Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 29 april 2022

Notulen van de Gemeenteraad Kortenberg, van 14/03/2022 20:00

Geplande start: 14/03/2022 20:00

Locatie: Online

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

De voorzitter opent de zitting op 14/03/2022 20:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Opvolgingsrapportering – 2e semester 2021: kennisname

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Kerkfabrieken: jaarrekening 2021 – gunstig advies

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. Aanstelling gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties voor handhaving op zwerfvuil

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026 – goedkeuring wijziging reglement

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Daniël Godtshof

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. Vernieuwing server infrastructuur

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. Fietsinfrastructuur Hulstbergstraat: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  8. 8. Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 – 564: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  9. 9. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  10. 10. Varia: kennisname briefwisseling

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  11. 10/1. Motie: F203 en verkeerssituatie Voskapelstraat

  De gemeenteraad besliste om een motie in te dienen tegen het huidige voorstel tot aanleg van de F203  fietssnelweg en mogelijke invoering éénrichtingsverkeer in de Voskapelstraat. 

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  12. 11. Notulen

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Opvolgingsrapportering – 2e semester 2021: kennisname (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De leden van de gemeenteraad namen kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2021.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

1. Opvolgingsrapportering – 2e semester 2021: kennisname
 

Korte openbare beschrijving:

De leden van de gemeenteraad namen kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2021.


Gemeenteraad,


 • Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet over het lokaal bestuur nl. artikel 263 en 264.

 • De gemeente rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De rapportering omvat zowel de transacties van de gemeente als die van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

 • Gelet op artikel 29 van het BVR BBC van 30 maart 2018 en in artikel 5 MB BBC van 26 juni 2018 waar volgende informatie wordt gegeven:

  -          Stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan

  -          Overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (schema J1 en schema T2)

  -          Indien wijziging van assumpties tussen opmaak van meerjarenplan of de aanpassing ervan

  -          De financiële risico’s

 • Overwegende dat het rapport gezamenlijk werd opgemaakt voor gemeente en OCMW;Beslist,

Artikel 1
 

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2021 in bijlage.
Openbare behandeling van agendapunt

2. Kerkfabrieken: jaarrekening 2021 – gunstig advies (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad gaf gunstig advies op de jaarrekeningen 2021 van de kerkfabrieken.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 21

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 4

Voorstanders

 • René De Becker
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/79414af4-4f57-4ca3-aaa4-f8f1e015e71c

Openbare titel besluit:

2. Kerkfabrieken: jaarrekening 2021 – gunstig advies
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad gaf gunstig advies op de jaarrekeningen 2021 van de kerkfabrieken.


Gemeenteraad,
Beslist,

Artikel 1
 

De gemeenteraad beslist gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2021 van:

 

a) kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, met

- in de exploitatie een overschot van 30.536,30 euro

- bij de investeringen een overschot van 10.464,22 euro

 

b) kerkfabriek Sint-Martinus en Sint-Lodewijk Everberg met

- in de exploitatie een overschot van 22.029,27 euro

- bij de investeringen een tekort van 550,00 euro

 

c) kerkfabriek Sint-Amandus Erps, met

- in de exploitatie een overschot van 32.452,47 euro

- bij de investeringen geen overschot of tekort.

 

d) kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek, met

- in de exploitatie een overschot van 16.488,47 euro

- bij de investeringen een overschot van 6.975,75 euro

 

e) kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps, met

- in de exploitatie een overschot van 5.384,74 euro

- bij de investeringen een overschot van 20,94 euroOpenbare behandeling van agendapunt

3. Aanstelling gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties voor handhaving op zwerfvuil (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen geheim

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg stelt mevrouw Sonja Wygers aan als handhaver zwerfvuil van de OVAM voor haar grondgebied om samen projecten uit te werken en op te starten.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg stelt de heer Ronny Moors aan als handhaver zwerfvuil van de OVAM voor haar grondgebied om samen projecten uit te werken en op te starten.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg stelt de heer Jef Hollebecq aan als handhaver zwerfvuil van de OVAM voor haar grondgebied om samen projecten uit te werken en op te starten.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg stelt de heer Remco Van Ransbeeck aan als handhaver zwerfvuil van de OVAM voor haar grondgebied om samen projecten uit te werken en op te starten.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg stelt de heer Marc Dejaegere aan als handhaver zwerfvuil van de OVAM voor haar grondgebied om samen projecten uit te werken en op te starten.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

De leden van de raad stemmen geheim

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg stelt de heer Jelle Cambré aan als handhaver zwerfvuil van de OVAM voor haar grondgebied om samen projecten uit te werken en op te starten.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

3. Aanstelling gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties voor handhaving op zwerfvuil
 

Korte openbare beschrijving:

In het licht van de ondersteuning die de Vlaamse overheid biedt in de handhaving op zwerfvuil voor lokale besturen (tot midden 2024), zijn inmiddels de eerste handhavers zwerfvuil actief en hebben zij de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. De gemeenteraad van Kortenberg heeft 6 handhavers zwerfvuil van de OVAM aangesteld voor haar grondgebied om een samen projecten uit te werken en op te starten.


Gemeenteraad,


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur 

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks bestuur;

 • Gelet op de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

 • Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en meer in het bijzonder artikel 21 §1, 2°;

 • Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2021 houdende de goedkeuring van de algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Kortenberg;

 • Overwegende dat op 14 juli 2021 het project handhavers zwerfvuil van de OVAM per brief door minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, VVSG en de OVAM werd aangekondigd;

 • Overwegende dat de Vlaamse overheid, de lokale besturen zal ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil en hiervoor gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024), 30 handhavers bij de OVAM zal tewerk stellen;

 • Overwegende dat de gemeente gratis een beroep kan doen op een deel of geheel van het team voor een handhavingsactie inzake zwerfvuil;

 • Overwegende dat dit steeds in samenspraak met het team terreincontrole van de OVAM en haar beschikbaarheid dient te gebeuren;

 • Overwegende dat de dienst omgeving de aanvragen voor ondersteuning bij de OVAM zal indienen;

 • Overwegende dat de eerste handhavers zwerfvuil de opleiding tot GAS-vaststeller hebben afgerond;

 • Overwegende dat OVAM op 8 december 2021 per brief een oproep heeft gedaan om de handhavers zwerfvuil van de OVAM aan te stellen;

 • Overwegende de noodzaak om deze gewestelijke personeelsleden aan te stellen als vaststeller gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke administratieve sanctie van overtredingen op de bepalingen van gemeentelijke reglementering die binnen hun welomschreven bevoegdheid te situeren zijn en dat deze gewestelijke vaststellers enkel binnen de omschreven bevoegdheid mogen optreden;

 • Overwegende dat deze gewestelijke personeelsleden moeten worden aangesteld door de gemeenteraad;

 • Overwegende dat de hierna vernoemde gewestelijke personeelsleden voldoen aan de voorwaarden: mevr. Sonja Wygers, dhr. Ronny Moors, dhr. Jef Hollebecq, dhr. Remco Van Ransbeeck, en dhr. Marc Dejaegere gezien zij  in 2021 de opleiding hebben gevolgd aan de Paulo Politieschool, Sprendonckstraat te 9000 Gent;

 • Overwegende dat dhr. Jelle Cambré in 2013 de opleiding heeft gevolgd aan Politieschool Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75 te 2520 Ranst;

 • Overwegende het brevet van de politiescholen Paulo Gent en Campus Vesta Ranst waaruit blijkt dat voorgaande personeelsleden de opleiding met gunstig gevolg hebben voltooid;Beslist,

Artikel 1
 
Mevrouw Sonja Wygers wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de algemene bestuurlijke politieverordening.

Artikel 2
 
De heer Ronny Moors wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de algemene bestuurlijke politieverordening.


Artikel 3
 
De heer Jef Hollebecq wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de algemene bestuurlijke politieverordening.

Artikel 4
 

De heer Remco Van Ransbeeck wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de algemene bestuurlijke politieverordening.


Artikel 5
 

De heer Marc Dejaegere wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de algemene bestuurlijke politieverordening.


Artikel 6
 

De heer Jelle Cambré wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de algemene bestuurlijke politieverordening.

Openbare behandeling van agendapunt

4. Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026 – goedkeuring wijziging reglement (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de wijziging van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026’ met name artikel 1 en artikel 3 goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 18

Totaal aantal tegenstanders: 8

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 0

Voorstanders

 • René De Becker
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Tegenstanders

 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Bart Nevens
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Hans Vanhoof
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/ba5922c9-cfad-4b2e-b203-36479219ba56

Openbare titel besluit:

4. Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026 – goedkeuring wijziging reglement
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de wijziging van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026’ met name artikel 1 en artikel 3 goed.


Gemeenteraad,


 • ​Gelet op artikel 173 van de gecoördineerde grondwet ;
 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur 

 • Gelet op artikel 27 van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

 • Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens  ,meer bepaald Hoofdstuk V/l, zoals aangevuld bij decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven (BS 261712010)  

 • Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap

 • Overwegende dat met een blauwe zone de mogelijkheid tot parkeren verhoogd wordt op plaatsen waar het doelpubliek doorgaans minder dan 2 uren verblijft;

 • Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen;

 • Gelet op de retributie op parkeren in de blauwe zone, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 december 2015;

 • Gelet op het parkeerbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2017;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 inzake retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026;

 • Overwegende dat we in de toekomst over de mogelijkheid willen beschikken om een externe firma de controle van de vergunde parkeerduur door middel van de parkeerschijf te laten uitvoeren;

 • Overwegende dat hiervoor wijzigingen dienen aangebracht te worden in artikel 1 en artikel 3 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021 – 2026’ goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2020;

 • Gelet op artikel 1 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone’ waarbij het gebruik van de parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd aangepast wordt naar, voorgeschreven van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur voor een maximum parkeerduur van twee uren;

 • Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer);

 • Gelet op artikel 3 van het reglement retributie op parkeren blauwe zone waarbij volgende aanpassing zal gebeuren: De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg en/of van de door haar aangestelde externe dienstverlener na ontvangst van een factuur;

 • Overwegende dat deze wijzigingen van kracht gaan na aanpassing van de signalisatie in de betrokken blauwe zones;


Beslist,

Artikel 1
 

Aan artikel 1 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026’ waarbij de het gebruik van de parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd wordt geregeld wordt de volgende aanpassing goedgekeurd:

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de

parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd voorgeschreven van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur voor een maximum parkeerduur van twee uren;

Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).


Artikel 2
 

Aan artikel 3 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe 2021-2026’ wordt  het volgende aangepast:

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg en/of van de door haar aangestelde externe dienstverlener na ontvangst van een factuur.


Artikel 3
 
De gemeenteraad stemt in met de wijziging van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026’ met name de wijzigingen aan artikel 1 en artikel 3.

Artikel 4
 

Deze wijzigingen zijn van kracht na aanpassing van de signalisatie in de betrokken blauwe zones.

Openbare behandeling van agendapunt

5. Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Daniël Godtshof (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad ging akkoord met de straatnaam die voorgesteld wordt voor de nieuwe straat die gelegen is aan de Frans Mombaersstraat te Erps-Kwerps: Daniël Godtshof. Er zal advies gevraagd worden aan de Cultuurraad en een openbaar onderzoek wordt ingesteld.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 25

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 1

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Marinus van Greuningen

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

5. Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Daniël Godtshof
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad ging akkoord met de straatnaam die voorgesteld wordt voor de nieuwe straat die gelegen is aan de Frans Mombaersstraat te Erps-Kwerps: Daniël Godtshof. Er zal advies gevraagd worden aan de Cultuurraad en een openbaar onderzoek wordt ingesteld.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen 

 • Overwegende dat er een naam moet gegeven worden aan de nieuwe straat die gelegen is aan de Frans Mombaersstraat te Erps-Kwerps;

 • Gelet op het advies 8 februari 2022 van het Erfgoedhuis;

 • Overwegende dat advies wordt gevraagd aan de Cultuurraad samen met het uithangen van het bericht van openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;

 • Gelet op de voorgestelde nieuwe naam: Daniël Godtshof;Beslist,

Artikel 1
 

Volgende naam wordt voorgesteld voor de nieuwe straat die gelegen is aan de Frans Mombaersstraat te Erps-Kwerps: Daniël Godtshof.

Het openbaar onderzoek zal ingesteld worden.

Daarna zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen.Openbare behandeling van agendapunt

6. Vernieuwing server infrastructuur (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad besliste om de fysieke servers, de virtuele werkomgeving, en bijhorende licenties en backup te laten vernieuwen.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 24

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 2

Voorstanders

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Bart Nevens
 • Chris Wynants

Met als gevolg,

Goedgekeurd

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

6. Vernieuwing server infrastructuur
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad besliste om de fysieke servers, de virtuele werkomgeving, en bijhorende licenties en backup te laten vernieuwen.

Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur 

 • Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten 

 • Gelet op de wet [betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (verv. W 16 februari 2017, art. 2, I: 30 juni 2017)] 

 • Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

 • Gelet op het koninklijk besluit [tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017)] 

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks bestuur;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 december 2021 houdende de toetreding tot de raamovereenkomst ‘ICT Opdrachtencentrale’ van stad Brugge;

 • Overwegende dat de fysieke server infrastructuur dateert van 2014 en er sinds de aankoop enkel in bijkomend werkgeheugen en gegevensopslag geïnvesteerd werd;

 • Overwegende dat de maximale levensduur van deze servers is bereikt en deze aan vervanging toe zijn;

 • Overwegende dat een vernieuwing van de virtuele werkplekken van de medewerkers van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg zich ook opdringt, maar deze pas kan gebeuren op de nieuwe serveromgeving;

 • Gelet op de offerte Q630639 d.d. 14 februari 2022 van de firma Realdolmen NV waarin de fysieke serververnieuwing aangeboden wordt voor een bedrag van 150.358,91 euro, excl. btw (181.934,28 euro, incl. btw) en een kost voor onderhoud en backup gedurende 4 jaar voor een bedrag van 103.576,64 euro, excl. btw (125.327,73 euro, incl. btw);

 • Gelet op de offerte Q630645 d.d. 14 februari 2022 van de firma Realdolmen NV waarin de virtuele werkplekvernieuwing inclusief benodigde licenties aangeboden wordt voor een bedrag van 60.145,85 euro, excl. btw (72.776,48 euro, incl. btw);

 • Overwegende dat de firma IT1, als geregistreerde onderaannemer van Realdolmen voor perceel 8 in de raamovereenkomst van stad Brugge, dit vernieuwingsproject zal uitvoeren;

 • Overwegende dat de investeringskosten van 150.358,91 euro, excl. btw (181.934,28 euro, incl. btw) en 60.145,85 euro, excl. btw (72.776,48 euro, incl. btw) voorzien zijn op actie GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en algemene rekening 24100000;

 • Overwegende dat de exploitatiekost van 103.576,64 euro, excl. btw (125.327,73 euro, incl. btw), gespreid over 4 jaar jaarlijks voorzien is op GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en algemene rekening 61428000;

  Gelet op het visum nr. 2022/51 d.d. 20 februari 2022 van de financieel directeur;


Beslist,

Artikel 1
 
Bij de firma Realdolmen NV, Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, wordt volgende bestelling geplaatst: serververnieuwing inclusief onderhoud, werkplekvernieuwing en backup, voor een totaalbedrag van 314.081,40 euro, excl. btw (380.038,49 euro, incl. btw).

Artikel 2
 
Het krediet voor de fysieke servers en virtuele werkplekvernieuwing van 210.504,76 euro, excl. btw (254.710,76 euro, incl. btw) is voorzien op actie GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en algemene rekening 24100000.

Artikel 3
 
Het krediet voor onderhoud en backup van 103.576,64 euro, excl. btw (125.327,73 euro, incl. btw), gespreid over 4 jaar, is jaarlijks voorzien op actie GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en algemene rekening 61428000.
Openbare behandeling van agendapunt

7. Fietsinfrastructuur Hulstbergstraat: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, het bestek, plannen, raming, lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het dossier “Aanleg Fietspad Hulstbergstraat” opgemaakt door de ontwerper Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek. De raming bedraagt voor het aandeel Kortenberg 1.960.265,21 euro, excl. btw of 2.371.920,90 euro, incl. btw. Er wordt een subsidiedossier ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor 881.752,98 euro, excl. btw of 1.066.921,11 euro, incl. btw.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

7. Fietsinfrastructuur Hulstbergstraat: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, het bestek, plannen, raming, lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het dossier “Aanleg Fietspad Hulstbergstraat” opgemaakt door de ontwerper Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek. De raming bedraagt voor het aandeel Kortenberg 1.960.265,21 euro, excl. btw of 2.371.920,90 euro, incl. btw. Er wordt een subsidiedossier ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor 881.752,98 euro, excl. btw of 1.066.921,11 euro, incl. btw.


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 • Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 • Gelet op het decreet Bestuursdecreet ;

 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 • Gelet op de wet [betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (verv. W 16 februari 2017, art. 2, I: 30 juni 2017)] 

 • Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten inzonderheid artikel 36;

 • Gelet op het koninklijk besluit [tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017)] 

 • Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 12 april 2006, aangaande de aanstelling van het studiebureau Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek in het kader van het dossier “Aanleg fietspaden”;

 • Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in de doelstellingen van het meerjarenplan de uitbreiding van de fietsinfastructuur heeft opgenomen;

 • Overwegende dat het studiebureau Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek, de studies aangaande de Hulstbergstraat en Tervuursesteenweg geactualiseerd heeft;

 • Overwegende dat in eerste instantie de uitvoering van het fietspad langsheen de Hulstbergstraat, in samenwerking met de gemeente Bertem, zal uitgewerkt worden;

 • Overwegende dat in het kader van deze opdracht door het studiebureau Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek de voorliggende opdrachtdocumenten werden opgemaakt bestaande uit het bestek, de plannen, de raming en lastvoorwaarden;

 • Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, voor het aandeel Kortenberg, wordt geraamd op 1.960.265,21 euro, excl. btw of 2.371.920,90 euro, incl. btw.

 • Overwegende dat er een subsidiedossier wordt ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor 881.752,98 euro, excl. btw of 1.066.921,11 euro, incl. btw.

 • Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;

 • Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 2022/ACT-1.1.3/0200-04/22400007/IP-01;

 • Overwegende dat de mogelijke investeringsubsidie vanuit de Provincie Vlaams-Babant voorzien is op actie 2022/ACT-1.1.3/0200-04/15000000/IP-01;

 • Gelet op het visum nr. 2022/53 d.d. 20 februari 2022 van de financieel directeur


Beslist,

Artikel 1
 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten, het bestek, plannen, raming, lastvoorwaarden voor het dossier “Aanleg Fietspad Hulstbergstraat” opgemaakt door de ontwerper Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek.

Artikel 2
 

De raming bedraagt voor het aandeel Kortenberg 1.960.265,21 euro, excl. btw of 2.371.920,90 euro, incl. btw.


Artikel 3
 
Er wordt een subsidiedossier ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor 881.752,98 euro, excl. btw of 1.066.921,11 euro, incl. btw.

Artikel 4
 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 5
 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 6
 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 2022/ACT-1.1.3/0200-04/22400007/IP-01.

De investeringsubsidie vanuit de Provincie Vlaams-Babant is voorzien op actie 2022/ACT-1.1.3/0200-04/15000000/IP-01.
Openbare behandeling van agendapunt

8. Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 – 564: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, het bestek, plannen, raming, lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het dossier “Rioleringsproject Leuvensesteenweg 560-564” opgemaakt door de ontwerper NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. De raming bedraagt 149.531,42 euro (vrij van btw).

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Sabine Ledens
 • Thomas Malisart
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Maarten Willems
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

https://data.vlaanderen.be/id/concept/BesluitType/e96ec8af-6480-4b32-876a-fefe5f0a3793

Openbare titel besluit:

8. Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 – 564: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen
 

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten, het bestek, plannen, raming, lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het dossier “Rioleringsproject Leuvensesteenweg 560-564” opgemaakt door de ontwerper NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. De raming bedraagt 149.531,42 euro (vrij van btw).


Gemeenteraad,


 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 • Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 • Gelet op het decreet Bestuursdecreet  ;

 • Gelet op het decreet over het lokaal bestuur meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 • Gelet op de wet [betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (verv. W 16 februari 2017, art. 2, I: 30 juni 2017)] 

 • Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten inzonderheid artikel 36;

 • Gelet op het koninklijk besluit [tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017)] 

 • Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

 • Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;

 • Gelet op het feit dat in het kader van de beleidsdoelstelling voor duurzaamheid en klimaat een aantal projecten werden weerhouden naar verbetering van de waterhuishouding;

 • Overwegende dat er ter hoogte van de Leuvensesteenweg 560-564 nog afvalwater op de langsgracht wordt geloosd;

 • Overwegende dat hierdoor het onderhoud van deze langsgracht door de gemeente Kortenberg dient uitgevoerd te worden;

 • Overwegende dat de omwonenden regelmatig klachten hebben over geurhinder;

 • Overwegende dat indien de langsgracht enkel hemelwater krijgt, het onderhoud van deze gracht kan overgedragen worden aan Agentschap Wegen & Verkeer;

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2007 waarbij de opdracht “concessie van openbare dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw en rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg” aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar werd toegewezen;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 10 januari 2022 waarbij de aanpassingen aan de concessieovereenkomst met Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar werden goedgekeurd;

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 september 2020 aangaande de gunning van de opstart van de studie “Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 - 564” aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar in het kader van de concessieovereenkomst;

 • Overwegende dat in het kader van deze opdracht door het studiebureau nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar de voorliggende opdrachtdocumenten werden opgemaakt bestaande uit het bestek, de plannen, de raming en lastvoorwaarden;

 • Overwegende dat de raming voor uitvoering van deze werkzaamheden 149.531,42 euro (vrij van btw) bedraagt;

 • Gelet op het krediet dat voorzien is op actie 2022/ACT-3.4.2/0310-00/22700007/IP-04 Rioleringswerken Leuvensesteenweg – deel riolering van het investeringsbudget 2022;

 • Gelet op het visum nr. 2022/52 d.d. 20 februari 2022 van de financieel directeur;Beslist,

Artikel 1
 
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten, het bestek, de plannen, de raming, de lastvoorwaarden voor het dossier “Rioleringsproject Leuvensesteenweg 560-564” opgemaakt door de ontwerper NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

Artikel 2
 
De raming bedraagt 149.531,42 euro (vrij van btw).

Artikel 3
 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure gevoerd door Aquafin.


Artikel 4
 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.


Artikel 5
 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie actie 2022/ACT-3.4.2/0310-00/22700007/IP-04 Rioleringswerken Leuvensesteenweg – deel riolering van het investeringsbudget 2022.Openbare behandeling van agendapunt

9. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)