Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 16 december 2022

Notulen van de Gemeenteraad Kortenberg, van 14/11/2022 20:00

Geplande start: 14/11/2022 20:00

Locatie: Administratief Centrum, Kortenberg

Onderbrekingen

Van 14/11/2022 21:43 tot 14/11/2022 22:10 : De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 15 en 16

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

De voorzitter opent de zitting op 14/11/2022 20:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Eedaflegging Financieel Directeur

  De eedaflegging van de Financieel Directeur werd vastgesteld.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Goedkeuring dienstjaarrekening gemeente 2021: kennisname

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. Kerkfabrieken – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Sint-Antonius Meerbeek

  De gemeenteraad keurde - in toepassing van artikel 43 van het eredienstendecreet – de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goed van kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek zoals gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Aanpassing contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Toetreding raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap m.b.t. ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten

  De gemeenteraad keurde de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap m.b.t. “Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten” goed.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. TMVS dv – Creat aankoopcentrale – buitengewone algemene vergadering 13 december 2022: vaststelling mandaat

  De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv – Creat aankoopcentrale van 13 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. EcoWerf –bijzondere algemene vergadering 14 december 2022: vaststelling mandaat

  De agenda voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 8. Iverlek – buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022: vaststelling mandaat

  De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 22 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 9. Interleuven – buitengewone algemene vergadering van 18 januari 2023: vaststelling mandaat

  De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 10. Interleuven –algemene vergadering van 18 januari 2023: vaststelling mandaat

  De agenda voor de algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 11. Principebeslissing nieuwe straatnaam: Hof van Maurice Thibert

  De gemeenteraad ging akkoord met de straatnaam die voorgesteld wordt voor de nieuwe straat die gelegen is langs de Frans Mombaersstraat tussen de Banmolenstraat en de Vangramberenstraat te Erps-Kwerps: Hof van Maurice Thibert. Er zal advies gevraagd worden aan de Cultuurraad en een openbaar onderzoek wordt ingesteld.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. 12. Nederokkerzeelsesteenweg wegenis-. en rioleringswerken - Aankoop grond Nederokkerzeelsesteenweg ZN, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  13. 13. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

  De gemeenteraad nam kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  14. 14. Varia: kennisname briefwisseling

  De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  15. 15. Notulen

 • Agendapunt - Gepland besloten

  16. 16. Toekenning ereburgerschap

  De gemeenteraad besliste om aan infectiologe Erika Vlieghe de titel ‘Ereburger’ toe te kennen.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  17. 17. Uitbouw site AC - Goedkeuring akte afstand erfpacht parking

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte inzake afstand erfpacht van een parking van een bewoner goed voor het dossier “Uitbouw site AC”. De afkoopwaarde werd bepaald na schatting op 80,00 euro per maand en wordt geraamd op een totaalbedrag van 6.720,00 euro.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  18. 18. Nederokkerzeelsesteenweg wegenis-. en rioleringswerken - Aankoop grond Nederokkerzeelsesteenweg ZN, 3071 Erps-Kwerps - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van drie perceeltjes grond langs de Nederokkerzeelsesteenweg ZN, 3071 Erps-Kwerps voor het realiseren van de wegenis- en rioleringswerken, voor de prijs van 36.927,45 euro.

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Eedaflegging Financieel Directeur (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De eedaflegging van de Financieel Directeur werd vastgesteld.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Aktename, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

1. Eedaflegging Financieel Directeur

Korte openbare beschrijving:

De eedaflegging van de Financieel Directeur werd vastgesteld.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikel 163 in het bijzonder;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 28 d.d. 12 september 2022 houdende aanstelling Financieel Directeur – Decretale graad 38/38 Klasse 4 & vastlegging werfreserve waarbij Marie-Christine Sunaert werd aangesteld vanaf 1 april 2023 met een inloopperiode vanaf 1 februari 2023;

 • Overwegende dat artikel 163 van het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat de financieel directeur na de aanstelling tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad volgende eed aflegt in handen van de voorzitter:

  “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”;

 • Overwegende dat met de eedaflegging formeel te kennen wordt gegeven door de Financieel Directeur dat de eenzijdige aanstelling wordt aanvaard; dat analoog aan het decreet over het lokaal bestuur bijgevolg een eedaflegging wordt voorzien;Stelt vast,

Artikel 1

Marie-Christine Sunaert legt als Financieel Directeur in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de decretale eed af, namelijk: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.

Artikel 

De gemeenteraad neemt akte van deze eedaflegging en daarvan wordt een afzonderlijke akte door de voorzitter en de comparant ondertekend.

Openbare behandeling van agendapunt

2. Goedkeuring dienstjaarrekening gemeente 2021: kennisname (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de goedkeuring jaarrekening 2021 door de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

2. Goedkeuring dienstjaarrekening gemeente 2021: kennisname

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de goedkeuring jaarrekening 2021 door de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.


Gemeenteraad, 


 • Overeenkomstig artikel 332,§1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur, dient het besluit en de vaststelling(en) ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de raad;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de gemeente Kortenberg;

 • Gelet op de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur- afdeling Lokale Financiën;

 • Gelet op het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 6 september 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021;Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de gemeente Kortenberg door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Openbare behandeling van agendapunt

3. Kerkfabrieken – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Sint-Antonius Meerbeek (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde - in toepassing van artikel 43 van het eredienstendecreet – de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goed van kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek zoals gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 21

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 4

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

3. Kerkfabrieken – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Sint-Antonius Meerbeek

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde - in toepassing van artikel 43 van het eredienstendecreet – de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goed van kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek zoals gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 januari 2020 houdende goedkeuring meerjarenplannen 2020-2025 zoals gecoördineerd ingediend door de centrale kerkbesturen;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 december 2021 houdende aktename budget 2022;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 september 2022 houdende goedkeuring onder voorbehoud eerste budgetwijziging 2022;

 • Gelet op de voorgelegde aanpassing meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek, ingediend op 31 augustus 2022 en ontvangen op 23 september 2022, gecoördineerd ingediend door het centraal kerkfabriek op 20 september 2022;

 • Gelet op de verhoging van de gemeentelijke exploitatietoelage voor de jaren 2022 – 2025;

 • Gelet op de toegevoegde verklarende nota, toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025;

 • Gelet op het gunstig advies van het Bisdom;

 • Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de meerjarenplanaanpassing 100 dagen de tijd heeft om voor te leggen aan de gemeenteraad;

 • Overwegende dat de 100 dagen pas beginnen te tellen na datum van ontvangst van de aanpassing meerjarenplan 2022 van kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek ingediend door het centraal kerkbestuur;Beslist,

Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 goed te keuren van Sint-Antonius Meerbeek.

De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt voor :

2022: 27.881,31 euro (een verhoging van 8.500 euro)

2023: 31.190 euro (een verhoging van 11.800 euro)

2024: 21.450 euro (een verhoging van 2.060 euro)

2025: 21.450 euro (een verhoging van 2.060 euro)

Openbare behandeling van agendapunt

4. Aanpassing contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025 (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde een aanpassing van het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025, goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

4. Aanpassing contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde een aanpassing van het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025, goed.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur
 • Gelet op het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
 • Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;
 • Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
 • Gelet op het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
 • Gelet op besluit van de vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
 • Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016, zoals gewijzigd;
 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2021 betreffende de verlenging van EcoWerf en de beheersoverdrachten aan EcoWerf voor de inzameling van verschillende afvalfracties en voor de exploitatie van het recyclagepark;
 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 november 2020 betreffende de aanpassing van het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark, geldig vanaf 1 januari 2021;
 • Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 november 2020 wordt opgeheven en vervangen wordt door onderhavig reglement;
 • Overwegende dat de gemeente is toegetreden tot het DifTar-systeem van huis-aan-huisinzameling in containers alsook voor de brengmethode naar het recyclagepark;
 • Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente is geautomatiseerd waarbij de bezoeker wordt geïdentificeerd hetzij via de elektronische identiteitskaart hetzij via een toegangskaart;
 • Overwegende dat de kosten voor inzameling van afval zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
 • Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
 • Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huisinzameling en de inzameling op het recyclagepark zullen verhaald worden op de aanbieders via een contantbelasting;
 • Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
 • Overwegende dat de automatische indexering in dit reglement gebeurt conform de aanbeveling in de omzendbrief van 15 februari 2019 betreffende de gemeentelijke fiscaliteit opgenomen onder punt 1.7.3 ‘Aandachtspunten van administratief-Bestuurlijke aard’, onder de titel ‘Transparantie en duidelijkheid van de regelgeving’;


Beslist,

Artikel 1

§ 1. Er wordt een contant belasting gevestigd voor:

1° de huis-aan-huisinzameling van het huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, het papier en karton en grofvuil (en het gelijkaardig bedrijfsafval);

2° de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;

3° de inzameling van het huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton via sorteerstraten.

§ 2. Definities algemeen:

1° Aansluitpunt (ASP)

1) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil,pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden, 

2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden, en 

3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport- , jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is, die op basis van een machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden. 

2° Aansluitpunt commercieel:

Iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente met een commerciële functie, waarin beroepsactiviteiten worden ontplooid (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten,…) die op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister/handelsregister van de gemeenten zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.

De juiste oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgesteld hetzij op basis van de goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst. 

3° Aorta: de databank waarin EcoWerf per gezin of per onderneming registreert:

·de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van het betrokken gezin of onderneming

·de relevante DifTar-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen.

Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is maximaal één registratie mogelijk.

Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt in Aorta een formulier aangemaakt. Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt, een rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de referentiepersoon, het ondernemingsnummer en het EcoWerf-klantennummer. Er wordt geregistreerd of het formulier wordt aangemaakt voor een gezin, een tweede verblijf (met een ander verzendadres), een gemeenschap of voor een onderneming, vereniging, school, gemeentelijke overheid of andere overheid. Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook één telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming.

Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de databank en in functie van de beschikbare diensten wordt bepaald of aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te ontvangen.

De gegevens van Aorta kunnen door EcoWerf worden aangewend voor het versturen van betalingsuitnodigingen.

Wanneer niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardig bedrijfsafval wegens verhuis of overlijden, en dit door de gemeente gemeld wordt aan EcoWerf, zal EcoWerf de toegangskaart blokkeren of niet langer een toegangsmachtiging aan de identiteitskaart verlenen. Op vraag van de burger kan het eventuele onbestede tegoed op het rekeningnummer van de referentiepersoon terug betaald worden. 

4° DifTar-rekening: de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de databank wordt bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven:

·de volgens dit reglement verschuldigde contant belasting;

·de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting;

De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld of het tegoed is van het gezin of de onderneming.

5° Gebruikersgroep:een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilieadres geselecteerd worden, een elektronische toegangskaart toegewezen krijgen en op deze wijze toegang krijgen tot een sorteerstraat en/of recyclagepark(en).

6° Ondergrondse afvalcontainer: een ondergronds inzamelrecipiënt, voorzien van een inwerpzuil met, afhankelijk van de aangeboden fractie een aangepaste inwerpopening. 

7° Referentiepersoon: de meerderjarige persoon die in Aorta als referentiepersoon voor het gezin of de onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt:

·voor een gezin, wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, ook geregistreerd als referentiepersoon in de databank;

·voor een onderneming is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

8° Recyclagepark: een bij toepassing van VLAREMA vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht van op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.

9° Sorteerstraat: een combinatie van (ondergrondse) afvalcontainers ten behoeve van de inzameling van de fracties restafval, pmd, gft en papier & karton.

10° Toegangskaart: een elektronische kaart die wordt uitgereikt aan onderstaande doelgroepen:

-niet-particulieren: op naam van de referentiepersoon;

-in de gemeente gedomicilieerde inwoners die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken: op naam van de referentiepersoon;

-particulieren met een tweede verblijf in de gemeente die geen rijksregisternummer hebben: op naam van de referentiepersoon;

-particulieren die gebruik maken van een ondergrondse sorteerstraat/afvalcontainer: op naam van de referentiepersoon.

§ 3. Definities afvalfracties:

1° Afgedankte elektrische en elektronische apparaten: apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen.

2° Asbestcement: alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, …

3° Boomstronken : alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.

4° Bouwafval : zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde.

5° Cellenbeton: alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit.

6° E.P.S.: zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten,…

7° Frituurolie en afgelaten motorolie: alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen.

8° Gips en kalk: bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt,…

9° Glas: hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of gelijkaardige bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen van tv’s,… 

·hol glasbetreft alle lege glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren, confituren, sausen...;

·vlak glas betreft vlak glas uit de bouwsector, zoals venster- en deurglas en glas van gevelelementen. Hieronder valt niet het gelaagd glas (bijv. van voertuigen), loodglas, hittebestendig glas (bijv. pyrex, glas van kacheltjes), glas van zonnepanelen…

10° Gras- en bladafval : alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond. 

11° Groenafval: organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit. 

12° Groente-, fruit- en tuinafval (gft): organisch composteerbaar afval zoals schillen en resten van fruit (ook citrusvruchten), groenten en aardappelen; dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten; broodresten; koffiedik en papieren koffiefilters; papier van keukenrol; noten en pitten; vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen, oesterschelpen …); vaste zuivelproducten (kaasresten); eieren en eierschalen; fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout …); kamer- en tuinplanten; schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout; mest van kleine huisdieren (cavia, konijn). Dit alles ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.

13° Grofvuil: alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval, matrassen en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

14° Harde plastics:alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden (restafval),...

15° Herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed,…

16° Huishoudelijk afval : alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een gelijkaardige bedrijfsactiviteit. 

17° Keramiek: alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en tassen, porselein,… met uitzondering van steenafval.

18° Klein Gevaarlijk Afval (KGA): de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.

19° Kurk: alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking,…

20° Oude Metalen: alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen. 

21° Papier en karton: alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken,…

22° Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd): flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes, tubes, folies, zakken, drank- en conservenblikken, spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica, aluminium bakjes en schaaltjes, deksels, doppen, kroonkurken en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

23° Sloophout: alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering vangeïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen.

24° Snoeihout: alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel.

25° Steenafval: zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest,…

26° Textiel: alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een gelijkaardige bedrijfsactiviteit.

27° Landbouwfolie: kuilfolie (zwart/wit/zwart-wit) of rek/wikkelfolie (groen/wit) die wordt gebruikt in het kader van een landbouw, tuinbouw- of veeteeltactiviteit. 

Artikel 

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang van de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.

Artikel 

De contantbelasting voor de huis-aan-huisinzameling in functie van de fractie en het volume/gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.

a)Huisvuil

Inzameling en verwerking

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per kg gewogen huisvuil

0,30

0,30

Per aanbieding 40 L-container

0,63

-

Per aanbieding 120 L-container

0,63

0,63

Per aanbieding 240 L-container

1,26

1,26

Per aanbieding 360 L-container[1]

1,89

1,89

Per aanbieding 1100 L-container

6,40

6,40

Gebruiksrecht container per maand

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container

0,68

-

120 L-container

0,68

1,84

240 L-container

1,36

2,47

360 L-container

2,00

2,64

1100 L-container

3,71

7,07

Eenmalig container voorzien van slot (optioneel): 25 euro

b)Gft-afval

Inzameling en verwerking

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per kg gewogen gft

0,20

0,20

Gebruiksrecht container per maand

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container

0,68

-

120 L-container

0,68

1,84

240 L-container

1,36

2,47

Eenmalig container voorzien van slot (optioneel): 25 euro

c)Pmd

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Per zak van 60 L

0,15

0,15

d)Grofvuil

Particulieren (euro)

KMO (euro)

Voorrijkost op afroep

12,50

12,50

Verwerking per begonnen 0,5 m³

8,00

8,00

of

Particulieren (euro)

KMO (euro)

1-persoonsbed

8,00

8,00

2-persoonsbed

16,00

16,00

Zetel: 1-zit

8,00

8,00

Zetel: 2-zit

16,00

16,00

Zetel: 3-zit

24,00

24,00

Stoel (2 stuks)

8,00

8,00

(Tuin-)tafel

8,00

8,00

e)Papier en karton

Gebruiksrecht container per maand

Particulieren (euro)

KMO (euro)

40 L-container

0,84

-

240 L-container

0,84

2,47

500 L-container[2]

2,08

3,21

1100 L-container

4,58

7,07

§ 2. Inzameling via sorteerstraat op gewicht

De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen in een sorteerstraat wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5kg nauwkeurig.

Particulier (euro)

KMO (euro)

Huisvuil (kg)

0,30 

0,30 

gft (kg)

0,20 

0,20 

Beheerskost (maand)

3,23 

6,46

§ 3. Inzameling via DifTar recyclagepark op gewicht

De contantbelasting in functie van het gewicht (per kg) van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark wordt hieronder weergegeven. 

Particulier (euro)

KMO (euro)

Grofvuil

0,30 

0,30 

Gras en blad[3]

0,20 

0,20 

Harde plastics

0,08 

0,12 

Sloophout

0,08 

0,12 

Boomstronken

0,04 

0,08 

Snoeihout

0,04[4]

0,08 

Steenafval

0,04 

0,08 

Cellenbeton

0,04 

0,08 

Gips

0,04 

0,08 

Keramiek

0,04 

0,08 

Asbest

0,00

0,00

Autobanden

0,00

0,00

Landbouwfolie[5]

0,18

Tarief grote hoeveelheden

Vanaf een totale aanvoer

op jaarbasis boven de 2.000

kg worden de KMO-tarieven

van toepassing op de

betrokken particulier

Het minimaal aangerekende gewicht bedraagt 5 kg.


[1]360 L-containers worden enkel geleverd per set van 3.

[2]Dit formaat wordt enkel in zeer specifieke gevallen na goedkeuring door EcoWerf, toegekend.

[3]gratis van 1 oktober tot en met 31 december

[4] eerste 500kg is gratis

[5]De gemeente schrijft de land- en tuinbouwers aan. Met dit schrijven kan men zich tijdens de gecommuniceerde periodes aanbieden op één van volgende recyclageparken: Messelbroek, Wezersebaan (Zoutleeuw), Lubbeek en Haacht.

Artikel 

De bedragen van de belasting worden jaarlijks ingaande per 1 januari geïndexeerd en dit voor een eerste maal op 1 januari 2025, waarbij het geïndexeerde bedrag afgerond wordt op twee decimalen volgens de rekenkundige afronding (kleiner dan 5 afronding naar beneden, groter of gelijk aan 5, afronding naar boven) via onderstaande formule:

k = 0,4*(p/P) + 0,45*(c/C) + 0,15

waarbij:

P= PC121 Cat. 3.A (Ophaling afval, ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs) op 1 januari 2023

p= PC121 Cat. 3.A (Ophaling afval, ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs) op 1 juli van jaar x-1

C= consumptieprijsindex basisjaar 2013 op 1 januari 2023

c= consumptieprijsindex basisjaar 2013 op 1 juli van jaar x-1

x= aanslagjaar

Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) * herzienbaar gedeelte

De herziene bedragen kunnen echter nooit de maximumtarieven zoals vastgesteld door OVAM overschrijden. Bij overschrijding wordt automatisch het wettelijk vastgelegde maximumtarief gehanteerd.

De tarieven die voor indexering in aanmerking komen zijn de basistarieven. De tarieven van gebruiksrecht en aanbieding worden pro rata berekend aan de hand van het volume van de betrokken container.

-voor de huis-aan-huisinzameling betreft het de tarieven kg huisvuil, kg gft, aanbieding en gebruiksrecht.

-voor de sorteerstraten betreft het de tarieven kg huisvuil, kg gft, beheerskost

-voor het recyclagepark betreft het de tarieven

oKg grofvuil

oKg gras en blad

oKg harde plastics

oKg sloophout

oKg snoeihout 

oKg cellenbeton:

oKg gips

oKg keramiek

oKg steenafval

-Voor de inzameling op afroep: volume grofvuil (per 0.5m³)en de stukprijzen

Artikel 

Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.

Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke – of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Artikel 

§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de kiepbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen wordt geregistreerd. De contantbelasting betreffende het gebruik van de container is maandelijks verschuldigd.

§ 2. De gebruiker van de sorteerstraat is de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking van afvalstoffen verschuldigd op het ogenblik dat de gebruiker afvalstoffen aanbiedt aan de ondergrondse afvalcontainer en de elektronische toegangskaart van de gebruiker deze beweging registreert. De contantbelasting betreffende het gebruik van de sorteerstraat is maandelijks verschuldigd.

§ 3. Iedere gebruiker van een container/sorteerstraat dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in functie van de gebruikte containers:

Aantal en type containers

Voorschot (euro)

1 of meerdere 40 L- of 120 L-containers of een particuliere gebruiker van een sorteerstraat en een 240L papier en karton-container

50,00

per container van 240 L of een niet-particuliere gebruiker van een sorteerstraat

100,00

per container van 1.100 L of per set van 3 360 L containers

500,00

per 240L papier en karton-container indien dit de enige container op het aansluitpunt is

25,00

per 1100L papier en karton-container indien dit de enige container op het aansluitpunt is

75,00

§ 4. Bij elke registratie van een kiepbeweging en het gewicht van het meegegeven afval of in geval van sorteerstraat bij een gewichtsmeting, zal de contantbelasting zoals bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaald bedrag. De contantbelasting zal worden afgerond tot op 2 cijfers na de decimaal.

Artikel 

§ 1.Iedere referentiepersoon die geregistreerd staat in Aorta beschikt over een DifTar-rekening waarmee voor bepaalde dienstverleningen van EcoWerf betaald kan worden. 

Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 euro wordt eenbetalingsuitnodiging gestuurd naar de referentiepersoon. Het aanzuiveren van de DifTar-rekening is mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het recyclagepark.

De containers zullen niet meer geledigd worden of de sorteerstraat zal niet meer toegankelijk zijn van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0 euro.

Indien de niet geledigde container niet tijdig wordt binnengehaald, kan die door of in opdracht van de gemeente worden geledigd aan het tarief vastgelegd in het gemeentelijk belastingreglement betreffende ambtshalve opruimen van sluikstorten.[1]

Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de begunstigde nog een openstaande schuld heeft aan de gemeente. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.

§ 2. De personen die gebruik maken van de voorgeschreven pmd-zakken zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

§ 3. Bij een DifTar-gewichtspark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na gewichtsbepaling, via de DifTar-rekening of met de betaalkaart (Bancontact). 

Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en nog slechts één maal de mogelijkheid hebben om het tarief voor betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.

Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang krijgen tot het betalend gedeelte en zal de uitgang geweigerd worden met de vraag om het openstaande saldo aan te zuiveren. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot het saldo werd aangezuiverd.

§ 4. Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en/of gestolen toegangskaart of een extra toegangskaart wordt een contantbelasting gevraagd van5,00 euro. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.

Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 4 weken, tegen een waarborg van 50 euro.[2]


[1]De gemeente beslist of ze deze paragraaf invoert of niet. 

[2] De gemeente beslist of ze deze paragraaf invoert of niet.

Artikel 

Bij ontstentenis van betaling wordt de contantbelasting conform artikel 4, § 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting.

Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde persoon/referentiepersoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan tot inkohiering.

Artikel 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan.

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Een afschrift van de beslissing zal meegedeeld worden aan EcoWerf.

Artikel 10 

Deze belasting zal definitief zijn indien geen tijdige dan wel ontvankelijke bezwaren ingediend werden.

Artikel 11 

Het contantbelastingreglement op de inzameling van huishoudelijk afval huis-aan-huis en op het recyclagepark d.d. 16 november 2020 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 12 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 13 
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.

Openbare behandeling van agendapunt

5. Toetreding raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap m.b.t. ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap m.b.t. “Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten” goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

5. Toetreding raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap m.b.t. ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap m.b.t. “Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten” goed.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten

 • Gelet op de wet [betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies]

 • Gelet op het koninklijk besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

 • Gelet op het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017) ;

 • Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald het Agentschap Facilitair Bedrijf van 3 september 2019 tot plaatsing van de raamovereenkomst en keuze van de openbare procedure als gunningsprocedure;

 • Gelet op de in uitvoering van deze beslissing goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid het bestek nummer 2019/HFB/OP/52630, waar het stelt dat:

  - de aanbestedende overheid optreedt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de wet overheidsopdrachten ten aanzien van onder meer de gemeenten gesitueerd in het Vlaams Gewest (I.2.4.B);

  de opdracht bestaat uit het inzetten van personeelscapaciteit die geschikt is voor het ondersteunen bij de uitvoering van auditopdrachten of voor het volledig zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten (I.3.);

  operationele audits audits zijn die beogen na te gaan in welke mate bedrijfsprocessen, activiteiten en controles erop gericht zijn de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Voorbeelden van procesaudits zijn de thema-audits, de conformiteitsaudits, de ICT-audits, de data- en procesaudits, de financiële audits en de audits van het projectmanagement (III.C.3);

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2020 betreffende de gunning van het perceel 3 – operationele audit bij de lokale besturen of in een interbestuurlijke context aan de volgende deelnemers: Deloitte Consulting & Advisory cvba, Ernst & Young Special Business Services cvba en Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba;

 • Overwegende dat gemeente Kortenberg van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de aankoopcentrale kan gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47 § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;

 • Overwegende dat de in de aankoopcentrale voorziene ICT-veiligheidsaudit in het kader van het programma “Cyberveilige gemeenten” voldoet aan de actuele behoefte van het bestuur;

 • Overwegende dat het bestuur zelf geen gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en middelen betekent;

 • Overwegende dat het plaatsen van een bestelling voor een ICT-veiligheidsaudit via de raamovereenkomst een cofinanciering van de Vlaamse overheid (Audit Vlaanderen) met zich meebrengt;

 • Overwegende dat een basisaudit interne en externe intrusietesten omvat evenals het testen van het wachtwoord- en overkoepelend logisch toegangsbeheer, bespreking van de voornaamste werkpunten, een documentanalyse en een zelfevaluatie;


Beslist,

Artikel 1

De gemeente doet een beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse gemeenschap - Agentschap Facilitair Bedrijf voor de “Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten” (bestek nr. 2019/HFB/OP/52630).

Het intekenen op dit raamcontract houdt geen aankoopverplichting in.

Artikel 

Het perceel 3 in het kader van deze raamovereenkomst “operationele audit bij de lokale besturen of in een interbestuurlijke context” wordt binnen de looptijd van deze overeenkomst in cascade gegund aan Deloitte Consulting & Advisory cvba, Ernst & Young Special Business Services cvba en Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba.

Artikel 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Openbare behandeling van agendapunt

6. TMVS dv – Creat aankoopcentrale – buitengewone algemene vergadering 13 december 2022: vaststelling mandaat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv – Creat aankoopcentrale van 13 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

6. TMVS dv – Creat aankoopcentrale – buitengewone algemene vergadering 13 december 2022: vaststelling mandaat

Korte openbare beschrijving:

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv – Creat aankoopcentrale van 13 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;

 • Gelet op de statuten van TMVS dv;

 • Gelet op de uitnodiging van 27 september 2022 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 december 2022 met bijhorende agenda en bijlagen;

 • Gelet op de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 21 juni 2022:

  1.Toetreding van deelnemers

  2.Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

  3.Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur)

  4.Begroting 2023 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur)

  5.Actualisering presentievergoeding

  6.Statutaire benoemingen

  Varia;

 • Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;


Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 december 2022:

1.Toetreding van deelnemers

2.Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

3.Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur)

4.Begroting 2023 (cfr. artikel 432 decreet over het lokaal bestuur)

5.Actualisering presentievergoeding

6.Statutaire benoemingen

Varia.

Artikel 
Aan de heer Hendrik Trappeniers, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 december 2022, wordt opgedragen om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent (elektronische post, 202201213BAVTMVS@farys.be).

Openbare behandeling van agendapunt

7. EcoWerf –bijzondere algemene vergadering 14 december 2022: vaststelling mandaat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

7. EcoWerf –bijzondere algemene vergadering 14 december 2022: vaststelling mandaat

Korte openbare beschrijving:

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur
 • Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
 • Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021;
 • Gelet op de uitnodiging van 14 oktober 2022 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022 met bijhorende agenda en bijlagen;
 • Gelet op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 14 december 2022:
  1. Samenstelling bureau
  2. Goedkeuring verslag AV 22/06/2022
  3. Activiteitenplan 2023
  4. Budgetten en werkingsbijdragen 2023
  5. Opvraging gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2023 (statuten art. 15.2) – gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2023 omzetten naar kapitaal (statuten art. 15.2)
  6. Diversen:
  6.1. Eventuele bestuurswissels
  6.2. …;
 • Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;


Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 14 december 2022:

1.Samenstelling bureau

2.Goedkeuring verslag AV 22/06/2022

3.Activiteitenplan 2023

4.Budgetten en werkingsbijdragen 2023

5.Opvraging gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2023 (statuten art. 15.2) – gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2023 omzetten naar kapitaal (statuten art. 15.2)

6.Diversen:

6.1. Eventuele bestuurswissels

6.2. …

Artikel 
Aan de heer Jonas Piot, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 14 december 2022, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift aan EcoWerf.

