Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.besluitenlijst.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Besluitenlijst van Vast Bureau Kortenberg, zitting op 28/09/2022 17:27

01. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.

Stemmingen

Onderwerp: De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.,

Gevolg: Goedgekeurd

02. Goedkeuringslijsten bestelaanvragen en aanrekeningen

De voorgelegde lijsten werden goedgekeurd en ondertekend.

Stemmingen

Onderwerp: De voorgelegde lijsten werden goedgekeurd en ondertekend.,

Gevolg: Goedgekeurd

03. Ontslag door het personeelslid: vrijwillig ontslag

Het vast bureau keurde het ontslag van een personeelslid goed en kwam in onderling akkoord de laatste dag in dienst overeen.

Stemmingen

Onderwerp: Het vast bureau keurde het ontslag van een personeelslid goed en kwam in onderling akkoord de laatste dag in dienst overeen.,

Gevolg: Goedgekeurd

Besluitenlijst goedgekeurd door Vast Bureau Kortenberg

Datum publicatie: 30 september 2022