Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 18 september 2023

Notulen van de OCMWraad(Rechtstreeksverkiezing) Linkebeek, van 10/07/2023 09:00

Geplande start: 10/07/2023 09:00

Locatie: Gemeenteraadzaal

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 10/07/2023 09:00 .

De voorzitter opent de zitting om 9u

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Goedkeuring openbare vergadering raad 12 juni 2023

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Financieel luik

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. Aanpassen algemeen kader organisatiebeheersing

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Kennisneming jaarrapport organisatiebeheersing

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Validering implementatieplan organisatiebeheersing 2023-2025

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. Gunning lot 6 riolering - overheidsopdracht aannemingswerken

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. Kennisname verslagen Lokaal Woonoverleg

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 8. Kennisname meest recente versie van de haalbaarheidsstudie Project Kleiveld/Bremhof

  De raad neemt kennis van de meest recente versie van de haalbaarheidsstudie van het project Kleiveld / Bremhof.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 9. Kennisname stand van zaken publieke slaapplek Oekraïense vluchtelingen Villalaan 62

  De raad neemt kennis van de stand van zaken van de publieke slaapplek Oekraïense vluchtelingen te Villalaan 62

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 10. Samenwerkingsovereenkomst art 60 ter beschikkingstelling met vzw Nojavel

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 11. Goedkeuring besloten vergadering raad 12 juni 2023

 • Agendapunt - Gepland besloten

  12. 12. Opzeg huurcontract Gemeenteplein 27 familie Bytsenko

 • Agendapunt - Gepland besloten

  13. 13. Voorlopige toewijzing in Hof Roger Thiéry 3

 • Agendapunt - Gepland besloten

  14. 14. Varia

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Goedkeuring openbare vergadering raad 12 juni 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 12 juni 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 12 juni 2023

De raad keurt het verslag van de openbare vergadering van 12 juni 2023 goed.

Openbare behandeling van agendapunt

2. Financieel luik (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Financieel luik

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Financieel luik

De raad keurt de betalingen en bestelbonnen goed en neemt kennis van de aanrekeningenlijst en van de geactualiseerde fondsen en budgetartikels

Openbare behandeling van agendapunt

3. Aanpassen algemeen kader organisatiebeheersing (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Aanpassen algemeen kader organisatiebeheersing

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Aanpassen algemeen kader organisatiebeheersing

De Raad voor maatschappelijk Welzijn keurt deze nota voor het lokaal bestuur Linkebeek goed. Het algemeen kader organisatiebeheersing, zoals goedgekeurd door de Raad voor maatschappelijk Welzijn van 21 juni 2019, wordt opgeheven.

Openbare behandeling van agendapunt

4. Kennisneming jaarrapport organisatiebeheersing (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisneming jaarrapport organisatiebeheersing

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Kennisneming jaarrapport organisatiebeheersing

De raad neemt kennis van het jaarrapport 2023 dat werd opgesteld in samenwerking met het aangesteld bureau betreffende het organisatiebeheersingssysteem van de gemeente en het OCMW van Linkebeek.

Openbare behandeling van agendapunt

5. Validering implementatieplan organisatiebeheersing 2023-2025 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Validering implementatieplan organisatiebeheersing 2023-2025

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Validering implementatieplan organisatiebeheersing

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stemt in met het door de stuurgroep opgemaakte implementatieplan organisatiebeheersing voor de komende drie jaar, wetende dat het om een dynamisch document gaat in functie van eventueel wijzigende omgevingselementen (andere beleidskeuzes, belangrijke nieuwe risico's en knelpunten, gewijzigde organisatiestructuur,...).

Openbare behandeling van agendapunt

6. Gunning lot 6 riolering - overheidsopdracht aannemingswerken (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Gunning lot 6 riolering - en ontstoppingswerken overheidsopdracht aannemingswerken

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Gunning lot 6 riolering - en ontstoppingswerken overheidsopdracht aannemingswerken

De raad geeft zijn akkoord dat een 'best and final offer' gevraagd wordt aan beide inschrijvers uitsluitend voor de dienstverlening 'ontstoppen en/of ontvetten van septische putten'.

Openbare behandeling van agendapunt

7. Kennisname verslagen Lokaal Woonoverleg (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname verslagen Lokaal Woonoverleg

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Kennisname verslagen Lokaal Woonoverleg

De raad neemt kennis van de verslagen van het Lokaal Woonoverleg van 24 maart 2023 en 9 juni 2023

Openbare behandeling van agendapunt

8. Kennisname meest recente versie van de haalbaarheidsstudie Project Kleiveld/Bremhof (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname meest recente versie van de haalbaarheidsstudie Project Kleiveld/Bremhof

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Kennisname meest recente versie van de haalbaarheidsstudie Project Kleiveld/Bremhof

De raad neemt kennis van de meest recente versie van de haalbaarheidsstudie van het project Kleiveld / Bremhof.

Openbare behandeling van agendapunt

9. Kennisname stand van zaken publieke slaapplek Oekraïense vluchtelingen Villalaan 62 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname stand van zaken publieke slaapplek Oekraïense vluchtelingen Villalaan 62

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Kennisname stand van zaken publieke slaapplek Oekraïense vluchtelingen Villalaan 62

De raad neemt kennis van de stand van zaken van de publieke slaapplek Oekraïense vluchtelingen te Villalaan 62

Openbare behandeling van agendapunt

10. Samenwerkingsovereenkomst art 60 ter beschikkingstelling met vzw Nojavel (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Samenwerkingsovereenkomst artikel 60 ter beschikkingstelling met vzw Nojavel

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Samenwerkingsovereenkomst artikel 60 ter beschikkingstelling met vzw Nojavel

Akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met de vzw Nojavel voor tewerkstelling art. 60.

Openbare behandeling van agendapunt

11. Goedkeuring besloten vergadering raad 12 juni 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 12 juni 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 12 juni 2023

De raad keurt het verslag van de besloten vergadering van 12 juni 2023 goed.

Besloten behandeling van agendapunt

12. Opzeg huurcontract Gemeenteplein 27 familie Bytsenko (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Opzeg huurcontract Gemeenteplein 27 familie Bytsenko

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Opzeg huurcontract Gemeenteplein 27 familie Bytsenko

De raad gaat akkoord om geen opzeg van het huurcontract te geven aan de familie Bytsenko-Sokolovska voor het appartement Gemeenteplein 27/2 te Linkebeek en gaat akkoord met het voorstel om het huurcontract te verlengen met 3 maanden, van 7 november 2023 tot 6 februari 2024.

Besloten behandeling van agendapunt

13. Voorlopige toewijzing in Hof Roger Thiéry 3 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Voorlopige toewijzing in Hof Roger Thiéry 3

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Raphaël Nardone
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Voorlopige toewijzing in Hof Roger Thiéry 3

De raad gaat over tot voorlopige toewijzing van de woning gezinnen Hof Roger Thiéry 3.

Besloten behandeling van agendapunt

14. Varia (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Varia

/

De voorzitter sluit de zitting op 10/07/2023 12:00 .

De voorzitter eindigt de zitting om 12u en roept de raadsleden bijeen voor de volgende zitting op 11 september 2023.