Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 6 februari 2024

Notulen van de OCMWraad(Rechtstreeksverkiezing) Linkebeek, van 09/10/2023 09:10

Geplande start: 09/10/2023 09:00

Locatie: Gemeenteraadzaal

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 09/10/2023 09:10 .

De voorzitter opent de zitting om 9u10

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Goedkeuring openbare vergadering raad 11 september 2023

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. Financieel luik

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. Kennisname verslag opvolgingsrapportering financiën

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. Goedkeuring vernietigingslijst archief

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. Stand van zaken dossier verbouwing sociaal huis Beukenstraat 23

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. Verkaveling terrein Bospad/Grasmusdreef/Hollebeekstraat

 • Agendapunt - Gepland besloten

  7. Goedkeuring besloten vergadering raad 11 september 2023

 • Agendapunt - Gepland besloten

  8. Aankoop perceel en gemene muur Hollebeekstraat 374

 • Agendapunt - Gepland besloten

  9. Kennisname opzeg huurcontract Villalaan 62 huurders familie Syniavsky

 • Agendapunt - Gepland besloten

  10. Agenda raden 2024

  Laatste maandag van de maand zoals gemeenteraad in plaats van 2de maandag ?Voorstel : 29/01, 26/02 (overdracht investeringskredieten), 25/03, 29/04, 27/05, 24/06 (jaarrekening 2023), 29/07 ?, 26/08 ?, 30/09, 28/10 ?, 25/11, 16/12 ?, 30/12

 • Agendapunt - Gepland besloten

  11. Varia

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Goedkeuring openbare vergadering raad 11 september 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring openbare vergadering raad 11 september 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring openbare vergadering raad 11 september 2023

De raad keurt het verslag van de openbare vergadering van 11 september 2023 goed.

Openbare behandeling van agendapunt

Financieel luik (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Financieel luik

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Financieel luik

De raad keurt en ratificeert de bestelbonnen en aanrekeningen goed en neemt kennis van de aanrekeninglijst en van de geactualiseerde fondsen en budgetartikels.

Openbare behandeling van agendapunt

Kennisname verslag opvolgingsrapportering financiën (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname verslag opvolgingsrapportering financiën

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Kennisname verslag opvolgingsrapportering financiën

De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport dat werd opgesteld door de financieel directeur op 23 augustus 2023.

Openbare behandeling van agendapunt

Goedkeuring vernietigingslijst archief (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring vernietigingslijst archief

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring vernietigingslijst archief

De raad keurt de voorgelegde lijst goed en geeft zijn akkoord tot vernietiging van de in deze lijst opgenomen documenten.

Openbare behandeling van agendapunt

Stand van zaken dossier verbouwing sociaal huis Beukenstraat 23 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Stand van zaken dossier verbouwing sociaal huis Beukenstraat 23

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Stand van zaken dossier verbouwing sociaal huis Beukenstraat 23

De raad neemt kennis van de stand van zaken dossier verbouwing sociaal huis Beukenstraat 23

Openbare behandeling van agendapunt

Verkaveling terrein Bospad/Grasmusdreef/Hollebeekstraat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Verkaveling terrein Bospad/Grasmusdreef/Hollebeekstraat

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Verkaveling terrein Bospad/Grasmusdreef/Hollebeekstraat

De raad neemt kennis van de stand van zaken van het dossier verkaveling terrein Bospad/Grasmusdreef/Hollebeekstraat

Besloten behandeling van agendapunt

Goedkeuring besloten vergadering raad 11 september 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Goedkeuring besloten vergadering raad 11 september 2023

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring besloten vergadering raad 11 september 2023

​De raad keurt het verslag van de besloten vergadering van 11 september 2023 goed.

Besloten behandeling van agendapunt

Aankoop perceel en gemene muur Hollebeekstraat 374 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Aankoop perceel en gemene muur Hollebeekstraat 374

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd,, met eenparigheid van stemmen

Aankoop perceel en gemene muur Hollebeekstraat 374

De raad neemt kennis van de stand van zaken van het dossier betreffende de aankoop perceel en gemene muur Hollebeekstraat 374

Besloten behandeling van agendapunt

Kennisname opzeg huurcontract Villalaan 62 huurders familie Syniavsky (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Kennisname opzeg huurcontract Villalaan 62 huurders familie Syniavsky

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Kennisname opzeg huurcontract Villalaan 62 huurders familie Syniavsky

De raad neemt kennis van de opzeg huurcontract Villalaan 62 huurders familie Syniavsky

Besloten behandeling van agendapunt

Agenda raden 2024 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Agenda raden 2024

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

Effectieve stemmers

 • Sophie De Becker
 • Anne Desmarets
 • Jean Marc SAND
 • Philippe Thiéry
 • Leo Van Houdt
 • Pascale Vander Zwalmen

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Agenda raden 2024

De raad bepaalt de agenda van de raden voor 2024

Besloten behandeling van agendapunt

Varia (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Sophie De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Anne Desmarets (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Joëlle Grimmeau (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Raphaël Nardone (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jean Marc SAND (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Eric Somerhausen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Philippe Thiéry (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Leo Van Houdt (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Pascale Vander Zwalmen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Philippe Thiéry

Secretaris: Sven Van der Stappen

De voorzitter sluit de zitting op 09/10/2023 11:30 .

De voorzitter eindigt de zitting om 11u30 en roept de raadsleden bijeen voor de volgende zitting op 13 november 2023 om 9u..