Besluitenlijst van Gemeenteraad Nieuwpoort , zitting van 3 January 2019, 18:00

Besluitenlijst goedgekeurd door Gemeenteraad Nieuwpoort

Datum publicatie: ongekend

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.

Volledige inhoud niet publiek

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

Volledige inhoud niet publiek

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Installatie van de gemeenteraadsleden (kennisneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.

Volledige inhoud niet publiek

Vaststelling van de fracties

Vaststelling van de fracties.

Volledige inhoud niet publiek

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

Volledige inhoud niet publiek

Verkiezing van de schepenen

Verkiezing van de schepenen.

Volledige inhoud niet publiek

Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad.

Volledige inhoud niet publiek