Bekendmakingen en uittreksels van Provincieraad Limburg , zitting van 15 juni 2022, 15:00

  • Rekening van het jaar 2021 – vaststelling​

  • Provinciale scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 ​

  • Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde – Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement en schoolreglement Provinciale Secundaire School Hasselt, opleiding Verpleegkunde met ingang van 1 september 2022 – goedkeuring ​

  • Provinciale scholen voor gewoon secundair onderwijs van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 ​

  • Provinciaal Instituut Lommel en Provinciale Technische School Maasmechelen – Centra Leren en Werken – vaststelling centrumreglement met ingang van 1 september 2022 ​

  • Provinciale Basisschool Voeren en Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren – vaststelling van het schoolreglement met ingang van 1 september 2022 ​

  • PLOT – Afdeling Ondersteuning – delegatie retributiebevoegdheid aan de deputatie ​