Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: ongekend

Notulen van Gemeenteraad Bierbeek  , zitting van 2 januari 2019 20:00 ​ (installatievergadering)


Geplande start: 2 januari 2019 20:00 

Locatie: gemeentehuis Bierbeek, raadzaal.Aanwezigen bij de zitting

2019-01-03T10:33:38.100Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T10:33:38.100Z1


De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor en opent de zitting op 2 januari 2019 20:00 .
Agenda overzicht

Open agendapunten

 • Agendapunt 1 Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
 • Agendapunt 2 Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
 • Agendapunt 3 Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
 • Agendapunt 4 Vaststelling van de fracties
 • Agendapunt 5 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 • Agendapunt 6 Verkiezing van de schepenen
 • Agendapunt 7 Verkiezing van de Politieraad

Agendapunten

Open zittingAgendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T10:33:50.716Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T10:33:50.716Z1

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Korte openbare beschrijving:

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.


De gemeenteraad,


 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 werden geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018;


Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.Agendapunt 2


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T10:34:05.035Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T10:34:05.035Z1

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Korte openbare beschrijving:

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.


60ad5daf-4b62-48b0-8e17-5c7bfb130acf

De gemeenteraad,

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62;
 • Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
 • Gelet op het Ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende de benoeming van Johan Vanhulst tot burgemeester van Bierbeek;

 • Overwegende dat Johan Vanhulst de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de gouverneur op 21 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
 • Overwegende dat Johan Vanhulst aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;


Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de benoeming en eedaflegging van Johan Vanhulst , tot burgemeester van Bierbeek met ingang van 1 januari 2019.
c760af48-0219-4e5d-86c7-22dfa9eb33b6Agendapunt 3


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T10:34:13.051Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T10:34:13.051Z1

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Korte openbare beschrijving:

Installatie van de gemeenteraadsleden (akteneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.


De gemeenteraad,


 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;
  • Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun mandaat:
   • DETIEGE Alfons deed afstand op 29 november 2018 per brief;
  • Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:
   • VAN SCHOONBEEK Maarten als opvolger 1 op lijst Open Bierbeek;
 • Overwegende dat er geen enkel te installeren verkozene afwezig is op deze installatievergadering;​
 • Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;
 • Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden;
 • Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​
 • Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​
 • Overwegende dat VANHULST Johan op 21 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​
 • Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de uittredend voorzitter : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
 • Overwegende dat geen enkel van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​

Beslist,

met eenparigheid van stemmen; • Artikel 1
  Akte te nemen van
  • De afstand van mandaat van volgende verkozenen:
   • Alfons Detiège;
 • Artikel 2
  De geloofsbrieven goed te keuren van:
  Officiële naam Lijst
  Ludo Aerts
  CD&V
  Hans-Kristof Carême
  Open Bierbeek
  Cil Cuypers
  sp.a Groen
  Frederik De Buck
  sp.a Groen
  Karen Dourée
  N-VA
  Betty Dupont
  N-VA
  Walter Frooninckx
  Open Bierbeek
  Lisa Hermans
  CD&V
  Sandra Noé
  Open Bierbeek
  Mia Ombelet
  CD&V
  Arnaud Recko
  N-VA
  Lieselot Seldeslachts
  CD&V
  Lotte Suvée
  sp.a Groen
  Maria Tollet
  Open Bierbeek
  Hilde Van der Putten
  sp.a Groen
  Jan Van der Velpen
  CD&V
  Stefaan Van Haegenborgh
  CD&V
  Maarten Van Schoonbeek
  Open Bierbeek
  Tie Vanbeselaere
  sp.a Groen
  Johan Vanhulst
  CD&V
  Monda Wuytack
  CD&V
 • Artikel 3
  Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
  Officiële naam Mandaat Begin mandaat
  Ludo Aerts
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Hans-Kristof Carême
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Cil Cuypers
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Frederik De Buck
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Karen Dourée
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Betty Dupont
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Walter Frooninckx
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Lisa Hermans
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Sandra Noé
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Mia Ombelet
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Arnaud Recko
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Lieselot Seldeslachts
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Lotte Suvée
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Maria Tollet
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Hilde Van der Putten
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Jan Van der Velpen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Stefaan Van Haegenborgh
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Maarten Van Schoonbeek
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Tie Vanbeselaere
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Johan Vanhulst
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Monda Wuytack
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)

 • Artikel 4

  Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn.

 • Artikel 5
  De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
  Rang Officiële naam
  1
  Johan Vanhulst
  31 december 2018 1 januari 1995
  1470
  CD&V
  2
  Jan Van der Velpen
  31 december 2018 1 januari 1995
  498
  CD&V
  3
  Mia Ombelet
  20 juni 2003 7 maart 2003
  31 december 2018 1 januari 2007
  251
  CD&V
  4
  Cil Cuypers
  31 december 2018 1 januari 2013
  31 december 2012 1 januari 2007
  396
  sp.a Groen
  5
  Maria Tollet
  31 december 2018 1 januari 2007
  227
  Open Bierbeek
  6
  Tie Vanbeselaere
  31 december 2018 1 februari 2007
  247
  sp.a Groen
  7
  Sandra Noé
  31 december 2018 1 januari 2013
  30 januari 2008 1 januari 2007
  9 januari 2011 3 april 2008
  31 december 2012 7 april 2011
  403
  Open Bierbeek
  8
  Stefaan Van Haegenborgh
  31 december 2018 1 januari 2013
  501
  CD&V
  9
  Hans-Kristof Carême
  31 december 2018 1 januari 2013
  388
  Open Bierbeek
  10
  Frederik De Buck
  31 december 2018 1 januari 2013
  317
  sp.a Groen
  11
  Karen Dourée
  31 december 2018 1 januari 2013
  201
  N-VA
  12
  Hilde Van der Putten
  3 december 2014 1 januari 2013
  31 december 2018 5 maart 2015
  322
  sp.a Groen
  13
  Arnaud Recko
  31 december 2018 27 juni 2013
  276
  N-VA
  14
  Ludo Aerts
  31 december 2018 3 april 2015
  267
  CD&V
  15
  Monda Wuytack
  3 mei 2001 1 januari 2001
  1 februari 2007 1 januari 2007
  7 februari 2013 1 januari 2013
  468
  CD&V
  16
  Lisa Hermans
  289
  CD&V
  17
  Lieselot Seldeslachts
  243
  CD&V
  18
  Betty Dupont
  243
  N-VA
  19
  Walter Frooninckx
  233
  Open Bierbeek
  20
  Maarten Van Schoonbeek
  224
  Open Bierbeek
  21
  Lotte Suvée
  221
  sp.a GroenAgendapunt 4


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T11:04:08.185Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T11:04:08.185Z1

Vaststelling van de fracties

Korte openbare beschrijving:

Vaststelling van de fracties.


De gemeenteraad,

  • Overwegende dat voor volgende lijsten een akte van fractievorming werd ingediend met het oog op de vorming van twee afzonderlijke fracties:
   • sp.a​
   • Groen​
  • Overwegende dat alle ingediende akten van fractievorming rechtsgeldig zijn;​
  • Overwegende dat elke voorgestelde splitsing voldoet aan de voorwaarden tot splitsing in twee fracties;​
 • Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​

Beslist,

 • Enig artikel.

  De fracties als volgt vast te stellen:


  Officiële naam Lid vanaf Fractie
  Ludo Aerts
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Lisa Hermans
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Mia Ombelet
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Lieselot Seldeslachts
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Jan Van der Velpen
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Stefaan Van Haegenborgh
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Johan Vanhulst
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Monda Wuytack
  3 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Karen Dourée
  3 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Betty Dupont
  3 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Arnaud Recko
  3 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Hans-Kristof Carême
  3 januari 2019
  Open Bierbeek
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Walter Frooninckx
  3 januari 2019
  Open Bierbeek
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Sandra Noé
  3 januari 2019
  Open Bierbeek
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Maria Tollet
  3 januari 2019
  Open Bierbeek
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Maarten Van Schoonbeek
  3 januari 2019
  Open Bierbeek
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Cil Cuypers
  3 januari 2019
  sp.a Groen
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Frederik De Buck
  3 januari 2019
  sp.a Groen
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Lotte Suvée
  3 januari 2019
  sp.a Groen
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Hilde Van der Putten
  3 januari 2019
  sp.a Groen
  Samenwerkingsverband
  Bierbeek
  Tie Vanbeselaere
  3 januari 2019
  sp.a Groen
  Samenwerkingsverband
  BierbeekAgendapunt 5


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T11:05:02.223Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T11:05:02.223Z1

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.


De gemeenteraad,

 • Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van VANHULST Johan Jaak Korneel werd overhandigd aan de algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde binnen de termijn van acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;
 • Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;
 • Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
 • Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;
 • Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;​

Beslist,

 • Artikel 1 Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.
 • Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Johan Vanhulst   , wordt verkozen verklaard als   voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019.


Conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
Agendapunt 6


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T11:05:11.264Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T11:05:11.264Z1

Verkiezing van de schepenen

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de schepenen.

De gemeenteraad,

 • Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de algemeen directeur op 28 november 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;
 • Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dus de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;
 • Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte vier kandidaat-schepenen worden voorgedragen;
 • Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het aantal schepenen is vastgelegd;
 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:
  • CUYPERS Cecilia Regina Renata
  • VAN DER VELPEN Jan Germain Jozef
  • DE BUCK Frederik Antoon Leo Gaston​
  • HERMANS Lisa
 • Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
 • Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.
 • Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen opvolgers aangeduid worden;

Beslist,

Artikel 1 Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2 Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name vier.
dd046377-7c1f-4824-9910-6f51b66ee53d
Artikel 3
Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging:
Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat
Eerste schepen
Cil Cuypers
Effectief
Tweede schepen
Jan Van der Velpen
Effectief
Derde schepen
Frederik De Buck
Effectief
Vierde schepen
Lisa Hermans
Effectief
cc8d8384-0121-4a15-95e3-672d12eb5de7
Agendapunt 7


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-03T11:06:24.159Z
 • Voorzitter van de zitting:  Johan Vanhulst
 •   Ludo Aerts ,   Hans-Kristof Carême ,   Cil Cuypers ,   Frederik De Buck ,   Karen Dourée ,   Betty Dupont ,   Walter Frooninckx ,   Lisa Hermans ,   Sandra Noé ,   Mia Ombelet ,   Arnaud Recko ,   Lieselot Seldeslachts ,   Lotte Suvée ,   Maria Tollet ,   Hilde Van der Putten ,   Jan Van der Velpen ,   Stefaan Van Haegenborgh ,   Maarten Van Schoonbeek ,   Tie Vanbeselaere ,   Johan Vanhulst ,   Monda Wuytack ,  
 • Secretaris van de zitting:  Verlinden Peter
2019-01-03T11:06:24.159Z1

Verkiezing van de Politieraad

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de Politieraad.


De gemeenteraad,

 • Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 • Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
 • Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
 • Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
 • Overwegende dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
 • Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone Lubbeek samengesteld is uit 17 verkozen leden;
 • Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
 • Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten heeft vastgesteld op vrijdag 14 december 2018 tussen 9u en 10u;
 • Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota heeft bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van de kandidaten;
 • Overwegende dat 4 voordrachtakten voor 4 effectieve kandidaten werden overhandigd aan burgemeester VANHULST Johan Jaak Korneel;
 • Overwegende dat deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen:
  • CAREME Hans-Kristof met als eerste opvolger VAN SCHOONBEEK Maarte en als tweede opvolger TOLLET Maria werden voorgedragen door CAREME Hans-Kristof, NOE Sandra, VAN SCHOONBEEK Maarten, FROONINCKX Walter en TOLLET Maria;
  • SELDESLACHTS Lieselot met als eerste opvolger OMBELET Maria en als tweede opvolger VAN HAEGENBORGH Stefaan werden voorgedragen door VANHULST Johan, SELDESLACHTS Lieselot, VAN DER VELPEN Jan, AERTS Ludo, OMBELET Maria, WUYTACK Raymonda, VAN HAEGENBORGH Stefaan en HERMANS Lisa;
  • VAN DER PUTTEN Hilde met als opvolger SUVEE Lotte werden voorgedragen door SUVEE Lotte, DE BUCK Frederik en VAN DER PUTTEN Hilde;
  • VANBESELAERE Brigitte met als opvolger CUYPERS Cecilia werden voorgedragen door CUYPERS Cecilia;​
 • Overwegende dat de burgemeester de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt heeft opgemaakt en dat deze als bijlage bij de oproeping van deze vergadering werd gevoegd:
  • CAREME Hans-Kristof, geboren op 1 juli 1974, advocaat, met als eerste opvolger VAN SCHOONBEEK Maarten, geboren op 16 april 1981, landbouwer, en als tweede opvolger TOLLET Maria, geboren op 28 september 1954, gepensioneerd;
  • SELDESLACHTS Lieselot, geboren op 29 juni 1994, student, met als eerste opvolger OMBELET Maria, geboren op 7 augustus 1952, gepensioneerd, en als tweede opvolger VAN HAEGENBORGH Stefaan, geboren op 19 oktober 1976, maatschappelijk werker;
  • VAN DER PUTTEN Hilde, geboren op 22 mei 1969, zonder beroep, met als opvolger SUVEE Lotte, geboren op 17 september 1993, freelance docent/artiest/student;
  • VANBESELAERE Brigitte, geboren op 30 mei 1961, maatschappelijk, met als opvolger CUYPERS Cecilia, geboren op 15 februari 1962, sociologe;
 • Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal opstelt over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;
 • Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
 • Overwegende dat de gemeenteraadsleden VANSCHOONBEEK Maarten en SUVEE Lotte, de jongste in leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
 • Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
 • Overwegende dat de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
 • Overwegende dat 21 gemeenteraadsleden deelnemen aan de stemming;
 • Overwegende dat elk gemeenteraadslid 3 stemmen heeft;
 • Overwegende dat elk gemeenteraadslid dus 3 stembiljetten gekregen heeft;
 • Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming heeft geopend;
 • Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten heeft verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
 • Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, er 63 stembiljetten overhandigd moeten zijn en er 63 stembiljetten in de stembus aangetroffen moeten zijn;
 • Overwegende dat 63 stembiljetten werden overhandigd en er dus geen ontbreken;​
 • Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht;
  • Overwegende dat er 6 ongeldige stemmen werden uitgebracht;
  • Overwegende dat deze stemmen ongeldig zijn, omdat
   • er kruisjes werden gezet i.p.v. de bolletjes in te kleuren 
 • Overwegende dat er 0 blanco stemmen werden uitgebracht;
 • Overwegende dat er 57 geldige stemmen werden uitgebracht en deze toegekend werden aan volgende kandidaten:
  • 24 voor kandidaat Hans-Kristof Carême
  • 13 voor kandidaat Lieselot Seldeslachts
  • 10 voor kandidaat Brigitte Vanbeselaere
  • 10 voor kandidaat Hilde Van der Putten​


Beslist,

Artikel 1 Akte te nemen van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Lubbeek, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2
Akte te nemen van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone Lubbeek.
 • Effectief lid: Hans-Kristof Carême, 1 juli 1974; advocaat;
  • Opvolger 1: Maarten Van Schoonbeek, 16 april 1981; landbouwer;
  • Opvolger 2: Maria Tollet, 28 september 1954; gepensioneerd;
 • Effectief lid: Lieselot Seldeslachts, 29 juni 1994; student;
  • Opvolger 1: Maria Ombelet, 7 augustus 1952; gepensioneerd;
  • Opvolger 2: Stefaan Van Haegenborgh, 19 oktober 1976; maatschappelijk werker;
 • Effectief lid: Brigitte Vanbeselaere, 30 mei 1961; maatschappelijk werker;
  • Opvolger 1: Cecilia Cuypers, 15 februari 1962; sociologe;
 • Effectief lid: Hilde Van der Putten, 22 mei 1969; geen;
  • Opvolger 1: Lotte Suvée, 17 september 1993; freelance docent, artiest, student;Sluiting van de zitting

De voorzittter van de raad sluit de zitting op 2 januari 2019, 21:00.
Namens de Raad,


VERLINDEN Peter

Algemeen directeur


VANHULST Johan

Voorzitter van de gemeenteraad