Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 24 april 2023

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Baarle-Hertog, van 16/02/2023 20:30

Geplande start: 16/02/2023 20:00

Locatie: Gemeentehuis Baarle-Hertog

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tom Sommen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 16/02/2023 20:30 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Opening

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Uitloting voorstemmer

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 03. Welzijnszorg Kempen – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 04. Sluiting

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Opening (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tom Sommen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Uitloting voorstemmer (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tom Sommen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Als voorstemmer wordt uitgeloot: raadslid B. Mertens.

Openbare behandeling van agendapunt

03. Welzijnszorg Kempen – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tom Sommen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

stemming over het voorstel van besluit:

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

Effectieve stemmers

 • Ann Brosens
 • Mark Bruurs
 • Frans De Bont
 • Philip Loots
 • Bart Mertens
 • Jeroen Raeijmaekers
 • Tom Sommen
 • Jef Van de Perre
 • Leo Van Tilburg

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

3. Welzijnszorg Kempen – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering


Gelet op het feit dat het OCMW deelgenoot is van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen; 

Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke deelnemer bij Welzijnszorg Kempen recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019 houdende Welzijnszorg Kempen – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en voordracht kandidaat-bestuurders; 

Overwegende dat ingevolge voormelde OCMW-raadsbeslissing Silvie Segers werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van Welzijnszorg Kempen;

Gelet op het ontslag van Silvie Segers als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat ingevolge voormeld ontslag de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van Welzijnszorg Kempen dient aan te duiden;

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder op artikel 77 en artikel 78 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op artikel 74 en op artikel 34, tweede lid, 2° van het decreet over het lokaal bestuur ten aanzien van de aanwijzing van de leden van de bestuursorganen van het OCMW en van de vertegenwoordigers van het OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, welke bij geheime stemming dient te gebeuren;

Gaat over tot geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van Welzijnszorg Kempen; 

Aan de stemming hebben 9 leden deelgenomen. Een gelijk aantal stembiljetten wordt in de stembus gevonden, waarvan geen ongeldig stembiljet.

De stemming geeft volgende uitslag :

- plaatsvervangend vertegenwoordiger: Mano Jansens: 9 ja-stemmen;

Besluit

Artikel 1

Als nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van Welzijnszorg Kempen aan te duiden voor de resterende duur van de lopende legislatuur 2019-2024: raadslid Mano Jansens.

Artikel

Het vast bureau te gelasten met uitvoering van deze beslissing en onder meer de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen hiervan in kennis te stellen.

Openbare behandeling van agendapunt

Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tom Sommen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Daar tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn geen opmerkingen zijn gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2022 als goedgekeurd beschouwd, en worden voormelde notulen ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.

Openbare behandeling van agendapunt

04. Sluiting (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Ann Brosens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mark Bruurs (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Frans De Bont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philip Loots (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Mertens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Raeijmaekers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tom Sommen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jef Van de Perre (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Tilburg (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Mano Jansens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jeroen Van den Bogaert (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Frans De Bont

Secretaris: Joannes Vervoort

Om 20.32 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter sluit de zitting op 16/02/2023 20:32 .