Bekendmakingen en uittreksels van Deputatie Limburg , zitting van 27 januari 2022, 08:30

  • besloten tot de aanpassing van artikel 283 § 1 van de rechtspositieregeling waarbij de werkgeversbijdrage wordt verhoogd naar 6,91 euro/maaltijdcheque​

    Korte beschrijving niet gevonden

  • besloten tot de invoeging van een nieuw artikel 283bis waarbij met ingang van 1 december 2021 ecocheques worden toegekend a rato van 25 euro per maand per voltijds equivalente tewerkstelling naar aanleiding van de inspanningen die gevraagd worden van de personeelsleden tijdens de coronapandemie​

  • besloten tot de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding met ingang van 1 september 2021​

  • besloten tot de wijziging van het arbeidsreglement​