Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: ongekend

Eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Bierbeek  , aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2019 20:00 


Geplande start: 2 januari 2019 20:00 


Locatie: gemeentehuis Bierbeek, Raadzaal.


Aanwezigen bij de zitting

2019-01-07T08:31:22.192Z
 • Voorzitter van de zitting:  Maarten Van Schoonbeek
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
2019-01-07T08:31:22.192Z1


De eerste zitting van de raad van maatschappelijk welzijn wordt geleid door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die als voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad en van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Agenda overzicht

Open agendapunten

 • Agendapunt 1 Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
 • Agendapunt 2 Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 • Agendapunt 3 Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
 • Agendapunt 4 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Agendapunt 5 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Agendapunten

Open zitting
Agendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-07T08:31:40.441Z
 • Voorzitter van de zitting:  Maarten Van Schoonbeek
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
2019-01-07T08:31:40.441Z1

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
 

Korte openbare beschrijving:

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn.De raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is samengesteld;

Beslist,

Enig artikel.
Akte te nemen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.Agendapunt 2

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-07T08:32:55.193Z
 • Voorzitter van de zitting:  Maarten Van Schoonbeek
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
2019-01-07T08:32:55.193Z1

Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 

Korte openbare beschrijving:

Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn.De raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook de voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval VANHULST Johan Jaak Korneel;

Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van VANHULST Johan Jaak Korneel tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.Agendapunt 3

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-07T08:33:15.576Z
 • Voorzitter van de zitting:  Maarten Van Schoonbeek
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
2019-01-07T08:33:15.576Z1

Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
 

Korte openbare beschrijving:

Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau.De raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Overwegende dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau en de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau uitmaken;
 • Overwegende dat de rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen van rechtswege de rang is die de leden in het vast bureau innemen;

Beslist,

Enig artikel.
Akte te nemen van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau.Agendapunt 4

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-07T08:33:35.074Z
 • Voorzitter van de zitting:  Maarten Van Schoonbeek
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
2019-01-07T08:33:35.074Z1

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.De raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op naam van VAN HAEGENBORGH Stefaan Lodewijk Eugeen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 27 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • Overwegende dat de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
 • Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst dus ontvankelijk is;
  • Overwegende dat VAN HAEGENBORGH Stefaan Lodewijk Eugeen geen voorzitter of lid van het vast bureau is;
  • Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • Overwegende dat deze eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor het mandaat als schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur.
 • Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;​

Beslist,

Artikel 1 Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, VAN HAEGENBORGH Stefaan Lodewijk Eugeen, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 2 januari 2019.​
Artikel 3 Akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 2 januari 2019.Agendapunt 5

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-07T08:33:46.490Z
 • Voorzitter van de zitting:  Maarten Van Schoonbeek
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
2019-01-07T08:33:46.490Z1

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.De raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op 6 leden;
  • Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaringen tot lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur:
   • lijstenverbinding tussen CD&V, sp.a en Groen;
  • Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;
  • Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet:
   • CD&V/sp.a-Groen heeft 4 zetels;
   • Open Bierbeek heeft 1 zetel
   • N-VA heeft 1 zetel​
  • Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur:
   • CD&V/sp.a-Groen heeft op 24 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;
   • Open Bierbeek heeft op 24 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;
   • N-VA heeft op 21 december 2018 een akte van voordracht bezorgd;​
  • Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering werden bezorgd en dus tijdig zijn;​
   • Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
   • Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen;
  • Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden;​
  • Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden;​
  • Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;​
  • Overwegende dat 2 van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst afwezig zijn, met name DE MARTELAER Els en RUTSAERT Regine;
  • Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden
  • Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte van voordracht;​
 • Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is;​

Beslist,

811c57a5-0d05-41dd-8190-18ca7f1cf13f
Artikel 1

Akte te nemen van:


 • Het ontbreken van afstanden van mandaat;

Artikel 2

Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:

 • Bram Vrancken


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


 • Els De Martelaer


  Geen startdatum opgegegeven.

  Geen einddatum.

   

   


  Geen opvolgers.


 • Jean-Marie Anthonis


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


 • Matthias Multani


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


 • Regine Rutsaert


  Geen startdatum opgegegeven.

  Geen einddatum.

   

   


  Geen opvolgers.


 • Veerle Scheire


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


Artikel 3
Akte te nemen van de verhindering van volgende leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst:
 • Els De Martelaer;
 • Regine Rutsaert;
6b84b314-eb37-43cc-be04-2364b1183b2bSluiting van de zitting

De voorzittter van de raad sluit de zitting op 2 januari 2019, 22:00.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,


Verlinden Peter

Algemeen directeur


Vanhulst Johan

Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn