Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 13 januari 2022

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kortenberg, van 06/12/2021 21:02

Geplande start: 06/12/2021 20:00

Locatie: Online

Onderbrekingen

Van 06/12/2021 21:07 tot 06/12/2021 22:49

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

De voorzitter opent de zitting op 06/12/2021 21:02 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. Toevoeging agendapunt bij hoogdringendheid “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt”

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 01. Akteneming aanstelling lid raad voor maatschappelijk welzijn en geldige samenstelling

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 02. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 – Goedkeuring

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 03. Kennisgeving: aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden – stopzetting door Ethias/Belfius

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 04. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging in 2021 200 euro per voltijds personeelslid

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 05. Recurrente verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2021 volgens het VIA6-akkoord

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 06. Kerstmarkt met een warm en sociaal hart: schenking aan goede doelen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 06/1. Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 07. Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 08. Interleuven – Bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021: vaststelling mandaat

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 09. IGO - algemene vergadering van 17 december 2021: vaststelling mandaat

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. 10. Notulen vorige vergadering

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

Toevoeging agendapunt bij hoogdringendheid “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt”

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste om het punt “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt”, in spoedeisendheid toe te voegen als agendapunt 6/1 aan de agenda van deze vergadering.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 27

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

Toevoeging agendapunt bij hoogdringendheid “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt”
 

Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste om het punt “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt”, in spoedeisendheid toe te voegen als agendapunt 6/1 aan de agenda van deze vergadering.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Overwegende dat punt 6 van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn de verdeling van de opbrengst van de kerstmarkt behandelt maar dat deze activiteit binnen het kader van de coronamaatregelen door het college van burgemeester en schepenen werd afgelast in zijn vergadering van 1 december 2021;

 • Overwegende dat punt 6 daardoor van de agenda zal geschrapt worden gezien dit niet meer relevant is;

 • Overwegende dat deze afgelasting niet op voorhand door het bestuur kon voorzien worden en te wijten is aan de zeer hoge coronacijfers;

 • Overwegende dat er daardoor een alternatief dient voorgesteld te worden ten einde de 3 “goede doelen”, zoals voorzien in bovenvermelde ontwerpbeslissing, toch te kunnen ondersteunen;

 • Overwegende dat daarom voorgesteld wordt, conform artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur, om dit punt, met als titel: “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt” als spoedeisend te behandelen op basis van bovenvermelde motivatie;

 • Overwegende dat tot spoedbehandeling kan besloten worden door ten minste twee derde van de aanwezige leden en dat de namen van die leden in de notulen worden vermeld.


Beslist,

Artikel 1
 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het punt “Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt”, in spoedeisendheid toe te voegen als agendapunt 6/1 aan de agenda van deze vergadering.
Openbare behandeling van agendapunt

01. Akteneming aanstelling lid raad voor maatschappelijk welzijn en geldige samenstelling

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft akte genomen van de aanstelling van rechtswege van een nieuw raadslid en de geldige samenstelling van de raad.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 0

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Met als gevolg,

Aktename

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

01. Akteneming aanstelling lid raad voor maatschappelijk welzijn en geldige samenstelling
 

Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft akte genomen van de aanstelling van rechtswege van een nieuw raadslid en de geldige samenstelling van de raad.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur 

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 december 2021 tot aanstelling en eedaflegging van Carla Demaertelaere als gemeenteraadslid;

 • Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is samengesteld;Beslist,

Artikel 1
 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanstelling van rechtswege van Carla Demaertelaere als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 2
 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.
Openbare behandeling van agendapunt

02. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 – Goedkeuring

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft het meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 10

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Sabine Ledens
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/f56c645d-b8e1-4066-813d-e213f5bc529f

Openbare titel besluit:

02. Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 – Goedkeuring

 

Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft het meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 goedgekeurd.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Vraag tot goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2 – 2021 en vaststelling budget 2022.


Juridische context

Feitelijke context en argumentatie
 • Er werd een meerjarenplan opgesteld dat loopt van 2020-2025.

