Bekendmakingen en uittreksels van Provincieraad Vlaams-Brabant , zitting van 22 maart 2022, 13:00

 • Heroriëntering waterrecreatie in provinciedomeinen

  Voorstel nr. 15

 • Aanpassing reglement van orde provinciedomein Huizingen

  Voorstel nr. 16

 • Aanpassing tarieven provinciedomein Huizingen

  Voorstel nr. 17

 • Goedkeuren definitief ontwerp, bestek en wijze van gunnen voor de herinrichting van de bibliotheek en tekenkamer in het provinciehuis - werken na verbreking

  Voorstel nr. 18

 • Voorstel nieuw provinciaal reglement voor de cofinanciering van streekontwikkelingsprojecten in de Europese programmaperiode 2021-2027

  Voorstel nr. 20

 • Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame sanitaire artikelen (dispensers en verbruiksartikelen) voor alle provinciale instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant; - goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

  Voorstel nr. 19

 • Heroriëntering van de middelen inzake noodhulp

  Voorstel nr. 21

 • Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) 2021-2027: aanduiding van vertegenwoordigers

  Voorstel nr. 22

 • Voorstel steun aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne

  Voorstel nr. 23​