Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 12 januari 2023

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kortenberg, van 12/12/2022 20:14

Geplande start: 12/12/2022 20:00

Locatie: Administratief Centrum, Kortenberg

Onderbrekingen

Van 12/12/2022 20:20 tot 12/12/2022 22:00 : De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 1 en 2.

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

De voorzitter opent de zitting op 12/12/2022 20:14 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 01. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2022 en vaststelling budget 2023 – Goedkeuring

  Geef korte beschrijving op

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 02. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing uurroosters

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 03. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging vanaf 2022: 200 euro per voltijds personeelslid

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 04. Uitbouw site AC Ontwerpopdracht – Goedkeuring opdrachtdocumenten en geactualiseerde raming – Welzijn&Politie

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 05. IGO div –algemene vergadering van 16 december 2022: vaststelling mandaat

  De agenda van de algemene vergadering van IGO div van 16 december 2022 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van het OCMW werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 06. Notulen vorige vergadering

  De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2022 werden goedgekeurd.

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

01. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2022 en vaststelling budget 2023 – Goedkeuring (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 2022 en vaststelling budget 2023 goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 8

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

01. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2022 en vaststelling budget 2023 – Goedkeuring


Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 2022 en vaststelling budget 2023 goed.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Vraag tot goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2022 en vaststelling budget 2023.


Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • Er werd een aanpassing meerjarenplan opgesteld dat loopt van 2020-2025, waarbij aanpassing 2 2022 en vaststelling budget 2023.

  Dit gebeurt conform de richtlijnen van de beleids-en beheerscyclus.Beslissing
Artikel 1

De 2de aanpassing van 2022 van meerjarenplan 2020-2025 en de vaststelling van het budget 2023, worden goedgekeurd.

Openbare behandeling van agendapunt

02. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing uurroosters (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De afsprakennota Telewerk werd toegevoegd aan het arbeidsreglement en de uurroosters werden aangepast.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

02. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing uurroosters


Korte openbare beschrijving:

De afsprakennota Telewerk werd toegevoegd aan het arbeidsreglement en de uurroosters werden aangepast.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Het arbeidsreglement dient aangepast te worden ingevolge de afsprakennota telewerk en aanpassingen aan de uurroosters.


Juridische context
 • decreet over het lokaal bestuur

 • De wet van 18 december 2003 houdende wijziging van de wet van 08 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (B.S. 14 januari 2003), waardoor het toepassingsgebied van de arbeidsreglementen werd uitgebreid.

 • Besluit nr. 2 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 februari 2009 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel.

 • Besluit nr. 07B van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2014 houdende wijziging van het arbeidsreglement personeel OCMW: Addendum preventie van psychosociale risico’s op het werk en administratieve inlichtingen.

 • Besluit nr. 5 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2017 houdende aanpassing arbeidsreglement OCMW-personeel.


Feitelijke context en argumentatie
 • Het arbeidsreglement dient aangepast te worden met het oog op het flexibel werken en het invoeren van een structureel en occasioneel telewerk als gunstmaatregel. Daarnaast worden er ook een aantal uurroosters aangepast.

  Binnen de bestaande onderdelen worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd en wordt er een extra bijlage wordt toegevoegd:

  >Volgende hoofdstuk wordt aangepast: 

  -Hoofdstuk IV ‘Soorten verlof en vakantie’ – artikel 13: Op verzoek van het personeelslid kunnen jaarlijks maximum 5 vakantiedagen opgenomen worden op uurbasis

  >Volgende bijlagen worden aangepast: 

  -Bijlage 4: Reglement werktijden

  -Bijlage 5: Uurroosters

  >Volgende bijlagen wordt toegevoegd:

  -Bijlage 8: Afsprakennota Telewerk

  Volgende voorafgaandelijke raadplegingen werden gehouden:

  - Managementteam op 28 oktober 2022: gunstig advies

  Vakbondsoverleg op 6 december 2022: protocol van akkoordBeslissing
Artikel 1

Het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel van Kortenberg wordt aangepast zoals gevoegd als bijlagen bij dit besluit.

Artikel 

§1. Bijlage 8 wordt toegevoegd. 

§2. Art. 13 van Hoofdstuk IV, Bijlage 4 en 5 van het arbeidsreglement zoals goedgekeurd d.d. 8 mei 2017 worden vervangen door de geactualiseerde versie. De andere artikelen en bijlagen blijven van toepassing.

Artikel 
Het arbeidsreglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023.

Openbare behandeling van agendapunt

03. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging vanaf 2022: 200 euro per voltijds personeelslid (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De recurrente koopkrachtverhoging voor het OCMW-personeel wordt vanaf 2022 toegekend door middel van ecocheques.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

03. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging vanaf 2022: 200 euro per voltijds personeelslid


Korte openbare beschrijving:

De recurrente koopkrachtverhoging voor het OCMW-personeel wordt vanaf 2022 toegekend door middel van ecocheques.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Op 28 mei 2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen gepubliceerd in de omzendbrief KB/ABB 2020/2.


Juridische context
 • decreet over het lokaal bestuur

 • Besluit nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2017 betreffende Rechtspositieregeling (RPR) personeel – Aanpassingen.

 • Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) van 8 juni 2018.

 • Sectoraal Akkoord zoals goedgekeurd op de ministerraad op 10 april 2020.

 • Omzendbrief Vlaamse Regering i.v.m. het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen van 2 juni 2020. 

 • RSZ-besluit (Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ), m.n. art. 19quater (ecocheques) en art. 19 §2, 14°(geschenkcheques, al dan niet beperkt tot een consumptie- of horecacheque);

 • Deze aangelegenheden werden besproken met de representatieve vakorganisaties: ACV en ACOD d.d. 20 november 2020.

 • Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn nr. 6 d.d. 14 december 2020 houdende Sectoraal akkoord personeel 2020: recurrente koopkrachtverhoging 200 euro per voltijds personeelslid.

 • Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn nr. 4 d.d. 6 december 2021 houdende Sectoraal akkoord personeel 2020: recurrente koopkrachtverhoging 200 euro per voltijds personeelslid.


Feitelijke context en argumentatie
 • De Vlaamse overheid voorziet in het kader van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) voor de non-profitsector extra financiële middelen: de zogenaamde VIA-middelen.

 • Het sectoraal akkoord voorziet een recurrente koopkrachtverhoging vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale besturen vallen. De koopkrachtverhoging kan gerealiseerd worden dankzij de VIA-middelen.

 • Het sectoraal akkoord bevat drie engagementen inzake koopkrachtverhoging:

  1. Enkel voor besturen met maaltijdcheques van minder dan 8 euro/gewerkte dag: een verhoging van de werkgeversbijdrage met 100 euro per voltijds personeelslid.

  2. Voor alle besturen: een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per voltijds personeelslid. Deeltijdse personeelsleden ontvangen voor de duur van de deeltijdse prestaties een bedrag pro rata het tewerkstellingspercentage. Hiervoor heeft het bestuur de keuze tussen maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques, cadeaucheques (lokale handelaarsbonnen) of een combinatie van die cheques. De toekenning van deze cheques moet gebeuren met respect voor de sociaalrechtelijke en fiscale regels.

  3. Voor alle besturen met een tweede pensioenpijler van minder dan 2,5% op het salaris: een verhoging van de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers naar 2,5% van het salaris.

 • Voor het personeel van gemeente en OCMW Kortenberg is enkel punt 2 van toepassing aangezien er reeds maaltijdcheques van 8 euro zijn en aangezien de tweede pensioenpijler reeds 3% bedraagt sedert 1 januari 2020.

 • De 200 euro per voltijds personeelslid aan koopkrachtverhoging zal vanaf 2022 gerealiseerd worden door 200 euro aan ecocheques. 

 • De bepalingen van het sectoraal akkoord zijn afdwingbaar, de lokale besturen kunnen hier niet van afwijken.

  Budgettaire aspecten

  Ecocheques: per beleidscode xx/62310060/OCMW/VB/IP-GEEN

  Ontvangst van de Via-middelen: 2022/GBB-05/0090-01/74052000/OCMW/VB/IP-GEEN

  Het voorwaardelijk visum met nummer 2022-11 werd op 28 november 2022 afgeleverd door de waarnemend financieel directeur.Beslissing
Artikel 1

De raad keurt vanaf 2022 de recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro in kader van het sectorakkoord goed voor elk voltijds personeelslid voor 200 euro aan ecocheques. Voor personeelsleden die in de loop van de referteperiode in dienst zijn

getreden of het bestuur hebben verlaten, gebeurt de berekening van het toe te kennen bedrag aan cheques pro rata voor de periode dat het personeelslid in dienst was van het bestuur.

Artikel 
De cheques worden jaarlijks toegekend aan het personeel in de loop van de maand december van het betreffende jaar.

Openbare behandeling van agendapunt

04. Uitbouw site AC Ontwerpopdracht – Goedkeuring opdrachtdocumenten en geactualiseerde raming – Welzijn&Politie (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de finale ontwerpplannen, bestekken en ramingen goed voor het dossier “Uitbouw site AC – Belgostock” voor de nieuwbouw van het nieuwe wijkkantoor voor de politie en het nieuwe Welzijnshuis, opgemaakt door Archiles Architecten, Stationsstraat 89 te 2440 Geel. De raming voor het volledig afgewerkte nieuwe wijkkantoor voor de politie bedraagt 2.028.408,98 euro, excl. btw of 2.454.374,87 euro, incl. 21% btw. De raming voor het volledig afgewerkte Welzijnshuis bedraagt 2.465.186,19 euro, excl. btw of 2.982.875,29 euro, incl. 21% btw.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 8

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

04. Uitbouw site AC Ontwerpopdracht – Goedkeuring opdrachtdocumenten en geactualiseerde raming – Welzijn&Politie

Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de finale ontwerpplannen, bestekken en ramingen goed voor het dossier “Uitbouw site AC – Belgostock” voor de nieuwbouw van het nieuwe wijkkantoor voor de politie en het nieuwe Welzijnshuis, opgemaakt door Archiles Architecten, Stationsstraat 89 te 2440 Geel. De raming voor het volledig afgewerkte nieuwe wijkkantoor voor de politie bedraagt 2.028.408,98 euro, excl. btw of 2.454.374,87 euro, incl. 21% btw. De raming voor het volledig afgewerkte Welzijnshuis bedraagt 2.465.186,19 euro, excl. btw of 2.982.875,29 euro, incl. 21% btw.


Raad voor maatschappelijk welzijn, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn

 • Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 • Gelet op het decreet Bestuursdecreet

 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuurmeer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

  Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 • Gelet op de wet inzake overheidsopdrachteninzonderheid artikel 38 en 48;

 • Gelet op het koninklijk besluit [tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017)]

 • Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

 • Overwegende dat het college van burgemeenster en schepenen in de doelstellingen van het meerjarenplan de multifunctionele uitbouw van site in er rond het Administratief Centrum heeft opgenomen;

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 4 mei 2021, betreffende de gunning van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor het begeleiden en ontwerpen van de multifunctionele uitbouw van de site in en rond het Administratief Centrum te Kortenberg” aan Archiles Architecten, Stationsstraat 89 te 2440 Geelin het kader van het dossier “Uitbouw Site AC in Kortenberg”;

 • Gelet op het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn d.d. 27 juni 2022 aangaande de goedkeuring van de ontwerpplannen en ramingen van de toenmalige ontwerpen voor een casco uitvoering van het wijkkantoor van de politie tegen een geraamd bedrag van 764.392,13 euro, excl. btw of 924.914,47 euro, incl. 21% btw en het ontwerp van een volledig afgewerkt Welzijnshuis tegen een geraamd bedrag van 1.993.054,88 euro, excl. btw of 2.411.596,40 euro, incl. 21% btw;

 • Overwegende deze plannen werden aangewend voor het aanvragen van de omgevingsvergunning;

 • Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 12 september aangaande de goedkeuring van de gunningswijze van dit dossier met name de Europese publicatie;

 • Overwegende dat deze plannen, door Archiles Architecten, Stationsstraat 89 te 2440 Geel, verder werden uitgewerkt en tevens de ramingen werden geactualiseerd aan de huidige economische toestand;

 • Overwegende dat in het kader van deze opdracht door Archiles Architecten, Stationsstraat 89 te 2440 Geel de voorliggende finale opdrachtdocumenten werden opgemaakt bestaande uit de ontwerpplannen, meetstaten, bestekken, technieken en de daarbij horende ramingen;

 • Overwegende dat voorliggende documenten zullen gepubliceerd worden als prijsvraag op het Europese aanbestedingsplatform;

 • Overwegende dat de uitgave voor het volledig afgewerkte nieuwe wijkkantoor voor de politie wordt geraamd op 2.028.408,98 euro, excl. btw of 2.454.374,87 euro, incl. 21% btw. De raming voor het volledig afgewerkte Welzijnshuis bedraagt 2.465.186,19 euro, excl. btw of 2.982.875,29 euro, incl. 21% btw;

 • Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 2022/ACT-2.1.8/0050-00/22100007/IP-11 en volgende jaren;

 • Gelet op het voorwaardelijk visum nr. 2022-09 d.d. 17 november 2022 van de financieel directeur;Beslist,

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten bestaande uit de ontwerpplannen meetstaten, bestekken, technieken en de daarbij horende ramingen voor het dossier “Uitbouw site AC te Kortenberg” opgemaakt door Archiles Architecten, Stationsstraat 89 te 2440 Geel.

Artikel 

De raming bedraagt voor het volledig afgewerkte nieuwe wijkkantoor voor de politie 2.028.408,98 euro, excl. btw of 2.454.374,87 euro, incl. 21% btw. De raming voor het volledig afgewerkte Welzijnshuis bedraagt 2.465.186,19 euro, excl. btw of 2.982.875,29 euro, incl. 21% btw.

Artikel 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 2022/ACT-2.1.8/0050-00/22100007/IP-11 en volgende jaren.

Openbare behandeling van agendapunt

05. IGO div –algemene vergadering van 16 december 2022: vaststelling mandaat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De agenda van de algemene vergadering van IGO div van 16 december 2022 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van het OCMW werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

05. IGO div –algemene vergadering van 16 december 2022: vaststelling mandaat

Korte openbare beschrijving:

De agenda van de algemene vergadering van IGO div van 16 december 2022 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van het OCMW werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.


Raad voor maatschappelijk welzijn, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGO div; 

 • Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div;

 • Gelet op het schrijven van 31 oktober 2022 van IGO div met de uitnodiging en agenda van de algemene vergadering van 16 december 2022. De agenda omvat volgende punten:

  1.Goedkeuring verslag AV 24.06.2022

  2.Goedkeuring begroting 2023 

  3.Goedkeuring jaarprogramma en toelichting bij begroting 2023

  4.Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

  - Carine Winnen (OCMW Zoutleeuw) - vervangt Ilse Beelen

  - Tim Timmermans (gemeente en OCMW Haacht) – vervangt Steven Swiggers

  5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Holsbeek - Lubbeek voor de periode april 2023-maart 2025

  - Anne Vangoidsenhoven (gemeente Holsbeek) ter vervanging van Hugo Simoens

  6. Varia; 

 • Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor het OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de raden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;Beslist,

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van IGO div van 16 december 2022:

1.Goedkeuring verslag AV 24.06.2022

2.Goedkeuring begroting 2023 

3.Goedkeuring jaarprogramma en toelichting bij begroting 2023

4.Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

- Carine Winnen (OCMW Zoutleeuw) - vervangt Ilse Beelen

- Tim Timmermans (gemeente en OCMW Haacht) – vervangt Steven Swiggers

5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Holsbeek - Lubbeek voor de periode april 2023-maart 2025

- Anne Vangoidsenhoven (gemeente Holsbeek) ter vervanging van Hugo Simoens

6. Varia.

Artikel 

Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger voor het OCMW zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO div van 16 december 2022, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.

Artikel 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGO div, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.

Openbare behandeling van agendapunt

06. Notulen vorige vergadering (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Walter De Brouwer (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Melody Debaetselier (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Carla Demaertelaere (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Kristien Goeminne (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • David Haelterman (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Gabriëla Langmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Thomas Malisart (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Moons (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Bart Nevens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Francis Peeters (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Jonas Piot (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Stef Ryckmans (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Alexandra Thienpont (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hendrik Trappeniers (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Van de Casteele (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Marinus van Greuningen (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Mia Vandervelde (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Wim Vangoidsenhoven (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Harold Vanheel (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Hans Vanhoof (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Ann Vannerem (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Tine Vanneste (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Maarten Willems (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Chris Wynants (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)
 • Sabine Ledens (Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2022 werden goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 19

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 6

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Hans Vanhoof

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

06. Notulen vorige vergadering

Korte openbare beschrijving:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2022 werden goedgekeurd.


Raad voor maatschappelijk welzijn, Beslist,

Artikel 1
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2022 worden goedgekeurd.

De voorzitter sluit de zitting op 12/12/2022 22:05 .