  Dit gebeurt conform de richtlijnen van de beleids-en beheerscyclus


Beslissing
Artikel 1
 
Het meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 wordt goedgekeurd.

Artikel 2
 
Dit besluit heeft uitwerking vanaf 7 december 2021.


Artikel 3
 

Verdere afhandeling na de raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 472 en meegedeeld aan:

-          Financieel directeur, Rita Wijnants (dossierbehandelaar)

-          Algemeen directeur, Leen Ceuppens

-          Adjunct Algemeen directeur, Roeland Maes

Digitaal doorsturen via digitaal loket
Openbare behandeling van agendapunt

03. Kennisgeving: aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden – stopzetting door Ethias/Belfius

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden werd door Ethias/Belfius opgezegd vanaf 1 januari 2022

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 0

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Met als gevolg,

Kennisname

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

03. Kennisgeving: aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden – stopzetting door Ethias/Belfius

 

Korte openbare beschrijving:

Het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden werd door Ethias/Belfius opgezegd vanaf 1 januari 2022


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Het huidige aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden werd stopgezet door Ethias/Belfius en de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken.


Juridische context
 • Decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikel 56, §1;

 • Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 

 • Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;

 • Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019

 • Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;

 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 4 d.d. 10 mei 2010 houdende invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn nr. 2 d.d. 8 juni 2020 houdende verhoging aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden


Feitelijke context en argumentatie
 • OCMW Kortenberg is, net zoals de meeste Vlaamse lokale besturen, voor het aanvullende pensioen van de contractuele personeelsleden aangesloten bij de groepsverzekering van Belfius Insurance of Ethias.

   

  Deze groepsverzekering kwam in 2010 tot stand na een overheidsopdracht door de toenmalige RSZPPO, mede op initiatief van de VVS.

   

  De beide verzekeraars, Belfius/Ethias, hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst in juni 2021 opgezegd, met ingang van 1 januari 2022.

   

  De lokale besturen zijn voor de verderzetting afhankelijk van de input van VVSG.

   

  VVSG is in september 2021 tot een princiepsakkoord gekomen met OFP Provant om tegen 2022 een nieuw aanbod voor aanvullende pensioenen door lokale besturen klaar te hebben. VVSG bereidt momenteel samen met OFP Provant alle volgende stappen voor, met onder meer overleg met de FSMA (toezichthouder), de RSZ (voor de financiële en gegevensstromen), de vakorganisaties (voor het nieuwe kaderpensioenreglement - de eerste bespreking op het Vlaamse Comité C1 vindt plaats op 10 november 2021), enz. Volgens de huidige planning van VVSG zullen de besturen pas tegen eind februari 2022 een beslissing moeten nemen.

   

  Volgens VVSG verandert er voor de aangesloten personeelsleden zo weinig mogelijk. “Het doel van het nieuwe systeem is om zo dicht mogelijk bij het huidige te blijven, zeker wat betreft de engagementen tegenover de contractanten. Over het nieuwe kaderpensioenreglement wordt ook onderhandeld binnen het Vlaamse Comité C1, met de bedoeling om op Vlaams niveau te komen tot maximale overeenstemming met de vakorganisaties.”

   

  Aangezien de huidige groepsverzekering een einde neemt op 31 december 2021 en de officiële samenwerking met de nieuwe verzekeraar pas in de loop van 2022 wordt geformaliseerd is het opportuun is om de raad te informeren over de stand van zaken


Beslissing
Artikel 1
 

De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de stopzetting door Belfius/Ethias van de lopende groepsverzekeringsovereenkomst, aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden, met ingang van 1 januari 2022.
Openbare behandeling van agendapunt

04. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging in 2021 200 euro per voltijds personeelslid

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

In uitvoering van het sectoraal akkoord van 2020 werd de koopkrachtverhoging voor de personeelsleden voor het jaar 2021 uitgevoerd door middel van enerzijds een ‘Kortenbergse cadeaubon’ ter ondersteuning van de lokale handelaars en anderzijds ecocheques

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 27

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

04. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging in 2021 200 euro per voltijds personeelslid

 

Korte openbare beschrijving:

In uitvoering van het sectoraal akkoord van 2020 werd de koopkrachtverhoging voor de personeelsleden voor het jaar 2021 uitgevoerd door middel van enerzijds een ‘Kortenbergse cadeaubon’ ter ondersteuning van de lokale handelaars en anderzijds ecocheques


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Op 28 mei 2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen gepubliceerd in de omzendbrief KB/ABB 2020/2

Juridische context
 • Decreet over het lokaal bestuur 

 • Besluit nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2017 betreffende Rechtspositieregeling (RPR) personeel – Aanpassingen.

 • Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) van 8 juni 2018.

 • Sectoraal Akkoord zoals goedgekeurd op de ministerraad op 10 april 2020.

 • Omzendbrief Vlaamse Regering i.v.m. het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen van 2 juni 2020. 

 • RSZ-besluit (Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ), m.n. art. 19quater (ecocheques) en art. 19 §2, 14°(geschenkcheques, al dan niet beperkt tot een consumptie- of horecacheque);

 • Deze aangelegenheden werden besproken met de representatieve vakorganisaties: ACV en ACOD d.d. 20 november 2020.

 • Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn nr. 6 d.d. 14 december 2020 houdende Sectoraal akkoord personeel 2020: recurrente koopkrachtverhoging 200 euro per voltijds personeelslid.


Feitelijke context en argumentatie
 • De Vlaamse overheid voorziet in het kader van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) voor de non-profitsector extra financiële middelen: de zogenaamde VIA-middelen.

   

 • Het sectoraal akkoord voorziet een recurrente koopkrachtverhoging vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale besturen vallen. De koopkrachtverhoging kan gerealiseerd worden dankzij de VIA-middelen.

   

 • Het sectoraal akkoord bevat drie engagementen inzake koopkrachtverhoging:

  1. Enkel voor besturen met maaltijdcheques van minder dan 8 euro/gewerkte dag: een verhoging van de werkgeversbijdrage met 100 euro per voltijds personeelslid.

  2. Voor alle besturen: een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per voltijds personeelslid. Deeltijdse personeelsleden ontvangen voor de duur van de deeltijdse prestaties een bedrag pro rata het tewerkstellingspercentage. Hiervoor heeft het bestuur de keuze tussen maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques, cadeaucheques (lokale handelaarsbonnen) of een combinatie van die cheques. De toekenning van deze cheques moet gebeuren met respect voor de sociaalrechtelijke en fiscale regels.

  3. Voor alle besturen met een tweede pensioenpijler van minder dan 2,5% op het salaris: een verhoging van de sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers naar 2,5% van het salaris.

   

 • Voor het personeel van gemeente en OCMW Kortenberg is enkel punt 2 van toepassing aangezien er reeds maaltijdcheques van 8 euro zijn en aangezien de tweede pensioenpijler reeds 3% bedraagt sedert 1 januari 2020.

   

 • De 200 euro per voltijds personeelslid aan koopkrachtverhoging zal voor 2021 net zoals in 2020 gerealiseerd worden door een combinatie van 40 euro aan geschenkcheques onder de vorm van de ‘Kortenbergse cadeaubon’ ter ondersteuning van de lokale handelaars en 160 euro aan ecocheques. Een geschenkcheque is als fiscaal voordeel vrijgesteld van RSZ tot maximum 40 euro per jaar naar aanleiding van 3 gebeurtenissen, met name Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Ecocheques zijn als fiscaal voordeel vrijgesteld zijn van RSZ tot maximum 250 euro per jaar.

   

 • De bepalingen van het sectoraal akkoord zijn afdwingbaar, de lokale besturen kunnen hier niet van afwijken.Beslissing
Artikel 1
 

De raad keurt voor 2021 de recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro in kader van het sectorakkoord goed voor elk voltijds personeelslid, via een combinatie van cheques:

§1. 40 euro via een geschenkcheque (onder de vorm van de ‘Kortenbergse cadeaubon’), naar aanleiding van Nieuwjaar, ter ondersteuning van de lokale handelaars voor alle personeelsleden in dienst tijdens de maand december 2021.

§2. 160 euro aan ecocheques. Voor personeelsleden die in de loop van de referteperiode in dienst zijn getreden of het bestuur hebben verlaten, gebeurt de berekening van het toe te kennen bedrag aan cheques pro rata voor de periode dat het personeelslid in dienst was van het bestuur.

Artikel 2
 
Voor het jaar 2021 worden de cheques toegekend aan het personeel in de loop van de maand december 2021.

Artikel 3
 

Verdere afhandeling na de raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 300 en meegedeeld aan:

-          Personeelsdienst, Elke Snoecx (Celhoofd Personeel) 

Openbare behandeling van agendapunt

05. Recurrente verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2021 volgens het VIA6-akkoord

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De verplichte recurrente verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2021werd volgens het VIA6-akkoord goedgekeurd

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 27

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

05. Recurrente verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2021 volgens het VIA6-akkoord

 

Korte openbare beschrijving:

De verplichte recurrente verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2021werd volgens het VIA6-akkoord goedgekeurd


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Personeel dat niet ressorteert onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord ontvangt nu ook een verhoging van de eindejaarstoelage.


Juridische context
 • decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikelen 40 en 41

 • Het VIA6-voorakkoord van 24 november 2020 dat voor de private en publieke socialprofitsectoren werd afgesloten

 • Het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 2020 bereikt hebben, en waarover onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020.

 • Het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de sociale partners en de Vlaamse regering op 30 maart 2021 bereikt hebben en waarin onder meer werd afgesproken dat alle personeelsleden die tot de VIA-sectoren behoren vanaf het jaar 2021 een koopkrachtverhoging van 1,1 % zouden krijgen. Dit gebeurt door een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5 % naar 3,6 % van het jaarsalaris en waarbij het bedrag van de eindejaarstoelage niet langer begrensd is tot een twaalfde van het jaarsalaris.

 • Het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen waarin een compensatieregeling werd voorzien voor personeelsleden die niet onder de VIA-diensten ressorteren.

Feitelijke context en argumentatie
 • De compensatieregeling van het recente VIA6-akkoord (cfr. sectoraal akkoord van 9 juni 2021) voor niet-VIA personeel is recurrent vanaf 2021 en loop door voor de volgende jaren. Dankzij de compensatieregeling wordt een einde gemaakt aan de indirecte discriminatie van vorige VIA-akkoorden. “Het voelde voor een lokaal bestuur als werkgever immers onrechtvaardig aan om alléén voor VIA-medewerkers een koopkrachtverhoging toe te passen.”.

   

 • Uit het VIA6-akkoord volgt dat het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage van alle personeelsleden van de lokale en provinciale besturen vanaf 2021 verhoogd zal worden van 2,5 % naar 3,6 % van het jaarsalaris.

   

 • Het bestuur heeft met betrekking tot het toepassingsgebied geen lokale beleidsruimte.

   

 • Gelet op de VIA-financiering die hiertegenover staat.


Beslissing
Artikel 1
 

De raad voor maatschappelijk welzijn verhoogt conform het VIA6- akkoord (sectoraal akkoord van 9 juni 2021) vanaf 2021 voor alle personeelsleden recurrent het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%). Daarnaast is het bedrag van de eindejaarstoelage niet langer begrensd tot een twaalfde van het jaarsalaris.


Artikel 2
 
De bepalingen van het VIA6-akkoord zullen verwerkt worden bij de eerstvolgende actualisatie van de rechtspositieregeling.Openbare behandeling van agendapunt

06. Kerstmarkt met een warm en sociaal hart: schenking aan goede doelen

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

06. Kerstmarkt met een warm en sociaal hart: schenking aan goede doelen

 

Korte openbare beschrijving:

Dit punt werd geschrapt.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Dit punt werd geschrapt.​

Openbare behandeling van agendapunt

06/1. Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Afwezige leden

 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de drie goede doelen goed die door de burgers aangebracht en verkozen werden en waar de opbrengst van ‘De warmste maand in Kortenberg’ naartoe zal gaan. ‘De warmste maand in Kortenberg’ wordt georganiseerd als alternatief voor de kerstmarkt met een sociaal en warm hart die geannuleerd werd. De raad voor maatschappelijk welzijn verklaarde zich akkoord met de delegatie aan het vast bureau voor de vaststelling van het bedrag en de uitbetaling aan de goede doelen in februari 2022.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 26

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

06/1. Schenking aan goede doelen: alternatief n.a.v. annulatie kerstmarkt

 

Korte openbare beschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de drie goede doelen goed die door de burgers aangebracht en verkozen werden en waar de opbrengst van ‘De warmste maand in Kortenberg’ naartoe zal gaan.  ‘De warmste maand in Kortenberg’ wordt georganiseerd als alternatief voor de kerstmarkt met een sociaal en warm hart die geannuleerd werd. De raad voor maatschappelijk welzijn verklaarde zich akkoord met de delegatie aan het vast bureau voor de vaststelling van het bedrag en de uitbetaling aan de goede doelen in februari 2022.


Raad voor maatschappelijk welzijn,


Bevoegdheid
 • Naar aanleiding van de annulatie van de kerstmarkt met een sociaal en warm hart wordt een alternatief project opgestart ‘De warmste maand in Kortenberg’. We vragen een akkoord van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de vaststelling van de 3 goede doelen die geselecteerd werden i.h.k.v. de kerstmarkt en dat het vaststellen van het concrete bedrag dat opgehaald werd voor deze 3 goede doelen door het vast bureau mag verlopen. Het definitieve bedrag zal begin februari bekend zijn.


  De overhandiging van de cheque aan deze 3 vzw’s wordt gepland voor februari 2022.

Juridische context
 • Het decreet over het lokaal bestuur (22 december 2017, B.S. 15 februari 2018) bepaalt dat volgende bevoegdheid niet toevertrouwd kan worden aan het college  (art. 41, 2e lid, 23°), respectievelijk  het vast bureau (art. 78, 2e lid, 17°): het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen; 

 • De omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993;


Feitelijke context en argumentatie
 • Op vrijdag 17 december 2021 zouden de gemeente, de bibliotheek en het welzijnshuis een kerstmarkt met een sociaal en warm hart organiseren. De inkomsten hiervan worden naar jaarlijkse traditie geschonken aan drie goede doelen.

   

  Na een oproep aan de burgers via verschillende kanalen om goede doelen voor te dragen, werden de inzendingen geïnventariseerd. Aan de hand van vooraf bepaalde criteria en na telling van de papieren en online stemmen weerhielden we deze goede doelen:

  • JoJo vzw, die jeugdkampen organiseert voor (kansarme) jongeren
  • Cidar vzw, die hulpverlening voor jongeren en hun gezinnen inricht
  • Malagasy vzw, die solidariteit met de bevolking van Madagaskar wil ontwikkelen.

   

  Om in aanmerking te komen als goed doel, moet het initiatief aan deze voorwaarden voldoen:

  • het gaat om een vereniging zonder winstoogmerk;
  • het is een Kortenbergse vereniging (uiteraard inclusief deelgemeenten);
  • de vereniging zet zich in voor de (levens)kwaliteit van anderen en hun omgeving.

  De drie verenigingen die voor de kerstmarkt in 2019 al verkozen werden tot goed doel, komen niet meer in aanmerking.

   

  Op maandag 25 oktober werd door de cel Welzijnsprojectwerk geïnventariseerd welke goede doelen de burgers hadden voorgedragen en hoeveel stemmen elk goed doel online of op papier gekregen had. Er werden 51 stemmen uitgebracht waarvan 11 online en 40 via papier. Er werden in totaal 24 verschillende initiatieven voorgedragen, waarvan meer dan de helft niet voldeed aan de criteria (initiatieven van buiten de gemeente of initiatieven rond dierenwelzijn).

   

  Er werd beslist dat de kerstmarkt niet op een voldoende veilige en beheersbare manier kan georganiseerd worden, waardoor ze net zoals in 2020 ook dit jaar niet doorgaat.

   

  Er wordt voorgesteld om een alternatief sociaal en warm project te voorzien nl. ‘De warmste maand in Kortenberg’ waarvan de opbrengst alsnog aan de goede doelen geschonken zal worden.

  De verbondenheid die met de kerstmarkt werd nagestreefd, willen we daarmee doortrekken naar de steun voor de goede doelen en daarom de burgers warm maken om in deze eindejaarsperiode deze lokale goede doelen te steunen en op die manier een gevoel van verbondenheid te creëren. Tot en met 16 januari 2022 kunnen de inwoners van Kortenberg een bijdrage leveren ten voordele van deze goede doelen (JoJo vzw, Cidar vzw en Malagasy vzw). Deze opbrengst zal gelijkwaardig verdeeld worden onder de drie goede doelen.

  Het vast bureau zal de geschonken som vaststellen en het totale bedrag per goed doel vaststellen.

  In de maand februari voorzien we een officieel overhandigingsmoment van de cheques.

   

  Deze toelagen zijn niet nominatief opgenomen in de meerjarenplanning of de verdeling wordt niet via een gemeentelijk reglement geregeld, waardoor dit aan de raad moet worden voorgelegd.

   

  Budgettaire aspecten

  Ontvangsten van de kerstmarkt worden voorzien op actie 2021/ACT-6.5.8 en registratiesleutel 0900-02/70100020. Subsidie ‘uitgaven aan goede doelen’ worden voorzien op actie 2021/ACT-6.5.8 en registratiesleutel 0900-02/64930000.

  Het voorwaardelijk visum met nummer 2021/05 werd op 15 november 2021 afgeleverd door de financieel directeur.


Beslissing
Artikel 1
 

Het project ‘De warmste maand in Kortenberg’ wordt als alternatief voor de kerstmarkt met een sociaal en warm hart opgestart.


Artikel 2
 

Goedkeuring van de volgende drie goede doelen om evenredig de subsidie n.a.v.  ‘De warmste maand in Kortenberg’ te ontvangen:

 • JoJo vzw, die jeugdkampen organiseert voor (kansarme) jongeren
 • Cidar vzw, die hulpverlening voor jongeren en hun gezinnen inricht
Malagasy vzw, die solidariteit met de bevolking van Madagaskar wil ontwikkelen.

 
Artikel 3
 
Delegatie aan het vast bureau voor het vaststellen van het bedrag en de uitbetaling aan de goede doelen in februari 2022. De opbrengst zal gelijkwaardig verdeeld worden onder de drie goede doelen.

Artikel 4
 
Dit besluit heeft uitwerking vanaf 7 december 2021.

Artikel 5
 

Verdere afhandeling na de raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 2_interne werking en meegedeeld aan:

-          Celhoofd Welzijnsprojectwerk, Liesbeth Leemans (dossierbehandelaar)

-          Financieel Directeur, Rita Wynants

Een bericht wordt gestuurd aan:

/


Openbare behandeling van agendapunt

07. Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

Kandidaat vertegenwoordiger Carla Demaertelaere

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 18

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Met als gevolg,

De leden van de raad stemmen geheim

Kandidaat vertegenwoordiger Wim Vangoidsenhoven

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Walter De Brouwer ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Melody Debaetselier ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Axel Degreef ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Carla Demaertelaere ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Kristien Goeminne ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • David Haelterman ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Gabriëla Langmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Sabine Ledens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Thomas Malisart ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Moons ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Bart Nevens ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Francis Peeters ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Jonas Piot ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Stef Ryckmans ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Alexandra Thienpont ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hendrik Trappeniers ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Van de Casteele ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Marinus van Greuningen ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Mia Vandervelde ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Harold Vanheel ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Hans Vanhoof ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Ann Vannerem ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Tine Vanneste ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Maarten Willems ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )
 • Chris Wynants ( Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans