Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 13 oktober 2022

Notulen van de Provincieraad Vlaams-Brabant, van 20/09/2022 14:00

Geplande start: 20/09/2022 14:00

Locatie: Provincieraadzaal

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

De voorzitter opent de zitting op 20/09/2022 14:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Kennisneming opvolgingsrapportering BBC OR 2022. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

  Kennisgeving nr. 63

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen zomer 2022

  Kennisgeving nr. 64

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk - wijzigingen 2022

  Kennisgeving nr. 65

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier

  Voorstel nr. 66

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. PROCORO - wijziging samenstelling

  Voorstel nr. 67

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Aanstelling bijkomende provinciale omgevingsambtenaren

  Voorstel . 68

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. Samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Genovevabeek te Tienen (Oplinter)

  Voorstel nr. 69

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. Wijziging ambtelijke vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de Vlaams-Brabantse regionale landschappen

  Voorstel nr. 70

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. Aanduiding van vertegenwoordigers Comité van Toezicht EFRO Vlaanderen 2021-2027

  Voorstel nr. 71

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. Openbare verkoop Gemeenteplein 5, Kessel-Lo

  Voorstel nr. 72

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. Grenscorrectie gemeenten Haacht Rotselaar

  Voorstel nr. 73

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Kennisneming opvolgingsrapportering BBC OR 2022. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisgeving nr. 63

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

De provincieraad neemt kennis van de bijgevoegde opvolgingsrapportering (OR) in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Er moet minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd worden aan de provincieraad. 

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen bevat de opvolgingsrapportering minstens de volgende elementen:

·1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

·2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar; een stand van zaken van de prioritaire actieplannen van het meerjarenplan en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar.


De opvolgingsrapportering bestaat uit 3 rapporten: 

 • Het opvolgingsrapport geeft een inhoudelijke stand van zaken voor de periode 1/1/2022 tot 30/06/2022 van de prioritaire actieplannen van een beleidsdoelstelling. De voortgang van elk prioritair actieplan wordt aan de hand van de goedgekeurde indicatortoegelicht.

 • De J1 Doelstellingenrekening en T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

geven een financiële stand van zaken zoals vermeld in artikel 29, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Openbare behandeling van agendapunt

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen zomer 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisgeving nr. 64

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Op 4 juni 2002 werd het bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk definitief goedgekeurd door de provincieraad. De methodiek voor de opbouw van het fietsroutenetwerk was gemeenschappelijk voor de vijf Vlaamse provincies.

Wanneer men overgaat tot de systematische inrichting op het terrein van de geselecteerde fietsroutes kan men tot de vaststelling komen dat de selectie van een bepaalde route niet meer wenselijk is en dat eventueel een andere route moet gekozen worden. Met het Vlaamse Gewest en de 5 Vlaamse provincies is een afsprakennota opgemaakt hoe en in welke gevallen wijzigingen mogelijk zijn. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt een reeks wijzigingen in het fietsroutenetwerk voorgelegd aan de deputatie en ter kennis gegeven aan de provincieraad.

Volgens het decreet basisbereikbaarheid (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21 december 2018, aangenomen door het Vlaams Parlement op 3 april 2019, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 12 juni 2019 en in werking getreden op 22 juni 2019) keuren de vervoersregio’s de BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk)- wijzigingen finaal goed, de minister bekrachtigt uiteindelijk de wijzigingen aan fietssnelwegen. 

Dit dossier bevat wijzigingen vanuit twee wijzigingswerkgroepen en bijgevolg ook 2 deputatiebeslissingen.

Op 14 december 2021 vond een -digitale- wijzigingswerkgroep plaats over de voorgestelde wijzigingen aan het netwerk. Het verslag van deze vergadering is verspreid naar de partners. Er werden 3 voorstellen voor wijzigingen behandeld, voor deze wijzigingen werd telkens een consensus bereikt op de wijzigingswerkgroep. Alle voorstellen zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van of op een bovenlokale functionele fietsroute (waaronder ook fietssnelwegen). De wijzigingen werden op 27 januari 2022 goedgekeurd door de deputatie. 

Op 16 juni 2022 vond een -digitale- wijzigingswerkgroep plaats over de voorgestelde wijzigingen aan het netwerk. Het verslag van deze vergadering werd verspreid naar de partners. Er werden 3 voorstellen voor wijzigingen behandeld, voor deze wijzigingen werd telkens een consensus bereikt op de wijzigingswerkgroep. Ze zijn allen gelegen in de onmiddellijke nabijheid van of op een bovenlokale functionele fietsroute (waaronder ook fietssnelwegen). Deze wijzigingen werden op 7 juli 2022 goedgekeurd door de deputatie.

De totale lengte van het netwerk blijft zo goed als gelijk op 2.464 km (325 m minder).

Het verslag van beide wijzigingswerkgroepen is toegevoegd als bijlage. Hier staat ook een uitgebreidere argumentatie en kaartmateriaal in. 

De wijzigingen van begin 2022 zijn: 

1.Rotselaar op F25 Leuven-Aarschot: Heirbaan 

De fietssnelweg in Rotselaar wordt geschrapt langs de Valleilaan en verplaatst naar de Heirbaan. De wijziging vloeit voort uit een recente toestemming van Infrabel om een fietstunnel in te passen die de spoorweg kruist onder een hoek van 15 graden. In het verleden werden enkel dwarse kruisingen toegestaan, wat niet mogelijk is op de nieuwe locatie voor de fietstunnel. 

Het gewijzigde tracé is directer, heeft een beperktere ruimtelijke impact (minder inname van natuurgebied), heeft een hogere belevingswaarde en kent minder conflictpunten dan het originele tracé. De aanloophellingen van de nieuwe fietstunnel hebben aanzienlijk lagere hellingsgraden. 

2.Boutersem: aardeweg/Brugstraat/Dorpsstraat 

De as Neervelpsestraat/Smidstraat/Stationsstraat (N234) wordt gewijzigd naar aardeweg/ Brugstraat/ Dorpsstraat. De Smidstraat (N234) tussen Kerkweg en Stationsstraat (N234) is te smal om volwaardige fietspaden te kunnen aanleggen. Daarom wil de gemeente een parallel pad opwaarderen tot BFF-route. Deze route loopt dan verder door het centrum van Boutersem om tenslotte op de N3 aan te takken tegenover de Kerkomsesteenweg. 

Ter hoogte van de aansluiting met de Neervelpsestraat (N234) wordt een dubbele aantakking voorzien in het BFF:

-Een aantakking via de Maagdomstraat om de verbinding richting Willebringen te verzekeren: volgens AWV zijn hier de mogelijkheden beperkt om de oversteek te beveiligen. 

-Een aantakking met de Neervelpsestraat (N234) om de verbinding met Neervelp te verzekeren: hier is ruimte om een veilige oversteek te creëren. 

De Kerkweg wordt omgevormd van een alternatieve BFF-route naar een gewone BFF-route. 

3.Herent op F3 Brussel-Leuven: Kroonstraat/Speelbergweg/Warotstraat/Klein Dalenstraat 

De F3 wordt verplaatst naar de BFF-route aan de zuidzijde van de spoorlijn vanaf de Kroonstraat (Veltem-Beisem). De route takt aan op het Brampad aan de zuidzijde van de spoorlijn richting Leuven. De route aan de noordkant wordt een BFF-route. 

Aan de noordkant van de spoorlijn is het niet evident om fietssnelwegkwaliteit aan te leggen. De kwaliteit van het tracé langs de zuidkant van het spoor kan in de toekomst nog verbeterd worden door gerichte circulatie-en inrichtingsmaatregelen.

De wijzigingen van de zomer 2022 zijn: 

1.Aarschot op F26 Aarschot-Diest: technische wijzigingen 

Langs de F26 op grondgebied van Aarschot worden een aantal kleinere wijzigingen

voorgesteld zodanig dat de route beter realiseerbaar is. Voornamelijk gaat het om

wijzigingen die de spoorlijn zullen volgen i.p.v. bestaande straten zodanig dat de route rechter getrokken wordt.

2.Londerzeel op F44 Dendermonde-Mechelen: wijziging tussen Hoogweg en Lemmeken 

De F44 tussen de Hoogweg en Lemmeken wordt verplaatst van de noordzijde langs de spoorweg naar de zuidzijde van de spoorweg. Aan de noordzijde is de realisatie van de fietssnelweg weinig realistisch door gebouwen die vrij dicht tegen de spoorweg liggen. De route wisselt sowieso van kant richting Buggenhout (Oost-Vlaanderen). De wissel van kant t.o.v. de spoorweg verplaatst door deze wijziging van het station Malderen naar Lemmeken.

3.Asse op F211 Brussel-Asse: wijziging tussen I. Cockaertstraat en Brusselsesteenweg 

De F211 tussen I. Cockaertstraat en Brusselsesteenweg wordt verplaatst naar het zuiden van de N9 zodanig dat er geen kruisingen meer zijn met de gewestweg. De kruising met de F212 gebeurt nu ook ten zuiden van deze gewestweg. 

Samenvattend overzicht van de wijzigingen aan het fietsroutenetwerk

Op 27 januari 2022 ging de deputatie akkoord met onderstaande wijzigingen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant:

·Rotselaar: F25 wijziging Valleilaan naar Heirbaan;

·Boutersem: wijziging Neervelpsestraat/ Smidstraat/ Stationsstraat (N234) naar aardeweg/ Brugstraat/ Dorpsstraat;

·Herent: F3 wijziging Lodewijk van Veltemstraat/ Dorpssplein/ Stationsstraat/ Vilvoordse Baan naar Kroonstraat/ Speelbergweg/ Warotstraat/ Klein Dalenstraat.

Op 7 juli 2022 ging de deputatie akkoord met onderstaande wijzigingen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant:

·Aarschot: F26 Technische wijzigingen;

·Londerzeel: F44 wijziging tussen Hoogweg en Lemmeken;

·Asse: F211 wijziging tussen I. Cockaertstraat en Brusselsesteenweg.

Bijlagen

Bijlage 1 verslag wijzigingswerkgroep zomer 2022;

Bijlage 2 verslag wijzigingswerkgroep begin 2022;

Bijlage 3 nota deputatie bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk- wijzigingen begin 2022.

Openbare behandeling van agendapunt

Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk - wijzigingen 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisgeving nr. 65

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

De eerste versie van het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk is op 4 juni 2002 definitief goedgekeurd door de provincieraad.

Het bovenlokaal recreatief netwerk wordt gebruikt als basis (als gewenste situatie) voor de opmaak van het recreatief knooppuntennetwerk. Het recreatief knooppuntennetwerk wordt bewegwijzerd en gepromoot door Toerisme Vlaams-Brabant vzw. De routes voor dit netwerk worden in nauw overleg tussen de dienst Mobiliteit en de dienst Toerisme bepaald.

Bij raadsbesluit van 20 april 2004 werden een reeks wijzigingen aan het recreatief netwerk door de provincieraad goedgekeurd in functie van het Europees project ‘Beleef het Groen’. 

Op 20 november 2007 werden bijkomende wijzigingen aan het bovenlokaal recreatief netwerk in het Hageland goedgekeurd door de provincieraad. Het betreft de vervollediging van het netwerk in het Hageland, meerbepaald voor de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Lubbeek, Tielt-Winge en verder de aansluitingen richting Leuven, Holsbeek, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek. 

Op 16 juni 2009 werd de volgende versie van het recreatief netwerk goedgekeurd door de provincieraad. Hierin werd ook de gewenste structuur voor de knooppuntenroutes in het Dijleland, Brabantse Kouters en Pajottenland toegevoegd. Op die manier was het gewenste netwerk compleet.

In april 2012 bracht de dienst Toerisme de nieuwe knooppuntenkaart uit, één kaart voor de volledige provincie. Bijzonder is dat de Vlaams-Brabantse fietswegen ook aansluiten op de bestaande RAVEL-routes (Réseau Autonome des Voies Lentes, het netwerk in Wallonië dat voornamelijk gevormd is door jaagpaden en oude spoorwegbeddingen) in Wallonië en dat er enkele routes tot in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn toegevoegd.

