Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: ongekend

Eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Lanaken  , aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2019 20:00 


Geplande start: 2 januari 2019 20:00 


Locatie: Gemeentehuis, Raadzaal.Aanwezigen bij de zitting

2019-01-17T08:12:39.596Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen),   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-17T08:12:39.596Z1

De heer Piet Van Berkel heeft zich verontschuldigd.


De eerste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt geleid door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die als voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad en van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Agenda overzicht

Open agendapunten

 • Agendapunt 1 Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
 • Agendapunt 2 Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 • Agendapunt 3 Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau
 • Agendapunt 4 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Agendapunt 5 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Agendapunten

Open zitting
Agendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-17T08:13:16.965Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen) ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-17T08:13:16.965Z1

Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
 

Korte openbare beschrijving:

Alle gemeenteraadsleden worden door hun eedaflegging als gemeenteraadslid van rechtswege ook OCMW-raadslid.  Er zijn dus evenveel gemeenteraadsleden als OCMW-raadsleden.


Bevoegdheid

Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus rechtsgeldig samengesteld;

Beslissing
Enig artikel.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege en rechtsgeldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.Agendapunt 2

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-17T08:29:21.262Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen) ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-17T08:29:21.262Z1

Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 

Korte openbare beschrijving:

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de OCMW-raad.


Bevoegdheid

Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval Mevr. Schellingen Viviane;

Beslissing
Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van Mevr. Schellingen Viviane tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.Agendapunt 3

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-17T08:30:09.697Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen) ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-17T08:30:09.697Z1

Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau
 

Korte openbare beschrijving:

Door de eedaflegging van de burgemeester en schepenen wordt, met overeenkomstige rangorde, de burgemeester van rechtswege voorzitter van het vast bureau en de schepenen van rechtswege leden van het vast bureau.


Bevoegdheid

Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit;
 • De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen;

Beslissing
Enig artikel.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het vast bureau met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau, met overeenkomstige rangorde.Agendapunt 4

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-17T08:32:35.443Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen) ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-17T08:32:35.443Z1

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 

Korte openbare beschrijving:

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt voorgedragen door een akte van voordracht.
De akte van voordracht van Open Vld-Lanaken en sp.a-Groen werd in ontvangst genomen door de Algemeen directeur op 12 november 2018.
Kandidaat : Michel Stevens.
Wordt de akte als ontvankelijk beschouwd, dan is de voorgedragen voorzitter automatisch verkozen.
Door de eedaflegging in handen van de voorzitter van de OCMW-raad wordt de kandidaat ook lid van het vast bureau en meteen ook schepen.


Bevoegdheid

Feitelijke context en argumentatie
 • Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd op naam van Dhr. Michel Stevens overhandigd aan de algemeen directeur op 12 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
 • De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is dus ontvankelijk;
  • Dhr. Michel Stevens is geen voorzitter of lid van het vast bureau;
  • De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur, altijd de laatste schepen in rang;
 • De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een einddatum van het mandaat en er wordt dus geen opvolger aangeduid;​

Beslissing
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Dhr. Michel Stevens, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 02 januari 2019 tot 31 december 2024.​
Artikel 3 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 02 januari 2019.Agendapunt 5

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-17T08:42:21.069Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen) ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-17T08:42:21.069Z1

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 

Korte openbare beschrijving:

De voorzitter van de OCMW-raad gaat na of de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn overeenkomstig de decretale voorwaarden.
Als de akten voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan worden de voorgedragen kandidaat-leden en eventuele opvolgers verkozen verklaard.


Bevoegdheid

Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op 8 leden;
  • Er werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen geen verklaringen tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur;
  • De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;
  • De zetelverdeling ziet er als volgt uit:
   • Open Vld-Lanaken heeft 4 zetels
   • CD&V heeft 2 zetels
   • s.pa-Groen heeft 1 zetel​
   • N-VA heeft 1 zetel;​
  • Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:
   • Open Vld-Lanaken op 14 december 2018
   • CD&V op 14 december 2018
   • sp.a-Groen op 24 december 2018​
   • N-VA op 24 december 2018;​
  • Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig;​
   • De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
   • Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen;
  • De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden;​
  • Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft schriftelijk afstand gedaan van mandaat;​
  • De volgende kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn afwezig en kunnen dus pas op een volgende zitting geïnstalleerd worden:
   • Dhr. Piet Van Berkel
  • Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;
  • Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
  Geraerts Suzy, Jeurissen Anita, Miermans Anita, Niesten Albert, Peeters Lambertini, Schellingen Viviane en Vangelabbeek Joeri. 
 • Mevr. Schellingen Viviane legt de voorgeschreven eed af in handen van de burgemeester;
 • Voor volgende kandidaat-leden werd een einddatum opgenomen in de akte van voordracht:
  • het mandaat van Vangelabbeek Joeri neemt een einde op 31 december 2021
  • het mandaat van Peeters Lambertini neemt een einde op 31 december 2021
  • het mandaat van Niesten Albert neemt een einde op 31 december 2021
  • het mandaat van Geraerts Suzy neemt een einde op 31 december 2021
  • het mandaat van Miermans Anita neemt een einde op 31 december 2021;​
 • Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig samengesteld;​

Beslissing
822b7865-1666-4f77-8e28-6a03b5a67576
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van:


 • De afwezigheid met kennisgeving van:

  •   Piet Van Berkel;
Artikel 2

Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:

 • Suzy Geraerts


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2021

   

   


  Opvolger : Romina Bijnens  ​


 • Anita Jeurissen


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


 • Anita Miermans


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2021

   

   


  Opvolger : Erik Knoops  ​


 • Bert Niesten


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2021

   

   


  Opvolger : Myrthe Carlisi  ​


 • Lambertini Peeters


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2021

   

   


  Opvolger : Anouk Verslegers  ​


 • Viviane Schellingen


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


 • Michel Stevens


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2024

   

   


  Geen opvolgers.


 • Joeri Vangelabbeek


  Startdatum: 2 januari 2019

  Einddatum: 31 december 2021

   

   


  Opvolger : Willy Stöcker  


Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.
07fcb2b5-0a89-46c3-9f20-e762c2795b3dSluiting van de zitting

De voorzitter van de raad sluit de zitting op 02 januari 2019.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,


Dhr. Vancleynenbreugel William

Algemeen directeur


Mevr. Schellingen Viviane

Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn