Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: ongekend

Notulen van Gemeenteraad Kortenberg  , zitting van 7 januari 2019, 20:00​ (installatievergadering)


Geplande start: 7 januari 2019, 20:00

Locatie: Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg, Administratief Centrum Kortenberg, Raadzaal.Aanwezigen bij de zitting

2019-01-09T09:06:19.517Z
 • Voorzitter van de zitting:  Ann Van de Casteele
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Chris Taes ,   Alexandra Thienpont ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:06:19.517Z1


De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor en opent de zitting op 7 januari 2019, 20:00.
Agenda overzicht

Open agendapunten

 • Agendapunt 1 Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
 • Agendapunt 2 Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
 • Agendapunt 3 Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
 • Agendapunt 4 Vaststelling van de fracties
 • Agendapunt 5 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 • Agendapunt 6 Verkiezing van de schepenen
 • Agendapunt 7 Verkiezing van de Politieraad

Agendapunten

Open zittingAgendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:09:27.403Z
 • Voorzitter van de zitting:  Chris Taes
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Alexandra Thienpont ,   Ann Van de Casteele ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:09:27.403Z1

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Korte openbare beschrijving:

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.


De gemeenteraad,


 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 werden geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018;


Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.Agendapunt 2


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:09:42.625Z
 • Voorzitter van de zitting:  Chris Taes
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Alexandra Thienpont ,   Ann Van de Casteele ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:09:42.625Z1

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Korte openbare beschrijving:

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.


90ff5539-dcb7-416f-b373-8b2f277b1433

De gemeenteraad,

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62;
 • Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
 • Gelet op het Ministerieel besluit van 13 december 2018 houdende de benoeming van Alexandra Thienpont tot burgemeester van Kortenberg;

 • Overwegende dat Alexandra Thienpont de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de gouverneur op 21 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
 • Overwegende dat Alexandra Thienpont aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;


Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de benoeming en eedaflegging van Alexandra Thienpont , tot burgemeester van Kortenberg met ingang van 1 januari 2019.
4f0198c6-d78b-4bd4-82be-d00c92acb07aAgendapunt 3


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:10:05.660Z
 • Voorzitter van de zitting:  Chris Taes
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Alexandra Thienpont ,   Ann Van de Casteele ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:10:05.660Z1

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Korte openbare beschrijving:

Installatie van de gemeenteraadsleden (akteneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.


De gemeenteraad,


 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;
  • Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredend voorzitter afstand te doen van hun mandaat:
   • ​Christian Taes deed afstand op 5 december 2018 per brief
   • Erwin Willems deed afstand op 26 november 2018 per brief
   • Anneke Heremans deed afstand op 4 december 2018 per brief
   • Elke Schillebeeckx deed afstand op 30 november 2018 per mail;
  • Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:
   • Franciscus Peeters als eerste opvolger op lijst nr. 3 CD&V
   • Adelia Vandeven als eerste opvolger op lijst nr. 6 Open Vld 
   • Christine Wynants als eerste opvolger op lijst nr. 2 NVA
   • Axel Degreef als eerste opvolger op lijst nr. 4 Groen​​
 • Overwegende dat niemand van de te installeren verkozenen afwezig is op deze installatievergadering;​
 • Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake;
 • Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​
 • Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​
 • Overwegende dat Alexandra Thienpont op 21 december 2018 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur, en deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid;​
 • Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.";
 • Overwegende dat niemand van de geïnstalleerde raadsleden verhinderd is;​

Beslist,

met eenparigheid van stemmen. • Artikel 1
  Akte te nemen van
  • Het ontbreken van afstanden van mandaat;
 • Artikel 2
  De geloofsbrieven goed te keuren van:
  Officiële naam Lijst
  René De Becker
  CD&V
  Frie De Greef
  CD&V
  Melody Debaetselier
  N-VA
  Axel Degreef
  Groen
  Kristien Goeminne
  CD&V
  Els Gysenbergs
  CD&V
  David Haelterman
  Open Vld
  Gabriëla Langmans
  CD&V
  Sabine Ledens
  N-VA
  Wim Moons
  CD&V
  Bart Nevens
  N-VA
  Francis Peeters
  CD&V
  Jonas Piot
  CD&V
  Stef Ryckmans
  Open Vld
  Ann Van de Casteele
  Open Vld
  Marinus van Greuningen
  KNV
  Kristof Van Roey
  N-VA
  Mia Vandervelde
  Groen
  Lia Vandeven
  Open Vld
  Harold Vanheel
  N-VA
  Hans Vanhoof
  N-VA
  Ann Vannerem
  CD&V
  An Verdeyen
  Groen
  Barbara Vermeulen
  CD&V
  Maarten Willems
  Open Vld
  Chris Wynants
  N-VA
 • Artikel 3
  Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
  Officiële naam Mandaat Begin mandaat
  René De Becker
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Frie De Greef
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Melody Debaetselier
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Axel Degreef
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Kristien Goeminne
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Els Gysenbergs
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  David Haelterman
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Gabriëla Langmans
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Sabine Ledens
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Wim Moons
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Bart Nevens
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Francis Peeters
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Jonas Piot
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Stef Ryckmans
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Ann Van de Casteele
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Marinus van Greuningen
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Kristof Van Roey
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Mia Vandervelde
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Lia Vandeven
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Harold Vanheel
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Hans Vanhoof
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Ann Vannerem
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  An Verdeyen
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Barbara Vermeulen
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Maarten Willems
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)
  Chris Wynants
  Gemeenteraadslid
  7 januari 2019 (Effectief)

 • Artikel 4

  Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn.

 • Artikel 5
  De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
  Rang Officiële naam
  1
  Bart Nevens
  31 december 2018 8 januari 2001
  996
  N-VA
  2
  Ann Vannerem
  31 december 2018 8 januari 2001
  553
  CD&V
  3
  Stef Ryckmans
  31 december 2018 8 januari 2001
  462
  Open Vld
  4
  Francis Peeters
  31 december 2018 8 januari 2001
  202
  CD&V
  5
  Mia Vandervelde
  31 december 2018 2 juli 2007
  448
  Groen
  6
  Alexandra Thienpont
  burgemeester (Effectief) 7 januari 2019
  Gemeenteraadslid
  31 december 2018 1 januari 2013
  1563
  CD&V
  7
  Kristien Goeminne
  31 december 2018 1 januari 2013
  912
  CD&V
  8
  Sabine Ledens
  31 december 2018 1 januari 2013
  546
  N-VA
  9
  René De Becker
  31 december 2018 1 januari 2013
  517
  CD&V
  10
  Harold Vanheel
  31 december 2018 1 januari 2013
  481
  N-VA
  11
  Ann Van de Casteele
  31 december 2018 1 januari 2013
  454
  Open Vld
  12
  Melody Debaetselier
  31 december 2018 1 januari 2013
  349
  N-VA
  13
  Marinus van Greuningen
  31 december 2018 1 januari 2013
  265
  KNV
  14
  Lia Vandeven
  31 december 2018 6 oktober 2014
  254
  Open Vld
  15
  Axel Degreef
  31 juli 2015 6 oktober 2014
  31 december 2018 3 september 2018
  150
  Groen
  16
  Wim Moons
  1161
  CD&V
  17
  David Haelterman
  574
  Open Vld
  18
  Kristof Van Roey
  457
  N-VA
  19
  Maarten Willems
  454
  Open Vld
  20
  Hans Vanhoof
  375
  N-VA
  21
  Frie De Greef
  369
  CD&V
  22
  Barbara Vermeulen
  314
  CD&V
  23
  An Verdeyen
  286
  Groen
  24
  Els Gysenbergs
  271
  CD&V
  25
  Jonas Piot
  270
  CD&V
  26
  Gabriëla Langmans
  268
  CD&V
  27
  Chris Wynants
  265
  N-VAAgendapunt 4


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:10:32.406Z
 • Voorzitter van de zitting:  Chris Taes
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Alexandra Thienpont ,   Ann Van de Casteele ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:10:32.406Z1

Vaststelling van de fracties

Korte openbare beschrijving:

Vaststelling van de fracties.


De gemeenteraad,

 • Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie vormen en geen enkele lijst een akte van fractievorming indiende;​
 • Overwegende dat er geen lijsten zijn die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen;​

Beslist,

 • Enig artikel.

  De fracties als volgt vast te stellen:


  Officiële naam Lid vanaf Fractie
  René De Becker
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Frie De Greef
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Kristien Goeminne
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Els Gysenbergs
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Gabriëla Langmans
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Wim Moons
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Francis Peeters
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Jonas Piot
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Alexandra Thienpont
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Ann Vannerem
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Barbara Vermeulen
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Axel Degreef
  7 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Mia Vandervelde
  7 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  An Verdeyen
  7 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Marinus van Greuningen
  7 januari 2019
  KNV
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Melody Debaetselier
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Sabine Ledens
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Bart Nevens
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Kristof Van Roey
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Harold Vanheel
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Hans Vanhoof
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Chris Wynants
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  David Haelterman
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Stef Ryckmans
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Ann Van de Casteele
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Lia Vandeven
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Kortenberg
  Maarten Willems
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  KortenbergAgendapunt 5


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:31:22.282Z
 • Voorzitter van de zitting:  Chris Taes
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Alexandra Thienpont ,   Ann Van de Casteele ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:31:22.282Z1

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.


De gemeenteraad,

 • Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Ann Van de Casteele werd overhandigd aan de algemeen directeur op 22 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;
 • Overwegende dat de voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en daarmee de ontvankelijkheid van de akte kan bevestigen;
 • Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
 • Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;
  • Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen einddatum van het mandaat, maar wel een opvolger vermeldt;
  • Overwegende dat het aanduiden van een opvolger zonder het vermelden van een einddatum niet geldig is en er dus geen opvolger aangeduid wordt;

Beslist,

 • Artikel 1 Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.
 • Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Ann Van de Casteele  ​, wordt verkozen verklaard als   voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 7 januari 2019, 20:19.


Conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
Agendapunt 6


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:11:43.182Z
 • Voorzitter van de zitting:  Ann Van de Casteele
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Alexandra Thienpont ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:11:43.182Z1

Verkiezing van de schepenen

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de schepenen.

De gemeenteraad,

 • Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 22 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de algemeen directeur op 19 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;
 • Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;
 • Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtsakte 5 kandidaat-schepenen worden voorgedragen;
 • Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het aantal schepenen is vastgelegd;
 • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;
 • Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:
  • ​David Haelterman
  • Kristien Goeminne
  • Stefaan Ryckmans​
  • Ann Vannerem​
  • René De Bekcer​
 • Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
 • Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.
 • Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat en er dus geen opvolgers aangeduid worden;


Beslist,

Artikel 1 Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
Artikel 2 Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name 5.
9debf99f-5ee2-447c-bee4-5e3a87db9f9e
Artikel 3
Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging:
Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat
Eerste schepen
David Haelterman
Effectief 7 januari 2019
Tweede schepen
Kristien Goeminne
Effectief 7 januari 2019
Derde schepen
Stef Ryckmans
Effectief 7 januari 2019
Vierde schepen
Ann Vannerem
Effectief 7 januari 2019
Vijfde schepen
René De Becker
Effectief 7 januari 2019
7c135197-b935-4211-b3be-3350e8a3fca8
Agendapunt 7


Aanwezigen bij agendapunt

2019-01-09T09:12:28.074Z
 • Voorzitter van de zitting:  Alexandra Thienpont
 •   René De Becker ,   Frie De Greef ,   Melody Debaetselier ,   Axel Degreef ,   Kristien Goeminne ,   Els Gysenbergs ,   David Haelterman ,   Gabriëla Langmans ,   Sabine Ledens ,   Wim Moons ,   Bart Nevens ,   Francis Peeters ,   Jonas Piot ,   Stef Ryckmans ,   Ann Van de Casteele ,   Marinus van Greuningen ,   Kristof Van Roey ,   Mia Vandervelde ,   Lia Vandeven ,   Harold Vanheel ,   Hans Vanhoof ,   Ann Vannerem ,   An Verdeyen ,   Barbara Vermeulen ,   Maarten Willems ,   Chris Wynants ,  
 • Secretaris van de zitting:  Leen Ceuppens
2019-01-09T09:12:28.074Z1

Verkiezing van de Politieraad

Korte openbare beschrijving:

Verkiezing van de Politieraad.


De gemeenteraad,

 • Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 • Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
 • Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
 • Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
 • Overwegende dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
 • Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone HerKo samengesteld is uit 17 verkozen leden;
 • Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 8 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
 • Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten heeft vastgesteld op 14 december om 18u30;
 • Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota heeft bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordachtakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van de kandidaten;
 • Overwegende dat 5 voordrachtakten voor 10 effectieve kandidaten werden overhandigd aan burgemeester Christian Taes;
 • Overwegende dat deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen:​
  • René De Becker met als eerste opvolger Kristien Goeminne en als tweede opvolger Wim Moons, Frieda De Greef met als eerste opvolger Ann Vannerem en als tweede opvolger Francis Peeters, Gabriëla Langmans met als eerste opvolger Barbara Vermeulen en als tweede opvolger Jonas Piot werden voorgedragen door Alexandra Thienpont, Wim Moons, Kristien Goeminne, Ann Vannerem, René De Becker, Frieda De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans en Francis Peeters  
  • Maarten Willems met als eerste opvolger David Haelterman en als tweede opvolger Ann Van de Casteele, Stefaan Ryckmans met als eerste opvolger David Haelterman en als tweede opvolger Ann Van de Casteele, Ann Van de Casteele met als eerste opvolger David Haelterman en als tweede opvolger Adelia Vandeven werden voorgedragen door Stefaan Ryckmans, David Haelterman, Ann Van de Casteele, Maarten Willems en Adelia Vandeven
  • Kristof Van Roey, Vanhoof Hans werden voorgedragen door Sabine Ledens en Christine Wynants​
  • Maria Vandervelde met als eerste opvolger Axel Degreef en als tweede opvolger An Verdeyen werd voorgedragen door Axel Degreef
  • Marinus van Greuningen werd voorgedragen door Marinus van Greuningen;
 • Overwegende dat de burgemeester de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt heeft opgemaakt en dat deze als bijlage bij de oproeping van deze vergadering werd gevoegd:
  • ​René De Becker, geboren op 14 juni 1951, beroep: gepensioneerde met als eerste opvolger Kristien Goeminne, geboren op 9 juni 1972, beroep: bediende en als tweede opvolger Wim Moons, geboren op 25 maart 1968, beroep: apotheker
  • Frieda De Greef, geboren op 7 oktober 1964, beroep: docent hogeschool met als eerste opvolger Ann Vannerem, geboren op 27 april 1959, beroep: zonder en als tweede opvolger Francis Peeters, geboren op 8 oktober 1947, beroep: gepensioneerde
  • Gabriëla Langmans, geboren op 7 september 1994, beroep: student met als eerste opvolger Barbara Vermeulen, geboren op 1 april 1999, beroep: student en als tweede opvolger Jonas Piot, geboren op 21 juni 1995, beroep: student
  • Stefaan Ryckmans, geboren op 31 mei 1957, beroep: zelfstandige met als eerste opvolger David Haelterman, geboren op 17 februari 1978, beroep: dierenarts en als tweede opvolger Ann Van de Casteele, geboreoen op 16 mei 1966, beroep: apotheker
  • Ann Van de Casteele, geboren op 16 mei 1966, beroep: apotheker met als eerste opvolger David Haelterman, geboren op 17 februari 1978, beroep: dierenarts en als tweede opvolger Adelia Vandeven, geboren op 10 juli 1960, beroep: ambtenaar
  • Marinus van Greuningen, geboren op 10 augustus 1955, beroep: ambtenaar​
  • Kristof Van Roey, geboren op 23 januari 1989, beroep: ondernemer
  • Maria Vandervelde, geboren op 20 maart 1962, beroep: maatschappelijk werker met als eerste opvolger Axel Degreef, geboren op 28 februari 1967, beroep: bediende en als tweede opvolger An Verdeyen, geboren op 19 februari 1981, beroep; bediende;
  • ​Hans Vanhoof, geboren op 13 juli 1972, beroep: kaderlid
  • Maarten Willems, geboren op 25 september 1976, beroep: vastgoedmakelaar met als eerste opvolger David Haelterman, geboren op 17 februari 1978, beroep: dierenarts en als tweede opvolger Ann Van de Casteele, geboren op 16 mei 1966, beroep: apotheker; 
 • Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal opstelt over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;
 • Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
 • Overwegende dat de gemeenteraadsleden Melody Debaetselier en Els Gysenbergs, de jongste in leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
 • Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
 • Overwegende dat de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
 • Overwegende dat 27 gemeenteraadsleden deelnemen aan de stemming;
 • Overwegende dat elk gemeenteraadslid 5 stemmen heeft;
 • Overwegende dat elk gemeenteraadslid dus 5 stembiljetten gekregen heeft;
 • Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming heeft geopend;
 • Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten heeft verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
 • Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, er 135 stembiljetten overhandigd moeten zijn en er 135 stembiljetten in de stembus aangetroffen moeten zijn;
 • Overwegende dat 135 stembiljetten werden overhandigd en er dus geen ontbreken;​
 • Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht;
 • Overwegende dat er geen ongeldige stemmen werden uitgebracht;​
 • Overwegende dat er 0 blanco stemmen werden uitgebracht;
 • Overwegende dat er 135 geldige stemmen werden uitgebracht en deze toegekend werden aan volgende kandidaten:
  • 15 stemmen voor kandidaat René De Becker...
  • 15 stemmen voor kandidaat Frieda De Greef 
  • 15 stemmen voor kandidaat Gabriëla Langmans​
  • 15 stemmen voor ​kandidaat Stefaan Ryckmans
  • 5 stemmen voor kandidaat Ann Van de Casteele
  • 5 stemmen voor kandidaat Marinus van Greuningen​
  • 18 stemmen voor kandidaat Kristof Van Roey​
  • 15 stemmen voor kandidaat Maria Vandervelde​
  • 17 stemmen voor kandidaat Hans Vanhoof​
  • 15 stemmen voor kandidaat Maarten Willems​
  • Overwegende dat de kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen worden en dus de burgemeester vaststelt dat volgende kandidaten werden verkozen:
   • René De Becker met als eerste opvolger Kristien Goeminne en als tweede opvolger Wim Moons
   • Friede De Greef met als eerste opvolger Ann Vannerem en als tweede opvolger Francis Peeters​
   • Gabriëla Langmans met als eerste opvolger Barbara Vermeulen en als tweede opvolger Jonas Piot​
   • Stefaan Ryckmans met als eerste opvolger David Haelterman en als tweede opvolger Ann Van de Casteele​
   • Kristof Van Roey​
   • Maria Vandervelde met als eerste opvolger Axel Degreef en als tweede opvolger An Verdeyen
   • Hans Vanhoof​
   • Maarten Willems met als eerste opvolger David Haelterman en als tweede opvolger Ann Van de Casteele​;
 • Overwegende dat de burgemeester, de gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming en de algemeen directeur, het proces verbaal hebben ondertekend:​


Beslist,

Artikel 1 Akte te nemen van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone HerKo, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2
Akte te nemen van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone HerKo.


 • Effectief lid: René De Becker, geboren op 14 juni 1951, gepensioneerde
  • Opvolger 1: Kristien Goeminne, geboren op 9 juni 1972, bediende 
  • Opvolger 2: Wim Moons, geboren op 25 maart 1968, apotheker
 • Effectief lid: Frieda De Greef, geboren op 7 oktober 1964, docent hogeschool 
  • Opvolger 1: Ann Vannerem, geboren op 27 april 1959, zonder beroep ​
  • ​Opvolger 2: Francis Peeters, geboren op 8 oktober 1947, gepensioneerde
 • Effectief lid: Gabriëla Langmans, geboren op 7 september 1994, student 
  • Opvolger 1: Barbara Vermeulen, geboren op 1 april 1999, student 
  • Opvolger 2: Jonas Piot, geboren op 21 juni 1995, student 
 • Effectief lid: Stefaan Ryckmans, geboren op 31 mei 1957, zelfstandige 
  • Opvolger 1: David Haelterman, geboren op 17 februari 1978, dierenarts 
  • Opvolger 2: Ann Van de Casteele, geboren op 16 mei 1966, apotheker 
 • Effectief lid: Kristof Van Roey, geboren op 23 januari 1989, ondernemer 
 • Effectief lid: Maria Vandervelde, geboren op 20 maart 1962, maatschappelijk werker 
  • Opvolger 1: Axel Degreef, geboren op 28 februari 1967, bediende 
  • Opvolger 2: An Verdeyen, geboren op 19 februari 1981, bediende 
 • Effectief lid: Hans Vanhoof, geboren op 13 juli 1972, kaderlid ​
 • Effectief lid: Maarten Willems, geboren op 25 september 1976, vastgoedmakelaar 
  • Opvolger 1: David Haelterman, geboren op 17 februari 1978, dierenarts 
  • Opvolger 2: Ann Van de Casteele, geboren op 16 mei 1966, apotheker Sluiting van de zitting

De voorzittter van de raad sluit de zitting op 7 januari 2019.
Namens de Raad,


Leen Ceuppens

Algemeen directeur


Ann Van de Casteele​

Voorzitter van de gemeenteraad