Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 7 maart 2022

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Essen, van 22/02/2022 22:11

Geplande start: 22/02/2022 22:11

Locatie: digitaal

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

De voorzitter opent de zitting op 22/02/2022 22:11 .

De vergadering is wettig bijeengeroepen en houdt zitting in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter te 22.11 uur

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. A.0 Goedkeuring verslag raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2021

  Goedkeuring verslag vorige vergadering

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. A.1a ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

  Kennisname ontslag en opvolging lid BCSD

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. A.1b ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Onderzoek geloofsbrieven.

  Kennisname ontslag en opvolging lid BCSD. Onderzoek geloofsbrieven

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. A.1c ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Eedaflegging.

  Kennisname ontslag en opvolging lid BCSD. Eedaflegging

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. A.2 ALGEMEEN BELEID. Kennisname plaatsvervanger Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

  Kennisname plaatsvervanger lid BCSD.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. B.1 MEDEDELINGEN

  Mededelingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. B.2 VRAGENRONDE

  Vragenronde

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

A.0 Goedkeuring verslag raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2021 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

Openbare behandeling van agendapunt

A.1a ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname ontslag lid BCSD

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Met als gevolg,

goedgekeurd

A.1a ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Openbare behandeling van agendapunt

A.1b ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Onderzoek geloofsbrieven. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Onderzoek geloofsbrieven plaatsvervanger lid BCSD

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Met als gevolg,

goedgekeurd

A.1b ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.  Onderzoek geloofsbrieven.

ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Onderzoek geloofsbrieven.

Openbare behandeling van agendapunt

A.1c ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Eedaflegging. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Eedaflegging plaatsvervanger lid BCSD

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Met als gevolg,

goedgekeurd

A.1c ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Eedaflegging.

ALGEMEEN BELEID. Kennisname ontslag en opvolging Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Eedaflegging.

Openbare behandeling van agendapunt

A.2 ALGEMEEN BELEID. Kennisname plaatsvervanger Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

kennisname plaatsvervanger BCSD

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Arno Aerden
 • Tom Bevers
 • Joris Brosens
 • Tuur Goormachtig
 • Jokke Hennekam
 • Robin Jacobs
 • Helmut Jaspers
 • Bob Konings
 • Dirk Konings
 • Steff Nouws
 • Kevin Ooye
 • Brigitte Quick
 • Marc Scheepers
 • Dirk Smout
 • Anne Somers
 • Ludo Somers
 • Jan Suykerbuyk
 • Brigitte Van Aert
 • Guy Van den Broek
 • Liesje Van Loon
 • Gaston Van Tichelt
 • Geert Vandekeybus
 • Marita Verpalen

Met als gevolg,

goedgekeurd

A.2 ALGEMEEN BELEID. Kennisname plaatsvervanger Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

ALGEMEEN BELEID. Kennisname plaatsvervanger Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Openbare behandeling van agendapunt

B.1 MEDEDELINGEN (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

Openbare behandeling van agendapunt

B.2 VRAGENRONDE (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Arno Aerden ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tom Bevers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Joris Brosens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tuur Goormachtig ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jokke Hennekam ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Robin Jacobs ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Helmut Jaspers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bob Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Konings ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Steff Nouws ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kevin Ooye ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Quick ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marc Scheepers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Dirk Smout ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Anne Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ludo Somers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jan Suykerbuyk ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Brigitte Van Aert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Guy Van den Broek ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Liesje Van Loon ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gaston Van Tichelt ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Geert Vandekeybus ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marita Verpalen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Annemie Baeyaert ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ludo Somers

Secretaris: Ivan Kockx

De voorzitter sluit de zitting op 22/02/2022 22:13 .

Waarna de vergadering eindigt op datum als boven te 22.13 uur.