Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 24 februari 2022

Notulen van de Provincieraad Vlaams-Brabant, van 25/01/2022 14:00

Geplande start: 25/01/2022 14:00

Locatie: Digitaal via Teams

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

De voorzitter opent de zitting op 25/01/2022 14:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Herstelling droogloopzone inkomplein van het Provinciehuis te Leuven

  Voorstel nr. 1

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen – Eerste herziening’ – definitieve vaststelling

  Voorstel nr. 2

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Amendement nr. 2/1 bij het voorstel nr. 2 betreffende Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen - Eerste herziening' - definitieve vaststelling

  Amendement nr. 2/1 bij het voorstel nr. 2 betreffende Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen - Eerste herziening' - definitieve vaststelling

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Ruiling percelen grond tussen OCMW Zoutleeuw en provincie Vlaams-Brabant

  Voorstel nr. 3

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vzw 'de Rand' - Vervanging vertegenwoordiger in algemene vergadering

  Voorstel nr. 4

 • Agendapunt - Gepland besloten

  6. Intrekking raadsbeslissing 1 juni 2021 voorlopig onteigeningsbesluit onteigening Tieltse Motte

  Voorstel nr. 5

 • Agendapunt - Gepland besloten

  7. Overstromingsgebied Tieltse-Motte, Tielt-Winge: voorlopig onteigeningsbesluit

  Voorstel nr. 6

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Herstelling droogloopzone inkomplein van het Provinciehuis te Leuven (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 1

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 33

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Met als gevolg,

goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Herstelling droogloopzone inkomplein van het Provinciehuis te Leuven
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 1


Provincie Vlaams-Brabant,


Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016;

Gelet op het K.B. uitvoering van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;

Gelet op het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017;


Overwegende dat er een dossier werd opgemaakt voor de herstelling van de droogloopzone op het inkomplein van het provinciehuis dat bestaat uit een bestek, een meetstaat, een raming en plannen;

Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 171.120,47euro (141.421,88 euro + 29.698,59 euro btw 21%);

Overwegende dat deze uitgave aangerekend kan worden op 220FAC01/001/6103 in het jaar 2022 van het meerjarenplan 2020-2025;

Overwegende dat de raming lager ligt dan 750.000 euro en dus gebruik gemaakt kan worden volgens artikel 41 wet overheidsopdrachten van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Overwegende dat een uitvoeringstermijn van 40 werkdagen voorzien werd;Beslist,

Artikel 1
 

Het dossier dat bestaat uit een bestek, een meetstaat, een raming en plannen, en dat werd opgemaakt voor het provinciehuis, voor de herstelling van de droogloopzone op het inkomplein wordt goedgekeurd.


Artikel 2
 

De raming ten bedrage van 171.120,47euro (141.421,88 euro + 29.698,59 euro btw 21%), wordt goedgekeurd.


Artikel 3
 

Met het oog op de toewijzing wordt een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking georganiseerd.


Artikel 4

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en gemachtigd praktische aanpassingen en aanvullingen te doen aan de opdrachtdocumenten van deze overheidsopdracht, zonder evenwel aan de essentie ervan te mogen raken.


  
Openbare behandeling van agendapunt

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen – Eerste herziening’ – definitieve vaststelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 2

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 25

Totaal aantal tegenstanders: 8

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Voorstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Tegenstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Bertrand Demiddeleer
 • Marc Florquin
 • Tie Roefs
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Nicolas Kuczynski

Met als gevolg,

goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen – Eerste herziening’ – definitieve vaststelling
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 2


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op artikel 42, § 1, van het provinciedecreet;

  Gelet op de artikelen 2.2.9 tot en met 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals geldig tot en met 30 april 2017;

  Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 betreffende de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

  Gelet op het ministerieel besluit van 5 november 2012 tot goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’;

  Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan;

  Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

  Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 19 juni 2012 tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’;


 • Overwegende dat voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ de planmilieueffectrapportage werd opgemaakt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan;

  Overwegende dat voor de milieueffectrapportage de consultatie over de inhoudsafbakening van het planmilieueffectrapport (plan-MER) niet heeft plaatsgevonden volgens de algemene regeling, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s;

