Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: ongekend

Notulen van Gemeenteraad Lanaken  , zitting van 2 januari 2019, 20:00​ (installatievergadering)


Geplande start: 2 januari 2019, 20:00

Locatie: Gemeentehuis, Raadzaal.Aanwezigen bij de zitting

2019-01-08T07:15:42.542Z
 • Voorzitter van de zitting:  Peter Verheyen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T07:15:42.542Z1

De heer Piet Van Berkel heeft zich verontschuldigd.


De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor en opent de zitting op 2 januari 2019 20:00 .Agenda overzicht

Open agendapunten

 • Agendapunt 1 Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
 • Agendapunt 2 Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
 • Agendapunt 3 Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
 • Agendapunt 4 Vaststelling van de fracties
 • Agendapunt 5 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 • Agendapunt 6 Verkiezing van de schepenen
 • Agendapunt 7 Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

Agendapunten

Open zittingAgendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T07:17:38.438Z
 • Voorzitter van de zitting:  Peter Verheyen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T07:17:38.438Z1

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Korte openbare beschrijving:

Kennisgeving aan de gemeenteraad van het schrijven van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Limburg, dd. 10 december 2018, houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 in de gemeente Lanaken.


Bevoegdheid

Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05 december 2018 geldig verklaard. Dat werd meegedeeld per brief op 11 december 2018.


Beslissing
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.Agendapunt 2


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T07:19:28.796Z
 • Voorzitter van de zitting:  Peter Verheyen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T07:19:28.796Z1

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Korte openbare beschrijving:

Mededeling van de benoeming van de heer Marino Keulen tot burgemeester.
Wij ontvingen het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, waarbij de heer Marino Keulen wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Lanaken met ingang van 1 januari 2019.
Op donderdag 13 december 2018 heeft de heer Marino Keulen de eed afgelegd in handen van de Provinciegouverneur.


892827ea-9c74-4396-a0d5-5548501a08af
Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • Marino Keulen heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur op 13 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
 • Marino Keulen heeft aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen;


Beslissing
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Marino Keulen tot burgemeester van Lanaken met ingang van 1 januari 2019.
0c51db4d-86e9-40d1-8914-b2ed4413a7adAgendapunt 3


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T07:20:37.909Z
 • Voorzitter van de zitting:  Peter Verheyen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn ,   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T07:20:37.909Z1

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden.
Kennisgeving van afstand van mandaat.
Eventuele aanstelling van een vertrouwenspersoon.
De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven worden goedgekeurd, leggen in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de Voorzitter van de installatievergadering : 
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad legt de eed af in handen van de burgemeester.
De rangorde wordt vastgesteld.


Bevoegdheid

Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 05 december 2018.
  • De volgende verkozenen hebben schriftelijk laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun mandaat:
   • Dhr. Maesen Patrick deed afstand op november 2018 per brief
   • Dhr. Curvers Mark deed afstand op 14 november 2018 per brief;
  • De volgende opvolgers komen in aanmerking om het mandaat op te nemen:
   • Dhr. Janssen Pieter als nummer 3 op Open Vld-Lanaken
   • Dhr. Nelissen Pierre als nummer 19 op Open Vld-Lanaken
 • De volgende te installeren verkozene is afwezig met opgave van reden en kan dus de eed pas op een volgende gemeenteraadszitting afleggen:
  • Dhr. Van Berkel Piet;
 • Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, werden tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.
 • Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​
 • Er zijn geen elementen waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​
 • Dhr. Keulen Marino heeft op 13 december 2018 de eed als burgemeester afgelegd in handen van de gouverneur. Deze eedaflegging geldt tevens als eedaflegging als gemeenteraadslid;​
 • De verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen, hebben de volgende eed afgelegd in handen van de uittredend voorzitter Dhr. Peter Verheyen : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
 • Niemand van de geïnstalleerde raadsleden is verhinderd;
 • Verzoek van Dhr. Opsteyn Dirk tot bijstand van een vertrouwenspersoon wegens zware zintuiglijke handicap;
 • In het attest van Dr. Piet Van Berkel, dokter in de geneeskunde, dd. 23 december 2018, wordt verklaard dat Dhr. Opsteyn Dirk dermate visueel gehandicapt is, hetgeen gestaafd wordt door oftalmologische verslagen, dat hij niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen en derhalve persoonlijke bijstand nodig heeft;
 • Dhr. Opsteyn Dirk kan vrij een persoon aanduiden welke minstens 18 jaar oud zijn, legaal in de EU verblijven en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid of verhindering bevindt;
 • Mevr. Weijzen Anna wordt voorgesteld, welke aan bovenvermelde vereisten voldoet, en als haar plaatsvervanger Dhr. Erik Knoops;
 • Bijgevolg treedt Mevr. Weijzen Anna als vertrouwenspersoon van Dhr. Opsteyn Dirk op met Dhr. Erik Knoops als haar plaatsvervanger;


Beslissing
 • Artikel 1
  De gemeenteraad neemt kennis van:
  • De afstand van mandaat van volgende verkozenen:
   • Mark Curvers;
   • Patrick Maesen;
  • De afwezigheid met kennisgeving van:
   • Piet Van Berkel;
 • Artikel 2
  De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:
  Officiële naam Lijst
  Tony Castermans
  sp.a-Groen
  Brecht Geurts
  CD&V
  Christel Gorissen
  sp.a-Groen
  Jean-Pierre Hermans
  CD&V
  Vera Jans
  CD&V
  Pieter Janssen
  Open Vld-Lanaken
  Anita Jeurissen
  Open Vld-Lanaken
  Leo Joosten
  VLAAMS BELANG
  Sarah Loubele
  Open Vld-Lanaken
  Sofie Martens
  Open Vld-Lanaken
  Jolein Martens
  Open Vld-Lanaken
  Jo Masset
  VLAAMS BELANG
  Rudi Mechels
  CD&V
  Boris Mechels
  N-VA
  Jeroen Moors
  Open Vld-Lanaken
  Pierre Nelissen
  Open Vld-Lanaken
  Jasmine Neven
  Open Vld-Lanaken
  Dirk Opsteyn
  sp.a-Groen
  Bert Paulissen
  CD&V
  Johan Pauly
  N-VA
  Astrid Puts
  Open Vld-Lanaken
  Viviane Schellingen
  Open Vld-Lanaken
  Michel Stevens
  sp.a-Groen
  Freddy Stouten
  CD&V
  Dominique Terwingen
  Open Vld-Lanaken
  Peter Verheyen
  Open Vld-Lanaken
  Raf Withofs
  CD&V
 • Artikel 3
  De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in handen van de uittredend voorzitter van:
  Officiële naam Mandaat Begin mandaat
  Tony Castermans
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Brecht Geurts
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Christel Gorissen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Jean-Pierre Hermans
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Vera Jans
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Pieter Janssen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Anita Jeurissen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Leo Joosten
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Sarah Loubele
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Sofie Martens
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Jolein Martens
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Jo Masset
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Rudi Mechels
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Boris Mechels
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Jeroen Moors
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Pierre Nelissen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Jasmine Neven
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Dirk Opsteyn
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Bert Paulissen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Johan Pauly
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Astrid Puts
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Viviane Schellingen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Michel Stevens
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Freddy Stouten
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Dominique Terwingen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Peter Verheyen
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
  Raf Withofs
  Gemeenteraadslid
  2 januari 2019 (Effectief)
 • Artikel 4

  De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn.

 • Artikel 5
  De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
  Rang Officiële naam
  1
  Marino Keulen
  burgemeester (Effectief) 2 januari 2019
  Gemeenteraadslid
  3683
  Open Vld-Lanaken
  2
  Pierre Nelissen
  755
  Open Vld-Lanaken
  3
  Vera Jans
  1230
  CD&V
  4
  Freddy Stouten
  1033
  CD&V
  5
  Anita Jeurissen
  853
  Open Vld-Lanaken
  6
  Sofie Martens
  1334
  Open Vld-Lanaken
  7
  Michel Stevens
  991
  sp.a-Groen
  8
  Viviane Schellingen
  876
  Open Vld-Lanaken
  9
  Leo Joosten
  699
  VLAAMS BELANG
  10
  Astrid Puts
  1743
  Open Vld-Lanaken
  11
  Peter Verheyen
  1142
  Open Vld-Lanaken
  12
  Dominique Terwingen
  985
  Open Vld-Lanaken
  13
  Jolein Martens
  973
  Open Vld-Lanaken
  14
  Rudi Mechels
  930
  CD&V
  15
  Jean-Pierre Hermans
  751
  CD&V
  16
  Christel Gorissen
  464
  sp.a-Groen
  17
  Tony Castermans
  367
  sp.a-Groen
  18
  Johan Pauly
  732
  N-VA
  19
  Bert Paulissen
  1234
  CD&V
  20
  Jasmine Neven
  1037
  Open Vld-Lanaken
  21
  Sarah Loubele
  823
  Open Vld-Lanaken
  22
  Jeroen Moors
  822
  Open Vld-Lanaken
  23
  Raf Withofs
  688
  CD&V
  24
  Brecht Geurts
  633
  CD&V
  25
  Pieter Janssen
  614
  Open Vld-Lanaken
  26
  Dirk Opsteyn
  381
  sp.a-Groen
  27
  Boris Mechels
  296
  N-VA
  28
  Jo Masset
  242
  VLAAMS BELANGAgendapunt 4


