Bekendmakingen en uittreksels van Deputatie Limburg , zitting van 13 januari 2022, 08:30

  • besloten tot de aanpassing van artikel 62 van de rechtspositieregeling: de duurtijd van de evaluatieperiode 2021​

  • besloten tot de vaststelling van het evaluatiereglement van het personeel met ingang van 1 september 2021​

    Korte beschrijving niet gevonden