Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 14 juni 2023, 15:00

Datum publicatie: 23 juni 2023

Openbare behandeling van agendapunt

Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde – goedkeuring onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, m.i.v. 1 september 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde – goedkeuring onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, m.i.v. 1 september 2023


Korte openbare beschrijving:


De provincieraad van Limburg,


 • Gelet op de codex hoger onderwijs, zoals gewijzigd, in het bijzonder II.398;

 • Gelet op de codex secundair onderwijs, zoals gewijzigd;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 maart 2014 tot het aangaan op 1 september 2014 van een samenwerkingsverband van het PCVO Limburg en de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, met de Hogeschool PXL;

 • Overwegende dat vanaf 1 september 2014 de HBO5-opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs en de secundaire scholen met een opleiding Verpleegkunde nog enkel kunnen worden georganiseerd in samenwerking met een hogeschool; dat de provincieraad daarom op 19 maart 2014 besloot tot het aangaan van een samenwerkingsverband van het PCVO Limburg en de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, met de hogeschool PXL, op 1 september 2014; dat op 1 september 2019 de HBO5-opleiding van het PCVO Limburg moest inkantelen in een hogeschool, concreet de Hogeschool PXL; dat van de oorspronkelijke partners van het samenwerkingsverband (nieuwe benaming op 1 september 2019: "Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde") dus enkel de Hogeschool PXL en de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, overblijven;

 • Overwegende dat één van de opdrachten van het samenwerkingsverband is: de vaststelling van een gezamenlijk(e) onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement (OER); dat het door de provincieraad op 15 juni 2022 goedgekeurde OER moet worden aangepast; dat de regelgeving van toepassing op de opleiding Verpleegkunde en deze van het hoger onderwijs (voorlopig) nog niet voldoende op mekaar zijn afgestemd; dat voor vele items er daarom nog een onderscheid is: aan- en afwezigheden, lesspreiding, vakantie- en verlofregeling, tucht- en andere maatregelen (opleiding Verpleegkunde: tuchtstraffen: enkel tijdelijke en definitieve uitsluiting, beroepsprocedure bij de interne beroepscommissie tucht tegen definitieve uitsluiting), evaluatie (tegen beslissing delibererende klassenraad), ...; dat het schoolbestuur voor de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, een schoolreglement moet opstellen, conform de bepalingen van voornamelijk de codex secundair onderwijs; dat er om gebruiksvriendelijke redenen de voorkeur wordt aan gegeven dat voor het OER en het schoolreglement dezelfde tekst wordt gehanteerd in plaats van de tekst van het OER te integreren in het schoolreglement;

 • Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;Beslist,

Artikel 1

Het ontwerp van gezamenlijk(e) onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement voor het "Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde", met ingang van 1 september 2023, als bijlage bij dit besluit en dat er integrerend deel van uitmaakt, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het schoolreglement van de Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, wordt door de deputatie vastgesteld conform de bijlage bij dit besluit, die er integrerend deel van uitmaakt.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de voorzitter van het "Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde".

Bijlagen