Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 26 maart 2024

Notulen van de OCMWraad(Rechtstreeksverkiezing) Linkebeek, van 11/12/2023 09:00

Geplande start: 11/12/2023 09:00

Locatie: Gemeenteraadzaal

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 11/12/2023 09:00 .

De voorzitter opent de zitting om 9u

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Goedkeuring openbare vergadering raad 13 november 2023

  De raad keurt het verslag van de openbare vergadering van 12 juni 2023 goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Financieel luik

  De raad keurt de betalingen en bestelbonnen goed en neemt kennis van de aanrekeningenlijst en van de geactualiseerde fondsen en budgetartikels

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. AANPASSING MEERJARENPLAN 2023 EN VASTSTELLING KREDIETEN 2024 - OCMW - VASTSTELLING

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Besluit van gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Kennisname Juridische nota GD&A Advocaten betreffende stemrecht Eu-burgers OCMW-raadsverkiezingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Verlofdagen 2024

 • Agendapunt - Gepland besloten

  7. Goedkeuring besloten vergadering raad 13 november 2023

  De raad keurt het verslag van de besloten vergadering van 13 november 2023 goed.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  8. Kennisname geactualiseerde woonstsituatie en werksituatie Oekraïens vluchtelingengezin opgevangen te Gemeenteplein 27 - familie Bytsenko

 • Agendapunt - Gepland besloten

  9. Lokaal Opvanginitiatief Kerkstraat 32/3: bekrachtiging verlenging verblijf mevrouw Nganzie en bekrachtiging schorsing LOI-plaatsen

 • Agendapunt - Gepland besloten

  10. Kennisname Vonnis Vredegerecht Sint-Genesius-Rode Aicha SANA BEN / OCMW Linkebeek

 • Agendapunt - Gepland besloten

  11. Varia

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Goedkeuring openbare vergadering raad 13 november 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring openbare vergadering raad 13 november 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

verdaagd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 13 november 2023

De raad verdaagt de goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 13 november 2023.

Openbare behandeling van agendapunt

Financieel luik (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Financieel luik

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Financieel luik

De raad keurt de betalingen goed en neemt kennis van de aanrekeninglijst en van de geactualiseerde fondsen en budgetartikels.

Openbare behandeling van agendapunt

AANPASSING MEERJARENPLAN 2023 EN VASTSTELLING KREDIETEN 2024 - OCMW - VASTSTELLING (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

AANPASSING MEERJARENPLAN 2023 EN VASTSTELLING KREDIETEN 2024 - OCMW - VASTSTELLING

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Aanpassing Meerjarenplan 2023 en Vaststelling kredieten 2024 - ocmw- vaststelling

De aanpassingen aan het meerjarenplan 2023 van het OCMW van Linkebeek worden vastgesteld.​ De kredieten 2024 van het OCMW van Linkebeek worden vastgesteld.

Openbare behandeling van agendapunt

Besluit van gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2022 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Besluit van gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2022

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Besluit van gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2022

De raad neemt kennis van de goedkeuring jaarrekening 2022 door gouverneur.

Openbare behandeling van agendapunt

Kennisname Juridische nota GD&A Advocaten betreffende stemrecht Eu-burgers OCMW-raadsverkiezingen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname Juridische nota GD&A Advocaten betreffende stemrecht Eu-burgers OCMW-raadsverkiezingen

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Kennisname Juridische nota GD&A Advocaten betreffende stemrecht Eu-burgers OCMW-raadsverkiezingen

De raad neemt kennis van de juridische nota van GD&A Advocaten betreffende stemrecht Eu-burgers OCMW-raadsverkiezingen

Openbare behandeling van agendapunt

Verlofdagen 2024 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Verlofdagen 2024

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Verlofdagen 2024

De raad keurt goed dat de beide feestdagen die in 2024 samenvallen met een zaterdag of een zondag worden vervangen door één aanvullende verlofdag en één brugdag op vrijdag 10 mei 2024. 

Besloten behandeling van agendapunt

Goedkeuring besloten vergadering raad 13 november 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring besloten vergadering raad 13 november 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

verdaagd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 13 november 2023

De raad verdaagt de goedkeuring van het verslag van de besloten vergadering van 13 november 2023.

Besloten behandeling van agendapunt

Kennisname geactualiseerde woonstsituatie en werksituatie Oekraïens vluchtelingengezin opgevangen te Gemeenteplein 27 - familie Bytsenko (spoedeisend)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname geactualiseerde woonstsituatie en werksituatie Oekraïens vluchtelingengezin opgevangen te Gemeenteplein 27 - familie Bytsenko

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Kennisname geactualiseerde woonstsituatie en werksituatie Oekraïens vluchtelingengezin opgevangen te Gemeenteplein 27 - familie Bytsenko

De raad neemt kennis van de geactualiseerde woonstsituatie en werksituatie van het Oekraïens vluchtelingengezin opgevangen te Gemeenteplein 27 - familie Bytsenko

Besloten behandeling van agendapunt

Lokaal Opvanginitiatief Kerkstraat 32/3: bekrachtiging verlenging verblijf mevrouw Nganzie en bekrachtiging schorsing LOI-plaatsen (spoedeisend)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Lokaal Opvanginitiatief Kerkstraat 32/3: bekrachtiging verlenging verblijf mevrouw Nganzie en bekrachtiging schorsing LOI-plaatsen

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Lokaal Opvanginitiatief Kerkstraat 32/3: bekrachtiging verlenging verblijf mevrouw Nganzie en bekrachtiging schorsing LOI-plaatsen

De raad bekrachtigt de laatste uitzonderlijke verlenging van het verblijf mevrouw Nganzie in het Lokaal Opvanginitiatief Kerkstraat 32/3 en bekrachtigt de schorsing van de LOI-plaatsen Kerkstraat 32/3 gedurende deze periode.

Besloten behandeling van agendapunt

Kennisname Vonnis Vredegerecht Sint-Genesius-Rode Aicha SANA BEN / OCMW Linkebeek (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname Vonnis Vredegerecht Sint-Genesius-Rode Aicha SANA BEN / OCMW Linkebeek

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Kennisname Vonnis Vredegerecht Sint-Genesius-Rode Aicha SANA BEN / OCMW Linkebeek

De raad neemt kennis van het vonnis van het Vredegerecht Sint-Genesius-Rode betreffende mevr. Aicha SANA BEN / OCMW Linkebeek

Besloten behandeling van agendapunt

Varia (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Varia

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Varia

De raad neemt kennis van de variapunten en bepaalt de agenda van de raden voor 2024

De voorzitter sluit de zitting op 11/12/2023 12:20 .

De voorzitter eindigt de zitting om 12u20 en roept de raadsleden bijeen voor de volgende zitting op 29 januari 2024 om 9u.