  Overwegende dat de rechtscolleges op verzoek het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ buiten toepassing kunnen verklaren op grond van artikel 159 van de Grondwet;

  Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan  ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ een onvoldoende rechtszekere basis vormt voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen;

  Overwegende dat voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant een rechtsherstel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ gewenst is;

  Overwegende dat in functie van het rechtsherstel van het ruimtelijk uitvoeringsplan het goedgekeurde plan-MER horende bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ ter consultatie voorgelegd moet worden aan het publiek;

  Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 29 januari 2015 om het plan-MER ‘RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’, zoals goedgekeurd door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage op 13 juli 2011, ter beschikking te stellen aan het publiek, in de zin van artikel 9 van het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

  Overwegende dat tijdens het tijdens het openbaar onderzoek van 20 april 2015 tot en met 20 mei 2015 vijf opmerkingen werden ingediend over de inhoudsafbakening van het plan-MER;

  Gelet op het besluit van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage van 21 september 2015 over de bijzondere richtlijnen voor de wijziging en aanvulling van het plan-MER;

  Gelet op het besluit van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage van 19 december 2016 over de aanvullende bijzondere richtlijnen voor de wijziging en aanvulling van het plan-MER;

  Gelet op het besluit van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage van 5 juli 2019 houdende goedkeuring van het plan-MER ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’, zoals ingediend op 11 juni 2019;

  Overwegende dat het gewijzigde plan-MER aanleiding geeft tot wijziging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’;

  Overwegende dat de procedure tot vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan hernomen wordt volgens de toepasselijke regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op grond van artikel 10 § 4 tweede lid van het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

  Overwegende dat het eerste voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ ter advies aan de bevoegde instanties werd voorgelegd op de plenaire vergadering van 21 december 2018;

  Overwegende dat het tweede voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ ter advies aan de bevoegde instanties werd voorgelegd op de plenaire vergadering van 20 april 2020;

  Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ een volledige herziening betreft van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 november 2012;

  Overwegende dat het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ op twee essentiële punten afwijkt van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’;

  Overwegende dat met betrekking tot het deelplan ‘Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld’ in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ is vastgelegd dat de verlenging van de ringweg van de Sint-Truidensesteenweg tot aan de Diestsesteenweg gerealiseerd moet zijn, voordat het bedrijventerrein ontwikkeld kan worden;

  Overwegende dat uit het gewijzigde plan-MER blijkt dat een volledige verlenging tot aan de Diestsesteenweg niet noodzakelijk is voor voldoende doorstroming van het verkeer als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein;

  Overwegende dat in verband met de verkeersstromen in de richting van Oplinter een nieuwe wegverbinding tussen de weg Industriepark en de Oplintersesteenweg noodzakelijk is om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid op de Hamelendreef en de Utsenakenweg op een aanvaardbaar niveau te houden;

  Overwegende dat met betrekking tot het deelplan ‘Detailhandelszone Leuvenselaan’ in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen’ geen maximum gesteld wordt aan de oppervlakte van een cluster van grootschalige detailhandelsvestigingen;

  Overwegende dat uit het gewijzigde plan-MER blijkt dat de verwachte mobiliteitseffecten aanzienlijk negatiever zijn als gevolg van een onderschatting in het plan-MER, zoals goedgekeurd door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage op 13 juli 2011;

  Overwegende dat het vastleggen van een maximum voor de totale vloeroppervlakte voor detailhandel, in combinatie met een differentiatie naar categorieën van detailhandel in de zin van artikel 3 van het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, onaanvaardbare mobiliteitseffecten vermijdt en de complementariteit met de handelsconcentratie in de binnenstad van Tienen waarborgt;

  Overwegende dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ werd aangepast naar aanleiding van de adviezen, uitgebracht voor of tijdens de plenaire vergadering;

  Overwegende dat het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ bestaat uit een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften;

  Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 27 april 2021 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

  Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van 27 mei 2021 tot en met 26 juli 2021. Er werden in totaal 120 bezwaarschriften legaal correct ingediend. Inhoudelijk bekeken werden 12 adviezen ingediend, 7 bezwaren van maatschappelijke organisaties en een 46-tal individuele bezwaarschriften;

  Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

  Overwegende dat de deputatie op 19 augustus 2021 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

  Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 27 september 2021 en 25 oktober 2021;

  Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt, met uitzondering van het advies over Seveso-inrichtingen en breekwerven;

  Overwegende dat de deputatie voorstelt om geen Seveso-inrichtingen binnen het deelplan Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld toe te laten en het aantal breekwerven te beperken tot 1;

  Overwegende dat de provincieraad instemt met deze voorstellen en deze motieven overneemt;

  Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;Beslist,

Artikel 1
 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ wordt definitief vastgesteld.


Artikel 2
 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – Eerste herziening’ wordt onmiddellijk verzonden naar de Vlaamse regering.Openbare behandeling van agendapunt

Amendement nr. 2/1 bij het voorstel nr. 2 betreffende Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen - Eerste herziening' - definitieve vaststelling (aanvullend)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

amendement nr. 2/1

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 8

Totaal aantal tegenstanders: 24

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Bertrand Demiddeleer
 • Marc Florquin
 • Tie Roefs
 • Sarah Sneyers
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken

Tegenstanders

 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Monique Swinnen
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Nicolas Kuczynski

Met als gevolg,

afgekeurd

Betreft:          Amendement nr. 2/1 bij het voorstel nr. 2 betreffende Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen - Eerste herziening' - definitieve vaststelling

 

Toelichting


Artikels 4.1.1 het type breekwerf, zeefwerf is niet combineerbaar met hoogwaardige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten


Tekst amendement


het schrappen van :

“Het aantal recyclagebedrijven van het type breekwerf, zeefwerf is beperkt tot 1 bedrijf” in artikel 4.1.1 van de verordende stedenbouwkindige voorschriften . Dit geldt voor het volledige plangebied.

En vervangen door :

Recyclagebedrijven van het type breekwerf, zeefwerf zijn niet toegelaten.


Amendement ingediend op 25/01/2022 door Marc Florquin namens de Vooruit fractie.

Vrije tekst voor bijvoorbeeld vraag, antwoord, amendement, mededeling of tussenkomst.

Openbare behandeling van agendapunt

Ruiling percelen grond tussen OCMW Zoutleeuw en provincie Vlaams-Brabant (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 3

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 34

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Met als gevolg,

goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Ruiling percelen grond tussen OCMW Zoutleeuw en provincie Vlaams-Brabant
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 3


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op de artikelen 42 en 43 van het provinciedecreet; ;

 • Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant eigenaar is van het perceel te Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 212 F, 62,01 are, sedert 11 juni 2009. Het perceel is aangekocht in functie van het provinciale domein Het Vinne;

  Overwegende dat het OCMW Zoutleeuw in eigendom heeft het perceel te Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 225, 65,60 are;

  Overwegende dat op 1 juni 2021 de provincieraad heeft ingestemd om het perceel te Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 212F kosteloos te ruilen met het perceel van OCMW Zoutleeuw:  Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 225;

  Overwegende dat op de vergadering van de deputatie van 15 april 2021 notariskantoor Indekeu uit Zoutleeuw werd aangesteld;

  Overwegende dat het dossier doorgestuurd werd naar het notariskantoor zodat de akte kon worden opgemaakt;

  Overwegende dat OCMW Zoutleeuw echter liet weten aan het notariskantoor niet akkoord te zijn met de kosteloze overdracht.

  In haar vergadering van de Raad van 23 september 2021 werd de kosteloze overdracht niet aanvaard. De Raad wenst het schattingsverslag te volgen;

  Overwegende dat volgens het schattingsverslag van landmeter Bogaerts van 22 juli 2020 de schattingsprijs voor het perceel C 212 F: 21.700 euro is en voor het perceel C 225: 22.960 euro;

  Overwegende dat daar de kwaliteit en de grootte van de percelen gelijkaardig zijn, de juridische dienst voorstelde om de ruiling kosteloos te laten gebeuren;

  Overwegende dat de Raad van het OCMW Zoutleeuw echter wenst dat het verschil van 1.260 euro wordt opgelegd door de provincie;

  Overwegende dat er helaas niet duidelijk gecommuniceerd is op voorhand met het OCMW Zoutleeuw over wel of niet een vergoeding te betalen.

  Dit betekent dat dit dossier opnieuw aan de provincieraad dient voorgelegd te worden;

  Overwegende dat het perceel C 225 grenst aan C 224 A, eigendom van de provincie. Samen vormen deze twee percelen één blok;

  Overwegende dat op deze percelen o.a. wintertarwe ingezaaid wordt door het Vinne, voor eigen gebruik;

  Overwegende dat het praktischer is om te werken op één groot perceel, wenst het Vinne het perceel C 225 te verwerven. OCMW Zoutleeuw is principieel akkoord om C 212 F te ruilen met het perceel C 225;

  Overwegende dat in het verleden er al sprake was van deze ruiling, volgens documenten van de vorige domeinbeheerder. Dit is echter nooit uitgevoerd en niet in een notariële akte gegoten;

  Overwegende dat hierdoor er verwarring ontstaan is in het gebruik van de gronden.

  Met de ruiling wordt de bestaande toestand geregulariseerd;

  Overwegende dat momenteel de heer Willy Vanderlinden, Visserijstraat 2, 3590 Diepenbeek, de grond C 225 en C 204 van het OCMW Zoutleeuw pacht. De pacht startte op 1 december 2017. De pachter betaalde in 2019: 308,88 euro;

  Overwegende dat na de ruiling OCMW Zoutleeuw de pacht zal toewijzen aan de heer Vanderlinden voor het perceel C 212 F en opzeggen voor het perceel C 225;

  Overwegende dat op 17 juli 2020 het Vinne reeds een overeenkomst afgesloten heeft met de heer Vanderlinden, waarbij hij toelating krijgt om reeds het perceel C 212 F te gebruiken en C 225 voorlopig te laten liggen.

  Deze overeenkomst is per 6 maand opzegbaar voor de eigenaars;

  Overwegende dat het perceel C 212 F afgezonderd ligt, helemaal omgeven door andere percelen. Het zou voor het Vinne moeilijk zijn dat stuk afzonderlijk, duurzaam, te beheren. Daarom het voorstel tot een ruil. Het stuk wordt nu door het OCMW verpacht aan een landbouwer die eigenaar is van de percelen die rond dat stuk liggen en samen met deze percelen bewerkt;

  Overwegende dat de provincie het verschil van 1.260 euro zal opleggen, zoals gevraagd in de vergadering van de Raad van het OCMW Zoutleeuw op 23 september 2021.Beslist,

Artikel 1
 

De provincieraad stemt in om het perceel te Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 212F te ruilen met het perceel van OCMW Zoutleeuw:  Zoutleeuw 1ste afdeling sectie C 225, mits opleg van 1.260 euro.


  

Openbare behandeling van agendapunt

Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vzw 'de Rand' - Vervanging vertegenwoordiger in algemene vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

voorstel nr. 4 - artikel 1

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 25

Totaal aantal tegenstanders: 1

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Met als gevolg,

goedgekeurd

De leden van de raad stemmen geheim

voorstel nr. 4 - artikel 2

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 25

Totaal aantal tegenstanders: 1

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Met als gevolg,

goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap vzw 'de Rand' - Vervanging vertegenwoordiger in algemene vergadering
 

Korte openbare beschrijving:

Voorstel nr. 4


Provincie Vlaams-Brabant,


 • Gelet op artikel 42, § 1 van het provinciedecreet;


  Gelet op het decreet van 9 februari 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw ‘de Rand’ tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand; 

  Gelet op de gecoördineerde statuten van vzw ‘de Rand;

  Gelet op de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’;


 • Overwegende dat Annemie Boon, directrice GLTT, haar ontslag heeft aangeboden als lid van de algemene vergadering;

  Overwegende dat aan de provincieraad wordt gevraagd een nieuwe vervanger als provinciaal vertegenwoordiger aan te stellen voor het ontslagnemend lid.
Beslist,

Artikel 1
 

In de algemene vergadering van vzw ‘de Rand’ wordt Annemie Boon vervangen door Anja Welkenhuysen.


Artikel 2
 

Anja Welkenhuysen wordt aangesteld tot 6 juni 2023.

Besloten behandeling van agendapunt

Intrekking raadsbeslissing 1 juni 2021 voorlopig onteigeningsbesluit onteigening Tieltse Motte (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

voorstel nr. 5

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Effectieve stemmers

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Françoise Devleeschouwer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Steven Elpers
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Nicolas Kuczynski
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Totaal aantal voorstanders: 32

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • Luka Augustijns
 • Stef Boogaerts
 • Manu Claes
 • Gunther Coppens
 • Ella De Neve
 • Tom Dehaene
 • Bertrand Demiddeleer
 • Lucia Dewolfs
 • Diederik Dunon
 • Tine Eerlingen
 • Marc Florquin
 • Lena Ghysels
 • Hilde Kaspers
 • Koen Moeyersons
 • Hilde Mombaerts
 • Bart Nevens
 • Kris Peeters
 • Kris Poelaert
 • Eddy Poffé
 • Tie Roefs
 • Ann Schevenels
 • Willy Smout
 • Sarah Sneyers
 • Monique Swinnen
 • Louis Tobback
 • Leentje Van Aken
 • Joris Van den Cruijce
 • Linda Van den Eede
 • Geertrui Windels
 • Marc Wynants
 • Elke Zelderloo
 • Walter Zelderloo

Met als gevolg,

goedgekeurd

Intrekking raadsbeslissing 1 juni 2021 voorlopig onteigeningsbesluit onteigening Tieltse Motte

Voorstel nr. 5

Besloten behandeling van agendapunt

Overstromingsgebied Tieltse-Motte, Tielt-Winge: voorlopig onteigeningsbesluit (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Luka Augustijns ( Provincieraadslid )
 • Stef Boogaerts ( Provincieraadslid )
 • Manu Claes ( Provincieraadslid )
 • Gunther Coppens ( Provincieraadslid )
 • Ella De Neve ( Provincieraadslid )
 • Tom Dehaene ( Provincieraadslid )
 • Bertrand Demiddeleer ( Provincieraadslid )
 • Françoise Devleeschouwer ( Provincieraadslid )
 • Lucia Dewolfs ( Provincieraadslid )
 • Diederik Dunon ( Provincieraadslid )
 • Tine Eerlingen ( Provincieraadslid )
 • Steven Elpers ( Provincieraadslid )
 • Marc Florquin ( Provincieraadslid )
 • Lena Ghysels ( Provincieraadslid )
 • Hilde Kaspers ( Provincieraadslid )
 • Nicolas Kuczynski ( Provincieraadslid )
 • Koen Moeyersons ( Provincieraadslid )
 • Hilde Mombaerts ( Provincieraadslid )
 • Bart Nevens ( Provincieraadslid )
 • Kris Peeters ( Provincieraadslid )
 • Kris Poelaert ( Provincieraadslid )
 • Eddy Poffé ( Provincieraadslid )
 • Tie Roefs ( Provincieraadslid )
 • Ann Schevenels ( Provincieraadslid )
 • Willy Smout ( Provincieraadslid )
 • Sarah Sneyers ( Provincieraadslid )
 • Monique Swinnen ( Provincieraadslid )
 • Louis Tobback ( Provincieraadslid )
 • Leentje Van Aken ( Provincieraadslid )
 • Joris Van den Cruijce ( Provincieraadslid )
 • Linda Van den Eede ( Provincieraadslid )
 • Geertrui Windels ( Provincieraadslid )
 • Marc Wynants ( Provincieraadslid )
 • Elke Zelderloo ( Provincieraadslid )
 • Walter Zelderloo ( Provincieraadslid )

Afwezige leden

 • Noor Mousaid ( Provincieraadslid )

Voorzitter: Linda Van den Eede

Secretaris: Marc Collier<