Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 13 januari 2022

Notulen van de Gemeenteraad Kortenberg, van 06/12/2021 20:00

Geplande start: 06/12/2021 20:00

Locatie: Online

Onderbrekingen

Van 06/12/2021 21:01 tot 06/12/2021 21:08

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

De voorzitter opent de zitting op 06/12/2021 20:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 2021 en vaststelling budget 2022 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 OCMW aanpassing 2 2021 en vaststelling budget 2022 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Kerkfabrieken – Budget 2022: aktename

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2022

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 8. Algemene gemeentebelasting op bedrijven 2022 - 2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 9. Gemeentebelasting op kamperen 2022 - 2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 10. Belasting op de tweede verblijven 2022 - 2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 11. Belasting op vaste en mobiele reclame voor 2022-2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. 12. Belasting inname openbaar domein 2022 - 2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  13. 13. Reglement betreffende de uitbatingsvergunning voor bepaalde inrichtingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  14. 14. Gemeentebelasting op uitbatingsvergunningen van 2022 tot 2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  15. 15. Wijziging belasting op standplaatsen op ambulante handel, kermissen en markten langs de openbare weg voor 2022-2027

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  16. 16. Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op openbare kermissen: aanpassing

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  17. 17. Reglement burgerparticipatie

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  18. 18. Reglement burgerinitiatieven

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  19. 19. Kennisgeving Aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden – stopzetting door Ethias/Belfius

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  20. 20. Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging in 2021 200 euro per voltijds personeelslid

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  21. 21. Recurrente verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2021 volgens het VIA6-akkoord

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  22. 22. Toetreding raamovereenkomst ICT opdrachtencentrale Stad Brugge

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  23. 23. Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  24. 24. Interleuven – Bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021: vaststelling mandaat

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  25. 25. IGO - algemene vergadering van 17 december 2021: vaststelling mandaat

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  26. 26. Oprichting van gezamenlijke dochteronderneming De Watergroep en Farys/TMVW: advies

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  27. 27. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  28. 28. Varia: kennisname briefwisseling

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  29. 29. Notulen

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Afwezige leden

 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft de geloofsbrieven onderzocht en de voorzitter heeft de eed afgenomen van een nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van een gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen. De voorzitter heeft verklaart dat het raadslid is aangesteld.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 26

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

1. Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft de geloofsbrieven onderzocht en de voorzitter heeft de eed afgenomen van een nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van een gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen. De voorzitter heeft verklaart dat het raadslid is aangesteld.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het ontslag van mevrouw Barbara Vermeulen als titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf 9 november 2021;

 • Overwegende dat ingevolge dit ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld;

 • Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 5 december 2019, blijkt dat mevrouw Carla Demaertelaere als opvolger voorkomt op lijst nr. 3, zijnde de lijst waartoe mevrouw Barbara Vermeulen, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort, en dat zij via mail op 14 november 2021 heeft bevestigd om het mandaat op te nemen;

 • Overwegende dat de raad, staande de vergadering, overeenkomstig artikel 6, §3 van het decreet over het lokaal bestuur , de geloofsbrieven van Carla Demaertelaere heeft onderzocht en heeft goedgekeurd waardoor blijkt dat zij zich in de vereiste voorwaarden van verkiesbaarheid bevindt en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid om de eed als gemeenteraadslid af te leggen;


Beslist,

Artikel 1
 
De geloofsbrieven van Carla Demaertelaere zijn wettelijk in regel.

Artikel 2
 

Met het oog op haar aanstelling als plaatsvervangend gemeenteraadslid wordt Carla Demaertelaere verzocht de decretale eed af te leggen. Zij legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Van de eedaflegging wordt een afzonderlijk proces-verbaal (Akte van eedaflegging) opgesteld.


Artikel 3
 
De voorzitter verklaart dat Carla Demaertelaere als gemeenteraadslid is aangesteld en nodigt haar uit aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 4
 
De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.
Openbare behandeling van agendapunt

2. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft beslist naar aanleiding van de vervanging van een raadslid, om de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vast te stellen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 27

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

2. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft beslist naar aanleiding van de vervanging van een raadslid, om de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vast te stellen.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur 

 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 januari 2019 houdende installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten op 9 maart 2020, 5 oktober 2020, 16 november 2020, 11 januari 2021 en op 8 maart 2021;

 • Gelet op het ontslag van mevrouw Barbara Vermeulen titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf 9 november 2021;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende de aanstelling van Carla Demaertelaere als gemeenteraadslid vanaf 6 december 2021;

 • Overwegende dat opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging;

 • Overwegende dat de rangorde zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 11 januari 2021 en volgende dient gewijzigd te worden;


Beslist,

Artikel 1
 

De gemeenteraad beslist de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:

 

Rang

Officiële naam

1

Bart Nevens

2

Ann Vannerem

3

Stef Ryckmans

4

Francis Peeters

5

Mia Vandervelde

6

Alexandra Thienpont

7

Kristien Goeminne

8

Sabine Ledens

9

René De Becker

10

Harold Vanheel

11

Ann Van de Casteele

12

Melody Debaetselier

13

Marinus van Greuningen

14

Axel Degreef

15

Wim Moons

16

David Haelterman

17

Maarten Willems

18

Hans Vanhoof

19

Jonas Piot

20

Gabriëla Langmans

21

Chris Wynants

22

Wim Vangoidsenhoven

23

Hendrik Trappeniers

24

Tine Vanneste

25

Thomas Malisart

26

Walter De Brouwer

27

Carla Demaertelaere

 


V

Openbare behandeling van agendapunt

3. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 2021 en vaststelling budget 2022 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 met aanpassing 2 in 2021 en vaststelling budget 2022 goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 10

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Sabine Ledens
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/f56c645d-b8e1-4066-813d-e213f5bc529f

Openbare titel besluit:

3. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 2021 en vaststelling budget 2022 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 met aanpassing 2 in 2021 en vaststelling budget 2022 goedgekeurd.


Gemeenteraad,
Beslist,

Artikel 1
 
De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2-2021 en vaststelling budget 2022 met toelichtingen wordt goedgekeurd en wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.  Conform de onderrichtingen zal digitaal gerapporteerd worden.


Openbare behandeling van agendapunt

4. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 OCMW aanpassing 2 2021 en vaststelling budget 2022 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 OCMW met aanpassing 2 in 2021 en vaststelling budget 2022 goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 10

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Sabine Ledens
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/f56c645d-b8e1-4066-813d-e213f5bc529f

Openbare titel besluit:

4. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 OCMW aanpassing 2 2021 en vaststelling budget 2022 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 OCMW met aanpassing 2 in 2021 en vaststelling budget 2022 goedgekeurd.


Gemeenteraad,


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur , inzonderheid artikel 249;

 • Gelet op het besluit nr. 02 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2021 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 en aanpassing 2 van 2021 en vaststelling kredieten 2022;

 • Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW;Beslist,

Artikel 1
 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2 van 2021 en vaststelling kredieten 2022 van het OCMW .

Artikel 2
 
Het besluit genomen in het artikel 1 heeft uitwerking vanaf 7 december 2021.
Openbare behandeling van agendapunt

5. Kerkfabrieken – Budget 2022: aktename

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft akte genomen van het budget 2022 van de kerkfabrieken.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 0

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Met als gevolg,

Aktename

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/df261490-cc74-4f80-b783-41c35e720b46

Openbare titel besluit:

5. Kerkfabrieken – Budget 2022: aktename
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft akte genomen van het budget 2022 van de kerkfabrieken.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten dat werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 januari 2020 goedkeuring meerjarenplannen 2020-2025 zoals gecoördineerd ingediend door de Centrale Kerkbesturen;

 • Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen in functie van de verslagen van Monumentenwacht en eventuele overschotten jaar per jaar herbekeken worden, dit in overleg met de Centrale Kerkbesturen;

 • Gelet op de ingediende budgetten 2021 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter Kwerps, Sint-Martinus Everberg en Sint-Antonius Meerbeek;

 • Gelet op de reeds opgevraagde 10.666,00 euro investeringstoelage wordt in 2022 de resterende 14.334,00 euro opgevraagd door Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg;

 • Overwegende dat er geen exploitatietoelage van 276,00 euro meer nodig is na overdracht van het gecorrigeerd overschot voor Sint-Martinus Everberg;

 • Overwegende dat er maar 9.674,20 euro exploitatietoelage nodig is (i.p.v. 13.502,92 euro) na overdracht van het gecorrigeerd overschot voor Sint-Pieter Kwerps;

 • Gelet op de gecoördineerde budgetten 2022 ingediend door de het Centrale Kerkbestuur bij de gemeente ontvangen op 10 oktober 2021;

 • Gelet op het gunstig advies d.d. 5 oktober 2021 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;

 • Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de budgetten 2022, 50 dagen de tijd heeft om voor te leggen aan de gemeenteraad;

 • Overwegende dat de 50 dagen pas beginnen te tellen na datum van ontvangst van de gecoördineerde budgetten 2022 van de kerkfabrieken ingediend door het Centraal Kerkbestuur;

 • Overwegende dat het budget voor 30 juni door de kerkraad ingediend moet worden bij het CKB;

 • Overwegende dat de budgetten voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid worden ingediend door het CKB;

 • Overwegende dat wanneer het budget binnen het MJP past, de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van het budget en dit binnen de 50 dagen na ontvangst van het document;


Beslist,

Artikel 1
 

Aktename van de budgetten 2022:

Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg:

Exploitatietoelage 2022 =              0,00 euro

Investeringstoelage 2022 = 15.000,00 euro (het resterende saldo is 14.334 euro)

Sint-Martinus Everberg

Exploitatietoelage 2022 =    0,00 euro

Investeringstoelage 2022 = 0,00 euro

Sint-Amandus Erps:

Exploitatietoelage 2022 =                      0,00 euro

Investeringstoelage 2022 =          25.000,00 euro

Sint-Antonius Meerbeek

Exploitatietoelage 2022 =     19.381,31 euro

Investeringstoelage 2022 =  10.000,00 euro

Sint-Pieter Kwerps

Exploitatietoelage 2022 =     9.674,20 euro

Investeringstoelage 2022 =   4.000,00 euro
Openbare behandeling van agendapunt

6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2022

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de opcentiemen op onroerende voorheffing voor 2022 met 598 goed. De grondslag blijft ongewijzigd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 24

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Mia Vandervelde

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/b2d0734d-13d0-44b4-9af8-1722933c5288

Openbare titel besluit:

6. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2022
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de opcentiemen op onroerende voorheffing voor 2022 met 598 goed. De grondslag blijft ongewijzigd.


Gemeenteraad,


 • Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur (artikel 41, derde en vierde lid);

 • Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;

 • Gelet op artikel 464/1, 1°, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

 • Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

 • Gelet op de brief van de Vlaamse Belastingdienst d.d. 08.10.2021 waarbij de raming voor 2022 wordt vastgesteld met dezelfde opcentiemen


Beslist,

Artikel 1
 
Voor het aanslagjaar 2022 worden ten bate van de gemeente 598 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Artikel 2
 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Artikel 3
 
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid digitaal overgemaakt en toegezonden .
Openbare behandeling van agendapunt

7. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2022

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2022 met 7,9% goed. De grondslag blijft ongewijzigd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 24

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Mia Vandervelde

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/b2d0734d-13d0-44b4-9af8-1722933c5288

Openbare titel besluit:

7. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2022
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2022 met 7,9% goed. De grondslag blijft ongewijzigd.


Gemeenteraad,
Beslist,

Artikel 1
 
Voor het aanslagjaar 2022 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2
 
De belasting wordt vastgesteld op 7,9 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.


Artikel 3
 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 4
 
Dit besluit treedt heden in werking.
Openbare behandeling van agendapunt

8. Algemene gemeentebelasting op bedrijven 2022 - 2027

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft beslist om een algemene gemeentebelasting op bedrijven goed te keuren voor de aanslagjaren 2022 – 2027.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 27

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/8597e056-b96d-4213-ad4c-37338f2aaf35

Openbare titel besluit:

8. Algemene gemeentebelasting op bedrijven 2022 - 2027
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft beslist om een algemene gemeentebelasting op bedrijven goed te keuren voor de aanslagjaren 2022 – 2027.


Gemeenteraad,


 • Gelet op artikel 170, § 4, Grondwet;

 • Gelet op artikel 40, § 3 van het decreet over het lokaal bestuur 

 • Gelet op het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen  

 • Gelet op de algemene gemeentebelasting op de bedrijven voor de aanslagjaren 2017 – 2021, goedgekeurd door de gemeenteraad van 5 december 2017;

 • Overwegende dat de algemene belasting wordt gevestigd op alle vestigingen op het grondgebied van de gemeente gebruikt of voorbehouden voor economische bedrijvigheid;

 • Overwegende dat de belastingplichtige natuurlijke of rechtspersonen met zo’n vestiging immers in belangrijke mate gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening;

 • Overwegende dat bepaalde rechtspersonen (intercommunale verenigingen, bepaalde rechtspersonen zonder winstoogmerk,..) worden vrijgesteld van de belasting ervan uitgaande dat deze personen een kleinere financiële draagkracht hebben dan commerciële rechtspersonen;

 • Overwegende dat het aangewezen is om de personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op het grondgebied van de gemeente een economische bedrijvigheid uitoefenen met en daardoor in belangrijke mate gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening op het vlak van wegen, riolering, ruimtelijke ordening en milieubeleid, aan een gemeentebelasting te onderwerpen;

 • Overwegende dat het belasten van een bedrijf door de gemeente geen toelating inhoudt om het bedrijf uit te baten;

 • Gelet op het positief advies van de Raad van Lokale Economie van 4 november 2021;

 • Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden;Beslist,

Artikel 1
 

De gemeenteraad keurt de algemene gemeentebelasting op bedrijven 2022 - 2027 als volgt goed:

 

Artikel 1: Heffingstermijn en belastbaar feit

Er wordt voor de aanslagjaren 2022 tot 2027 een algemene gemeentebelasting op de bedrijven gevestigd.

Artikel 2: Belastingplichtige

De algemene belasting is verschuldigd door de natuurlijke en de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente, met tenminste 10 werknemers in dienst:

-een nijverheids-, landbouw-, of handelsbedrijf exploiteren

-een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen in vereffening, waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningverrichtingen.

 

Artikel 3: De belasting

§ 1. De belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging, hoe dan ook genaamd, gelegen op het grondgebied van de gemeente en door de belastingplichtige gebruikt of tot gebruik voorbehouden.

§ 2. De belasting wordt ongeacht de kadastrale indeling vastgesteld, rekening houdend met de totale oppervlakte van het goed door de vestiging gebruikt.

§ 3. Indien op een goed onderscheiden vestigingen voorkomen, wordt de aanslag vastgesteld op basis van de oppervlakte die de belastingplichtige in gebruik heeft. Worden de ongebouwde gedeelten van het goed gemeenschappelijk gebruikt, dan wordt de oppervlakte van dit gedeelte dat in aanmerking te nemen is, berekend door de totale ongebouwde oppervlakte te delen door het aantal vestigingen.

§ 4. Indien eenzelfde vestiging door dezelfde belastingplichtige zowel in hoofd- als in bijberoep wordt gebruikt, is de belasting slechts éénmaal verschuldigd, met dien verstande dat de hoogste belasting aangerekend wordt.

§ 5. Iedereen opgesomd in artikel 2 wordt geacht over een belastbare vestiging te beschikken.

Worden eveneens geacht te beschikken over een belastbare vestiging zij die hun beroep- en/of bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk uitoefenen, alwaar zij niet hoofdzakelijk verblijven en/of gedomicilieerd zijn.

§ 6. Indien eenzelfde vestiging gebruikt wordt door twee of meer belastingplichtigen, dan is de belasting slechts éénmaal verschuldigd met dien verstande evenwel dat de belastingplichtigen hoofdelijk de belasting verschuldigd zijn.

Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarief

categorie A – van 1 tot 10.000 m²: 0,12 EURO/m²

categorie  B – vanaf  10.001 m²: 0,37 EURO /m²

De gedeelten kleiner dan ½ m² worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of boven ½ m² worden aangerekend als volle m².

Artikel 5: Aangifteplicht

Elke belastingplichtige moet jaarlijks per vestiging en ten laatste op 31 januari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven aangifteformulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig verzoek bekomen.

De belastingplichtige dient het college van burgemeester en schepenen per aangetekende zending op de hoogte te brengen van wijzigingen.

Artikel 6: Ambtshalve belasting

Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden gevestigd conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008.

Artikel 7: Kohierbelasting

De belasting wordt gevestigd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8: Betaling

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 9: Bezwaar

Op grond van het decreet van 30 mei 2008 en volgens de daar beschreven voorwaarden kan tegen deze belasting een bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Behoudens latere wijzigingen bepaalt het decreet dat het bezwaar schriftelijk moet worden ingediend, en ondertekend en gemotiveerd moet zijn.

 
Bezwaren kunnen worden ingediend via de volgende kanalen:

a.                   Per aangetekende zending gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

b.                  Tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de loketten tijdens de openingsuren van het administratief centrum gelegen te Dr. V. De Walsplein 30; 3070 Kortenberg

De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

 

Artikel 10. Bestuurlijk toezicht
Deze verordening wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing en aan de toezichthoudende overheid bezorgd.
Openbare behandeling van agendapunt

9. Gemeentebelasting op kamperen 2022 - 2027

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Van de Casteele ( Gemeenteraadslid )
 • Marinus van Greuningen ( Gemeenteraadslid )
 • Mia Vandervelde ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Vangoidsenhoven ( Gemeenteraadslid )
 • Harold Vanheel ( Gemeenteraadslid )
 • Hans Vanhoof ( Gemeenteraadslid )
 • Ann Vannerem ( Gemeenteraadslid )
 • Tine Vanneste ( Gemeenteraadslid )
 • Maarten Willems ( Gemeenteraadslid )
 • Chris Wynants ( Gemeenteraadslid )

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft beslist om een gemeentebelasting op kamperen goed te keuren voor de aanslagjaren 2022 – 2027.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker ( Gemeenteraadslid )
 • Walter De Brouwer ( Gemeenteraadslid )
 • Melody Debaetselier ( Gemeenteraadslid )
 • Axel Degreef ( Gemeenteraadslid )
 • Carla Demaertelaere ( Gemeenteraadslid )
 • Kristien Goeminne ( Gemeenteraadslid )
 • David Haelterman ( Gemeenteraadslid )
 • Gabriëla Langmans ( Gemeenteraadslid )
 • Sabine Ledens ( Gemeenteraadslid )
 • Thomas Malisart ( Gemeenteraadslid )
 • Wim Moons ( Gemeenteraadslid )
 • Bart Nevens ( Gemeenteraadslid )
 • Francis Peeters ( Gemeenteraadslid )
 • Jonas Piot ( Gemeenteraadslid )
 • Stef Ryckmans ( Gemeenteraadslid )
 • Alexandra Thienpont ( Gemeenteraadslid )
 • Hendrik Trappeniers ( Gemeenteraadslid