Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: 18 november 2022

Notulen van de Gemeenteraad Kortenberg, van 10/10/2022 20:00

Geplande start: 10/10/2022 20:00

Locatie: Administratief Centrum, Kortenberg

Onderbrekingen

Van 10/10/2022 21:48 tot 10/10/2022 21:50 : De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 7 en 8.

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

De voorzitter opent de zitting op 10/10/2022 20:00 .

Agenda overzicht

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  1. 1. Kerkfabriek Sint-Amandus Erps: borgstelling

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  2. 2. Storting opbrengst boekenverkoop en opbrengst Bib Late Night aan goede doel

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  3. 3. IGS Hofheide: verlenging

  De gemeenteraad heeft beslist om een verzoek in te dienen tot het verlengen van IGS Hofheide voor de maximale duur van 18 jaar.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  4. 4. Verbreding Engelenstraat (deel) in het dossier omgevingsvergunning Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg - Definitieve vaststelling rooilijnplan

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  5. 5. Definitieve vaststelling rooilijnplan (deel) in het dossier omgevingsvergunning Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  6. 6. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

  De gemeenteraad nam kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.

 • Agendapunt - Gepland openbaar

  7. 7. Notulen

 • Agendapunt - Gepland besloten

  8. 8. Gratis grondafstand Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg

  De gemeenteraad heeft beslist om, zoals aangeduid op het plan van gratis grondafstand, een strook grond gelegen langs de Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg, met een oppervlakte van 0a 46ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  9. 9. Gratis grondafstand Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps

  De gemeenteraad heeft beslist om, zoals aangeduid op het plan van gratis grondafstand, een strook grond gelegen langs de Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps, met een oppervlakte van 1a 98ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.

 • Agendapunt - Gepland besloten

  10. 10. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg - Goedkeuring ontwerpakte

 • Agendapunt - Gepland besloten

  11. 11. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg - Goedkeuring ontwerpakte

  De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg voor het optimaliseren van de HST-fietsroute, voor de prijs van 7.705,00 euro. 

Behandeling van de Agendapunten

Openbare behandeling van agendapunt

1. Kerkfabriek Sint-Amandus Erps: borgstelling (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de borgstelling voor Kerkfabriek Sint-Amandus Erps goed.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 21

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 3

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Axel Degreef
 • Bart Nevens

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

1. Kerkfabriek Sint-Amandus Erps: borgstelling

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad keurde de borgstelling voor Kerkfabriek Sint-Amandus Erps goed.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur (Artikel 40: De gemeenteraad heeft volheid van bevoegdheid);

 • Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 januari 2020 houdende goedkeuring meerjarenplannen 2020-2025 zoals gecoördineerd ingediend door de Centrale Kerkbesturen;

 • Gelet op de vergadering met CKB van 19 mei 2021 waarbij werd aangegeven indien er nood bestaat voor aangaan van leningen dat de gemeente hiervoor borg zal staan, zeker voor de kerkfabrieken die geen exploitatietoelage vragen;

 • Gelet op de notulen van de vergadering kerkraad d.d. 29 augustus 2022;

  Gelet op de brief d.d. 29 augustus 2022 van kerkfabriek Sint-Amandus Erps ontvangen op 2 september 2022 waarbij zij vragen om een gewaarborgde lening af te sluiten voor een bedrag van 175.000 euro looptijd 10 jaar voor het project “Vernieuwing van de verwarming en sanitair in de Sint-Amanduskerk Erps;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 september 2022 houdende aktename van budget 2023 voor kerkfabriek Sint-Amandus Erps waarbij er geen exploitatietoelage wordt gevraagd;

 • Gelet op het feit dat Kerkfabriek Sint-Amandus Erps, Dorpsplein 16 te 3071 Erps-Kwerps met BTW BE0211.469.995 hierna genoemd “de kredietnemer”, besloten heeft bij KBC Bank met BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel met maatschappelijke zetel Havenlaan 2 – 1080 Brussel, hierna genoemd “KBC Bank”, een krediet aan te gaan ten belope van 175.000 euro terug te betalen op 10 jaar. 
 • Overwegende dat dit krediet, toegekend via kredietbrief dient gewaarborgd te worden door de gemeente Kortenberg;


Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraad keurt een waarborg goed aan de kerkfabriek Sint-Amandus Erps voor het aangaan van een lening voor 175.000 euro op 10 jaar.

Openbare behandeling van agendapunt

2. Storting opbrengst boekenverkoop en opbrengst Bib Late Night aan goede doel (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad ging ermee akkoord om de opbrengst van de boekenverkoop van de Bib in december 2022 en de opbrengst van de verkochte hapjes en drankjes tijdens Bib Late Night op vrijdag 16 december 2022 integraal door te storten naar het goede doel, nl. de 4 Kortenbergse scholen die intekenden voor het project ‘Gezonde voeding op school voor iedereen’ van het De Warmste Week Fonds. Het definitieve bedrag zal in de week van 19 december 2022 bekend zijn.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

2. Storting opbrengst boekenverkoop en opbrengst Bib Late Night aan goede doel

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad ging ermee akkoord om de opbrengst van de boekenverkoop van de Bib in december 2022 en de opbrengst van de verkochte hapjes en drankjes tijdens Bib Late Night op vrijdag 16 december 2022 integraal door te storten naar het goede doel, nl. de 4 Kortenbergse scholen die intekenden voor het project ‘Gezonde voeding op school voor iedereen’ van het De Warmste Week Fonds. Het definitieve bedrag zal in de week van 19 december 2022 bekend zijn.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur

 • Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende wijziging van het begrip “dagelijks bestuur”;

 • Overwegende dat de Bib een boekenverkoop organiseert van 2 december 2022 t.e.m. 17 december 2022;

 • Overwegende dat de Bib een Bib Late Night organiseert op 16 december 2022;

 • Overwegende dat de gemeente en het Welzijnshuis op diezelfde 16 december 2022 een ‘kerstmarkt met een sociaal en warm hart’ organiseren;

 • Overwegende dat het project ‘Gezonde voeding voor iedereen op school’ het goede doel is van de sociale kerstmarkt 2022;

 • Overwegende dat de Bib de opbrengsten van de boekenverkoop en Bib Late Night eveneens wil schenken aan dit goede doel;

 • Overwegende dat het project ‘Gezonde voeding voor iedereen op school’ inhoudt dat ieder kind op school een gezond ontbijt en fruit aangeboden wordt. Het uitgangspunt is een aanbod van 2x/week een stuk fruit en de laatste week van de maand boterhammen tijdens de eerste speeltijd;

 • Overwegende dat de Kortenbergse scholen Hertog Jan, De Regenboog, Mater Dei en De Boemerang een project ‘Gezonde voeding voor iedereen op school’ indienden bij het DWW Fonds (De Warmste Week);

 • Overwegende dat het project ‘Gezonde voeding op school voor iedereen’ à rato van het leerlingenaantal zal gebeuren en dat het bepalen van het concrete bedrag voor deze scholen via een delegatie aan het vast bureau zal verlopen;

 • Overwegende dat deze betaling niet nominatief is opgenomen is in de beleidsnota of geregeld is via een gemeentelijk reglement en een gemeenteraadsbesluit bijgevolg noodzakelijk is; 

 • Overwegende dat de ontvangsten van de boekenverkoop en Bib Late Night worden voorzien op sleutel 2022/GBB-09.4/0703-03/70202000;

 • Overwegende dat de gepaste kredieten voorzien worden in sleutel 2022/GBB-09.4/0703-03/64930000. Via aanpassing meerjarenplan 2022-2 wordt dit gebracht op 2.500 euro;

 • Gelet op het voorwaardelijk visum nr. 2022/23 d.d. 20 september 2022 van de financieel directeur;


Beslist,

Artikel 1

De Bib zal van 2 december 2022 t.e.m. 17 december 2022 een boekenverkoop organiseren en op 16 december 2022 een Bib Late Night, gelijklopend met de ‘kerstmarkt met een sociaal en warm hart’. Daarbij zal een opbrengst gegenereerd worden uit de verkoop van bibmateriaal (boekenverkoop) en hapjes en drankjes (Bib Late Night).

Artikel 

De opbrengst gaat naar hetzelfde doel als de ‘kerstmarkt met een sociaal en warm hart’, nl. de ingediende projecten ‘Gezonde voeding voor iedereen op school’ bij het DWW Fonds van gemeentelijke basisschool De Boemerang, gemeentelijke basisschool De Regenboog, Vrije basisschool Mater Dei en GO! Basisschool Hertog Jan en dit à rato van het leerlingenaantal.

Artikel 

De maximale opbrengst van de boekenverkoop en Bib Late Night wordt geschat op maximaal 2.500 euro. Het budget hiervoor wordt voorzien op sleutel 2022/GBB-09.4/0703-03/64930000. Indien de opbrengst toch hoger zou zijn, zal dit in het meerjarenplan aangepast worden.In dat geval zal nadien de resterende opbrengst verdeeld worden onder de goede doelen.

Openbare behandeling van agendapunt

3. IGS Hofheide: verlenging (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft beslist om een verzoek in te dienen tot het verlengen van IGS Hofheide voor de maximale duur van 18 jaar.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

3. IGS Hofheide: verlenging

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad heeft beslist om een verzoek in te dienen tot het verlengen van IGS Hofheide voor de maximale duur van 18 jaar.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet over het lokaal bestuur

 • Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven (IGS Hofheide) werd opgericht bij akte van 28 januari 2005 voor een duur van 18 jaar, welke verstrijkt op 28 januari 2023;

 • Overwegende dat artikel 423 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt:

  “Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

  Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur, tot de verlenging beslissen met een drievierdemeerderheid van het aantal stemmen. De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

  Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

  De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging op het einde van het jaar waarin de algemene vergadering tot de verlenging heeft beslist. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze leven de door hen aangegane contractuele verbintenissen na, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Artikel 425, vierde en vijfde lid, zijn op hen van toepassing.

  Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.”

 • Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg dient te onderzoeken of zij al dan niet een verzoek wenst te richten aan IGS Hofheide om de opdrachthoudende vereniging te verlengen, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden;

 • Overwegende dat er zich niet reëel verschillende beheersvormen aanbieden o.w.v. volgende redenen:

  -Een groot aantal van de gemeenten van Oost Vlaams-Brabant maken gebruik van het crematorium en dienen bijgevolg blijvend samen te werken voor de uitbating daarvan. De wijzen waarop een intergemeentelijke samenwerking kan georganiseerd worden zijn limitatief bepaald in het decreet over het lokaal bestuur

  -IGS Hofheide is eigenaar van het crematorium Hofheide, dat een belangrijk onroerend goed is met een hoge waarde. Dit onroerend goed kan niet worden toebedeeld aan één van de deelnemers en dient eigendom te blijven van een afzonderlijke rechtspersoon met een eigen vermogen. Alle beheersvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn bijgevolg uitgesloten.

  -De gemeenten die deelnemen aan IGS Hofheide hebben geen eigen crematoria. Het is voor de werking van het crematorium van IGS Hofheide ook aangewezen dat de deelnemende gemeenten geen eigen crematorium oprichten, noch deelnemen aan een andere intergemeentelijke samenwerking die een crematorium uitbaat. Dit zou immers zorgen voor concurrentie tussen crematoria uitgebaat door dezelfde gemeenten, wat niet aangewezen is en de werking van het crematorium van IGS Hofheide zou hypothekeren. Daarom is het aangewezen dat de deelnemende gemeenten een beheersoverdracht doen aan de intergemeentelijke samenwerking.

  De opdrachthoudende vereniging is de enige vorm van intergemeentelijke samenwerking met beheersoverdracht, zodat deze samenwerkingsvorm duidelijk de meest geschikte is in het belang van de deelnemende gemeenten en van IGS Hofheide.

 • Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat het aangewezen is om IGS Hofheide te verlengen. Dit blijkt meer bepaald uit volgende feiten:

  IGS Hofheide zorgt ervoor dat voor de gemeenten in de regio Oost Vlaams-Brabant een dichtbij gelegen locatie beschikbaar is voor crematie van overledenen. Binnen het aanbod aan crematoria in Vlaanderen vormt IGS Hofheide een uniek kader qua dienstverlening gekoppeld aan afscheid nemen van een overledene. 

  Enerzijds maken de buitengewone architectuur en locatie dat Hofheide ook buiten Oost Vlaams-Brabant gekend is, anderzijds vormen het aanbod en niveau aan dienstverlening dat Hofheide een uitzonderlijke speler is binnen de crematoria. 

  In de mooie omgeving die naadloos overgaat in een eenvoudige en toch imposante architectuur wordt een dienstverlening aangeboden op gebied van crematies, afscheidsplechtigheden, begraafplaats en rouwmaaltijden.

  Hofheide biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan, afgestemd op de regiobehoeften en de wensen van de uitvaartondernemers en nabestaanden, wat blijkt uit de tevredenheid van de betrokkenen. 

  Hofheide wil een vooruitstrevende rol opnemen inzake het totale gegeven van lijkbezorging, afscheid en herdenking wat tot uiting komt in o.a. de persoonlijke afscheidsplechtigheden en unieke concepten qua asbestemming zoals het urnenbos en gedenkbos.

  Deelname in IGS Hofheide biedt voordelen aan de inwoners van de aangesloten gemeenten. Er is een belangrijk tariefverschil voor crematies in vergelijking met deze voor inwoners van niet-aangesloten gemeenten:

  Prijzen 2022

  aangesloten gemeente

  niet-aangesloten gemeente

  Crematie weekdag

  500 €

  575 €

  Crematie zaterdag

  550 €

  625 €

  Crematie OCMW-behoeftige

  150 €

  350 €

  Bovendien neemt het aantal crematies steeds toe: de voorbije 20 jaren is het aantal overledenen dat gecremeerd werd verdubbeld. In het eerste operationele jaar (2013) werden in Hofheide 935 crematies uitgevoerd, in 2021 waren dit er 4.396.

  Ook het aandeel van het aantal crematies tegenover het aantal overlijdens vertoont een stijgende tendens: in 2010 werd in ongeveer de helft van de overlijdens gekozen voor crematie, in 2020 was dit bij bijna drie vierde van de overlijdens het geval. 

  De deelname is IGS Hofheide betekent bijgevolg een financieel voordeel voor steeds meer inwoners (of hun nabestaanden) van de aangesloten gemeenten.

  Postcode overledene: 3070, 3071, 3078

  aantal crematies in Hofheide

  2020

  104

  2021

  121

  1-6 2022

  50

  Deelname in IGS Hofheide resulteert op jaarbasis in een bedrag van 7.500 euro (gerekend met 100 crematies aan 75 euro prijsverschil) dat door de inwoners van Kortenberg kan bespaard worden aan crematiekosten.

 • Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg wenst IGS Hofheide te verlengen en dit voor de maximale duur van 18 jaar;Beslist,

Artikel 1
De gemeente Kortenberg wenst IGS Hofheide te verlengen voor de maximale duur van 18 jaar.
Artikel 

Onderhavig besluit is te beschouwen als een verzoek tot verlenging van IGS Hofheide en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur van IGS Hofheide, met de vraag om de verlenging van IGS Hofheide te agenderen op de algemene vergadering.

Openbare behandeling van agendapunt

4. Verbreding Engelenstraat (deel) in het dossier omgevingsvergunning Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg - Definitieve vaststelling rooilijnplan (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad herbevestigde het rooilijnplan voor de verbreding van de Engelenstraat (deel) in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor Engelenstraat 59 te 3070 Kortenberg.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

4. Verbreding Engelenstraat (deel) in het dossier omgevingsvergunning Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg - Definitieve vaststelling rooilijnplan

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad herbevestigde het rooilijnplan voor de verbreding van de Engelenstraat (deel) in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor Engelenstraat 59 te 3070 Kortenberg.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen

 • Gelet op de definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de Engelenstraat (deel) met het besluit van de gemeenteraad van 4 oktober 2021 in het kader van de aangevraagde omgevingsvergunning OMV_2020045934 voor het realiseren van een groepswoningbouw langsheen de Engelenstraat 59 te Kortenberg;

 • Gelet op het besluit m.b.t. de gratis grondafstand in het kader van deze vergunningsaanvraag en het goedgekeurde rooilijnplan;

 • Overwegende dat de omgevingsvergunning geweigerd werd door het college van burgemeester en schepenen en na beroep ook door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant;

