Bekendmakingen en uittreksels van Deputatie Limburg , zitting van 3 februari 2022, 08:30

  • besloten tot de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg​

  • besloten tot de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs​

  • besloten tot de aanpassing van het centrumreglement voor het schooljaar 2021-2022​