Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 23 juni 2022

Notulen van de Provincieraad Vlaams-Brabant, van 24/05/2022 14:00

Geplande start: 24/05/2022 14:00

Locatie: Provinciehuis

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

De voorzitter opent de zitting op 24/05/2022 14:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Jaarrapport Organisatiebeheersing 2021. Toepassing van de artikels 96bis en 191 van het provinciedecreet

  Kennisgeving nr. 33

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Amendement nr. 34/1 bij het voorstel nr. 34 betreffende Aanpassen huishoudelijk reglement provincieraad: digitaal en hybride vergaderen

  Amendement nr. 34/1

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Aanpassen huishoudelijk reglement: digitaal en hybride vergaderen (verdaagd voorstel nr. 24 PR 26/4/2022)

  Voorstel nr. 34

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2021

  Voorstel nr. 35

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2021

  Voorstel nr. 36

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2021

  Voorstel nr. 37

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. Advies jaarrekening 2021 en kennisname overzicht verwervingen 2021 Vlabinvest apb

  Voorstel nr. 38

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het maken, drukken en bus-aan-bus bedelen van een informatief magazine van de Provincie Vlaams-Brabant - goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

  Voorstel nr. 39

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. Grondverwervingen realisatie FSW F25 Leuven-Aarschot segment Wezemaal

  Voorstel nr. 40

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. Opheffing van het provinciaal reglement betreffende 'subsidies voor manifestaties ter promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten’.

  Voorstel nr. 41

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. Opheffing van het provinciaal reglement betreffende 'subsidies voor de analyse van mest- en bodemstalen in de land- en tuinbouw'.

  Voorstel nr. 42

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. Verkoop en erfdienstbaarheden perceel te Roosdaal aan Fluvius voor distributiecabine

  Voorstel nr. 43

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  13. Ruiling percelen Fluvius/provincie voor nieuwe elektriciteitscabine aan het provinciaal domein te Diest

  Voorstel nr. 44

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  14. Toekenning van de eretitel van het ambt aan gewezen mandataris Leentje Van Aken

  Voorstel nr. 45

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  15. Interpellatie nr. 46 heroriëntering waterrecreatie in provinciedomeinen

  Interpellatie nr. 46

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Jaarrapport Organisatiebeheersing 2021. Toepassing van de artikels 96bis en 191 van het provinciedecreet (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

kennisgeving nr. 33

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

kennisname, met eenparigheid van stemmen


Jaarrapport Organisatiebeheersing 2021. Toepassing van de artikels 96bis en 191 van het provinciedecreet

Korte openbare beschrijving:

Kennisgeving nr. 33


Provincie Vlaams-Brabant, 


De provincieraad neemt kennis van het bijgevoegde rapport "Organisatiebeheersing binnen het provinciebestuur van Vlaams-Brabant – Jaarrapport 2021" en dit ter uitvoering van het artikel 96bis van het provinciedecreet.

De provincieraad neemt kennis van het rapport “Klachtenbehandeling – Jaarrapport 2021”, dat als bijlage toegevoegd wordt aan het rapport "Organisatiebeheersing binnen het provinciebestuur van Vlaams-Brabant – Jaarrapport 2021" en dit ter uitvoering van het artikel 10 van het reglement betreffende de klachtenbehandeling goedgekeurd door de provincieraad op 11 september 2007.


Openbare behandeling van agendapunt

Amendement nr. 34/1 bij het voorstel nr. 34 betreffende Aanpassen huishoudelijk reglement provincieraad: digitaal en hybride vergaderen

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

amendement nr. 34/1

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 9

Voorstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Marc Florquin
 • Finke Jacobs
 • Nicolas Kuczynski
 • Noor Mousaid
 • Tie Roefs
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback

Met als gevolg,

goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Amendement nr. 34/1 bij het voorstel nr. 34betreffende Aanpassen huishoudelijk reglement provincieraad: digitaal en hybride vergaderen

Korte openbare beschrijving:

Amendement nr. 34/1


Toelichting


Vanuit het bureau (17 mei 2022) werden nog twee tekstuele aanpassingen overeengekomen om de tekst van het huishoudelijk regelement van de provincieraad nog verder te verduidelijken.