 • Overwegende dat door Immo Jolieni bvba, J. Gentens, Diestsesteenweg 525 te 3010 Kessel-Lo, een nieuwe aanvraag tot een omgevingsvergunning OMV_2022081378_147 werd ingediend voor het realiseren van een groepswoningbouw langs de Engelenstraat nr. 59 te 3070 Kortenberg;

 • Overwegende dat in bovenvermeld dossier dezelfde wijziging van het rooilijnplan ter hoogte van de Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg, is opgenomen;

 • Gelet op artikel 31 §1 lid1 van het omgevingsvergunningendecreet dat stelt dat bij iedere aanvraag die de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad samenroept om te beslissen over deze aanleg, wijziging verplaatsing of opheffing;

 • Overwegende dat daarom de gemeenteraad zich opnieuw dient uit te spreken over de rooilijn en het aangewezen is het besluit van 4 oktober 2021 te herbevestigen;

 • Gelet op het ontwerp van rooilijnplan d.d. 11 augustus 2020, opgesteld door Landmetersbureau Intertopo bvba;

 • Overwegende dat in het kader van het openbaar onderzoek betreffende de omgevingsvergunning OMV_2022081378_147 geen bezwaren werden ingediend die invloed hebben op de nieuwe rooilijn;


Beslist,

Artikel 1

Het rooilijnplan van de Engelenstraat (deel) voor het dossier omgevingsvergunning Engelenstraat 59 te 3070 Kortenberg wordt definitief vastgesteld zoals aangeduid op bijgevoegd plan.

Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de dienst Omgeving van de Provincie Vlaams-Brabant in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Openbare behandeling van agendapunt

5. Definitieve vaststelling rooilijnplan (deel) in het dossier omgevingsvergunning Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad stelde het rooilijnplan definitief vast van de Kwerpsebaan (deel) in het kader van de aanvraag van een omgeving voor de Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

5. Definitieve vaststelling rooilijnplan (deel) in het dossier omgevingsvergunning Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad stelde het rooilijnplan definitief vast van de Kwerpsebaan (deel) in het kader van de aanvraag van een omgeving voor deKwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps.


Gemeenteraad, 


 • Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen

 • Overwegende dat door Jan en Noëlle Salens - Obussier, een aanvraag tot een omgevingsvergunning OMV_2022068860 werd ingediend voor het realiseren van een nieuwe verkaveling van een grond langs Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps;

 • Overwegende dat in bovenvermeld dossier de wijziging van het rooilijnplan ter hoogte van de Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps, is opgenomen;

 • Gelet op het ontwerp van rooilijnplan d.d. 13 april 2022, opgesteld door landmeter-expert Jean Leyssen;

 • Overwegende dat in het kader van het openbaar onderzoek betreffende de omgevingsvergunning OMV_2022068860 geen bezwaren werden ingediend;


Beslist,

Artikel 1

Het rooilijnplan van de Kwerpsebaan ZN (deel) voor het dossier omgevingsvergunning Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps wordt definitief vastgesteld zoals aangeduid op bijgevoegd plan.

Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de dienst Omgeving van de Provincie Vlaams-Brabant in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Openbare behandeling van agendapunt

6. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad nam kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Kennisname, met eenparigheid van stemmen

Openbare titel besluit:

6. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

Korte openbare beschrijving:

De gemeenteraad nam kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.


College van burgemeester en schepenen, 
Beslist,

Artikel 1

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:

a) Interleuven – raad van bestuur 22 juni 2022

b) Interleuven – raad van bestuur 13 juli 2022

c) IGO – algemene vergadering 24 juni 2022

d) IGO – raad van bestuur 19 augustus 

Openbare behandeling van agendapunt

7. Notulen (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden goedgekeurd.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Totaal aantal voorstanders: 20

Totaal aantal tegenstanders: 0

Totaal aantal onthoudingen, blanco of ongeldig: 4

Voorstanders

 • René De Becker
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Ann Vannerem
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Onthoudingen, blanco of ongeldig

 • Walter De Brouwer
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Hans Vanhoof

Met als gevolg,

Goedgekeurd

Openbare titel besluit:

7.  Notulen

Korte openbare beschrijving:

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden goedgekeurd.


Gemeenteraad, 
Beslist,

Artikel 1

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden goedgekeurd.

Besloten behandeling van agendapunt

8. Gratis grondafstand Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft beslist om een strook grond gelegen langs de Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg, met een oppervlakte van 0a 46ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

8. Gratis grondafstand Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg

De gemeenteraad heeft beslist om, zoals aangeduid op het plan van gratis grondafstand, een strook grond gelegen langs de Engelenstraat 59, 3070 Kortenberg, met een oppervlakte van 0a 46ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.

Besloten behandeling van agendapunt

9. Gratis grondafstand Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad heeft beslist om een strook grond gelegen langs de Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps, met een oppervlakte van 1a 98ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

9. Gratis grondafstand Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps

De gemeenteraad heeft beslist om, zoals aangeduid op het plan van gratis grondafstand, een strook grond gelegen langs de Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps, met een oppervlakte van 1a 98ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.

Besloten behandeling van agendapunt

10. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg - Goedkeuring ontwerpakte (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg voor het optimaliseren van de HST-fietsroute, voor de prijs van 11.040,00 euro.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Hendrik Trappeniers
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

10. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg - Goedkeuring ontwerpakte

Besloten behandeling van agendapunt

11. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg - Goedkeuring ontwerpakte (gepland)

Aanwezigen bij agendapunt

Aanwezige leden

 • René De Becker (Gemeenteraadslid)
 • Walter De Brouwer (Gemeenteraadslid)
 • Melody Debaetselier (Gemeenteraadslid)
 • Axel Degreef (Gemeenteraadslid)
 • Carla Demaertelaere (Gemeenteraadslid)
 • Kristien Goeminne (Gemeenteraadslid)
 • David Haelterman (Gemeenteraadslid)
 • Gabriëla Langmans (Gemeenteraadslid)
 • Wim Moons (Gemeenteraadslid)
 • Bart Nevens (Gemeenteraadslid)
 • Francis Peeters (Gemeenteraadslid)
 • Jonas Piot (Gemeenteraadslid)
 • Stef Ryckmans (Gemeenteraadslid)
 • Alexandra Thienpont (Gemeenteraadslid)
 • Ann Van de Casteele (Gemeenteraadslid)
 • Marinus van Greuningen (Gemeenteraadslid)
 • Mia Vandervelde (Gemeenteraadslid)
 • Wim Vangoidsenhoven (Gemeenteraadslid)
 • Harold Vanheel (Gemeenteraadslid)
 • Hans Vanhoof (Gemeenteraadslid)
 • Tine Vanneste (Gemeenteraadslid)
 • Chris Wynants (Gemeenteraadslid)

Afwezige leden

 • Sabine Ledens (Gemeenteraadslid)
 • Thomas Malisart (Gemeenteraadslid)
 • Hendrik Trappeniers (Gemeenteraadslid)
 • Ann Vannerem (Gemeenteraadslid)
 • Maarten Willems (Gemeenteraadslid)

Voorzitter: Ann Van de Casteele

Secretaris: Leen Ceuppens

Stemmingen bij agendapunt

De leden van de raad stemmen openbaar

De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg voor het optimaliseren van de HST-fietsroute, voor de prijs van 7.705,00 euro.

Aanwezigen tijdens de stemming

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Effectieve stemmers

 • René De Becker
 • Walter De Brouwer
 • Melody Debaetselier
 • Axel Degreef
 • Carla Demaertelaere
 • Kristien Goeminne
 • David Haelterman
 • Gabriëla Langmans
 • Wim Moons
 • Bart Nevens
 • Francis Peeters
 • Jonas Piot
 • Stef Ryckmans
 • Alexandra Thienpont
 • Ann Van de Casteele
 • Marinus van Greuningen
 • Mia Vandervelde
 • Wim Vangoidsenhoven
 • Harold Vanheel
 • Hans Vanhoof
 • Tine Vanneste
 • Chris Wynants

Goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen

11. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg - Aankoop grond Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg - Goedkeuring ontwerpakte

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceeltje grond langs de Kwerpsebaan ZN, 3071 Kortenberg voor het optimaliseren van de HST-fietsroute, voor de prijs van 7.705,00 euro. 

De voorzitter sluit de zitting op 10/10/2022 21:58 .