Bekendmakingen en uittreksels van Provincieraad Limburg , zitting van 15 december 2021, 16:00