Besluitenlijst van Vast Bureau Kortenberg, zitting op 09/03/2022 15:52

01. Notulen vorige vergadering

Stemmingen

Onderwerp: De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.,

Gevolg: Goedgekeurd

02. Goedkeuringslijsten bestelaanvragen en aanrekeningen

Stemmingen

Onderwerp: De voorgelegde lijsten werden goedgekeurd en ondertekend.,

Gevolg: Goedgekeurd

03. Leuvensesteenweg 196 – Vrijgave huurwaarborg

Stemmingen

Onderwerp: Het vast bureau keurde de vrijgave van de huurwaarborg voor de voormalige huur van het gebouw Belgostock goed.,

Gevolg: Goedgekeurd

04. Betrekking Huishoudhulp (E1-E3) – Aanbod vervangingsovereenkomst

Stemmingen

Onderwerp: Er werd een betrekking voor een Huishoudhulp vacant verklaard met een aanbod voor een Vervangingsovereenkomst.,

Gevolg: Goedgekeurd

05. Aanstelling uitzendkracht 19/38 Administratief Medewerker LDC & SF - Cel Senioren & Zorg (C1-C3): tijdelijke vervanging van een langdurig arbeidsongeschikt personeelslid

Stemmingen

Onderwerp: Er werd een uitzendkracht Administratief Medewerker Senioren & Zorg aangesteld in kader van een tijdelijke vervanging van een langdurig arbeidsongeschikt personeelslid.,

Gevolg: Goedgekeurd

06. Betrekking Centrumleider (B1-B3) – Cel Senioren en Zorg: opdracht voor tijdelijke ondersteuning via TriFinance

Stemmingen

Onderwerp: Er werd een opdracht gegund voor de tijdelijke ondersteuning in afwachting van de invulling van de vacature van Centrumleider (B1-B3).,

Gevolg: Goedgekeurd

Besluitenlijst goedgekeurd door Vast Bureau Kortenberg

Datum publicatie: 11 maart 2022