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T07:57:02.786Z
 • Voorzitter van de zitting:  Peter Verheyen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen),   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T07:57:02.786Z1

Vaststelling van de fracties

Korte openbare beschrijving:

Bij de installatie van de gemeenteraad worden de fracties gevormd.
Een of meer gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn, vormen een fractie.
Mits er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden (art. 36 van het Decreet Lokaal Bestuur).


Bevoegdheid

Juridische context
 • De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Feitelijke context en argumentatie
 • Gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één fractie. Geen enkele lijst heeft een akte van fractievorming ingediend;​
 • Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​


Beslissing
 • Enig artikel.

  De gemeenteraad stelt de fracties als volgt vast:


  Officiële naam Lid vanaf Fractie
  Brecht Geurts
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Jean-Pierre Hermans
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Vera Jans
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Rudi Mechels
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Bert Paulissen
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Freddy Stouten
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Raf Withofs
  2 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Dirk Opsteyn
  2 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Boris Mechels
  2 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Johan Pauly
  2 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Marino Keulen
  2 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Pieter Janssen
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Anita Jeurissen
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Sarah Loubele
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Jolein Martens
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Sofie Martens
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Jeroen Moors
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Pierre Nelissen
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Jasmine Neven
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Astrid Puts
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Viviane Schellingen
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Dominique Terwingen
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Peter Verheyen
  2 januari 2019
  Open Vld-Lanaken
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Tony Castermans
  2 januari 2019
  sp.a-Groen
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Christel Gorissen
  2 januari 2019
  sp.a-Groen
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Michel Stevens
  2 januari 2019
  sp.a-Groen
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Leo Joosten
  2 januari 2019
  VLAAMS BELANG
  Samenwerkingsverband
  Lanaken
  Jo Masset
  2 januari 2019
  VLAAMS BELANG
  Samenwerkingsverband
  LanakenAgendapunt 5


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T08:01:39.706Z
 • Voorzitter van de zitting:  Peter Verheyen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen),   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T08:01:39.706Z1

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Korte openbare beschrijving:

Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad voorgelegd door Open Vld-Lanaken en sp.a-Groen.
Voorstel :
- kandidaat : Mevr. Viviane Schellingen met einddatum 31 december 2021
  opvolger : Mevr. Anita Jeurissen zonder einddatum.
Deze akte van voordracht werd ontvangen door de Algemeen directeur op 12 november 2018.


Bevoegdheid

Juridische context
 • De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Feitelijke context en argumentatie
 • Er werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Mevr. Schellingen Viviane overhandigd aan de algemeen directeur op 12 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering;
 • De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en bevestigt de ontvankelijkheid van de akte;
 • Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
 • De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd. Er dient dus geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad te worden afgelegd;
  • De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt melding van 31 december 2021 als einddatum van het mandaat;
  • De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt eveneens melding van Mevr. Jeurissen Anita als opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat;


Beslissing
 • Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.
 • Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Mevr. Viviane Schellingen , wordt verkozen verklaard als   voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019, 20:00 tot 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zal Mevr. Anita Jeurissen  het mandaat van   voorzitter van de gemeenteraad opnemen.

Overeenkomstig het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
Agendapunt 6


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T08:06:58.779Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen),   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T08:06:58.779Z1

Verkiezing van de schepenen

Korte openbare beschrijving:

Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen voorgelegd door de Open Vld-Lanaken en sp.a-Groen.
Voorstel : 
- eerste schepen : Astrid Puts
- tweede schepen : Christel Gorissen
- derde schepen : Sofie Martens
- vierde schepen : Peter Verheyen
- vijfde schepen : Jolein Martens met einddatum 31 december 2021
  opvolger vijfde schepen : Dominique Terwingen.
Deze akte van voordracht werd ontvangen door de Algemeen directeur op 12 november 2018.


Bevoegdheid

Juridische context
 • De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Feitelijke context en argumentatie
 • Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 12 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • De algemeen directeur heeft op 12 november 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd;
 • De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
 • De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de geïnstalleerde raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
 • De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;
 • In de ontvankelijke voordrachtakte worden 5 kandidaat-schepenen voorgedragen;
 • Het maximum aantal schepenen voor de gemeente overschrijdt het aantal schepenen niet, en dus is het aantal schepenen vastgelegd;​
 • De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad;
 • De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:
  • Mevr. Puts Astrid, voorgedragen als eerste schepen
  • Mevr. Gorissen Christel, voorgedragen als tweede schepen
  • Mevr. Martens Sofie​, voorgedragen als derde schepen
  • Dhr. Verheyen Peter​, voorgedragen als vierde schepen
  • Mevr. Martens Jolein, voorgedragen als vijfde schepen
 • Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd;​
 • Er bevindt geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid.​
  • De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt melding van de einddatum van het mandaat:
   • voor Mevr. Martens Jolein is de einddatum 31 december 2021;
  • De akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen maakt eveneens melding van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat:
   • Mevr. Martens Jolein met als opvolger Dhr. Terwingen Dominique;
  • De rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke voordrachtakte is bepaald;
  • De voorzitter van de gemeenteraad deelt deze volgorde ter zitting mee aan de gemeenteraad;
  • De verkozen verklaarde schepenen hebben de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de burgemeester;


Beslissing
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5.
1172cb60-9fb0-4609-8bda-47f21d3b9d9d
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en neemt akte van hun eedaflegging:
Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat
Eerste schepen
Astrid Puts
Effectief 2 januari 2019 31 december 2024
Tweede schepen
Christel Gorissen
Effectief 2 januari 2019 31 december 2024
Derde schepen
Sofie Martens
Effectief 2 januari 2019 31 december 2024
Vierde schepen
Peter Verheyen
Effectief 2 januari 2019 31 december 2024
Vijfde schepen
Jolein Martens
Effectief 2 januari 2019 31 december 2021
58e67cd6-861a-494f-982c-e9bc794aa458
Agendapunt 7


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-08T09:48:56.713Z
 • Voorzitter van de zitting:  Viviane Schellingen
 •   Tony Castermans ,   Brecht Geurts ,   Christel Gorissen ,   Jean-Pierre Hermans ,   Vera Jans ,   Pieter Janssen ,   Anita Jeurissen ,   Leo Joosten ,   Marino Keulen ,   Sarah Loubele ,   Jolein Martens ,   Sofie Martens ,   Jo Masset ,   Boris Mechels ,   Rudi Mechels ,   Jeroen Moors ,   Pierre Nelissen ,   Jasmine Neven ,   Dirk Opsteyn   (met vertrouwenspersoon Anna Weijzen),   Bert Paulissen ,   Johan Pauly ,   Astrid Puts ,   Viviane Schellingen ,   Michel Stevens ,   Freddy Stouten ,   Dominique Terwingen ,   Peter Verheyen ,   Raf Withofs ,  
 • Secretaris van de zitting:  William Vancleynenbreugel
2019-01-08T09:48:56.713Z1

Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

Korte openbare beschrijving:

Voor het bepalen en het verdelen van het aantal leden van een meergemeentezone worden de bevolkingscijfers in aanmerking genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen van de samenstelling van de verschillende gemeenteraden (1 januari 2018).
Voor de verdeling van de zetels van de nieuwe politieraad onder de verschillende gemeenteraden wordt de volgende formule gebruikt : bevolkingscijfer gemeente x aantal leden politieraad, gedeeld door de totale bevolking meergemeentezone.
Hieruit blijkt voor de politiezone Lanaken/Maasmechelen (LaMa) de volgende verdeling : 11 voor Maasmechelen en 8 voor Lanaken.
De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad.  Zij worden toegevoegd aan het aantal leden zoals hierboven bepaald.
De verkiezing vindt plaats ingevolge de ingediende akte van voordracht.


Bevoegdheid
 • De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Juridische context
 • Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
 • De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
 • De beslissing van de gemeenteraad van 02 januari 2019 tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;

Feitelijke context en argumentatie
 • De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
 • De politieraad van de meergemeentezone Lanaken/Maasmechelen is samengesteld uit 19 verkozen leden;
 • De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 8 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
 • De burgemeester heeft de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten vastgesteld op 14 december van 09.00 uur tot 12.00 uur;
 • De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten;
 • Er werden 5 voordrachtakten voor 9 effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester Marino Keulen​;
 • Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:
  • JEURISSEN Anita met als eerste opvolger Martens Jolein en als tweede opvolger Nelissen Pierre werd(en) voorgedragen door Martens Sofie
  • LOUBELE Sarah met als eerste opvolger Neven Jasmine en als tweede opvolger Janssen Pieter werd(en) voorgedragen door Martens Sofie
  • MOORS Jeroen met als eerste opvolger Neven Jasmine en als tweede opvolger​ Janssen Pieter werd(en) voorgedragen door Martens Sofie
  • SCHELLINGEN Viviane met als eerste opvolger Terwingen Dominique en als tweede opvolger Nelissen Pierre werd(en) voorgedragen door Martens Sofie 
  • HERMANS Jean-Pierre, zonder opvolger(s), werd voorgedragen door Geurts Brecht, Jans Vera, Paulissen Bert, Stouten Freddy en Withofs Raf
  • MECHELS Rudi, zonder opvolger(s), werd voorgedragen door Geurts Brecht, Jans Vera, Paulissen Bert, Stouten Freddy en Withofs Raf​
  • OPSTEYN Dirk met als eerste opvolger Castermans Tony werd(en) voorgedragen door Stevens Michel 
  • VAN BERKEL Piet met als eerste opvolger Pauly Johan werd(en) voorgedragen door Van Berkel Piet​
  • JOOSTEN Leonardus met als eerste opvolger Masset Johan werd(en) voorgedragen door Joosten Leonardus en Masset Johan; 
 • Dhr. Van Berkel Piet, verkozen op 14 oktober 2018, heeft wegens afwezigheid vandaag de eed als raadslid niet afgelegd waardoor de voordrachtakte van de N-VA niet ontvankelijk is omdat enkel gemeenteraadsleden kunnen verkozen worden in de politieraad;
 • De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt en deze werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:
  • HERMANS Jean-Pierre, ° 3 december 1952, gepensioneerd 
  • JEURISSEN Anita, ° 22 april 1959, bediende met als eerste opvolger Martens Jolein, ° 29 januari 1988, ambtenaar en als tweede opvolger Nelissen Pierre, ° 11 januari 1949, zelfstandige
  • JOOSTEN Leonardus, ° 20 augustus 1948, gepensioneerd met als eerste opvolger Masset Johan, ° 28 juli 1960, zelfstandige​
  • LOUBELE Sarah, ° 30 juli 1981, bediende met als eerste opvolger Neven Jasmine, ° 20 december 1991, apothekeres en als tweede opvolger Janssen Pieter, ° 26 maart 1990, zelfstandige​
  • MECHELS Rudi, ° 27 februari 1950, gepensioneerd​
  • MOORS Jeroen, ° 21 mei 1992, vrachtwagenchauffeur met als eerste opvolger Neven Jasmine, ° 20 december 1991, apothekeres en als tweede opvolger Janssen Pieter, ° 26 maart 1990, zelfstandige
  • OPSTEYN Dirk, ° 22 maart 1972, arbeider met als eerste opvolger Castermans Tony, ° 22 december 1949, gepensioneerd 
  • SCHELLINGEN Viviane, ° 07 december 1967, verpleegkundige met als eerste opvolger Terwingen Dominique, ° 6 februari 1988, postbode en tweede opvolger Nelissen Pierre, ° 11 januari 1949, zelfstandige;
 • De algemeen directeur heeft tijdens de vergadering een proces-verbaal opgesteld over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;
 • De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
 • De gemeenteraadsleden Geurts Brecht en Moors Jeroen, de jongste in leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, staan de burgemeester bij bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
 • De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
 • De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemronde over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
 • Er nemen 28 gemeenteraadsleden deel aan de stemming;
 • Elk gemeenteraadslid heeft 5 stemmen;
 • Elk gemeenteraadslid heeft dus 5 stembiljetten gekregen;
 • De burgemeester heeft, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming geopend;
 • De burgemeester heeft, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten verzameld en meegedeeld dat er overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
 • Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, moeten er 140 stembiljetten overhandigd zijn en moeten er 140 stembiljetten in de stembus aangetroffen zijn;
 • Er werden 140 stembiljetten overhandigd en er ontbreken dus geen stembiljetten;​
 • Het bureau voor de kiesverrichtingen heeft de stembiljetten geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht;
  • Er werd 1 ongeldige stem uitgebracht;
 • Er werden 0 blanco stemmen uitgebracht;
 • Er werden 139 geldige stemmen uitgebracht en werden toegekend werden aan volgende kandidaten:
  • 19 stemmen  voor kandidaat HERMANS Jean-Pierre
  • 17 stemmen voor kandidaat JEURISSEN Anita
  • 10 stemmen voor kandidaat JOOSTEN Leonardus
  • 17 stemmen voor kandidaat LOUBELE Sarah​
  • 26 stemmen voor kandidaat MECHELS Rudi
  • 17 stemmen voor kandidaat MOORS Jeroen​
  • 17 stemmen voor kandidaat OPSTEYN Dirk​
  • 16 stemmen voor kandidaat SCHELLINGEN Viviane
  • De kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, worden verkozen en dus stelt de burgemeester vast dat volgende kandidaten werden verkozen:
   • MECHELS Rudi met als eerste opvolger Voer kandidaat in en als tweede opvolger Voer kandidaat in
   • JEURISSEN Anita met als eerste opvolger Martens Jolein en als tweede opvolger Nelissen Pierre
   • LOUBELE Sarah met als eerste opvolger Neven Jasmine en als tweede opvolger Janssen Pieter
   • MOORS Jeroen met als eerste opvolger Neven Jasmine en als​ tweede opvolger Janssen Pieter
   • OPSTEYN Dirk met als eerste opvolger Castermans Tony
   • SCHELLINGEN Viviane met als eerste opvolger Terwingen Dominique en als tweede opvolger Nelissen Pierre​
   • JOOSTEN Leonardus met als eerste opvolger Masset Johan 
 • De burgemeester, de gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, de algemeen directeur en gemeenteraadsleden die dat wilden, hebben het proces verbaal ondertekend. ​