Openbare behandeling van agendapunt

8. Iverlek – buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022: vaststelling mandaat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 22 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

8. Iverlek – buitengewone algemene vergadering van 22 december 2022: vaststelling mandaat

Korte openbare beschrijving:

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 22 december 2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

 • Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur in zitting van 19 september 2022;

 • Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 september 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek die op donderdag 22 december 2022 plaatsheeft in het stadion van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, te 3001 Heverlee, Kardinaal Mercierlaan 46;

 • Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken bij deze oproepingsbrief waren gevoegd;

 • Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

  Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (het dossier Tramontana).

  In het artikel 3.A.2 van de statuten van Iverlek wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken”.

  Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek waarin opgenomen is dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag verwezenlijken door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met naleving van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

  Iverlek doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

  Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. De twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en operationeel zelfstandig zal zijn.

  Het datanetwerk van de toekomst zal:

  oopen zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,

  oultraperformant zijn door hogere datasnelheden,

  otoegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden,

  oen met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.

  De stad/gemeente is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle dataverbindingen van cruciaal belang is.De stad/gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op het vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-home-technologie.De stad/gemeente staat ten volle achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel in stedelijk als in landelijk gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-netwerkinfrastructuur van een upgrade te voorzien.

  Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers en bedrijven van de stad/gemeente aanbelangt.De beslissing van de stad/gemeente, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-communicatienetwerken op haar grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van stedelijk/gemeentelijk belang.De uitrol van het datanetwerk zal maximaal gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing laat het recht van de stad/gemeente in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een derde partij de nodige domeintoelatingen toe te kennen.Ook de keuze om vrij een dienstverlener als stad/gemeente te kiezen blijft behouden.

  Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar te stellen wenst de stad/gemeente een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Iverlek, die door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal uitbouwen.In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht.Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst.De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders.

  Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de stad/gemeente om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, betaalbaar en toegankelijk datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.

  De Raad van Bestuur van Iverlek heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 19 september ll. het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd.In dit inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana.

  Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.

  Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige verantwoording heeft opgemaakt.

  Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.

  1. DOSSIER TRAMONTANA

  De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.

  Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Iverlek besliste inbreng van bedrijfstak van de openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System Operator cv op haar beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst.De Opdrachthoudende vereniging Iverlek ontvangt daarvoor de daartoe uitgegeven aandelen K in Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van Iverlek in de exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.Voor de toekenning van de aandelen en de winstverdeling betreffende de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen een deelnemer die reeds aangesloten was voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (heeft recht op vergoeding voor de specifieke en de algemene inbreng) en een deelnemer die dat op heden nog niet is (heeft recht op vergoeding voor de algemene inbreng). Voor de vergoeding van de algemene inbreng zal gevraagd worden om hetzij één aandeel Ak te onderschrijven (voor gemeenten die nog niet aangesloten zijn voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken) hetzij één aandeel Ae dat omgezet zal worden in één aandeel Aek te onderschrijven (voor gemeenten die op heden aangesloten zijn voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij een andere Opdrachthoudende vereniging van de Fluvius-groep).Het winstsaldo wordt verdeeld op basis van het aantal EAN’s elektriciteit.

  De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder:

  -de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken gaat;

  -de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo;

  -de Gouden aandelen worden als definitie geschrapt vermits deze deel uitmaken van de inbreng bedrijfstak in Fluvius System Operator cv, maar behouden hun geldende rechten en aandelen Ate in hoofde van de steden/gemeenten van Iverlek via Fluvius System Operator cv;

  -het schrappen van de Fluvius-NET-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van bedrijfstak;

  -aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed worden voor de algemene inbreng bedrijfstak;

  -het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de adviesverlening betreft inzake de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;

  -de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;

  -een actualisering van de bijlagen 1 en 1bis.

  1. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN

  De wijzigingen met betrekking tot de structuurwijzigingen werden in blauw gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.

  De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied van Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas met als doel om zo de operationele efficiëntie te verhogen.

  In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 (hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen gemeenten kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten afnemers[1].

  Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de distributienetbeheerdersmomenteel tot en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden kunnen worden uitgewisseld.

  Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn aangewezen als distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk is als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

  Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig zijn.Daarom heeft de Raad van Bestuur van Iverlek in zitting van 19 september 2022:

  i.een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteit gas van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel, heden ressorterend onder Fluvius Antwerpen, overgedragen wordt aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek;

  ii.een voorstel van fusie door overneming opgesteld van de Opdrachhthoudende vereniging PBE door de Opdrachthoudende vereniging Iverlek;

  iii.een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw) heden ressorterend onder Fluvius Limburg, overgedragen wordt aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle).

  Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichtenomvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025.

  De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming en de fusie door overneming zijn opgenomen in de respectievelijke voorstellen van partiële splitsing en het fusievoorstel.

  Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2021.Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2025, waarop genoemde partiële splitsingen binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden.

  Door deze partiële splitsingen en fusie zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de steden/gemeenten en de distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de voorwaarden en ratio legis van het Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de mogelijkheid moet geboden worden om voor de concrete uitwerking van de transactie en de overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen tot 1 januari 2025, het begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur.

  De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier structuurwijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 en betreffen in het bijzonder:

  -het invoegen van de definitie ‘synthetisch dividend’, dat van toepassing is op de gemeenten ex-PBE;

  -het toevoegen van de nieuwe bijlage 2 met het overzicht van de gemeenten die deel uitmaakten van de ex-kabelmaatschappijen;

  -opname van de specifieke bepalingen van de over te nemen entiteit PBE:

  §Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken worden de binnen PBE (= ex-kabelmaatschappij) bestaande aandelen T en winstbewijzen WT overgenomen mits vervanging van de aandelen T door aandelen At (creatie van aandelen At binnen de fusie-DNB) en de winstbewijzen WT door winstbewijzen Ct (creatie van winstbewijzen Ct binnen de fusieDNB).Ook de binnen PBE bestaande aandelen Eek [in hoofde van de deelnemers Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Steenokkerzeel, Tielt-Winge, Tremelo en Zoutleeuw] worden overgenomen in de fusie-DNB mits vervanging van de benaming in aandelen Aek.Genoemde aandelen en winstbewijzen behouden binnen de fusie-DNB hun binnen PBE van toepassing zijnde winstverdeling teneinde de rechten van de gemeenten te vrijwaren voor de binnen PBE verrichte inbreng bedrijfstak ‘algemeen’ en ‘specifiek’ in Fluvius System Operator cv.

  §Wat de stemrechten betreft op de algemene vergadering worden de aandelen At – komende van PBE - toegevoegd.

  §De binnen PBE toegepaste winstverdeling met betrekking tot de aandelen Publi-T wordt ingeschreven.

  §De vermelding van het renovatiefonds wordt overgenomen in artikel 35 punt 1.

  §De specifieke bepalingen met betrekking tot het voorheen in PBE ondergebracht personeel worden overgenomen.

  -het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal voorziene aantal van 15. Immers het Decreet (artikel 434) en de statuten voorzien dat ‘in geval van een significante wijziging in het werkingsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, of ingeval de Opdrachthoudende vereniging betrokken is bij een fusie met andere Opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, het maximaal aantal leden vijftien bedraagt’. Naar afvaardiging binnen de Raad van Bestuur van Fluvius Zenne-Dijle (fusie-distributienetbeheerder) wordt een verhouding van 9 (ex-Iverlek) en 6 (ex-PBE) voorgesteld als transitiemaatregel voor de eerste legislatuur startende in 2025;

  -een verduidelijking in de aanhef van het artikel van de winstverdeling;

  -aanpassing van de percentages bij de winstverdeling betreffende de openbare elektronische-communicatienetwerken en het artikel 37ter,

  -een actualisering van de bijlagen 1 en 1bis ingevolge de voorgestelde partiële splitsingen en de fusie door overneming;

  -de wijziging van de zetel naar de Diestsesteenweg 126 te Lubbeek;

  -de naamwijziging van ‘Iverlek’ in ‘Fluvius Zenne-Dijle’.

  1. OVERIGE WIJZIGINGEN

  De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen en zijn een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de activiteiten Fluvius GIS en Center, het rechtzetten van materiële vergissingen, enz.

  Het betreft meer bepaald:

  -een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de toepassing van artikel 397, 2de lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

  -de terminologische verfijning door de introductie van de term ‘distributienetwerken’ bij de activiteiten andere dan elektriciteit en gas;

  -de invoeging en/of actualisering van een aantal definities;

  -een verfijning in de aanhef van het voorwerp;

  -de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern gevoerde kerntakendebat;

  -de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021;

  -de precisering dat voor de activiteit warmte de onderschrijving van één aandeel Aw volstaat;

  -de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft;

  -winstverdeling voor de nevenactiviteit voor de aandelen Ae en Ag vanaf 1 januari 2023;

  -de conformering aan het artikel 422 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

  Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de activiteit gas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout van Fluvius Antwerpen naar Iverlek.

  Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dienen de gemeente Steenokkerzeel en de gemeente Kampenhout voor hun gehele grondgebied een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius Antwerpen en Iverlek voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout voor de activiteit gas uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen zullen treden en zullen toetreden tot de Opdrachthoudende vereniging Iverlek. Door deze partiële splitsing en mede gelet op het voorstel tot de fusie tussen Iverlek en PBE, zullen de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren.

  Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

  Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE door Iverlek (met naamswijziging in ‘Fluvius Zenne-Dijle’) – ontwerpstatuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle.

  Fusievoorstel

  De opdrachthoudende verenigingen Iverlek en PBE staan samen in voor een aantal nutsvoorzieningen in de Vlaams-Brabantse en Antwerpse regio. Iverlek is distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor 51 gemeenten die zich situeren in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. PBE is distributienetbeheerder voor elektriciteit voor 20 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant en staat tevens in voor de kabelactiviteit in 14 gemeenten.

  Gelet op de verplichting van het Energiedecreet (artikel 4.1.1) om tegen 1 januari 2023 als distributienetbeheerder te beschikken over een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied (verplichting in hoofde van de DNB’s) en de verplichting om als gemeente dezelfde distributienetbeheerder te hebben voor de activiteiten elektriciteit en aardgas (verplichting in hoofde van de gemeenten), vormt deze bepaling in het Energiedecreet aldus de basis voor ‘verplichte’ gebiedsuitwisselingen. Het Energiedecreet bepaalt in artikel 4.1.1 tevens dat de DNB’s moeten voldoen aan een minimumomvang van 200.000 aansluitpunten.

  Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in de wens van de Vlaamse Regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer in Vlaanderen. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal bestuursmandaten.

  Het is de bedoeling dat de fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle (ontstaan uit de fusie van Iverlek en PBE in combinatie met partiële splitsingen) in de toekomst fungeert als één ‘multi utility’ entiteit, waarin samen met het distributie­netbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie­voordelen voor de activiteiten openbare elektronische-communicatienetwerken, riolering en warmte maximaal worden geopti­maliseerd.De fusie van de twee entiteiten zal het uniform werken en de mogelijkheden om nog efficiënter te werken en te organiseren, met alle voordelen van dien, bevorderen doordat er zowel op het terrein als bij de centrale diensten zal kunnen worden gewerkt in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied.

  Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele stad/gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de verankering van de operationele werking.

  Het gehele vermogen van PBE zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Iverlek, en dit vanaf 1 januari 2025. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zal PBE van rechtswege ophouden te bestaan.

  De opschortende voorwaarden inzake de fusie door overneming zijn opgenomen in het fusievoorstel.

  Ontwerp statuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle

  De ontwerpstatuten van de fusie-distributienetbeheerder ‘Fluvius Zenne-Dijle’ hernemen de elementen die doorgevoerd zijn in voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegen er met ingang van 1 januari 2025 de wijzigingen aan toe ingevolge de structuurwijzigingen zoals hierboven toegelicht onder het punt 2. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN.

  AANWIJZING FLUVIUS ZENNE-DIJLE ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER

  Door de geplande fusie door overneming van PBE door Iverlek ontstaat één nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor de Vlaams-Brabantse en Antwerpse regio.Overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet wijst de VREG voor elk distributienet de netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. Volgens artikel 4.1.4 van het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen.

  In het vooruitzicht van de geplande fusie van Iverlek en PBE tot Fluvius Zenne-Dijle op 1 januari 2025, hebben de raden van bestuur van 19 september ll. van Iverlek en PBE hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop beide distributienetbeheerders op 1 januari 2025 actief zullen zijn. Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van 22 december 2022.

  De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de buitengewone algemene vergadering heeft ingenomen.

  Het zesde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van Fluvius Limburg naar Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle).

  Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dienen de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw voor hun gehele grondgebied een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.Daarom stellen de raad van bestuur van Fluvius Limburg en Iverlek voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt voor voornoemde gemeenten) overgedragen wordt aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek.Dit impliceert een uittreding voor de activiteit gas van de Opdrachthoudende vereniging PBE uit Fluvius Limburg en een uitbreiding van de aansluiting met de activiteit gas van de 16 voormelde gemeenten bij de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle).Door deze partiële splitsing zullen de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren.

 • Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

 • Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009,


  [1]Bij Decreet van 15 juli 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betrefepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2022) werd de vereiste inzake het minimaal aangesloten afnemers toegevoegd.Beslist,

Artikel 1 (agenda)

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 juni 2022:

1.Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan.

2.Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a.Wijziging van het voorwerp;

b.Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c.Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en 37ter en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d.Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en het schrappen van de bijlage 2;

e.Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f.Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;

g.Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;

h.Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i.Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j.Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te stellen.

3.Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4.Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a.Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b.Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c.Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d.Goedkeuring van:

i.De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii.De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii.De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e.Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f.Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i.De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii.De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii.Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv.De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v.Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi.Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

5.Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a.Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b.Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c.Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

d.Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e.Goedkeuring van:

i.De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii.De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii.De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f.Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g.Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h.Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i.De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii.De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii.Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv.De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v.Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi.Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest brede zin.

6.Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging):

a.Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b.Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c.Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d.Goedkeuring van:

i.De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii.De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii.De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e.Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f.Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i.De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii.De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii.Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv.De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v.Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

vi.Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

7.Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

8.Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9.Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.

10.(Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11.Statutaire benoemingen.

12.Statutaire mededelingen.
Artikel 2 (dossier Tramontana)

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek aangaande het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat impliceert dat de stad/gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij Iverlek voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.Door deze goedkeuring verricht de stad/gemeente haar beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Deze uitbreiding van de aansluiting van de stad/gemeente tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende verenging Iverlek zal ter aanvaarding worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

De stad/gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag).

Artikel 3 (dossier Tramontana)

Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek die – door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.

Artikel 4 (structuurwijzigingen)

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met betrekking tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van de zetel en de naamswijziging.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen en van het fusievoorstel en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van het synthetisch dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet.

Artikel 5 (overige wijzigingen)

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging in artikel 30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 2022.

Artikel 6 (partiële splitsing door overneming van Fluvius Antwerpen naar Iverlek voor de activiteit van gas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout)

De gemeente hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iverlek door overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Iverlek van de activiteit gas verbonden aan de uittredende gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel.

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de toetreding voor de activiteit gas van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel te willen aanvaarden.
Artikel 7 (fusie door overneming van PBE door Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle)

·De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE door de Opdrachthoudende vereniging Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor PBE op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passi­va en alle rechten en plich­ten, niets uitgezonderd, noch voorbehou­den, overgedragen wordt aan Iverlek, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle’, onder de opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel.

·De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de (voormalige) Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025 te willen aanvaarden.

·De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde aanwijziging door de VREG van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop PBE en Iverlek actief zullen zijn per 1 januari 2025, na de realisatie van de partiële splitsingen van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en de actviteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van Fluvius Limburg naar Iverlek.

Artikel 8 (partiële splitsing door overneming van Fluvius Limburg naar Iverlek voor de activiteit gas verbonden aan de opdrachthoudende vereniging PBE

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Limburg / Iverlek door overneming inzake de overgang van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw) van Fluvius Limburg naar Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle).

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteit gas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw te willen aanvaarden.

Artikel 9

De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad.

Artikel 10 

Aan de heer René De Becker, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 december 2022 (of iedere andere datum waarnaar deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 tot en 9 van onderhavig gemeenteraadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.

Artikel 11 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Openbare behandeling van agendapunt

9. Interleuven – buitengewone algemene vergadering van 18 januari 2023: vaststelling mandaat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Sabine Ledens
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

9. Interleuven – buitengewone algemene vergadering van 18 januari 2023: vaststelling mandaat

Korte openbare beschrijving:

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd opgedragen zijn/haar stemgedrag hierop af te stemmen.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;

 • Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;

 • Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1973 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;

 • Gelet op de uitnodiging van 10 oktober 2022 voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023;

 • Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;

 • Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023:

  1. Samenstelling van het bureau

  2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

  3. Statutenwijziging;

 • Gelet op het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023:

1. Samenstelling van het bureau

2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

3. Statutenwijziging.

Artikel 

Aan mevrouw Carla Demaertelaere, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 18 januari 2023, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.

Artikel 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

Openbare behandeling van agendapunt

10. Interleuven –algemene vergadering van 18 januari 2023: vaststelling mandaat (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen