadslid werd de samenstelling van de deontologische commissie gewijzigd.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Notulen vorige vergadering

  De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 januari 2024 werden goedgekeurd.

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Deontologische commissie - wijziging samenstelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sofie Lapiere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jelke Segers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

N.a.v. het ontslag van een OCMW-raadslid werd de samenstelling van de deontologische commissie gewijzigd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

01. Deontologische commissie - wijziging samenstelling


Korte openbare beschrijving:

N.a.v. het ontslag van een OCMW-raadslid werd de samenstelling van de deontologische commissie gewijzigd.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuurinzonderheid de artikels 71 en 74 dat stelt dat de artikels 10, 27 en 39 eveneens van toepassing zijn voor de raad voor maatschappelijk welzijn;

 • Gelet op artikel 39 van het decreet over het lokaal bestuurdat stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code dient aan te nemen en dat zij eveneens een deontologische commissie dient op te richten die bestaat uit minstens één vertegenwoordiger per fractie uit de raad voor maatschappelijk welzijn

 • Overwegende dat een deontologische code de lokale mandatarissen een kader geeft waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen;

 • Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 oktober 2023 houdende goedkeuring van de deontologische code;

 • Gelet op artikel 32 van de deontologische code(s) dat stelt dat de commissie uit 8 leden bestaat en dat de mandaten evenredig worden verdeeld, conform het systeem D’Hondt toegepast op basis van het stemmenaantal, over de fracties waaruit de raad voor maatschappelijk welzijn werd samengesteld tijdens de installatievergadering en dat niet vertegenwoordigde fracties een lid met raadgevende stem kunnen voordragen;

 • Overwegende dat deze berekening volgend resultaat geeft: 3 Team Burgemeester – 2 UnieK – 2 N-VA – 1 Groen – 1 Pro Kortenberg met raadgevende stem;

  Gelet op de het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 november 2023 houdende samenstelling van de deontologische commissie waarin de heer Axel Degreef werd aangesteld als 2e plaatvervanger voor de Groen-fractie;

 • Gelet op het ontslag van de heer Axel Degreef als gemeenteraadslid (en dus ook als OCMW-raadslid) voor de Groen-fractie, met ingang vanaf 8 januari 2024;

 • Overwegende dat de fractie Groen derhalve een nieuwe kandidaat mag voordragen om de heer Axel Degreef te vervangen in bovenvermelde deontologische commissie;

 • Gelet op de geldig ingediende voordrachtakte van de Groen-fractie van 9 januari 2024;

 • Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissielid ondertekend is door een meerderheid van de leden van de fractie waar het kandidaat-commissielid deel van zijn;

 • Overwegende dat het voorgedragen lid als verkozen wordt verklaard en de aanstelling van kracht is tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 • Gelet op de voorgedragen kandidaat als plaatsvervanger 2 voor de vervanging van de heer Axel Degreef: mevrouw Jelke Segers;Beslist,

Artikel 1

Wordt verkozen verklaard als 2e plaatsvervangend lid voor de Groen-fractie in de deontologische commissie: Jelke Segers.

Artikel 2

Deze aanstelling is van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Notulen vorige vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sofie Lapiere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jelke Segers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 januari 2024 werden goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sofie Lapiere
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 22

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Jelke Segers
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Sofie Lapiere
 • Bart Nevens
 • Hans Vanhoof

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

02. Notulen vorige vergadering


Korte openbare beschrijving:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 januari 2024 werden goedgekeurd.


Raad voor maatschappelijk welzijn,
Beslist,

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 januari 2024 worden goedgekeurd.

De voorzitter sluit de zitting op 05/02/2024 21:42 .