Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 14 juni 2023, 15:00

Datum publicatie: 23 juni 2023

Openbare behandeling van agendapunt

Provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg – Schoolreglement met ingang van 1 september 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Myrthe Hoffmeister (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Myrthe Hoffmeister
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Bert Lambrechts
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

Provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg – Schoolreglement met ingang van 1 september 2023


Korte openbare beschrijving:


De provincieraad van Limburg,


 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 juni 2002 tot de vaststelling van het pedagogisch project van de provinciale onderwijsinstellingen;

 • Gelet op het besluit van de provincieraad van 15 juni 2022 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2022, van het schoolreglement van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg;

 • Gelet op de codex secundair onderwijs;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2022 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingvorm 3;

 • Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

 • Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren;

 • Gelet op het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;

 • Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016;

 • Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 november 2001, SO 78, Zorgvuldig bestuur in het secundair onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 augustus 2002, SSO/2002/05/BuSO, Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 5 mei 2004, SO/2004/06, Extra-murosactiviteiten in het secundair onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004, GD/2004/01, Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juli 2005, SO/2005/05, Tijdelijk onderwijs aan huis en permanent onderwijs aan huis;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 augustus 2011, SO/2011/03/BuSO, Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 5 juni 2012, SO/2012/01, Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs;

 • Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 maart 2019, SO/2019/01, omzendbrief over duaal leren en de aanloopfase;

 • Overwegende dat het schoolreglement van de provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg moet worden vastgesteld met ingang van 1 september 2023;

 • dat onder andere de volgende wijzigingen nodig zijn:

   - Wijziging aan het onderwijsaanbod

   - Deconnectiekader

   - Mogelijkheid tot interactief onderwijs voor een leerlingengroep

   - Mogelijkheid tot lesbijwoning in het gewoon secundair onderwijs

   - Uittreksel strafregister vrijwilligers

   - Nieuwe benaming 7de leerjaar

   - Facultatieve geïntegreerde proef en kwalificatieproef

   - Monitoringsoftware;

 • Gelet op het akkoord van de schoolraden van de provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg over het schoolreglement met ingang van 1 september 2023;

 • Gelet op artikel 42,§3 van het provinciedecreet;Beslist,

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg.

Artikel 2

Het schoolreglement (met het pedagogisch project en de engagementsverklaring) van de in artikel 1 van dit besluit vermelde scholen wordt vastgesteld overeenkomstig het ontwerpschoolreglement als bijlage bij dit besluit, dat er integrerend deel van uitmaakt.

Artikel 3

De deputatie wordt belast met de concrete uitvoering van het in artikel 2 van dit besluit vermelde schoolreglement.

Artikel 4

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2023.
Het besluit van de provincieraad van 15 juni 2022 tot de vaststelling, met ingang van 1 september 2022, van het ontwerpschoolreglement van de provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, wordt voor de provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, opgeheven met ingang van 1 september 2023.

Bijlagen