Nieuwe pagina: bestuurseenheid.zittingen.zitting.notulen.index

Vlaanderen

publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be Naar de hoofdinhoud

Datum publicatie: ongekend

Notulen van Gemeenteraad Alken  , zitting van 3 januari 2019, 20:00​ (installatievergadering)


Geplande start: 3 januari 2019, 20:00

Locatie: Alken, Raadszaal.Aanwezigen bij de zitting

2018-12-24T09:55:48.497Z
 • Voorzitter van de zitting:  Igor Philtjens
 • Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris José Franssens ,   Ingrid Jozefa Carla Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Remi Joseph Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Marie August Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
 • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
2018-12-24T09:55:48.497Z1


De uittredend voorzitter van de gemeenteraad zit de installatievergadering voor en opent de zitting op 3 januari 2019, 20:00.
Agenda overzicht

Open agendapunten

 • Agendapunt 1 Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
 • Agendapunt 2 Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
 • Agendapunt 3 Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
 • Agendapunt 4 Vaststelling van de fracties
 • Agendapunt 5 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 • Agendapunt 6 Verkiezing van de schepenen
 • Agendapunt 7 Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

Agendapunten

Open zittingAgendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt

2018-12-24T09:56:36.626Z
 • Voorzitter van de zitting:  Igor Philtjens
 • Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris José Franssens ,   Ingrid Jozefa Carla Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Remi Joseph Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Marie August Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
 • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
2018-12-24T09:56:36.626Z1

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen

Korte openbare beschrijving:

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.


De gemeenteraad,


 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 werden geldig verklaard, zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018;


Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.Agendapunt 2


Aanwezigen bij agendapunt

2018-12-24T09:56:51.006Z
 • Voorzitter van de zitting:  Igor Philtjens
 • Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris José Franssens ,   Ingrid Jozefa Carla Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Remi Joseph Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Marie August Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
 • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
2018-12-24T09:56:51.006Z1

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester

Korte openbare beschrijving:

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.


6a58d249-1227-4a2a-bad5-26dd58ea51fe

De gemeenteraad,

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 58, 59, 60, 61 en 62;
 • Gelet op de omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
 • Gelet op het Ministerieel besluit van 27 december 2018 houdende de benoeming van Marc Penxten tot burgemeester van Alken;

 • Overwegende dat Marc Penxten de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van de gouverneur op 2 januari 2109, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
 • Overwegende dat Marc Penxten aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;


Beslist,

Enig artikel. Akte te nemen van de benoeming en eedaflegging van Marc Penxten , tot burgemeester van Alken met ingang van 1 januari 2019.
d5856e2c-685d-4e03-aa60-b3b68cbf001aAgendapunt 3


Aanwezigen bij agendapunt

2018-12-24T09:57:00.089Z
 • Voorzitter van de zitting:  Igor Philtjens
 • Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris José Franssens ,   Ingrid Jozefa Carla Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Remi Joseph Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Marie August Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
 • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
2018-12-24T09:57:00.089Z1

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

Korte openbare beschrijving:

Installatie van de gemeenteraadsleden (kennisneming eventuele afstanden van mandaat en onverenigbaarheden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging) en vaststelling van de rangorde.


De gemeenteraad,


 • Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;
  • Overwegende dat volgende verkozenen schriftelijk hebben laten weten aan de uittredende voorzitter afstand te doen van hun mandaat:
   • Francis Luyckx deed afstand op 2 december 2018 per brief.
  • Overwegende dat volgende opvolgers in aanmerking komen om het mandaat op te nemen:
   • Sabine Van de Sande als eerste opvolger op Groen
 • Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter zake.
 • Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;​
 • Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;​
 • Overwegende dat de verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, de volgende eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter (indien van toepassing of in het geval van de uittredend voorzitter, in handen van de burgemeester of het oudste raadslid): "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".


Beslist,

met eenparigheid van stemmen; • Artikel 1
  Akte te nemen van
  • De afstand van mandaat van volgende verkozenen:
   • Sis Luyckx;
 • Artikel 2
  De geloofsbrieven goed te keuren van:
  Officiële naam Lijst
  Peter Bollen
  N-VA
  Marina Boussu
  Open Vld
  Alex Dubois
  N-VA
  Kris Franssens
  CD&V
  Ingrid Jacobs
  Open Vld
  Niels Jaenen
  N-VA
  Bart Jeuris
  Open Vld
  Danny Jeuris
  N-VA
  Ingrid Loix
  N-VA
  Patrick Martens
  Groen
  Carine Meyers
  N-VA
  Dagmar Ottenbourgs
  N-VA
  Marc Penxten
  N-VA
  Igor Philtjens
  Open Vld
  Pierrette Putzeys
  N-VA
  Jorg Stas
  N-VA
  Sabine Van de Sande
  Groen
  Cindy Vandormael
  N-VA
  André Vanhex
  Open Vld
  Filip Vanvinckenroye
  Open Vld
  Frank Vroonen
  Groen
 • Artikel 3
  Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van:
  Officiële naam Mandaat Begin mandaat
  Peter Bollen
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Marina Boussu
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Alex Dubois
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Kris Franssens
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Ingrid Jacobs
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Niels Jaenen
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Bart Jeuris
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Danny Jeuris
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Ingrid Loix
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Patrick Martens
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Carine Meyers
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Dagmar Ottenbourgs
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Marc Penxten
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Igor Philtjens
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Pierrette Putzeys
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Jorg Stas
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Sabine Van de Sande
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Cindy Vandormael
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  André Vanhex
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Filip Vanvinckenroye
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)
  Frank Vroonen
  Gemeenteraadslid
  3 januari 2019 (Effectief)

 • Artikel 4

  Akte te nemen van het gegeven dat er geen raadsleden verhinderd zijn.

 • Artikel 5
  De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
  Rang Officiële naam
  1
  André Vanhex
  31 december 2018 1 februari 2013
  31 december 2000 3 januari 1977
  532
  Open Vld
  2
  Igor Philtjens
  31 december 2018 2 januari 2007
  915
  Open Vld
  3
  Pierrette Putzeys
  27 april 2017 2 januari 2013
  31 december 2018 27 april 2017
  31 december 2000 1 januari 1995
  734
  N-VA
  4
  Alex Dubois
  31 december 2018 27 april 2017
  27 april 2017 2 januari 2007
  686
  N-VA
  5
  Marc Penxten
  31 december 2018 1 maart 2013
  31 december 2012 2 januari 2007
  2767
  N-VA
  6
  Cindy Vandormael
  31 december 2018 2 januari 2013
  939
  N-VA
  7
  Ingrid Loix
  31 december 2018 2 januari 2013
  817
  N-VA
  8
  Bart Jeuris
  31 december 2018 2 januari 2013
  785
  Open Vld
  9
  Peter Bollen
  31 december 2018 2 januari 2013
  712
  N-VA
  10
  Niels Jaenen
  31 december 2018 2 januari 2013
  668
  N-VA
  11
  Filip Vanvinckenroye
  31 december 2018 2 januari 2013
  611
  Open Vld
  12
  Patrick Martens
  31 december 1988 2 januari 1983
  379
  Groen
  13
  Sabine Van de Sande
  31 december 2018 1 februari 2013
  349
  Groen
  14
  Marina Boussu
  31 december 2018 25 januari 2018
  25 januari 2018 1 februari 2014
  452
  Open Vld
  15
  Carine Meyers
  28 februari 2013 2 januari 2013
  663
  N-VA
  16
  Frank Vroonen
  31 januari 2013 1 januari 2013
  553
  Groen
  17
  Jorg Stas
  674
  N-VA
  18
  Dagmar Ottenbourgs
  669
  N-VA
  19
  Danny Jeuris
  656
  N-VA
  20
  Ingrid Jacobs
  447
  Open Vld
  21
  Kris Franssens
  263
  CD&VAgendapunt 4


Aanwezigen bij agendapunt

2018-12-24T09:57:14.635Z
 • Voorzitter van de zitting:  Igor Philtjens
 • Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris José Franssens ,   Ingrid Jozefa Carla Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Remi Joseph Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Marie August Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
 • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
2018-12-24T09:57:14.635Z1

Vaststelling van de fracties

Korte openbare beschrijving:

Vaststelling van de fracties.


De gemeenteraad,Beslist,

 • Enig artikel.

  De fracties als volgt vast te stellen:


  Officiële naam Lid vanaf Fractie
  Kris Franssens
  7 januari 2019
  CD&V
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Patrick Martens
  7 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Sabine Van de Sande
  7 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Frank Vroonen
  7 januari 2019
  Groen
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Peter Bollen
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Alex Dubois
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Niels Jaenen
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Danny Jeuris
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Ingrid Loix
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Carine Meyers
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Dagmar Ottenbourgs
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Marc Penxten
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Pierrette Putzeys
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Jorg Stas
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Cindy Vandormael
  7 januari 2019
  N-VA
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Marina Boussu
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Ingrid Jacobs
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Bart Jeuris
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Igor Philtjens
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Alken
  André Vanhex
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  Alken
  Filip Vanvinckenroye
  7 januari 2019
  Open Vld
  Samenwerkingsverband
  AlkenAgendapunt 5


Aanwezigen bij agendapunt

2018-12-24T09:57:48.936Z
 • Voorzitter van de zitting:  Igor Philtjens
 • Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris José Franssens ,   Ingrid Jozefa Carla Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Remi Joseph Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Marie August Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
 • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
2018-12-24T09:57:48.936Z1

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 • Artikel 1 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Patrick Martens   , wordt verkozen verklaard als   voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019 tot 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zal Peter Bollen  ​ het mandaat van   voorzitter van de gemeenteraad opnemen. • Conform het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 24, neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
  Agendapunt 6


  Aanwezigen bij agendapunt

  2019-02-04T10:46:57.450Z
  • Voorzitter van de zitting:  Patrick Martens
  •   Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris Franssens ,   Ingrid Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
  • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
  2019-02-04T10:46:57.450Z1

  Verkiezing van de schepenen

  Korte openbare beschrijving:

  Verkiezing van de schepenen.


  De gemeenteraad,

  • Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 12 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
  • Overwegende dat de algemeen directeur op 13 december 2018 een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;
  • Overwegende dat de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
  • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
  • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen;
  • Overwegende dat in de ontvankelijke voordrachtakte 4 kandidaat-schepenen worden voorgedragen;
  • Overwegende dat dit aantal het maximum voor de gemeente niet overschrijdt en dat daarmee het aantal schepenen is vastgelegd;
  • Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;
  • Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:
   • Cindy Vandormael
   • Ingrid Loix​
   • Peter Bollen
   • Frank Vroonen​
  • Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
  • Overwegende dat geen enkele kandidaat-schepen zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt.
   • Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen melding maakt van de einddatum van het mandaat:
    • voor Peter Bollen  is de einddatum 31 december 2021;
   • Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-schepenen voor volgende kandidaat-schepenen eveneens melding maakt van een opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat:
    • Peter Bollen met als opvolger Patrick Martens;


  Beslist,

  Artikel 1 Akte te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
  Artikel 2 Akte te nemen van het vastgelegd aantal schepenen, met name vier.
  3d6af6f4-150c-4294-b041-4f99d5f175ae
  Artikel 3
  Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en akte te nemen van hun eedaflegging:
  Rangorde Officiële naam Status Begindatum mandaat Einddatum mandaat
  Eerste schepen
  Cindy Vandormael
  Effectief
  Tweede schepen
  Ingrid Loix
  Effectief
  Derde schepen
  Peter Bollen
  Effectief 31 december 2021
  Vierde schepen
  Frank Vroonen
  Effectief
  b0a0e316-ec15-4ba6-a8c7-175f66430b03
  Agendapunt 7


  Aanwezigen bij agendapunt

  2019-02-04T10:47:17.354Z
  • Voorzitter van de zitting:  Patrick Martens
  •   Peter Bollen ,   Marina Boussu ,   Alex Dubois ,   Kris Franssens ,   Ingrid Jacobs ,   Niels Jaenen ,   Bart Jeuris ,   Danny Jeuris ,   Ingrid Loix ,   Patrick Martens ,   Carine Meyers ,   Dagmar Ottenbourgs ,   Marc Penxten ,   Igor Philtjens ,   Pierrette Putzeys ,   Jorg Stas ,   Sabine Van de Sande ,   Cindy Vandormael ,   André Vanhex ,   Filip Vanvinckenroye ,   Frank Vroonen ,  
  • Secretaris van de zitting:  Pascal Giesen
  2019-02-04T10:47:17.354Z1

  Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

  Korte openbare beschrijving:

  Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad.


  De gemeenteraad,

  • Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
  • Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
  • Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
  • Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 januari 2019 tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
  • Overwegende dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
  • Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone PZ kanton Borgloon samengesteld is uit 17 verkozen leden;
  • Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
  • Overwegende dat de burgemeester de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten heeft vastgesteld op 14 december 2018;
  • Overwegende dat de burgemeester aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota heeft bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten;
  • Overwegende dat 2 voordrachtakten voor 4 effectieve kandidaten werden overhandigd aan burgemeester Marc Penxten​;
  • Overwegende dat deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen:
   • Jeuris Bart met als eerste opvolger Vanvinckenroye Filip en als tweede opvolger Vanhex André werden voorgedragen door Jeuris Bart, Vanvinckenroye Filip, Boussu Marina & Jacobs Ingrid
   • Dubois Alex met als eerste opvolger Jaenen Niels werden voorgedragen door Penxten Marc
   • Meyers Carine met als eerste opvolger Jeuris Danny werden voorgedragen door Penxten Marc
   • Stas Jorg met als eerste opvolger Ottenbourgs Dagmar werden voorgedragen door Penxten Marc
  • Overwegende dat de burgemeester de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt heeft opgemaakt en dat deze als bijlage bij de oproeping van deze vergadering werd gevoegd:
   • Dubois Alex, 6 januari 1978, bediende met als eerste opvolger Jaenen Niels, 5 februari 1990, bediende
   • Jeuris Bart, 30 juni 1972, zelfstandige met als eerste opvolger Vanvinckenroye Filip, 14 november 1969, arbeider en als tweede opvolger Vanhex André, 4 juni 1945, gepensioneerde
   • Meyers Carine, 4 april 1966, bediende, met als eerste opvolger Jeuris Danny, 30 juli 1963, bediende
   • Stas Jorg, 30 juni 1995, arbeider met als eerste opvolger Ottenbourgs Dagmar, 3 mei 1997, student
  • Overwegende dat de algemeen directeur tijdens de vergadering een proces-verbaal opstelt over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij opgenomen in de notulen van de gemeenteraadszitting;
  • Overwegende dat de burgemeester belast is met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden;
  • Overwegende dat de gemeenteraadsleden Jorg Stas en Dagmar Ottenbourgs, de jongste in leeftijd van de aanwezige gemeenteraadsleden die bij voorkeur geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming;
  • Overwegende dat de algemeen directeur het secretariaat waarneemt en belast is met het opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming;
  • Overwegende dat de de gemeenteraad in openbare vergadering en bij geheime stemming in principe in één stemronde overgaat tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad;
  • Overwegende dat 21 gemeenteraadsleden deelnemen aan de stemming;
  • Overwegende dat elk gemeenteraadslid 3 stemmen heeft;
  • Overwegende dat elk gemeenteraadslid dus 3 stembiljetten gekregen heeft;
  • Overwegende dat de burgemeester, na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, de stemming heeft geopend;
  • Overwegende dat de burgemeester, na de sluiting van de stemming, de stembiljetten heeft verzameld en heeft meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten;
  • Overwegende dat, gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, er 63 stembiljetten overhandigd moeten zijn en er 63 stembiljetten in de stembus aangetroffen moeten zijn;
  • Overwegende dat 63 stembiljetten werden overhandigd en er dus geen ontbreken;​
  • Overwegende dat het bureau voor de kiesverrichtingen de stembiljetten heeft geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht;
  • Overwegende dat er geen ongeldige stemmen werden uitgebracht;​
  • Overwegende dat er 0 blanco stemmen werden uitgebracht;
  • Overwegende dat er 63 geldige stemmen werden uitgebracht en deze toegekend werden aan volgende kandidaten:
   • 14 voor kandidaat Dubois Alex
   • 19 voor kandidaat Jeuris Bart
   • 15 voor kandidaat Meyers Carine​
   • 15 voor kandidaat Stas Jorg​
   • Overwegende dat de kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen worden en dus de burgemeester vaststelt dat volgende kandidaten werden verkozen:
    • Dubois Alex met als eerste opvolger Jaenen Niels
    • Jeuris Bart met als eerste opvolger Vanvinckenroye Filip en als tweede opvolger Vanhex André
    • Meyers Carine met als eerste opvolger Jeuris Danny
    • Stas Jorg met als eerste opvolger Ottenbourgs Dagmar
  • Overwegende dat de burgemeester, de gemeenteraadsleden die de burgemeester bijstonden bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, de algemeen directeur en volgende gemeenteraadsleden die dat wilden, het proces verbaal hebben ondertekend:
   • Penxten Marc
   • Ottenbourgs Dagmar
   • Van de Sande Sabine
   • Franssens Kris
   • Philtjens Igor​
   • Stas Jorg


  Beslist,

  Artikel 1 Akte te nemen van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone PZ kanton Borgloon, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
  Artikel 2
  Akte te nemen van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone PZ kanton Borgloon.


  • Effectief lid: Dubois Alex Jozef Eleonora, 6 januari 1978; bediende
   • Opvolger 1: Jaenen Niels, 5 februari 1990; bediende
  • Effectief lid: Jeuris Bart Jozef Maria, 30 juni 1972; zelfstandige
   • Opvolger 1: Vanvinckenroye Filip Ghislain Florent Emile, 14 november 1969; arbeider
   • Opvolger 2: Vanhex André Alphons, 4 juni 1945; gepensioneerde
  • Effectief lid: Meyers Carine, 4 april 1966; bediende
   • Opvolger 1: Jeuris Danny Remi Joseph 30 juli 1963; bediende
  • Effectief lid: Stas Jorg, 30 juni 1995; arbeider
   • Opvolger 1: Ottenbourgs Dagmar, 3 mei 1997, student
  Sluiting van de zitting

  De voorzittter van de raad sluit de zitting op 3 januari 2019, 21:00.
  Namens de Raad,


  Pascal Giesen
  Algemeen directeur


  Patrick Martens

  Voorzitter van de gemeenteraad