Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zitting.uittreksels.detail.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Uittreksel van Provincieraad Limburg , zitting van 27 april 2022, 15:00

Datum publicatie: 6 mei 2022

Openbare behandeling van agendapunt

PLOT – vaststelling van het Algemeen Reglement (AR) en de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling (OER) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • Carine Achten (Provincieraadslid)
 • Koen Albregts (Provincieraadslid)
 • Ismail Ayed (Provincieraadslid)
 • Huub Broers (Provincieraadslid)
 • Marijke Bruninx (Provincieraadslid)
 • Jessie De Weyer (Provincieraadslid)
 • Peter Deltour (Provincieraadslid)
 • Danny Deneuker (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Fransen (Provincieraadslid)
 • Liesbet Gabriels (Provincieraadslid)
 • Tine Jans (Provincieraadslid)
 • Leo Joosten (Provincieraadslid)
 • Rita Keunen (Provincieraadslid)
 • Yasin Kilic (Provincieraadslid)
 • Katrien Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Ann Leyssens (Provincieraadslid)
 • Liesbeth Maris (Provincieraadslid)
 • Sofie Mertens (Provincieraadslid)
 • Inge Moors (Provincieraadslid)
 • Philippe Nys (Provincieraadslid)
 • Koen Ooms (Provincieraadslid)
 • Jean-Paul Peuskens (Provincieraadslid)
 • Igor Philtjens (Provincieraadslid)
 • Raf Truyens (Provincieraadslid)
 • Frederick Vandeput (Provincieraadslid)
 • Tom Vandeput (Provincieraadslid)
 • Maurice Webers (Provincieraadslid)
 • Luc Wouters (Provincieraadslid)
 • Erhan Yilmaz (Provincieraadslid)

Afwezige leden

 • Bert Lambrechts (Provincieraadslid)
 • Jochen Schuermans (Provincieraadslid)

Voorzitter: Jessie De Weyer

Secretaris: Wim Schoepen

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

het voorstel van besluit

Aanwezigen tijdens de stemming

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Sofie Mertens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

Effectieve stemmers

 • Carine Achten
 • Koen Albregts
 • Ismail Ayed
 • Huub Broers
 • Marijke Bruninx
 • Jessie De Weyer
 • Peter Deltour
 • Danny Deneuker
 • Liesbeth Fransen
 • Liesbet Gabriels
 • Tine Jans
 • Leo Joosten
 • Rita Keunen
 • Yasin Kilic
 • Katrien Lambrechts
 • Ann Leyssens
 • Liesbeth Maris
 • Sofie Mertens
 • Inge Moors
 • Philippe Nys
 • Koen Ooms
 • Jean-Paul Peuskens
 • Igor Philtjens
 • Raf Truyens
 • Frederick Vandeput
 • Tom Vandeput
 • Maurice Webers
 • Luc Wouters
 • Erhan Yilmaz

goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e8aee49e-8762-4db2-acfe-2d5dd3c37619https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

PLOT – vaststelling van het Algemeen Reglement (AR) en de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling (OER)
 De provincieraad van Limburg,


 • Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het meerjarenplan (MJP) 2020-2025: 
  • beleidsdoelstelling BD000001 'Limburg als een dynamische hedendaagse provincie doorontwikkelen door positieve economische verbanden, innovatie, onderzoek en talentenontwikkeling te stimuleren'; 
  • actieplan AP000007 'Het provinciebestuur staat in voor een kwalitatief, hoogstaand, onderwijs- en vormingsaanbod in en voor alle Limburgers dat actueel, gericht op bijzondere doelgroepen, aanvullend, innovatief is en niches invult'; 
  • ​actie AC000044 'Veiligheidsopleidingen organiseren met werkveldondersteuning';

 • Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreet;
 • ​Gelet op de wetten, koninklijke en ministeriële besluiten met betrekking tot de opleiding van de leden van de politiediensten, de leden van de openbare hulpdiensten en de opleiding van hulpverlener-ambulanciers;
 •  Overwegende dat het Algemeen Reglement van het PLOT jaarlijks ter hernieuwing wordt voorgelegd aan de provincieraad;  
 •  Overwegende dat onze Raad akkoord kan gaan met de aangepaste inhoud van bovenvermeld Algemeen Reglement;
 • Gelet op artikel 26 van het Algemeen Reglement van het PLOT waarin bepaald wordt dat er een Onderwijs-Examen- en Rechtspositiereglement moet worden vastgesteld door de provincieraad​;
 • Overwegende dat onze Raad akkoord kan gaan met de inhoud van bovenvermelde Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling; ​
 • Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; ​


Beslist,

Artikel 1
 
Het Algemeen Reglement en de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling van het PLOT worden vastgesteld. Beide documenten maken integrerend deel uit van dit besluit.
 
Artikel 2
 
De bepalingen van het Algemeen Reglement en de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling van het PLOT gaan vanaf heden in.
Bijlagen