Agenda voor Gemeenteraad Nieuwpoort , zitting van 3 January 2019, 18:00

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Inhoud niet publiek

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Inhoud niet publiek

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Inhoud niet publiek

Vaststelling van de fracties

Inhoud niet publiek

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Inhoud niet publiek

Verkiezing van de schepenen

Inhoud niet publiek

Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

Inhoud niet publiek