Beslissing
Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Lanaken/Maasmechelen, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone Lanaken/Maasmechelen.
 • Effectief lid: HERMANS Jean-Pierre ° 3 december 1952; gepensioneerd
 • Effectief lid: JEURISSEN Anita, ° 22 april 1959; bediende
  • Opvolger 1: Martens Jolein, ° 29 januari 1988; ambtenaar
  • Opvolger 2: Nelissen Pierre, ° 11 jnauari 1949; zelfstandige
 • Effectief lid: JOOSTEN Leonardus, ° 20 augustus 1948; gepensioneerd
  • Opvolger 1: Masset Johan, ° 28 juli 1960; zelfstandige
 • Effectief lid: LOUBELE Sarah, 30 juli 1981; bediende
  • Opvolger 1: Neven Jasmine, ° 20 december 1991; apothekeres
  • Opvolger 2: Janssen Pieter, ° 26 maart 1990; zelfstandige
 • Effectief lid: MECHELS Rudi, ° 27 februari 1950; gepensioneerd
 • Effectief lid: MOORS Jeroen, ° 21 mei 1992; vrachtwagenchauffeur
  • Opvolger 1: Neven Jasmine, ° 20 december 1991; apothekeres
  • Opvolger 2: Janssen Pieter, ° 26 maart 1990; zelfstandige
 • Effectief lid: OPSTEYN Dirk, ° 22 maart 1972; arbeider
  • Opvolger 1: Castermans Tony, ° 22 december 1949; gepensioneerd
 • Effectief lid: SCHELLINGEN Viviane, ° 7 december 1967; verpleegkundige
  • Opvolger 1: Terwingen Dominique, ° 6 februari 1988; postbode
  • Opvolger 2: Nelissen Pierre, ° 11 januari 1949; zelfstandigeSluiting van de zitting

De voorzitter van de raad sluit de zitting op 2 januari 2019 .
Namens de Raad,


Dhr. Vancleynenbreugel William

Algemeen directeur


Mevr. Schellingen Viviane

Voorzitter van de gemeenteraad