Agenda voor Raad voor Maatschappelijk Welzijn Borgloon , zitting van 3 January 2019, 20:30

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

Inhoud niet publiek

Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Inhoud niet publiek

Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau

Inhoud niet publiek

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Inhoud niet publiek

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Inhoud niet publiek