Tekst amendement


Art 30 §2: 

Frequentie en wijze van vergaderen

§2 De vergaderingen van de provincieraad vinden in principe fysiek plaats, maar kunnen in uitzonderlijke omstandigheden ook digitaal of hybride doorgaan.

In crisissituaties kan de voorzitter de wijze van vergaderen aanpassen.

Wordt vervangen door

§2 De vergaderingen van de provincieraad vinden in principe fysiek plaats, maar kunnen in geval van overmacht ook digitaal of hybride doorgaan.

In geval van overmacht kan de voorzitter de wijze van vergaderen aanpassen.

Art 34 – 4de alinea 

Openbaarheid

De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar behalve als : 

-het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de raadsvoorzitter de behandeling in besloten vergadering. 

-de provincieraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 141, zijn in elk geval openbaar.

In die gevallen waarin de vergadering van de raad of de raadscommissie digitaal plaatsvindt, zal de vergadering van de raad of de raadscommissie live te volgen zijn via streaming.De beelden blijven eigendom van de provincie. De besloten vergadering wordt niet gestreamd.

Als er zich tijdens de vergadering technische problemen voordoen, waardoor de vergadering niet meer via livestream te volgen is, kan de raad geen rechtsgeldige besluiten meer nemen tot de livestream opnieuw beschikbaar is.

De voorzitter kan de vergadering schorsen voor ten hoogste één uur. Indien na het verstrijken van deze schorsing de livestream niet hersteld is, verklaart de voorzitterde vergadering voor gesloten. Hij stelt dan vooraf dag en uur van de volgende vergadering vast met inachtneming van de artikelen 21 en 23 van het Provinciedecreet

De besloten vergadering vindt plaats na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden verdergezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, onderbroken worden. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende provincieraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.

Van de besloten vergadering worden enkel notulen opgesteld. 

Met toepassing van artikel 177 van het provinciedecreet geldt de integrale audio(visuele) opname van de openbare vergaderingen van de provincieraad als zittingsverslag

Wordt vervangen door

Openbaarheid

De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar behalve als : 

-het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de raadsvoorzitter de behandeling in besloten vergadering. 

-de provincieraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 141, zijn in elk geval openbaar.

In die gevallen waarin de vergadering van de raad of de raadscommissie digitaal plaatsvindt, zal de vergadering van de raad of de raadscommissie live te volgen zijn via streaming.De beelden blijven eigendom van de provincie. De besloten vergadering wordt niet gestreamd.

Als er zich tijdens de vergadering technische problemen voordoen, waardoor de vergadering niet meer via livestream te volgen is, kan de raad geen rechtsgeldige besluiten meer nemen tot de livestream opnieuw beschikbaar is.

De voorzitter kan de vergadering in totaliteit schorsen voor ten hoogste één uur. Indien na het verstrijken van deze schorsing de livestream niet hersteld is, verklaart de voorzitterde vergadering voor gesloten. Hij stelt dan vooraf dag en uur van de volgende vergadering vast met inachtneming van de artikelen 21 en 23 van het Provinciedecreet

De besloten vergadering vindt plaats na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden verdergezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, onderbroken worden. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende provincieraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.

Van de besloten vergadering worden enkel notulen opgesteld. 

Met toepassing van artikel 177 van het provinciedecreet geldt de integrale audio(visuele) opname van de openbare vergaderingen van de provincieraad als zittingsverslag


Amendement ingediend op 20/05/2022 door Linda Van den Eede, namens het bureau.


Openbare behandeling van agendapunt

Aanpassen huishoudelijk reglement: digitaal en hybride vergaderen (verdaagd voorstel nr. 24 PR 26/4/2022) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

geamendeerd voorstel nr. 34

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 8

Voorstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Marc Florquin
 • Nicolas Kuczynski
 • Noor Mousaid
 • Tie Roefs
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback

Met als gevolg,

goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Aanpassen huishoudelijk reglement: digitaal en hybride vergaderen (verdaagd voorstel nr. 24 PR 26/4/2022)

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 34


Provincie Vlaams-Brabant, 


 • Gelet op het provinciedecreet en voornamelijk het artikel 21;

 • Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 22 april 2022, dat de voorwaarden bepaalt voor het digitaal en hybride vergaderen;

 • Gelet op het huishoudelijk reglement van de provincieraad, vastgesteld bij het besluit van de provincieraad van 15 januari 2019, en latere wijzigingen;

 • Gelet op de bespreking hierover in het bureau van 17 mei 2022; 


 • Overwegende dat het huishoudelijk reglement de wijze van vergaderen van de provincieraad en de raadscommissies, digitaal of hybride, kan vastleggen en de uitzonderlijke omstandigheden voor de vergaderingen van de provincieraad waarin dit gebeurt, kan bepalen;


Beslist,

Artikel 1

Het nieuwe huishoudelijk reglement van de provincieraad, toegevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

Openbare behandeling van agendapunt

Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2021 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 35

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 21

Totaal aantal tegenstanders: 8

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Voorstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants

Tegenstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Marc Florquin
 • Finke Jacobs
 • Noor Mousaid
 • Tie Roefs
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Nicolas Kuczynski

Met als gevolg,

goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2021

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 35


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op het provinciedecreet;

 • Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025 van de islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven werd goedgekeurd;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 november 2020 waarbij akte werd genomen van het budget 2021 van de islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven.
Beslist,

Artikel 1

De jaarrekening 2021 van de islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven wordt ongunstig geadviseerd.

Openbare behandeling van agendapunt

Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2021 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 36

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 26

Totaal aantal tegenstanders: 3

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 2

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Tegenstanders

 • Hilde Mombaerts
 • Kris Peeters
 • Willy Smout

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Stef Boogaerts
 • Sarah Sneyers

Met als gevolg,

goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2021

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 36


Provincie Vlaams-Brabant, 


 • Gelet op het provinciedecreet;

 • Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025 van de islamitische gemeenschap Beraat te Diest werd goedgekeurd.

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 november 2020 waarbij akte werd genomen van het budget 2021 van de islamitische gemeenschap Beraat te Diest.
Beslist,

Artikel 1

De jaarrekening 2021 van de islamitische gemeenschap Beraat te Diest wordt gunstig geadviseerd.

Openbare behandeling van agendapunt

Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2021 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 27

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 26

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 5

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Bart Nevens
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Kris Peeters
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers

Met als gevolg,

goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2021

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 37


Provincie Vlaams-Brabant,  • Gelet op het provinciedecreet;
 • Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020 - 2025 van de orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven werd goedgekeurd.

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 november 2020 waarbij akte werd genomen van het budget 2021 van de orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven.
Beslist,

Artikel 1

De jaarrekening 2021 van de orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven wordt gunstig geadviseerd.

Openbare behandeling van agendapunt

Advies jaarrekening 2021 en kennisname overzicht verwervingen 2021 Vlabinvest apb (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstem nr. 38

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Advies jaarrekening 2021 en kennisname overzicht verwervingen 2021 Vlabinvest apb

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 38


Provincie Vlaams-Brabant,  • Gelet op de artikelen 42, 43, 228, 229 en 236bis van het Provinciedecreet;
 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 23/06/2020 betreffende de goedkeuring van de beheerovereenkomst van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest APB;

 • Gelet op de beheersovereenkomst die is afgesloten met Vlabinvest APB, inzonderheid het artikel 25.
Beslist,

Artikel 1

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de provincieraad. 

Artikel 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant geeft positief advies met betrekking tot de jaarrekening 2021 van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest.

Artikel 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant verleent kwijting aan de bestuurders.

Artikel 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant geeft positief advies met betrekking tot de uitvoering van de beheersovereenkomst. 

Artikel 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant neemt kennis van de verwervingen van 2021.

Artikel 

Het provinciebestuur Vlaams-Brabant neemt kennis van de rapportering over de stand van de fondsen Wonen en Zorg. 

Openbare behandeling van agendapunt

Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het maken, drukken en bus-aan-bus bedelen van een informatief magazine van de Provincie Vlaams-Brabant - goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (Provincieraadslid)
 • Eddy Poffé (Provincieraadslid)
 • Elke Zelderloo (Provincieraadslid)

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 39

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Finke Jacobs
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Noor Mousaid
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 20

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 11

Voorstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Bart Nevens
 • Kris Poelaert
 • Ann Schevenels
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Marc Florquin
 • Finke Jacobs
 • Nicolas Kuczynski
 • Hilde Mombaerts
 • Kris Peeters
 • Tie Roefs
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback

Met als gevolg,

goedgekeurd

Openbare titel besluit:

Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het maken, drukken en bus-aan-bus bedelen van een informatief magazine van de Provincie Vlaams-Brabant - goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 39


Provincie Vlaams-Brabant,  • Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 en voornamelijk artikel 43, §2, 11°;
 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (gewijzigd bij besluit van 7 september 2018) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (gewijzigd bij besluit van 12 september 2018) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen. 

 • Gelet op de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

 • Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren;

 • Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

 • Gelet op de Wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

 • Gelet op alle wijzigingen in de voormelde wetten en besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes.
Beslist,

Artikel 1

Het voorstel houdende het opstarten van een mededingingsprocedure met onderhandeling met nationale en Europese bekendmaking, overeenkomstig van artikel 38, §1, 1 avan de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, voor de dienstenopdracht voor het maken, drukken en bedelen van een magazine van een informatief magazine voor de provincie Vlaams-Brabant, inclusief de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen, wordt goedgekeurd.

Artikel 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.

Artikel 

De uitgaven voorhet maken, drukken en bus-aan-bus bedelen van een informatief magazine van de Provincie Vlaams-Brabant worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, gemiddeld geraamd op 350.012 euro btw inbegrepen en zijn voorzien op 220COM01/001/6140 in de jaren 2023 t.e.m. 2025 van het meerjarenplan 2020-2025. De uitgaven voor het jaar 2026 zullen voorzien worden in het meerjarenplan 2026-2031.

Artikel 

De uitgaven voor het maken van een informatief magazine voor de organisatie Toerisme Vlaams-Brabant vzw worden jaarlijks, op basis van noodwendigheid, gemiddeld geraamd op 50.529 euro btw inclusief en worden voorzien bij de desbetreffende organisatie.

Openbare behandeling van agendapunt

Grondverwervingen realisatie FSW F25 Leuven-Aarschot segment Wezemaal (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns (Provincieraadslid)
 • Stef Boogaerts (Provincieraadslid)
 • Manu Claes (Provincieraadslid)
 • Gunther Coppens (Provincieraadslid)
 • Ella De Neve (Provincieraadslid)
 • Tom Dehaene (Provincieraadslid)
 • Lucia Dewolfs (Provincieraadslid)
 • Diederik Dunon (Provincieraadslid)
 • Tine Eerlingen (Provincieraadslid)
 • Steven Elpers (Provincieraadslid)
 • Marc Florquin (Provincieraadslid)
 • Lena Ghysels (Provincieraadslid)
 • Finke Jacobs (Provincieraadslid)
 • Hilde Kaspers (Provincieraadslid)
 • Nicolas Kuczynski (Provincieraadslid)
 • Koen Moeyersons (Provincieraadslid)
 • Hilde Mombaerts (Provincieraadslid)
 • Noor Mousaid (Provincieraadslid)
 • Bart Nevens (Provincieraadslid)
 • Kris Peeters (Provincieraadslid)
 • Kris Poelaert (Provincieraadslid)
 • Tie Roefs (Provincieraadslid)
 • Ann Schevenels (Provincieraadslid)
 • Willy Smout (Provincieraadslid)
 • Sarah Sneyers (Provincieraadslid)
 • Monique Swinnen (Provincieraadslid)
 • Louis Tobback (Provincieraadslid)
 • Joris Van den Cruijce (Provincieraadslid)
 • Linda Van den Eede (Provincieraadslid)
 • Geertrui Windels (Provincieraadslid)
 • Marc Wynants (Provincieraadslid)
 • Walter Zelderloo (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bertrand Demiddeleer (Provincieraadslid)
 • Françoise Devleeschouwer (