In 2017-2018 werd het fietsknooppuntennetwerk in het Hageland en Leuven grondig herbekeken en aangesloten op het netwerk van Waals-Brabant, wat zorgde voor vele aanpassingen inzake gewenste trajecten.

In 2019-2020 werd het fietsknooppuntennetwerk van de Groene Gordel grondig herbekeken. In september 2020 werd een eerste deel van de wijzigingen, die reeds goedgekeurd waren door de gemeenten, goedgekeurd door deputatie. In een tweede ronde in 2021 werden de resterende wijzigingen van de Groene Gordel voorgelegd ter goedkeuring. Hierbij zitten ook nog wijzigingen in 8 Hagelandse gemeenten en Leuven.

In dit dossier deputatie worden 2 wijzigingen aan het netwerk voorgelegd. 

Opdat provinciale subsidies voor de verbetering van de fietsinfrastructuur mogelijk zouden zijn, moeten de gewenste trajecten officieel opgenomen worden in het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk.

Werkwijze voor de opbouw van het netwerk

De doelstelling van de samenwerking tussen de dienst Toerisme en de dienst Mobiliteit is te komen tot één vervolledigd recreatief knooppuntennetwerk. Dit netwerk maakt de synthese tussen het recreatief netwerk, dat werd uitgewerkt door de dienst Mobiliteit in het kader van het bovenlokaal fietsroutenetwerk en de toeristische fietslussen en de knooppuntennetwerken, die de dienst Toerisme realiseerde. De dienst Toerisme staat in voor de bewegwijzering, aantrekkelijk kaartmateriaal, randinfrastructuur en promotie.

Het voorstel van knooppuntennetwerk kwam tot stand via samenwerking tussen de diensten Toerisme, Mobiliteit, de Fietsersbondafdelingen, afdelingen van Regionaal Landschap, agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en zeker ook de gemeenten.

Uitgangspunten voor de uitbouw van het netwerk waren:

-gebruik maken van routes uit het bestaande bovenlokaal recreatieve en functionele netwerk;

-gebruik maken van de bestaande lussen en netwerken;

-gebruik maken van bestaande wegen om de kosten te beperken;

-veilige, aantrekkelijke en comfortabele routes;

-lussen van 10 à 20 km, afhankelijk van het reliëf;

-opnemen van recreatieve polen, stations, aantrekkelijke kernen, horeca;

-voorstellen van de gemeenten.

Het netwerk van Vlaams-Brabant sluit naadloos aan op het knooppuntennetwerk van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg en de Waalse provincies Henegouwen, Waals-Brabant en Luik. Aan de grens met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt op meerdere plaatsen aangesloten op de Groene Wandeling (recreatieve wandel- en fietsroutes in Brussels Gewest, verbindingen tussen groene zones). 

Voorstellen tot wijzigingen in 2022

Dit dossier stelt 2 wijzigingen voor, beide op grondgebied van Aarschot:

-De wijziging Meetshovenbos: de verbinding vanuit het Meetshovenbos richting centrum Aarschot wordt gewijzigd naar een veiligere route. Het gaat enkel om een wijziging in het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk, de route is al opgenomen in het knooppuntennetwerk. De route ligt er vandaag comfortabel bij, er zal voor deze route geen subsidie worden aangevraagd. 

-De wijziging Schoonhoven: de verbinding vanuit Rillaar richting centrum Aarschot wordt gewijzigd omwille van de recreatieve meerwaarde langs het domein Schoonhoven. Het gaat om een wijziging in het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk én later aan het knooppuntennetwerk als de fietsverbinding is aangelegd. Op het tracé tussen de Mottestraat en de Demerdijk moet namelijk nog fietsinfrastructuur gerealiseerd worden. De route kan voor 40% gesubsidieerd worden als ze voldoet aan de bepalingen in het provinciaal subsidiereglement. 

De totale lengte van het fietsknooppuntennetwerk is nu 1.532 m korter dan in 2021. Voor het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk komt de totale lengte op 2.163 km. Er is gestreefd naar een maximale integratie van het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk en het knooppuntennetwerk. 

Timing

Na goedkeuring zal het nieuwe netwerk verspreid worden naar de stad Aarschot en beschikbaar gesteld worden in het geoloket op de website van de provincie.

Bijlagen

Bijlage 1 wijziging Aarschot Meetshovenbos

Bijlage 2 wijziging Aarschot Schoonhoven

Openbare behandeling van agendapunt

Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Voorstel nr. 66

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 31

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Louis Tobback

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 66


Provincie Vlaams-Brabant, 


 • Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet.

  Gelet op artikel 12 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014:

  Ҥ1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is een dossiertaks verschuldigd in de volgende gevallen:

  1° bij het indienen van een vergunningsaanvraag in eerste aanleg bij de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar;

  2° bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering;

  3° bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een verzoek tot bijstelling, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

  §2. De dossiertaks bedraagt:

  1° in geval van een gewone aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering: 500 euro;

  2° in alle andere in §1 bedoelde gevallen: 100 euro.

  §3. De dossiertaks wordt gestort op de volgende rekening:

  1° de rekening van de provincie als het een beroep bij de deputatie betreft;

  2° de rekening van het omgevingsfonds als het een aanvraag of beroep bij de Vlaamse Regering betreft.”

  Gelet op het besluit van de provincieraad van 7 februari 2017 waarmee bij de invoering van de omgevingsvergunning een provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier werd goedgekeurd en de volgende dossiervergoedingen werden vastgelegd:

  400 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt met een MER (milieueffectenrapport) en/of een OVR (omgevingsveiligheidsrapport);

  250 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt zonder MER of OVR;

  100 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning.


Overwegende dat in overleg met de overige provincies en vanuit de VVP nu een voorstel wordtgedaan om deze dossiertaksen aan te passen.Overwegende dat de provinciale omgevingsdiensten vaststellen dat de werklast niet overeenkomt met de eerder doorgevoerde werklastmeting in de aanloop naar de implementatie van de omgevingsvergunning en dat door de invoering van de omgevingsvergunning zeker mag gesteld worden dat de administratieve kosten inzake de behandeling van de vergunningsaanvragen aanzienlijk meer zijn toegenomen dan vooraf ingeschat. Overwegende dat er bovendien niet alleen nood is aan extra personeel voor de inhoudelijke dossierbeoordeling, maar dat ook de complexiteit van bv. de organisatie van de provinciale omgevingsvergunningscommissie alsmaar toeneemt. Overwegende dat de noodzaak er is tot continue bijwerking van de informaticatoepassingen, het op peil houden van kennis en know how in functie van de implementatie van nieuwe regelgeving en instructies, enz. 

Overwegende dat de middelen van de dossiertaksen, zo heeft de decreetgever gesteld, kunnen worden aangewend voor de kosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het omgevingsvergunningsdecreet en dat het billijk is dat de financiële last die hieruit voortvloeit niet volledig ten laste gelegd wordt van de gemeenschap, maar mede gedragen wordt door de belanghebbenden.

Overwegende dat het dan ook wenselijk is om de tarieven op te trekken en om tevens de taksen te differentiëren naargelang de omvang van een dossier. Overwegende dat tegelijkertijd het uitgangspunt wel blijft om de dossiertaksen eenduidig en eenvoudig vast te leggen, en dit voor alle provincies gelijk.

Overwegende het bovenstaande worden de volgende aangepaste dossiertaksen voorgesteld voor eerste aanleg dossiers:

dossiers die worden behandeld via de gewone procedure (aanvragen en bijstellingen): 500 euro;

dossiers die worden behandeld via de vereenvoudigde procedure : 250 euro;

meldingen (overdrachten, stopzettingen,…): 50 euro.

Overwegende dat de overige modaliteiten van het huidig provinciaal reglement inhoudelijk behouden blijven (mits aanvulling van de meldingen), meer bepaald:

de dossiervergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de aanvraag, het verzoek of de melding indient;

er is één dossiervergoeding verschuldigd per aanvraag. Indien de aanvraag meerdere onderdelen bevat die volgens verschillende procedures zouden kunnen behandeld worden, wordt enkel het hoogste van toepassing zijnde tarief aangerekend;

er is geen dossiervergoeding verschuldigd wanneer een aanvraag van omgevingsvergunning, verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning of melding verkeerdelijk wordt gericht aan de provincie Vlaams-Brabant;

de provincie Vlaams-Brabant is voor haar eigen aanvragen, verzoeken of meldingen vrijgesteld van betaling van de dossiervergoeding;

ingeval van verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden, overeenkomstig artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet is alleen een dossiervergoeding verschuldigd door de vergunninghouder of de exploitant (art. 82, 2° b)) en het betrokken publiek (art. 82, 2° c)). De overige verzoekers zijn vrijgesteld;

ingeval van verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, overeenkomstig artikel 83 van het omgevingsvergunningsdecreet is alleen een dossiervergoeding verschuldigd door het betrokken publiek (art. 83, 2° a)). De overige verzoekers zijn vrijgesteld.

Overwegende het aangepast provinciaal reglement dat als bijlage is gevoegd, dat in werking zou treden vanaf 1 januari 2023 en daarmee de vorige versie vervangt.

;


Beslist,

Artikel 1

Het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Artikel 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023 en vervangt de vorige versie.

Openbare behandeling van agendapunt

PROCORO - wijziging samenstelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 67 - artikel 1

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 29

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Met als gevolg,

Goedgekeurd

De leden van de raad stemmen openbaar

Voorstel nr. 67 - artikel 2

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

PROCORO - wijziging samenstelling

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 67


Provincie Vlaams-Brabant, 


Gelet op het artikel 42, §1, van het provinciedecreet;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;


Overwegende dat bij besluit van 17 september 2019 de provincieraad de vernieuwde samenstelling van de PROCORO heeft goedgekeurd met 23 effectieve leden, waaronder de voorzitter, en 22 plaatsvervangers;

Overwegende dat omwille van de stopzetting van het mandaat van de heer Peter Vanbiesbroeck, plaatsvervanger, de provincieraad in zijn vervanging moet voorzien;

Overwegende dat ten gevolge hiervan voor Voka, de heer Eric De Pessemier wordt voorgedragen;

Overwegende dat bij de benoeming van de leden de 2/3de man-vrouwverhouding gerespecteerd dient te worden, gelet op het artikel 1.3.2. §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; dat hieraan is voldaan.

Beslist,

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 1.3.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt de heer Eric De Pessemier ter vervanging van de heer Peter Vanbiesbroeck benoemd in de PROCORO als plaatsvervanger.

Artikel 

De benoeming geldt tot de goedkeuring van de nieuwe samenstelling van de PROCORO bij het begin van de volgende legislatuur.

Openbare behandeling van agendapunt

Aanstelling bijkomende provinciale omgevingsambtenaren (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 68 - artikel 1 GN

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 68 - artikel 1 LVG

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 68 - artikel 1 DL

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 24

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 7

Met als gevolg,

Goedgekeurd

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 68 - artikel 1 LB

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 68 - artikel 2 TR

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

Voorstel nr. 68 - artikel 3 EW

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Aanstelling bijkomende provinciale omgevingsambtenaren

Korte openbare beschrijving:

Voorstel . 68


Provincie Vlaams-Brabant, 


Gelet op artikel 9/1 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 dat de wijze van aanstelling van een provinciale omgevingsambtenaar als volgt bepaalt:

“Iedere provincie wijst bij provincieraadsbeslissing minimaal één provinciale omgevingsambtenaar aan.

De provincie zorgt ervoor dat de aangestelde personeelsleden gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen. De Vlaamse regering kan de kwaliteitseisen vastleggen waaruit deze kennis blijkt.

De provinciale omgevingsambtenaar oefent de taken, vermeld in dit decreet, onafhankelijk en neutraal uit. Hij mag geen nadeel ondervinden van de uitoefening hiervan.”

Gelet op artikel 142/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat de voorwaarden vastlegt om aangesteld te kunnen worden als provinciale omgevingsambtenaar:

“Om te kunnen worden aangewezen als provinciale omgevingsambtenaar, moet een persoon voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A;
2° beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar.

De aangewezen personeelsleden beschikken conform artikel 9/1 van het decreet van 25 april 2014 samen over voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu als vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.

Het aanwijzingsbesluit vermeldt een termijn van maximaal zes jaar. De aanwijzing is hernieuwbaar. Ze kan op elk ogenblik worden beëindigd, hetzij bij besluit van de deputatie, na advies van de gouverneur, hetzij op verzoek van de betrokkene.”

Gelet op de provincieraadsbeslissing van 29 mei 2018 waarbij de volgende personeelsleden van de dienst Vergunningen werden aangesteld als provinciale omgevingsambtenaren (in volgorde van indiensttreding):

-Emmy Verschueren; 

-Katleen Hollants;

-Luitje Afschrift;

-Nadine Herbrand;

-Anne Van Rompaey;

-Mien Volders;

-Hannelore Strosse;

-Katrien Nagels;

-Inge Gressens;

-Judith Van Gompel;

-Isolde Betrains;

-Vicky Leentjes.

Gelet op de provincieraadsbeslissing van 21 april 2020 waarbij de volgende personeelsleden van de dienst Vergunningen werden aangesteld als provinciale omgevingsambtenaren (in volgorde van indiensttreding):

-Linda Pollers;

-Jana Vanhoof;

-Vanessa Joly;

-Glenn Verdoodt.


Overwegende dat sinds de tweede aanstelling van provinciale omgevingsambtenaren volgende 4 personeelsleden van de dienst Vergunningen ook voldoen aan elk van de hierboven gestelde voorwaarden, met name:

-Greet Nuyts, bestuurssecretaris Vergunningen (RO), in dienst sinds 8 juli 2019;

-Liesbeth Van Gaubergen, bestuurssecretaris Vergunningen (RO), in dienst sinds 9 december 2019;

-Dieter Loddewykx, bestuurssecretaris Vergunningen (RO), in dienst sinds 1 mei 2020;

-Lies Baute, bestuurssecretaris Vergunningen (milieu), in dienst sinds 22 juni 2020.

Overwegende dat ook de volgende 2 personeelsleden van de dienst Vergunningen binnen afzienbare tijd dit jaar hieraan zullen voldoen, met name: 

-Tania Renard, bestuurssecretaris Vergunningen (RO), in dienst sinds 12 oktober 2020;

-Emma Wyndaele, bestuurssecretaris Vergunningen (milieu), in dienst sinds 14 december 2020.

Overwegende dat de omgevingsvergunningsdossiers aan strikte vervaltermijnen zijn gebonden zoals het ontvankelijkheidsonderzoek binnen 30 dagen of de beslissing door deputatie binnen 60/105 of 120 dagen en om te vermijden dat het proces van de digitale afhandeling van deze dossiers op enig ogenblik in het gedrang zou komen, is het aangewezen om iedereen die in aanmerking komt als provinciaal omgevingsambtenaar ook effectief aan te stellen. Op deze manier wordt de continuïteit van de strakke tijdsgebonden werking van de dienst maximaal gewaarborgd.

;


Beslist,

Artikel 1

Volgende ambtenaren van de dienst Vergunningen worden met onmiddellijke ingang aangesteld als provinciale omgevingsambtenaren voor de duur van zes jaar:

·Greet Nuyts, bestuurssecretaris Vergunningen;

·Liesbeth Van Gaubergen, bestuurssecretaris Vergunningen;

·Dieter Loddewykx, bestuurssecretaris Vergunningen;

·Lies Baute, bestuurssecretaris Vergunningen.

Artikel 

Volgende ambtenaar van de dienst Vergunningen wordt met ingang van 12 oktober 2022 aangesteld als provinciale omgevingsambtenaar voor de duur van zes jaar:

·Tania Renard, bestuurssecretaris Vergunningen.

Artikel 

Volgende ambtenaar van de dienst Vergunningen wordt met ingang van 14 december 2022 aangesteld als provinciale omgevingsambtenaar voor de duur van zes jaar:

·Emma Wyndaele, bestuurssecretaris Vergunningen.

Openbare behandeling van agendapunt

Samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Genovevabeek te Tienen (Oplinter) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Voorstel nr. 69

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels