Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 2 juni 2022

Notulen van de Provincieraad Vlaams-Brabant, van 26/04/2022 14:00

Geplande start: 26/04/2022 14:00

Locatie: Provinciehuis

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

De voorzitter opent de zitting op 26/04/2022 14:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Aanpassing huishoudelijk reglement provincieraad: digitaal en hybride vergaderen

  Voorstel nr. 24

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Aanpassing reglement innovatieve woonprojecten, wijziging van het reglement van 1 maart 2021

  Voorstel nr. 25

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Wijziging provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen

  Voorstel nr. 26

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels, voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant:- goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.

  Voorstel nr. 27

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

  Voorstel nr. 28

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het aankopen van Full EV bestelwagens waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale.

  Voorstel nr. 29

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. Restauratie Torleybrug van het kasteel Huizingen

  Voorstel nr. 30

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. Vervanging lid raad van bestuur Vlabinvest APB

  Voorstel nr. 31

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. Aanwijzing provinciale vertegenwoordiger in de raad van bestuur van VERA

  Voorstel nr. 32

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Aanpassing huishoudelijk reglement provincieraad: digitaal en hybride vergaderen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 24

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

verdaagd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/a8486fa3-6375-494d-aa48-e34289b87d5b

Openbare titel besluit:

Aanpassing huishoudelijk reglement provincieraad: digitaal en hybride vergaderen
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 24


Provincie Vlaams-Brabant, • Gelet op het provinciedecreet en voornamelijk het artikel 21;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de provincieraad, vastgesteld bij het besluit van de provincieraad van 15 januari 2019, en latere wijzigingen;  

Gelet op de bespreking hierover in het bureau van 19 april 2022;


 • Overwegende dat het huishoudelijk reglement de wijze van vergaderen van de provincieraad en de raadscommissies, digitaal of hybride, kan vastleggen en de uitzonderlijke omstandigheden voor de vergaderingen van de provincieraad waarin dit gebeurt, kan bepalen.Beslist,

Artikel 1
 

Het nieuwe huishoudelijk reglement van de provincieraad, toegevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

Openbare behandeling van agendapunt

Aanpassing reglement innovatieve woonprojecten, wijziging van het reglement van 1 maart 2021 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 25

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/84121221-4217-40e3-ada2-cd1379b168e1

Openbare titel besluit:

Aanpassing reglement innovatieve woonprojecten, wijziging van het reglement van 1 maart 2021
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 25


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet;

  Gelet op de provinciale beleidsverklaring van 15 januari 2019 voor de huidige bestuursperiode (2019-2024) waarin gewezen wordt op het uitdiepen, met een oriëntatie op de snel wijzigende evoluties, binnen het landschap van duurzaam (ver)bouwen en wonen;

  Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

  Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 19 januari 2021 betreffende de goedkeuring van het provinciale reglement innovatieve woonprojecten; 

  Gelet op de meerjarenbegroting waarin op het budget 204WON02/008/6640 206.300 euro voorzien wordt voor het jaar 2022, 100.000 euro voor het jaar 2023 en 75.000 euro voor de jaren 2024 en 2025.

  En waarin op het budget 204WON02/008/6490 143.700 euro voorzien wordt voor het jaar 2022, 100.000 euro voor het jaar 2023 en 75.000 euro voor de jaren 2024 en 2025;

  Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie ruimte;


 • Overwegende dat nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij zich weerspiegelen in het woonlandschap en het woonbeleid beïnvloeden;

  Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant hiermee een ondersteunende en sensibiliserende rol opneemt bij het ontwikkelen van vernieuwende woonprojecten;

  Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant als modern streekbestuur wil inzetten op een efficiënte werking.
Beslist,

Artikel 1
 

Het gewijzigd subsidiereglement ‘Innovatieve woonprojecten’, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

Het gewijzigd subsidiereglement ‘Innovatieve woonprojecten’, als bijlage bij dit besluit, treedt in werking op 1 mei 2022 en vervangt alle vorige versies en aanpassingen.

Openbare behandeling van agendapunt

Wijziging provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 26

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 22

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 11

Voorstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Eddy Poffé
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Marc Florquin
 • Finke Jacobs
 • Nicolas Kuczynski
 • Noor Mousaid
 • Tie Roefs
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback

Met als gevolg,

goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/d7060f97-c417-474c-abc6-ef006cb61f41

Openbare titel besluit:

Wijziging provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 26


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet;

  Gelet op de inschrijving van de provinciebegroting 2020-2025 van een krediet van 800.000 euro op het budget 204WON02/007/6490 voor de subsidiëring van projecten die het lokale woonbeleid ondersteunen;

  Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

  Gelet op de provinciale beleidsverklaring van 15 januari 2019 voor de huidige bestuursperiode (2019-2024) waarin gewezen wordt op het belang van het ondersteunen van het lokaal woonbeleid;

  Gelet op de bespreking van verantwoordingsdossiers tijdens het intervisiemoment met de dienst financiën op 17 augustus 2021;

  Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie ruimte;


 • Overwegende dat het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018, houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid invloed heeft op de provinciale subsidiëring;

  Overwegende dat de Vlaamse Codex Wonen van 17 juni 2020 invloed heeft op de provinciale subsidiëring.
Beslist,

Artikel 1
 

Het subsidiereglement lokaal woonbeleid, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

Het subsidiereglement lokaal woonbeleid, als bijlage bij dit besluit, treedt in werking op 1 juli 2022 en vervangt alle vorige versies en aanpassingen.

Openbare behandeling van agendapunt

Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels, voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 27

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels, voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant:

goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 27


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 en voornamelijk artikel 43, §2, 11°;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (gewijzigd bij besluit van 7 september 2018) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (gewijzigd bij besluit van 12 september 2018) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

  Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

  Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna Wet OO);

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren (hierna KB Plaatsing);

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna KB Uitvoering); 

  Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

  Gelet op de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald HOOFDSTUK IV – bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten en de codex over het welzijn op het werk, in het bijzonder: boek IV arbeidsmiddelen;

  Gelet op alle wijzigingen in voormelde wetten, besluiten, … die van toepassing zijn op de dag van de opening.

Beslist,

Artikel 1
 

Het voorstel houdende het opstarten van een mededingingsprocedure met onderhandeling, overeenkomstig artikel 38, §1, 1 a van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, voor de dienstenopdracht voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, inclusief de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen, wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.

 
Artikel 3
 

De uitgaven voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels voor het provinciehuis worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, geraamd op 400.000,00 euro btw inclusief en zijn voorzien op 220FAC01/001/6103 in het jaar 2022 (deels: pro rata voor de maand december), 2023 t.e.m. 2025 van het meerjarenplan 2020-2025. De uitgaven in het jaar 2026 (01/01/2026 – 30/11/2026) worden voorzien in het meerjarenplan 2026-2031.

 
Artikel 4
 

De uitgaven voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels voor de andere provinciale instellingen worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, geraamd op 650.000,00 euro btw inclusief en zijn voorzien bij de desbetreffende provinciale diensten en instellingen op budgetpositie 6103 in het jaar 2022 (deels: pro rata voor de maand december 2022), 2023 t.e.m. 2025 van het meerjarenplan 2020-2025. De uitgaven in het jaar 2026 worden voorzien in het meerjarenplan 2026-2031.

 
Artikel 5
 

De uitgaven voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaak- en onderhoudsdiensten, incl. de reiniging van de ramen, raamkozijnen, vensterbanken en koepels voor de organisaties waarvoor het provinciebestuur optreedt als aankoopcentrale worden jaarlijks op basis van noodwendigheid geraamd op 25.000,00 euro btw inclusief en worden voorzien bij de desbetreffende organisaties.

Openbare behandeling van agendapunt

Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 28

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 28


Provincie Vlaams-Brabant,

 • Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 en voornamelijk artikel 43, §2, 11°;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (gewijzigd bij besluit van 7 september 2018) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (gewijzigd bij besluit van 12 september 2018) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

  Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

  Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren;

  Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

  Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

  Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het materialendecreet);

  Gelet op alle wijzigingen in voormelde wetten, besluiten, … die van toepassing zijn op de dag van de opening.


   

Beslist,

Artikel 1
 

Het voorstel houdende het opstarten van een openbare procedure, overeenkomstig artikel 36 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, voor de dienstenopdracht voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, inclusief het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen, wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.

 
Artikel 3
 

De uitgaven voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor het provinciehuis te Leuven worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, geraamd op 30.000,00 euro btw inbegrepen en zijn voorzien op 220FAC01/001/6103 in de jaren 2023 t.e.m. 2025 van het meerjarenplan 2020-2025. De uitgaven voor het jaar 2026 zullen voorzien worden in het meerjarenplan 2026-2031.

 
Artikel 4
 

De uitgaven voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen van de andere provinciale instellingen worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, geraamd op 140.000,00 euro btw inbegrepen en zijn voorzien bij de desbetreffende provinciale diensten en instellingen op budgetpositie 6103 in het budget van jaar 2023 t.e.m. jaar 2025 van het meerjarenplan 2020-2025. De uitgaven voor het jaar 2026 zullen voorzien worden in het meerjarenplan 2026-2031.

 
Artikel 5
 

De uitgaven voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor de organisaties waarvoor het provinciebestuur optreedt als aankoopcentrale worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, geraamd op 5.000,00 euro btw inclusief en worden voorzien bij de desbetreffende organisaties.

Openbare behandeling van agendapunt

Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het aankopen van Full EV bestelwagens waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 29

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het aankopen van Full EV bestelwagens waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale.
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 29


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005 en voornamelijk artikel 43, §2, 11°;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 (gewijzigd bij besluit van 7 september 2018) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (gewijzigd bij besluit van 12 september 2018) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

  Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen;

  Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

  Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren;

  Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

  Gelet op de wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Beslist,

Artikel 1
 

De toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst voor het aankopen van Full EV bestelwagens, geplaatst via een openbare procedure met nationale en Europese bekendmaking, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale, voor de periode vanaf heden t.e.m. uiterlijk 4 februari 2026 (uiterste einddatum van de raamovereenkomst, inclusief de eventuele verlengingen), wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.

 
Artikel 3
 

De uitgaven voor de opdracht voor het aankopen van Full EV bestelwagens worden voor de volledige duur van de raamovereenkomst, op basis van noodwendigheid, geraamd op 500.000,00 euro btw inbegrepen en zijn voorzien bij de desbetreffende provinciale diensten en/of instellingen op de budgetpositie 2410 in het jaar 2022 t.e.m. 2025 van het meerjarenplan 2020-2025. De eventuele uitgaven voor het jaar 2026 (01/01/2026 – 04/02/2026) zullen voorzien worden in het meerjarenplan 2026-2031.

Openbare behandeling van agendapunt

Restauratie Torleybrug van het kasteel Huizingen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 30

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Restauratie Torleybrug van het kasteel Huizingen
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 30


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

  Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

  Gelet op het K.B. uitvoering van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;

  Gelet op het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;
 • Overwegende dat de Torleybrug van het kasteel Huizingen gerestaureerd wordt en een tijdelijk ponton geplaatst wordt;

  Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 195.389,92 euro (161.479,27 euro + 33.910,65 euro btw 21%);

  Overwegende dat deze uitgave aangerekend kan worden op 216REC01/005/2200 van het jaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025;

  Overwegende dat een uitvoeringstermijn van 60 kalenderdagen voorzien werd;Beslist,

Artikel 1
 

Het definitief ontwerp dat bestaat uit een bestek, een meetstaat, een raming en plannen, en dat werd opgemaakt voor provinciedomein Huizingen, voor restauratie Torleybrug + plaatsen van een tijdelijk ponton wordt goedgekeurd.

 
Artikel 2
 

De raming ten bedrage van 195.389,92 euro (161.479,27 euro + 33.910,65 euro btw 21%), wordt goedgekeurd.

 
Artikel 3
 

Met het oog op de toewijzing wordt een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking georganiseerd.

 
Artikel 4
 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.

Openbare behandeling van agendapunt

Vervanging lid raad van bestuur Vlabinvest APB (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

voorstel nr. 31 - artikel 1

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 31

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Met als gevolg,

goedgekeurd

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 31 - artikel 2

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski