Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 16 mei 2023

Notulen van de OCMWraad(Rechtstreeksverkiezing) Linkebeek, van 17/04/2023 09:00

Geplande start: 17/04/2023 09:00

Locatie: gemeenteraadzaal gemeentehuis

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 17/04/2023 09:00 .

De voorzitter opent de zitting om 9u

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 13 maart 2023

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Financieel luik

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Organogram en personeelsbehoeftenplan

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Jaarverslag IDPBVW - welzijn op het werk

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Gunning lot 6 riolering - overheidsopdracht aannemingswerken

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Samenwerkingsovereenkomst Bike-emotion voor art 60 ter beschikkingstelling Drogenbossesteenweg 210 te Ukkel

 • Agendapunt - Gepland besloten

  7. Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 13 maart 2023

 • Agendapunt - Gepland besloten

  8. Definitieve toewijzing woning jong gezin Hof Roger Thiéry

 • Agendapunt - Gepland besloten

  9. Verlenging huurcontract woning jong gezin Hof Roger Thiéry

 • Agendapunt - Gepland besloten

  10. Toewijzing Oekraiens vluchtelingengezin woning Villalaan 62

 • Agendapunt - Gepland besloten

  11. Toewijzing Oekraiens vluchtelingengezin appartement Gemeenteplein 27

 • Agendapunt - Gepland besloten

  12. Dossier aankoop perceel en mandeligheid Hollebeekstraat 374

 • Agendapunt - Gepland besloten

  13. Varia

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 13 maart 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 13 maart 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Raphaël Nardone
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring verslag openbare vergadering raad 13 maart 2023

De raad keurt het verslag van de openbare vergadering van 13 maart 2023 goed.

Openbare behandeling van agendapunt

Financieel luik (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Financieel luik

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Financieel luik

De raad keurt de bestellingen, facturen en aanrekeningen (in bijlage) goed.

Openbare behandeling van agendapunt

Organogram en personeelsbehoeftenplan (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Organogram en personeelsbehoeftenplan

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Organogram en personeelsbehoeftenplan

De raad keurt het organogram en personeelsbehoeftenplan goed - deel OCMW;

Openbare behandeling van agendapunt

Jaarverslag IDPBVW - welzijn op het werk (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname jaarverslag IDPBVW - welzijn op het werk

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

neemt kennis, met eenparigheid van stemmen

Jaarverslag IDPBVW - welzijn op het werk

De raad neemt kennis van het jaarverslag IDPBVW - welzijn op het werk

Openbare behandeling van agendapunt

Gunning lot 6 riolering - overheidsopdracht aannemingswerken (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Gunning lot 6 riolering - overheidsopdracht aannemingswerken

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

verdaagd, met eenparigheid van stemmen

Gunning lot 6 riolering - overheidsopdracht aannemingswerken

De raad verdaagt de gunning van lot 6 riolering overheidsopdracht aannemingswerken.

Openbare behandeling van agendapunt

Samenwerkingsovereenkomst Bike-emotion voor art 60 ter beschikkingstelling Drogenbossesteenweg 210 te Ukkel (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Samenwerkingsovereenkomst Bike-emotion voor art 60 ter beschikkingstelling

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Samenwerkingsovereenkomst Bike-emotion voor art 60 ter beschikkingstelling Drogenbossesteenweg 210 te Ukkel

De raad beslist akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst met Bike-emotion voor tewerkstelling art. 60.

Besloten behandeling van agendapunt

Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 13 maart 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 13 maart 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring verslag besloten vergadering raad 13 maart 2023

De raad keurt het verslag van de openbare vergadering van 13 maart 2023 goed.

Besloten behandeling van agendapunt

Definitieve toewijzing woning jong gezin Hof Roger Thiéry (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Definitieve toewijzing woning jong gezin Hof Roger Thiéry

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Definitieve toewijzing woning jong gezin Hof Roger Thiéry

De raad gaat over tot definitieve toewijzing van de woning jong gezin Hof Roger Thiéry.

Besloten behandeling van agendapunt

Verlenging huurcontract woning jong gezin Hof Roger Thiéry (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Verlenging huurcontract woning jong gezin Hof Roger Thiéry

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Verlenging huurcontract woning jong gezin Hof Roger Thiéry

De raad gaat over tot verlenging van het huurcontract woning jong gezin Hof Roger Thiéry.

Besloten behandeling van agendapunt

Toewijzing Oekraiens vluchtelingengezin woning Villalaan 62 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Toewijzing Oekraiens vluchtelingengezin woning Villalaan 62

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Toewijzing Oekraïens vluchtelingengezin woning Villalaan 62

De raad gaat akkoord met een specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen opgesteld huurcontract voor de woning Villalaan 62 op te maken voor de familie Syniaskyi-Syniavska voor een tijdsperiode van 6 maanden ingaand op 1 mei 2023 voor een huurprijs van 900 euro per maand.

Besloten behandeling van agendapunt

Toewijzing Oekraiens vluchtelingengezin appartement Gemeenteplein 27 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Toewijzing Oekraïens vluchtelingengezin appartement Gemeenteplein 27

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Toewijzing Oekraïens vluchtelingengezin appartement Gemeenteplein 27

De raad gaat akkoord dat voor het gezin Bytsenko-Sokolovska een specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen huurcontract wordt opgesteld voor een duurtijd van 6 maanden beginnend vanaf dat het appartement instapklaar is (ten laatste 1 mei) met een huurprijs van 500 euro, inclusief kosten en lasten.

Besloten behandeling van agendapunt

Dossier aankoop perceel en mandeligheid Hollebeekstraat 374 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Dossier aankoop perceel en mandeligheid Hollebeekstraat 374

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Dossier aankoop perceel en de muur in mandeligheid Hollebeekstraat 374

De raad bekrachtigt het akkoord van het Vast bureau van 3 april 2023 om contact op te nemen met de notaris de heer Vernimmen om een ontwerp van akte te laten opstellen voor de aankoop van het perceel en de muur in mandeligheid Hollebeekstraat 374 .

Besloten behandeling van agendapunt

Varia (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Eric Somerhausen

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

varia

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Joëlle Grimmeau
 • Jean Marc SAND
 • Eric Somerhausen
 • Leo Van Houdt

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Varia

De raad keurt het variapunt goed

De voorzitter sluit de zitting op 17/04/2023 11:15 .

De voorzitter sluit de vergadering om 11u15

 

De volgende zittingen van de Raad zullen doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis op 8 mei 2023, 12 juni 2023 en 10 juli 2023, telkens om 9u00.