Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 25 mei 2023

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kortenberg, van 24/04/2023 20:21

Geplande start: 24/04/2023 20:00

Locatie: Administratief centrum, Kortenberg

Onderbrekingen

Van 24/04/2023 20:22 tot 24/04/2023 22:49 : De zitting wordt tijdelijke geschorst tussen agendapunten 1 en 2.

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 24/04/2023 20:21 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Jaarrekening 2022 – Vaststelling

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de jaarrekening 2022 deel OCMW goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Opvolgingsrapportering – 2e semester 2022: kennisname

  De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 03. Kennisname Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, bevattende de klachtenrapportering 2022 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg

  De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, waarin het klachtenrapport 2022 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg is opgenomen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 04. Oplaad/betaal-terminals voor budgetmeters: Nieuwe overeenkomst aangaande beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten

  De raad keurde de nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW’s goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 05. Overeenkomst opvang vluchtelingen uit Oekraïne – Addendum

  De raad keurde het addendum goed met UPC voor het regelen van de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 06. Strategisch Plan Zorgzame buurten

  De gemeenteraad keurt het Strategisch Plan Zorgzame Buurten goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 07. Notulen vorige vergadering

  De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2023 werden goedgekeurd.

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Jaarrekening 2022 – Vaststelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de jaarrekening 2022 deel OCMW goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 8

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

01. Jaarrekening 2022 – Vaststelling

Openbare titel besluit:


Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de jaarrekening 2022 deel OCMW goed.


raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Vaststelling van de jaarrekening 2022


Juridische context


Feitelijke context en argumentatie
 • Gelet op de voorgelegde jaarrekening van het OCMW 2022 (inclusief de cijfers van gemeente) met toelichting

  De jaarrekening bestaat minimaal uit:

  o een beleidsnota houdende de realisatie van de doelstellingen in 2022 (J1)

  o financiële nota houdende de staat van het financieel evenwicht (J2)

  o financiële nota houdende de kredietrealisatie (J3)

  o financiële nota houdende de balans per 31/12/2022 (J4)

  o financiële nota houdende de staat van opbrengsten en kosten (J5)

  o toelichting bij de financiële nota (T1 t.e.m. T5) en verklaring materiële verschillen

  o documentatie-bijlagen

  De jaarrekening 2022 BBC (gemeente en ocmw) sluit af met volgend resultaat:

   

  Budgettair resultaat

  Jaarrekening

  Meerjarenplan

  I. Exploitatiesaldo

  5.903.829,47

  2.159.586,84

  a. Ontvangsten

  32.552.962,60

  31.951.438,68

  b. Uitgaven

  26.649.133,13

  29.791.851,84

  II. Investeringssaldo

  -5.107.153,59

  -11.692.182,21

  a. Ontvangsten

  2.729.496,33

  4.070.632,74

  b. Uitgaven

  7.836.649,92

  15.762.814,95

  III. Saldo exploitatie en investeringen

  796.675,88

  -9.532.595,37

  IV. Financieringssaldo

  -597.449,97

  -436.684,89

  a. Ontvangsten

  90.920,11

  249.509,00

  b. Uitgaven

  688.370,08

  686.193,89

  V. Budgettair resultaat van het boekjaar

  199.225,91

  -9.969.280,26

  VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

  27.243.379,61

  27.243.379,61

  VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

  27.442.605,52

  17.274.099,35

  VIII. Onbeschikbare gelden

  1.158.785,00

  762.372,00

  IX. Beschikbaar budgettair resultaat

  26.283.820,52

  16.511.727,35

   

  Autofinancieringsmarge

  Jaarrekening

  Meerjarenplan

  I. Exploitatiesaldo

  5.903.829,47

  2.159.586,84

  II. Netto periodieke aflossingen

  688.370,08

  686.193,89

  a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

  688.370,08

  686.193,89

  b. Periodieke terugvordering leningen

  0,00

  0,00

  III. Autofinancieringsmarge

  5.215.459,39

  1.473.392,95

   

  IV. Bijlagen bij het besluit

  Volledige jaarrekening 2022Beslissing
Artikel 1

§1. De jaarrekening 2022 van het OCMW wordt vastgesteld.

Art. 2. §1. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 25 april 2023.

§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 475.1 en meegedeeld aan:

 • Leen Ceuppens, algemeen directeur

 • Marie-Christine Sunaert, financieel directeur

 • Aan ABB via digitaal loket

 • gemeente Kortenberg

Art. 3.De wettelijke rapporten van de jaarrekening 2022, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en toelichting bij de jaarrekening 2022, zoals in bijlage opgenomen, worden vastgesteld en goedgekeurd.

De jaarrekening wordt bezorgd aan het digitaal loket.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Opvolgingsrapportering – 2e semester 2022: kennisname (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2022

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

02. Opvolgingsrapportering – 2e semester 2022: kennisname

Openbare titel besluit:


Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2022


raad voor maatschappelijk welzijn,Juridische context
 • Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet over het lokaal bestuur nl. artikel 263 en 264;

  Overwegende dat de gemeente aan de Vlaamse Regering dient te rapporteren over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De rapportering omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

  Gelet op artikel 29 van het BVR BBC van 30 maart 2018 en in artikel 5 MB BBC van 26 juni 2018 waarin aangegeven wordt dat minimum de volgende informatie dient opgenomen te zijn in de rapportering:

  • Stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan

  • Overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (schema J1 en schema T2)

  • Indien wijziging van assumpties tussen opmaak van meerjarenplan of de aanpassing ervan

  • De financiële risico’s


Feitelijke context en argumentatie
 • Overwegende dat het rapport gezamenlijk werd opgemaakt voor gemeente en OCMW;Beslissing

De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn nemen kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2022 in bijlage.

 

474

Openbare behandeling van agendapunt

03. Kennisname Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, bevattende de klachtenrapportering 2022 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, waarin het klachtenrapport 2022 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg is opgenomen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

03. Kennisname Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, bevattende de klachtenrapportering 2022 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg


Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van het Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, waarin het klachtenrapport 2022 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg is opgenomen.


raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;

  Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 302 waarin gestipuleerd wordt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert;

  Gelet op het reglement burgerparticipatie van de gemeente Kortenberg, goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2021, waarbij de klachtenbehandeling op het ambtelijke niveau wordt georganiseerd en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben;

  Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2022 houdende onder meer de goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst met ingang vanaf 1 september 2022 en met een looptijd van onbepaalde duur;

  Gelet op het feit dat er volgens artikel 303 §3 van het decreet over het lokaal bestuur jaarlijks aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn gerapporteerd dient te worden over de klachten ingediend tegen de gemeente en tegen het Welzijnshuis;

  Gelet op het feit dat dit overzicht van de klachten gericht aan de gemeente en het Welzijnshuis Kortenberg volgens de overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst overgemaakt dient te worden aan haar lokale kamer voor het opmaken van haar jaarverslag;

  Gelet op het feit dat het Lokaal bemiddelingsboek 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst, dat het jaarverslag bevat van de werking van de Vlaamse Ombudsman als lokaal ombudsman, raadpleegbaar is via de link https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/54221;

  Gelet op het feit dat in dit jaarverslag het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg en het Welzijnshuis Kortenberg integraal is opgenomen op de pagina’s 69-72;;
Beslist,

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het Lokaal bemiddelingsboek 2022, bevattende het jaarverslag van de werking van de Vlaamse Ombudsman als lokaal ombudsman, raadpleegbaar via de link https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/54221, en van het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg en het Welzijnshuis Kortenberg, dat integraal in dit jaarverslag is opgenomen op de pagina’s 69-72.

 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt digitaal ter kennisgeving bezorgd aan de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 89, 1000 Brussel - info@vlaamseombudsdienst.be.

 

205.36

Openbare behandeling van agendapunt

04. Oplaad/betaal-terminals voor budgetmeters: Nieuwe overeenkomst aangaande beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad keurde de nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW’s goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

04. Oplaad/betaal-terminals voor budgetmeters: Nieuwe overeenkomst aangaande beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten

Openbare titel besluit:


Korte openbare beschrijving:

De raad keurde de nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW’s goed.


raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW’s.


Juridische context
 • Art.14§2 van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt.

  Besluit nr.12 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 april 2004 - Goedkeuring overeenkomst tussen Eandis en OCMW Kortenberg aangaande de installatie van oplaadterminals in locaties van het OCMW.

  Besluit nr.11 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 juni 2008-Goedkeuring addendum aan de overeenkomst tussen Eandis en OCMW Kortenberg aangaande de plaatsing van een betaalterminal bij het oplaadpunt.

  Besluit nr.09 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2015 - Goedkeuring nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en OCMW Kortenberg.


Feitelijke context en argumentatie
 • De vergoeding voor oplaadpunten is historisch ontstaan bij de start van de werking met budgetmeters. In de regelgeving wordt immers aan de netbeheerders (met Fluvius als werkmaatschappij) opgelegd dat er per gemeente minstens één oplaadpunt ter beschikking moet zijn. Om dit te kunnen realiseren is er een samenwerking uitgewerkt met de OCMW’s.

   

  Sindsdien is er veel veranderd. Vooreerst was er de introductie en de ruime verspreiding van de selfservice oplaadterminals. Samen met de uitrol van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te kunnen doen, is het betalingslandschap voor de digitale meter met Prepaid grondig hertekend. Wij stellen vast dat heden reeds gemiddeld 85% van de klanten met een digitale meter in prepaid gebruik maakt van het online betalen en dus geen verplaatsing naar een oplaadterminal meer doet.

   

  Gelet op bovenstaande is de noodzaak ontstaan om een andere invulling te bepalen voor de toekenning van een (oplaad)vergoeding aan de OCMW’s, alsook om de verdelings- en/of toekenningscriteria te herzien.

   

  In een eerste bijlage vindt u een voorstel van nieuwe overeenkomst dat ondersteund wordt door de VVSG. De grondslagen voor de betaling van de vergoeding zijn enerzijds het beheer door het OCMW van minstens één oplaad/betaal-terminal en anderzijds de ondersteuning van de OCMW’s aan de netbeheerders op diverse aspecten, zoals

  •   Werken met prepaid: polsen naar de digitale vaardigheden van de klant, betaling uitvoeren en werken

  •   met PrePaid-Portaal, ...

  •   Werken met de helpdesk Fluvius (telefonisch of digitaal)

  •   Begeleiding bij betalingen uitvoeren en consultatie van de verbruiken via het prepaid-portaal

  •   Aanleren inloggen en gebruik van prepaid-portaal'

  •   Huisbezoek/ondersteuningen uitleg ter plaatse

  •   Opladingen via CRM tool voor de OCMW’s

  •   Schuldbemiddeling voor energiefacturen

  •   Begeleiding bij overstap naar een andere energieleverancier

  •   Aanbod van energiescans (via energiesnoeiers of andere partner)

  •   Promotie en communicatie over premies energiebesparing

  •   Samenwerking energiehuis (energielening energiebesparende maatregelen, info en advies,...)

  •   Samenwerking met renovatiecoaches stad/gemeente

  •   Behandeling technische vragen over energietoevoer

   

  In een tweede bijlage vindt u, op basis van deze nieuwe overeenkomst, een berekening van de vergoeding voor de werkingsjaren 2023 en 2024 en een simulatie voor het werkingsjaar 2025. Het is de bedoeling dat deze nieuwe overeenkomst kan ingaan op 1 januari 2023.

   

  Fluvius wil via deze overeenkomst de samenwerking met de OCMW’s blijven honoreren.

   

  IV. Budgettaire aspecten

  Budget werd voorzien op registratiesleutel GBB-10.1/0119-00/70201000/OCMW/VB/IP-GEEN Opbrengsten uit prestaties tlv derden (opladingen):

  Voor 2023: 14.453,43 euro

  Voor 2024: 14.742,50 euro

  Voor 2025: 15.037,35 euro.

  Volgende effectieve ontvangsten worden nu voorzien:

  Voor 2023 en 2024: 13.223,10 euro (zelfde bedrag als voor 2021)

  Voor 2025: 7.376,52 euro (simulatie o.b.v. vaste vergoeding en aantal prepaid klanten)

  Budget zal verlaagd worden naar de voorzien bedragen.

   

  V. Bijlagen bij het besluit

  1/ Voorstel overeenkomst Fluvius en OCMW vanaf 01/01/2023

  2/ Simulatie van vergoeding vanaf werkingsjaar 2025Beslissing
Artikel 1

§1. Goedkeuring nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW’s

§2. Het nodige krediet is voorzien op registratiesleutel GBB-10.1/0119-00/70201000/OCMW/ Opbrengsten uit prestaties tlv derden.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 24 april 2023. De overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2023.

Art. 3. Verdere afhandeling na de raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 81 en meegedeeld aan:

 • Celhoofd sociale dienst, Nicky Van Calster (dossierbehandelaar)

 • Financieel directeur, Marie-Christine Sunaert

Openbare behandeling van agendapunt

05. Overeenkomst opvang vluchtelingen uit Oekraïne – Addendum (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad keurde het addendum goed met UPC voor het regelen van de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

05. Overeenkomst opvang vluchtelingen uit Oekraïne – Addendum

Openbare titel besluit:


Korte openbare beschrijving:

De raad keurde het addendum goed met UPC voor het regelen van de huisvesting van

vluchtelingen uit Oekraïne.


raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de diverse huisvestingen werd er via een overeenkomst een kader vastgelegd. Vraag om de overeenkomst met UPC KU Leuven te verlengen gezien het aanslepend karakter van het conflict en de blijvende nood aan opvang.


Juridische context
 • Besluit nr. 6 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2022 houdende goedkeuring van het model van overeenkomst aanbieder organisatie en OCMW.

  Besluit nr. 3 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2022 houdende goedkeuring van de overeenkomsten met UPC en Oude Abdij inzake de opvang van de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne.

  Besluit nr. 01 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 maart 2023 houdende goedkeuring van de addenda bij de overeenkomsten met UPC KU Leuven en Oude Abdij inzake de opvang van de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne.


Feitelijke context en argumentatie
 • De raad keurde eerder de overeenkomst goed met de twee aanbieders van collectieve opvang, nl. de Oude Abdij en UPC KU Leuven.

  Aangezien deze tot 31 december 2022 geldden, werd er via addendum een verlenging van de overeenkomst afgesproken. Voor de Oude Abdij is dit tot 30 juni 2023 en voor UPC is dit 30 april 2023.

  UPC KU Leuven is gevraagd en bereid gevonden en een extra verlenging toe te staan, nl. tot 31 oktober 2023.

   

  IV. Budgettaire aspecten

  De vergoeding voor huisvesting gaat rechtstreeks van de opgevangen vluchteling uit Oekraïne naar de aanbieder van een woonst.

   

  V. Bijlagen bij het besluit

  1/ Addendum bij de overeenkomst UPC KU Leuven en OCMWBeslissing
Artikel 1

Goedkeuring van het addendum bij de overeenkomst tussen UPC KU Leuven en OCMW inzake de opvang van de getroffenen van het militaire conflict in Oekraïne.

Art. 2. Deze verlenging heeft uitwerking tot 31 oktober 2023.

Art. 3. Verdere afhandeling na de raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 624.615 en meegedeeld aan:

 • Roeland Maes (dossierbehandelaar)

Een bericht wordt gestuurd aan:

 • UPC KU Leuven, aanbieder collectieve opvang

Openbare behandeling van agendapunt

06. Strategisch Plan Zorgzame buurten (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde het Strategisch Plan Zorgzame Buurten goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 19

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 6

Voorstanders

 • René De Becker
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof

Met als gevolg,

Goedgekeurd

06. Strategisch Plan Zorgzame buurten

Openbare titel besluit:

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurt het Strategisch Plan Zorgzame Buurten goed.


raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Het vernieuwde woonzorgdecreet maakt een buurtanalyse en een daaraan gekoppeld ‘meerjarenplan’ verplicht voor elk erkend Lokaal Dienstencentrum. Het resultaat van deze oefening in Kortenberg draagt de naam ‘strategisch plan zorgzame buurten’ en wordt hier nader toegelicht.


Juridische context
 • Woonzorgdecreet van 15 februari 2019


Feitelijke context en argumentatie
 • III. Toelichting

  De aanleiding voor dit strategisch plan is het vernieuwde woonzorgdecreet dat sinds 1 januari 2020 van kracht is. Het nieuwe decreet maakt een buurtanalyse en een daaraan gekoppeld ‘meerjarenplan’ verplicht voor elk erkend Lokaal Dienstencentrum. Hoewel het Dienstencentrum een belangrijke en een centrale rol speelt in de ambitie om actiever in te zetten op de specifieke (zorg)noden en wensen van elke buurt, beoogt het decreet verder te gaan dan louter de werking van het Dienstencentrum. We willen dit plan dan ook kaderen in het bredere concept van ‘zorgzame buurten’. We geloven dat dit plan een goede basis vormt om tot zorgzame buurten te komen. Het plan moet houvast en richting geven aan de uitdaging die we willen aangaan om de sociale cohesie in de Kortenbergse buurten nog meer te versterken.

   

  Concreet bestaat het strategisch plan uit drie buurtdoelen die elk één of meerdere acties bevatten. De toelichting en details van elk van deze doelen en acties worden uiteengezet in de eindversie van het plan hier in bijlage. Hier alvast een overzicht:

  Buurtdoel 1

  Actie 1.1

  We organiseren wekelijks een dorpsrestaurant

   

  Actie 1.2

  We baten een laagdrempelig Ontmoetingscentrum uit waar iedereen zich thuis voelt

   

  Actie 1.3

  We bieden een gevarieerd aanbod aan activiteiten in functie van de noden en wensen van het doelpubliek

  Buurtdoel 2

  Actie 2.1

  We rollen een buurtapp uit

   

  Actie 2.2

  We inventariseren de bestaande buurt- en wijkwerkingen

   

  Actie 2.3

  We duiden buurtambassadeurs aan en activeren hen

   

  Actie 2.4

  We zetten ‘Kortenberg helpt’ en ‘Buren voor buren’ verder en laten ze samenvallen onder een gemeenschappelijke noemer

  Buurtdoel 3

  Actie 3.1

  We stellen een communicatieplan op en integreren dit in onze werking

   

  IV. Budgettaire aspecten

  Budgetten werden voorzien op volgende budgetsleutels:

   

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61404000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61405000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61401000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61403000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61402000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61310020/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/ACT-5.2.3/0909-00/61428000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/ACT-5.2.1/0909-00/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/ACT-5.2.1/0909-00/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN

  2023/GBB-10.2.1/0951-00/61580000/OCMW/VB/IP-GEEN

   

  V. Bijlagen bij het besluit

  1/ Strategisch plan zorgzame buurten

  2/ Samengevoegde resultaten buurtanalyse

  3/ Projectplan buurtwerkingBeslissing
Artikel 1

§1. Goedkeuring Strategisch Plan Zorgzame buurten  .

§2. Het nodige krediet is voorzien op volgende registratiesleutels:

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61404000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61405000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61401000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61403000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61402000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61310020/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/ACT-5.2.3/0909-00/61428000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/ACT-5.2.1/0909-00/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/ACT-5.2.1/0909-00/60106000/OCMW/VB/IP-GEEN

2023/GBB-10.2.1/0951-00/61580000/OCMW/VB/IP-GEEN

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 24 april 2023.

Art. 3. Verdere afhandeling na de raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 3_Projecten en meegedeeld aan:

 • Centrumleidster, Cindy Detiège-Reniers

Een bericht wordt gestuurd aan:

 • Cindy Detiège-Reniers

 • Ingrid Declunder

 • Liesbet Weynants

Hanne Schuermans

Openbare behandeling van agendapunt

07. Notulen vorige vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2023 werden goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 20

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 4

Voorstanders

 • René De Becker
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Hans Vanhoof

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

07. Notulen vorige vergadering


Korte openbare beschrijving:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2023 werden goedgekeurd.


raad voor maatschappelijk welzijn,Beslist,

Artikel 1

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 maart 2023 worden goedgekeurd met xxx stemmen.

De voorzitter sluit de zitting op 24/04/2023 23:13 .