Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 12 januari 2023

Notulen van de Gemeenteraad Kortenberg, van 12/12/2022 20:00

Geplande start: 12/12/2022 20:00

Locatie: Administratief Centrum, Kortenberg

Onderbrekingen

Van 12/12/2022 20:14 tot 12/12/2022 20:20 : De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 1 en 2.

Van 12/12/2022 22:00 tot 12/12/2022 22:05 : De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 20 en 21.

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

De voorzitter opent de zitting op 12/12/2022 20:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Meerjarenplan 2020-2025 OCMW: aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

  De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de tweede aanpassing van 2022 aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling budget 2023 van het OCMW.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg: budgetwijziging I 2022 – aktename

  De gemeenteraad nam akte van de eerste budgetwijziging 2022 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2023

  De gemeenteraad legde de opcentiemen op onroerende voorheffing voor 2023 vast op 598. De grondslag blijft ongewijzigd.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023

  De gemeenteraad legde de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023 vast op 7,9%. De grondslag blijft ongewijzigd.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2023 - 2027

  De gemeenteraad gaat akkoord met de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2023 – 2027.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. Retributiereglement op begraafplaatsen 2023-2028

  Er werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd op de begraafplaatsen voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028 omdat het vorige op 31 december 2022 zal aflopen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2023-2024-2025)

  De gemeenteraad keurde het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2023-2025 goed

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 9. Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties: aanpassen overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater: goedkeuring aanpassingen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 10. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing uurroosters

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 11. Sectoraal akkoord personeel - recurrente koopkrachtverhoging vanaf 2022: 200 euro per voltijds personeelslid

  De recurrente koopkrachtverhoging voor het gemeentepersoneel wordt vanaf 2022 toegekend door middel van ecocheques.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. 12. Vervangingsregeling financieel directeur - aanpassing

  De gemeenteraad keurde een aangepaste vervangingsregeling voor de financieel directeur goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  13. 13. Uitbouw site AC Ontwerpopdracht – Goedkeuring opdrachtdocumenten en geactualiseerde raming – Welzijn & Politie

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  14. 14. Nederokkerzeelsesteenweg wegenis-. en rioleringswerken - Aankoop grond Nederokkerzeelsesteenweg ZN, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Nederokkerzeelsesteenweg ZN, 3071 Erps-Kwerps voor het realiseren van de wegenis- en rioleringswerken, voor de prijs van 2.396,63 euro.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  15. 15. IGO div –algemene vergadering van 16 december 2022: vaststelling mandaat

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  16. 16. IGS Hofheide – buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022: vaststelling mandaat

  De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 21 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  17. 17. IGS Hofheide – buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2023: vaststelling mandaat

  De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide van 25 januari 2023 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  18. 18. Project label kindvriendelijke gemeente: kennisname duidingstekst

  De gemeenteraad nam kennis van de duidingstekst binnen het project label kindvriendelijke gemeente.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  19. 19. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

  De gemeenteraad nam kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  20. 20. Notulen

  De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden goedgekeurd.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  21. 21. Kouterstraat wegenis- en rioleringswerken - Aankoop grond Kouterstraat ZN, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kouterstraat ZN, 3071 Erps-Kwerps voor het realiseren van de wegenis- en rioleringswerken, voor de prijs van 4.450,88 euro. Tevens wordt een vergoeding van 593,45 euro als afstand van pacht aan de huurder van het perceel goedgekeurd.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  22. 22. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kwerpsebaan ZN, 3071 Erps-Kwerps voor het optimaliseren van de HST-fietsroute, voor de prijs van 63.365,00 euro. Tevens wordt een vergoeding van 457,33 euro als afstand van pacht aan de huurder van het perceel goedgekeurd.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  23. 23. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan 64, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

 • Agendapunt - Gepland besloten

  24. 24. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kwerpsebaan ZN, 3071 Erps-Kwerps voor het optimaliseren van de HST-fietsroute, voor de prijs van 13.800,00 euro. Tevens wordt een vergoeding van 99,60 euro als afstand van pacht aan de huurder van het perceel goedgekeurd.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  25. 25. Nederokkerzeelsesteenweg wegenis-. en rioleringswerken - Aankoop grond Nederokkerzeelsesteenweg 5, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Nederokkerzeelsesteenweg 5, 3071 Erps-Kwerps voor het realiseren van de wegenis- en rioleringswerken, voor de prijs van 7.532,25 euro.

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de tweede aanpassing (van 2022) aan het meerjarenplan 2020-2025 goed en stelde het budget voor 2023 vast.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 5

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Tegenstanders

 • Melody Debaetselier
 • Bart Nevens
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

1. Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de tweede aanpassing (van 2022) aan het meerjarenplan 2020-2025 goed en stelde het budget voor 2023 vast.


Gemeenteraad, 
Beslist,

Artikel 1

De tweede aanpassing van 2022 aan het meerjarenplan2020-2025 wordt goedgekeurd.Hetbudget 2023 wordt vastgesteld. Alle relevante documenten worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.Conform de onderrichtingen zal dit digitaal gerapporteerd worden.

Openbare behandeling van agendapunt

2. Meerjarenplan 2020-2025 OCMW: aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de tweede aanpassing van 2022 aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling budget 2023 van het OCMW.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 17

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 8

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

2. Meerjarenplan 2020-2025 OCMW: aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de tweede aanpassing van 2022 aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling budget 2023 van het OCMW.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 249
 • Gelet op het besluit nr. 1 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2022 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2 van 2022 en vaststelling budget 2023;
 • Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW;


Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 OCMW (aanpassing 2) van 2022 en aan de vaststelling van het budget voor 2023.

Openbare behandeling van agendapunt

3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg: budgetwijziging I 2022 – aktename (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad nam akte van de eerste budgetwijziging 2022 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Aktename, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg: budgetwijziging I 2022 – aktename

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad nam akte van de eerste budgetwijziging 2022 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

 • Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

 • Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 - Boekhouding besturen van de eredienst

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 december 2021 houdende aktename van de budgetten 2022;

 • Gelet op de voorgelegde budgetwijziging I dienstjaar 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg 1ste maal ingediend op 11 september 2022 en ontvangen op 3 oktober 2022 maar ingetrokken op 10 november 2022, wegens onregelmatigheden; 2de maal ingediend op 11 november 2022 en ontvangen op 17 november 2022 en gecoördineerd ingediend door het Centraal Kerkbestuur op 17 november 2022;

 • Gelet op de toegevoegde verklarende nota, toelichting bij de budgetwijziging I 2022;

 • Gelet op het gunstig advies van het Bisdom;

 • Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de budgetwijziging 50 dagen de tijd heeft om voor te leggen aan de gemeenteraad;

  Overwegende dat de 50 dagen pas beginnen te tellen na datum van ontvangst van de gecoördineerde budgetwijziging I 2022 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg ingediend door het Centraal Kerkbestuur;


Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging I 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg zoals deze werd ingediend op 11 november 2022, ontvangen op 17 november 2022 en gecoördineerd ingediend door het Centraal Kerkbestuur op 17 november 2022 

De gemeentelijke exploitatie toelage bedraagt 0,00 euro.

Openbare behandeling van agendapunt

4. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad legde de opcentiemen op onroerende voorheffing voor 2023 vast op 598. De grondslag blijft ongewijzigd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 22

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

4. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2023

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad legde de opcentiemen op onroerende voorheffing voor 2023 vast op 598. De grondslag blijft ongewijzigd.


Gemeenteraad, 
Beslist,

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2023 worden ten bate van de gemeente 598 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Artikel 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.
Artikel 

Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid digitaal overgemaakt en toegezonden.

Openbare behandeling van agendapunt

5. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad legde de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023 vast op 7,9%. De grondslag blijft ongewijzigd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 23

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 2

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Mia Vandervelde

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

5. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad legde de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023 vast op 7,9%. De grondslag blijft ongewijzigd.


Gemeenteraad, 
Beslist,

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2023 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 

De belasting wordt vastgesteld op 7,9 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Artikel 
Dit besluit treedt heden in werking.

Openbare behandeling van agendapunt

6. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2023 - 2027 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad gaat akkoord met de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2023 – 2027.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

6. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2023 - 2027 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad gaat akkoord met de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2023 – 2027.


Gemeenteraad, 
Beslist,

Artikel 1

Er wordt voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2027 een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.

Artikel 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

1° voor de elektronische identiteitskaarten en de elektronische vreemdelingenkaarten: 3 euro (bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon);

2° voor de paspoorten: 8 euro voor elk nieuw paspoort (bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon en de consulaire zegels);

Bij afgifte van reispassen aan kinderen jonger dan 12 jaar vervalt de consulaire zegel; 

3° voor rijbewijzen: 5 euro (bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon);

4° voor aanvraag en afleveren van nieuwe PUK-code van elektronische identiteitskaart, kids-ID en elektronische vreemdelingenkaart: 5 euro;

5° voor het afleveren van een identiteitsbewijs aan niet-Belgische kinderen tot 12 jaar: 2 euro;

6° voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een woning: 62,50 euro voor een woning, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer, met een maximum van 1.250 euro;

7° voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, wettigingen, vergunningen, enz. voor dewelke geen speciaal tarief werd bepaald en die van ambtswege of op verzoek worden afgeleverd: 1,50 euro.

Artikel 

De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het document. Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door het afleveren van een kasticket.

Artikel 

Worden van de belasting vrijgesteld:

-de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd;

-de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd;.

-de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties;

-de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente;

-de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden;

-de stukken die dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, tè kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op eventuele aanwerving;

-de stukken die elektronisch worden verstuurd naar de aanvrager.

Artikel 
Gelet op de reglementering van de postdienst, worden de verzendingskosten ten laste van de aanvrager gelegd, zelfs als de afgifte kosteloos is, en éénvormig vastgesteld op 2 euro.
Artikel 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Openbare behandeling van agendapunt

7. Retributiereglement op begraafplaatsen 2023-2028 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

Er werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd op de begraafplaatsen voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028 omdat het vorige op 31 december 2022 zal aflopen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

7. Retributiereglement op begraafplaatsen 2023-2028

Korte openbare beschrijving:

Er werd een nieuw retributiereglement goedgekeurd op de begraafplaatsen voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028 omdat het vorige op 31 december 2022 zal aflopen.


Gemeenteraad, 
Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op begraafplaatsen 2023-2028 als volgt goed:

Artikel 1: Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2028 een retributie gevestigd op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 2 :Onder inwoner van Kortenberg wordt verstaan:

-de persoon die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Kortenberg.

Asuitstrooiing en begraving niet-inwoner die niet in Kortenberg overleden is

Artikel 3De retributie is verschuldigd op:

·begraving

·bijzetting in columbarium

·begraving op het urnenveld

·uitstrooiing op de strooiweide

en wordt vastgesteld op:

·1000 euro per begraving 

·1000 euro per bijzetting/begraving van urne

·250 euro per uitstrooiing van de as

Artikel 4: De retributie is verschuldigd voor niet-inwoners voor wie de begraving, bijzetting in een columbarium of uitstrooiing van de as wordt aangevraagd en wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.

Artikel 5: De retributie is niet verschuldigd voor niet-inwoners van Kortenberg, die als begunstigde van een concessie op de begraafplaats van Kortenberg kunnen beschouwd worden.

Grafconcessies en nissen in het columbarium voor niet-inwoners

Artikel 6: De retributie voor niet- inwoners van Kortenberg voor dertig jaar wordt als volgt vastgesteld:

a. op de perken:

- voor 1 persoon: € 1750, voor 2 personen: € 2125 

b. in de gesloten nissen van het columbarium: 

- voor 1 persoon: € 1750, voor 2 personen: € 2125

c. urnen in percelen:

- voor 1 persoon: € 1750, voor 2 personen: € 2125 

Artikel 7: De prijs voor de grafkelders is niet in deze prijzen begrepen. De gemeente plaatst de grafkelders in eigen beheer en de aanvrager betaalt de kostprijs van de kelder.

Artikel 8: De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag voor de grafconcessie indient.

Artikel 9: Het verschuldigd bedrag wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.

Bijstand administratieve taken bij inkisting voor internationaal vervoer voor niet-inwoners

Artikel 10: Er is een retributie verschuldigd voor de inkisting van de niet gecremeerde lichamen van personen die niet ingeschreven zijn, op datum van het overlijden, in het bevolkingsregister van de gemeente Kortenberg en die internationaal dienen vervoerd te worden van op het grondgebied van de gemeente Kortenberg. De retributie wordt vastgesteld op 300 euro voor het keuren en verzegelen van de lijkkist en voor het voorzien van voldoende personeel om de wettelijke en administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 11: De retributie wordt contant betaald bij de aanvraag

Grafconcessies en nissen in het columbarium voor inwoners

Artikel 12: De retributie voorinwoners van Kortenberg voor dertig jaar wordt als volgt vastgesteld:

a. op de perken:

- voor 1 persoon: € 750, voor 2 personen: € 1125 

b. in de gesloten nissen van het columbarium: 

- voor 1 persoon: € 750, voor 2 personen: € 1125

c. urnen in percelen:

- voor 1 persoon: € 750, voor 2 personen: € 1125 

Artikel 13: De prijs voor de grafkelders is niet in deze prijzen begrepen. De gemeente plaatst de grafkelders in eigen beheer en de aanvrager betaalt de kostprijs van de kelder.

Artikel 14: De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag voor de grafconcessie indient.

Artikel 15: Het verschuldigd bedrag wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.

Artikel 16: Zijn vrijgesteld van deze retributie:

-levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt

-minderjarige kinderen waarvan één van de ouders is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Kortenberg en die begraven worden op het kinderperk van de gemeentelijke begraafplaats.

Ontgravingen

Artikel 17: De retributie voor de toelating tot opgraving wordt bepaald op € 750 voor de opgraving van een kist en € 250 voor de opgraving (of herplaatsing) van een urne.

Artikel 18De kosten van de opgraving, wegruiming en eventuele overbrenging zijn ten laste van de belanghebbenden.

Artikel 19: Het bedrag van de retributie wordt contant betaald of het bewijs van betaling wordt bij de aanvraag bezorgd op de dienst burgerzaken.

Artikel 20: Zijn vrijgesteld van deze retributie:

-ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;

-ontgravingen die ambtshalve verricht worden door de gemeente.

Naamplaatjes op gedenkzuilen

Artikel 21: Op verzoek van de nabestaanden en na het betalen van de verschuldigde retributie kan een naamplaatje aangebracht worden op de herdenkingszuil. 

Artikel 22: Enkel geboortedatum, overlijdensdatum en naam en voornaam worden er op vermeld.

Artikel 23: Het bedrag van de retributie voor een naamplaatje wordt vastgesteld op € 15 (exclusief gravering) en wordt contant betaald bij de aanvraag of overgeschreven op de rekening van de gemeente waarna het bewijs van betaling wordt bezorgd op de dienst burgerzaken.

Artikel 24: De naamplaatjes worden na het graveren door tussenkomst van de diensten van het gemeentebestuur op de herdenkingszuil geplaatst.

Afdekplaten op urnengraven en columbarium

Artikel 25:De nieuwe perken voor urnegraven worden op alle begraafplaatsen ingericht op uniforme wijze.Het is daarom noodzakelijk om afdekplaten voordie urnengraven af te leveren.

Artikel 26De retributie op het afleveren van een afdekplaat op urnengraven wordt vastgesteld op € 180 en wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.

Artikel 27De retributie op het afleveren van een afdekplaat voor een nis in het columbarium wordt vastgesteld op € 100 en wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.

Artikel 28: De afdekplaten worden geplaatst door de diensten van het gemeentebestuur.

Artikel 29: Bij niet-betaling zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel of via gerechtelijke weg.

Artikel 30: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Openbare behandeling van agendapunt

8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2023-2024-2025) (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2023-2025 goed

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 19

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 6

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Melody Debaetselier
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

8. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2023-2024-2025)

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2023-2025 goed


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het feit dat de gemeente en haar inwoners voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;

 • Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;

 • Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad op 8 mei 2017 van de ‘Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;

 • Gelet op het feit dat deze code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; 

 • Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;

 • Gelet op de ‘Code voor Infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaalconcept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...;

 • Gelet op het goedgekeurde retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022), nl.de laatste aanpassing door de gemeenteraad van 5 oktober 2020;

 • Overwegende dat het aangewezen is een nieuw reglement goed te keuren vanaf 2023;Beslist,

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2023-2024-2025) als volgt goed:

Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen omvatten:
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voet¬paden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. 
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.
Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente Kortenberg.

Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Openbare behandeling van agendapunt

9. Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties: aanpassen overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater: goedkeuring aanpassingen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de aanpassingen aan artikel 3 ‘Verplichtingen en rechten van Aquafin’, meer bepaald artikel 3.1 en 3.4, artikel 4 ‘Verplichtingen en rechten van de eigenaar of rechthebbende van het gebouw’, meer bepaald artikel 4.1 en artikel 6 ‘Aansprakelijkheid’, meer bepaald artikel 6.1 en 6.4 goed van de overeenkomst voor afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

9. Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties: aanpassen overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater: goedkeuring aanpassingen

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de aanpassingen aan artikel 3 ‘Verplichtingen en rechten van Aquafin’, meer bepaald artikel 3.1 en 3.4, artikel 4 ‘Verplichtingen en rechten van de eigenaar of rechthebbende van het gebouw’, meer bepaald artikel 4.1 en artikel 6 ‘Aansprakelijkheid’, meer bepaald artikel 6.1 en 6.4 goed van de overeenkomst voor afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuurin het bijzonder artikel 28 §1 1°;

 • Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 • Gelet op het decreet Bestuursdecreet

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2013 houdende het gemeentelijk reglement betreffende de afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties;

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 mei 2007 aangaande de goedkeuring van de concessie van openbare dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg aan nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar; 

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 januari 2022 waarbij de artikels met betrekking tot de gewijzigde manier van afrekening van uurtarieven en de bijkomende dienstverlening in kader van het assetmanagement van het rioleringsstelsel van de concessieovereenkomst met Aquafin werden aangepast;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 juni 2015 waarbij het artikel 3.7 van het ‘Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties’ werd aangepast;

 • Gelet op de noodzaak afspraken te maken tussen enerzijds de gemeente en Aquafin en anderzijds de eigenaars en rechthebbende van de gebouwen teneinde de projecten tot afkoppeling van regen- en afvalwater te regelen;

 • Gelet op de noodzaak een aanpassing uit te voeren aan de bestaande overeenkomst inzake artikel 3 ‘Verplichtingen en rechten van Aquafin’, meer bepaald artikel 3.1 en 3.4, artikel 4 ‘Verplichtingen en rechten van de eigenaar of rechthebbende van het gebouw’, meer bepaald artikel 4.1 en artikel 6 ‘Aansprakelijkheid’, meer bepaald artikel 6.4;

 • Overwegende dat alle andere elementen van het reglement ongewijzigd blijven;Beslist,

Artikel 1

Goedkeuring wordt gehecht aan de volgende aanpassingen aan de overeenkomst voor afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties:

Toevoegingen aan artikel 3 ‘Verplichtingen en rechten van Aquafin’, meer bepaald artikel 3.1 en 3.4

3.1.Voor de aanvang van de werken ter realisatie van het afkoppelingsproject zal Aquafin erop toezien dat de aannemer een verzekering afsluit die de aansprakelijkheid voor schade aan het gebouw en aanhorigheden die het rechtstreeks gevolg zijn van de werken afdoende dekt. Eventuele schadegevallen dient de eigenaar te melden aan de aannemer. Indien de melding bij Aquafin gebeurt zal Aquafin dit doorsturen naar de aannemer en de eigenaar afdoende informeren. 

3.4.Aquafin stelt een inventaris van de bestaande toestand van de afvalwater - en regenwaterafvoer in gemeen overleg met de eigenaar en/ of de rechthebbende van het gebouw op.

Op basis van deze inventaris maakt Aquafin een plan en een beschrijvende nota van het afkoppelingsproject dat een gescheiden afvoer van afval - en regenwater mogelijk maakt (“de geplande toestand”) op. 

De beschrijvende nota bevat minstens een omschrijving van de verharding of plantvakken die opgebroken en hersteld moeten worden.

De afkoppelingsdeskundige zal de eigenaar volledig informeren over het afkoppelen van regenwater. Alle voor- en nadelen en risico’s van zowel het aansluiten van de regenwaterafvoer op de openbare riolering als het laten infiltreren van regenwater op eigen terrein (bijvoorbeeld tuin onder water bij hevige neerslag of bij slechte infiltratie door hoge grondwaterstand, invloed op (niet-waterdichte) gebouwen) worden uitvoerig toegelicht zodat de eigenaar hieromtrent afdoende geïnformeerd kan beslissen.

Toevoegingen aan artikel 4 ‘Verplichtingen en rechten van de eigenaar of rechthebbende van het gebouw’, meer bepaald artikel 4.1

4.1.Bij de ondertekening van de overeenkomst geeft de eigenaar en/of de rechthebbende van het gebouw de toestemming aan Aquafin en haar erkende onderaannemers om het afkoppelingsproject te realiseren conform bovenvermeld geplande toestand.

Deze toestemming geldt voor een termijn van drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst. 

Indien Aquafin binnen de termijn van drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst niet met het afkoppelingsproject is opgestart, vervalt de overeenkomst van rechtswege. 

Ondertekening impliceert dat de eigenaar een keuze heeft gemaakt tussen het aansluiten van de regenwaterafvoer op de openbare riolering of het laten infiltreren van regenwater op eigen terrein en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd conform artikel 3.4. van deze overeenkomst. Ondertekening impliceert tevens de erkenning dat bovenvermelde keuze uitvoerig en afdoende is toegelicht. 

Toevoegingen aan artikel 6 ‘Aansprakelijkheid’, meer bepaal aan artikel 6.4;

6.4. De Eigenaar is verantwoordelijk voor de keuze gemaakt conform artikel 3.4. en 4.1. van deze overeenkomst. De Eigenaar kan hiervoor noch gemeente, noch Aquafin aansprakelijk stellen tenzij de werken gebrekkig zijn uitgevoerd.

Artikel 
De gewijzigde overeenkomst in bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Openbare behandeling van agendapunt

10. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing uurroosters (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De afsprakennota Telewerk werd toegevoegd aan het arbeidsreglement en de uurroosters werden aangepast.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 24

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

10. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing uurroosters

Korte openbare beschrijving:

De afsprakennota Telewerk werd toegevoegd aan het arbeidsreglement en de uurroosters werden aangepast.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur
 • Gelet op de wet van 18 december 2003 houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (B.S. 14 januari 2003), waardoor het toepassingsgebied van de arbeidsreglementen werd uitgebreid;
 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 6 van 2 februari 2004 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel;
 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 7 d.d. 15 december 2008 houdende arbeidsreglement gemeentepersoneel: goedkeuring;
 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 5 d.d. 5 januari 2015 houdende aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel: addendum preventie van psychosociale risico’s op het werk & administratieve inlichtingen;
 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 4  d.d. 8 mei 2017 houdende aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel;
 • Overwegende dat het arbeidsreglement dient aangepast te worden met het oog op het flexibel werken en het invoeren van een structureel en occasioneel telewerk als gunstmaatregel inclusief aanpassingen aan de bestaande uurroosters;
 • Overwegende dat het arbeidsreglement van gemeente en OCMW op elkaar wordt afgestemd;
 • Overwegende dat binnen de bestaande onderdelen een aantal wijzigingen doorgevoerd worden en er een bijlage wordt toegevoegd; 
 • Overwegende dat hoofdstuk IV ‘Soorten verlof en vakantie’ wordt aangepast: 
  -Art. 13: Op verzoek van het personeelslid kunnen jaarlijks maximum 5 vakantiedagen opgenomen worden op uurbasis
 • Overwegende dat volgende bijlagen worden aangepast: 
  -Bijlage 4: Reglement werktijden  
  -Bijlage 5: Uurroosters
 • Overwegende dat volgende bijlage wordt toegevoegd: 
  -Bijlage 8: Afsprakennota Telewerk
 • Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 28 oktober 2022;
 • Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve vakorganisaties in het BOC en het protocol van akkoord d.d. 6 december 2022;
Beslist,

Artikel 1

Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel van Kortenberg wordt aangepast zoals gevoegd als bijlagen bij dit besluit.

Artikel 

§1. Bijlage 8 wordt toegevoegd. 

§2. Art. 13 van Hoofdstuk IV, Bijlage 4 en 5 van het arbeidsreglement zoals goedgekeurd d.d. 8 mei 2017 worden vervangen door de geactualiseerde versie. De andere artikelen en bijlagen blijven van toepassing.

Artikel 
Het arbeidsreglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023.

Openbare behandeling van agendapunt

11. Sectoraal akkoord personeel - recurrente koopkrachtverhoging vanaf 2022: 200 euro per voltijds personeelslid (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)